BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14466601
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

8 grudnia 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 18.30, stwierdzając quorum otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji.


Obecni na posiedzeniu nie będący członkami komisji rewizyjnej:

 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września;

 • Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury;

 • Małgorzata Chojnacka, dziennikarz „Faktów Wrześni”;

 • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił odpowiedź na ustny wniosek radnego Ryszarda Szwajcy w sprawie udostępnienia druku Rb-30 WOK-u (załącznik nr 3).


Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

 • Przychody Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. (załącznik nr 4);

 • Przychody Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w I półroczu 2005 roku (załącznik nr 5).


Radny Ryszard Szwajca: Dziwię się, że nie udostępniono komisji rewizyjnej sprawozdania Rb-30 za rok 2004, ponieważ z tego, co ja wiem, to burmistrz takim sprawozdaniem dysponował. Takie sprawozdanie dyrektor przedstawił. Nie rozumiem tego, tym bardziej że była różnica zdań w tej kwestii, bo przedstawiano, że WOK za rok 2004 miał ujemne środki obrotowe na koniec roku. Okazało się z innych dokumentów, że to saldo jest dodatnie, czyli dysponuje 30 tys. zł. To pomogłoby tę kwestię wyjaśnić. Dziwię się, że dzisiaj się okazuje, że takiej sprawozdawczości nie ma. Na własne oczy to widziałem.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Kiedyś robiono te sprawozdania siłą rozpędu. Wiele rzeczy w księgowości robiono w ten sposób, nie do końca adekwatny do tego, jak powinno to być robione i po kontroli RIO musieliśmy korygować sprawozdania. Te sprawozdania są niewymagane i są nierobione. Nie możemy radnym przedstawić sprawozdania, które w tej chwili są niewymagane i nie są robione.


Radny Ryszard Szwajca: Panie przewodniczący, w takim razie na jakiej podstawie my możemy ocenić gospodarkę finansową WOK-u?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Nasze konkretne zadanie dzisiaj to ocena gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. Zostało przedstawione sprawozdanie i jeżeli ktoś będzie miał pytania, to zostaną udzielone odpowiedzi. Ja nie widzę problemu, żeby nie ocenić tego, co zostało przedstawione.


Radny Ryszard Szwajca: To nie jest sprawozdanie. Dla mnie, to jest informacja, którą dyrektor raczył przedłożyć.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Takie pytanie było skierowane do burmistrza. Zgodnie z zapytaniem dokonaliśmy odpowiedzi. Może przewodniczący komisji odczyta zadane pytania burmistrzowi?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski przedstawił pytania zadane burmistrzowi w zakresie przedmiotowej kontroli (załącznik nr 6).


Radny Ryszard Szwajca: Możemy rozumieć, że taka jest ocena gospodarki finansowej?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: To komisja ma dokonać oceny. My przedstawiliśmy dochody, jakie uzyskuje WOK poza dotacją otrzymywaną z gminy. Są rozpisane poszczególne rodzaje dochodów. Jeżeli brakuje pewnych informacji, to można to przedyskutować i powiedzieć o tym.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Wszyscy radni otrzymali wykonanie budżetu za półrocze i tam jest szczegółowo rozpisane wykonanie gospodarki finansowej. Można pewne pytania i odpowiedzi sobie skojarzyć.


Radny Ryszard Szwajca: Akurat, jeśli chodzi o sprawozdanie z budżetu, to jest tylko rozliczenie części dotacji, która jest przewidziana i nic nie ma o dochodach własnych jednostki.


Radny Piotr Matuszewski: Komisja na dzisiejszym posiedzeniu ma się zajmować oceną gospodarki finansowej w zakresie dochodów własnych Wrzesińskiego Ośrodka Kultury w 2004 r. Mamy przed sobą przychody WOK-u oraz dyrektora tej jednostki i jeżeli przedstawione materiały nam nie wystarczają, to możemy zadawać pytania. W ten sposób powinniśmy pracować, a nie dyskutować, czy przedstawiono nam właściwe dokumenty.


Radny Ryszard Szwajca: Dyrektor w tej chwili mógłby uzupełnić coś, co pozwoliłoby dokonać porównania. Kontrola, to jest porównanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym. Mamy kartkę, na której dyrektor raczył wyszczególnić przychody, jakie uzyskał. Można temu wierzyć lub nie, ale z czym mamy to porównać?


Radny Piotr Matuszewski: Po to jest posiedzenie komisji, by sprecyzować zapytania. Nie można roztrząsać, że mamy mało dokumentów, bo nie prosiliśmy o więcej. Jeśli radny sobie życzy, to może sformułować pytania.


Radny Ryszard Szwajca: Jak otrzymałem informację o posiedzeniu komisji poprosiłem o dokument, jakim jest sprawozdanie z działalności WOK-u, jakim jest Rb-30. Z rozpędu było, a teraz go nie ma. Mam ksero tego tak, że sobie poradzę.

Mam powody, ale to po pracy komisji w wolnych głosach powiem, podejrzewać, wręcz twierdzić, że finansowanie WOK odbywa się niezgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Chciałabym zastrzec jedną rzecz. Rb dla samodzielnych jednostek kultury, mających osobowość prawną nie jest i nie będzie tworzone i nie będzie przedstawiane. Nawet, jeżeli z rozpędu zostało zrobione, to nadal nie stanowi dokumentu, który może być przedstawiony.

Jeżeli radny formułuje takie ogromne zastrzeżenia, nawet nie porównując tego prawdopodobnie z budżetem, to poprosimy o te zastrzeżenia i odpowiemy na nie na piśmie. Nie będę tego komentować.


Radny Ryszard Szwajca: Nie jest pani tutaj od komentowania. Ja, jako członek komisji mam prawo... Panie przewodniczący, na jakiej podstawie burmistrz ocenił gospodarkę finansową WOK-u za rok 2004, jeżeli sprawozdań się nie składa? Jakieś sprawozdanie dyrektor WOK-u burmistrzowi przedstawił i dobrze by było, żebyśmy takie same dokumenty otrzymali. Wówczas moglibyśmy się do tego odnieść.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Samorządowe jednostki kultury przedstawiają sprawozdania Rb-N i Rb-Z.


Radny Ryszard Szwajca: Niech by były. Byśmy chętnie do tego spojrzeli. Przedstawione materiały, to jest informacja i ja nie twierdzę, że jest ona nieuczciwa, ale żeby tę informację skontrolować, to musimy ją z czymś porównać. Trzeba mieć jakiś punkt odniesienia, tym bardziej że były wątpliwości. Raz się mówi, że brakuje 30 tys. zł, a w innych dokumentach wykazuje się nadwyżkę.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Właśnie to Rb spowodowało te nieścisłości. Oczekują państwo innych. Nie otrzymaliśmy takiego zapytania. Tak, jak zrozumieliśmy zapytanie tak odpowiedzieliśmy. Jak państwo chcą procedować nad oceną, to ...


Radny Ryszard Szwajca: To jest odpowiedź na pytanie. A jak pani myśli, że komisja rewizyjna sobie weźmie to, co dyrektor napisał i stwierdzi, że finanse są „ok”. Dobrze, że się dzisiaj dyrektor pofatygował, bo może wystarczyłoby tylko jego zdjęcie, albo adres, gdzie się jednostka znajduje. Pozwólcie państwo sprawdzić to, bo mamy powody, by twierdzić, że finanse nie są w porządku.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Proszę powiedzieć, która rzecz według pana nie jest w porządku.


Radny Ryszard Szwajca: Ja na ten temat zabiorę głos w wolnych głosach. Ustosunkuję się i powiem, co nie jest w porządku. A jeżeli nie, to podam do prasy.

Oceńcie na podstawie przedstawionej informacji sprawy WOK-u. Życzę powodzenia, panie przewodniczący.


Radny Piotr Matuszewski: To komisja dokonuje oceny, a nie jakieś inne ciało. Jeżeli radny ma zastrzeżenia, to powinien je sformułować. Proszę sformułować, jakich dokumentów pan oczekuje?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Radny zarzuca, że przyjmujemy jakieś sprawozdanie z WOK i nie do końca wiadomo, jakie to są sprawozdania. Na pana wniosek została powołana specjalna komisja do oceny kilkunastu punktów w tej gminie. Dostaliście państwo wszystkie dokumenty i jakie pan wysnuł wnioski? Wszystkie zostały obalone. Tak nierzetelnej kontroli, której pan przewodniczył i dokonał, mając do dyspozycji pracowników urzędu oraz wszelkie dokumenty, to nawet ze świętego jest pan w stanie zrobić diabła. Proszę procedować, a my będziemy wyjaśniać. Proszę tylko nie formułować pod adresem burmistrza oszczerstw. Jestem od tego, by bronić dobrego imienia burmistrza i dyrektora i nie pozwolę, żeby pan oczerniał, nie mając dowodów.


Radny Ryszard Szwajca: A może się pani myli? Powiedziałem, że w stosownym czasie powiem o tym.

Dyrektor WOK-u przedstawił sprawozdanie burmistrzowi i dobrze by było, żebyśmy takie sprawozdanie otrzymali.


Radna Maria Taciak: Mamy 2005 rok i chcemy ocenić wykonanie budżetu WOK-u. W celu wykonania oceny gospodarki finansowej WOK-u niezbędnym jest przedłożenie komisji sprawozdań, sporządzanych w zakresie gospodarki finansowej WOK, dotyczących roku 2004 i I półrocza 2005 r.


Radny Waldemar Grześkowiak: Mieliśmy zajmować się tylko dochodami własnymi WOK-u w roku 2004.


Radny Piotr Matuszewski: Komisja może działać tylko w zakresie uchwalonym przez Radę Miejską.


Radny Ryszard Szwajca: Komisja rewizyjna nic nie może. Najlepiej, jakby w ogóle się nie spotykała.


Radny Waldemar Grześkowiak: Nie mówmy, że ktoś nie chce nam czegoś dać. Po prostu sformułujmy, co chcemy i w sposób formalny zażądajmy tego. Skorzystajmy z obecności dyrektora i zadajmy pytania. Na początku tej kadencji planowaliśmy, żeby przychody własne WOK-u były wyższe niż kiedyś i może, korzystając z obecności dyrektora, zapytajmy o to.


Radny Ryszard Szwajca: Można pytać dyrektora, jeśli ktoś ma zapytania do niego. Natomiast dyrektor, jako szef jednostki kulturalnej prowadzi gospodarkę finansową i pytania do dyrektora można sformułować po zbadaniu tej gospodarki, gdybyśmy mieli jakieś wątpliwości. Wtedy pytania byłyby na miejscu. Odpowiedzi dyrektora na pytania nie zastąpią komisji badania.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeśli chodzi o przychody za sprzedaży środków trwałych, to jakie środki trwałe zostały w tym roku sprzedane?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: To jest: mikser odsłuchowy, zestaw bezprzewodowy, monitor bliskiego pola i system bezprzewodowy jeszcze jeden UHF „Sabina”. Na temat tych rzeczy jest sporządzony protokół. Te rzeczy nie były kupione za czasów, kiedy ja objąłem funkcję dyrektora WOK, były kupione przez dyrektora Piotra Starzyńskiego. Można wierzyć lub nie, ale żaden z tych sprzętów nie był użytkowany, ponieważ nie spełniały one żadnych wymogów. Były to sprzęty zakupione bezpodstawnie, nijak się mając do zadań, które realizuje WOK.


Radny Piotr Matuszewski: Po stronie przychodów zapisano kwotę 81 zł z tytułu „otrzymanych rabatów”. Co to jest za kwota?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: To wynika z tego, że przy zakupie pewnych rzeczy otrzymujemy rabat i to jest wykazane na fakturze.


Radny Andrzej Rzeźnik: Kwota przychodów 11243,00 zł, co się składa na tę kwotę?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: To są przychody głównie z reklamy firm na imprezach organizowanych przez WOK. Często jest tak, że firmy sponsorujące imprezy życzą sobie także faktury. Wynajmowany jest także hall. Do tych przychodów jest także księgowany kurs tańca.


Radny Waldemar Grześkowiak: Jeśli chodzi o przychody z wynajmowania sprzętu nagłaśniającego, to na ile się zwróciły nakłady poniesione na zakup tego sprzętu?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Na I półrocze 2005 r. sprzęt jest spłacony. Mamy dodatnie saldo na około 11-12 tys. zł. Ten sprzęt zaczyna na siebie zarabiać. Uzasadniając burmistrzowi zakup tego sprzętu mówiłem o tym, że będzie on bardzo szybko spłacony.


Radny Waldemar Grześkowiak: Kiedyś podejmowaliśmy uchwałę w sprawie dania upoważnienia dyrektorowi WOK na zaciąganie zobowiązań. Czy korzystał pan z tego upoważnienia?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Tak. Jest jeden kredyt. W przyszłym roku skończymy go spłacać. Kredyt był wzięty na zakup dużego miksera fonicznego „Soundcraft Two”. Kupiony był od firmy „Polsound” z Warszawy za około 47 tys. zł brutto. Nie ma żadnych „poślizgów”, jeśli chodzi o płacenie rat. Tego kredytu udzielił nam Bank Spółdzielczy. Zabezpieczeniem tego kredytu jest mikser.


Radny Marek Zielnik: Ile wynosi miesięczna dzierżawa lokalu „Tutti-Frutti”? Czy ten lokal ma podliczniki na wodę, centralne ogrzewanie, telefon i energię elektryczną?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Jeśli chodzi o miesięczną dzierżawę Firmy „Tutti-Frutti”, to wynosi ona 1989 zł brutto. Lokal osobno rozliczany jest z energii elektrycznej, jest podlicznik. My płacimy rachunek, a potem jest ta firma obciążana fakturą przez nas. Podobnie jest z telefonami. Mają wewnętrzną linię.

Jeśli chodzi o wodę, to w tej chwili otrzymaliśmy odpowiedź PWiK. W tym zakresie istniały bardzo poważne problemy. Trwało to dosyć długo. Na dniach zostaną założone podliczniki na wszystkich pionach. Wtedy będzie też to rozliczane fakturą. Dotąd było to w czynszu.

Ogrzewanie mieści się w czynszu. Obejmując funkcję dyrektora w listopadzie 2002 r. już zastałem taki stan. Nie ja podpisywałem pierwszą umowę najmu z tą firmą. Umowy są co roku aktualizowane o stopień inflacji.


Radny Marek Zielnik: Biorąc pod uwagę wielkość dzierżawionego lokalu oraz to, że woda oraz centralne ogrzewanie są w czynszu, to moim zdaniem ten czynsz jest za mały.


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Trudno jest mi się odnieść do tego, czy kwota dzierżawy jest duża, czy mała. Jeśli chodzi o wodę, to teraz, po oblicznikowaniu, wyjdzie dokładnie, jakie są to koszty.

WOK organizuje dużo zajęć, z których korzystają przedszkola i szkoły w godzinach przedpołudniowych i zużycie wody waha się z bardzo prostych powodów. Jeśli przyjdzie kilkaset osób, to chociażby korzystanie z WC powoduje duże zużycie wody. Podliczniki będą założone na pewno do końca roku.


Radny Ryszard Szwajca: Ma pan dochody własne, o które teraz pytamy, ale ma pan także dotację z budżetu gminy. Jak wygląda to finansowanie, czyli przekazywanie tych środków z gminy do WOK-u? Czy to jest w ratach miesięcznych? Jednorazowo?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Generalne założenia są takie, żeby dzielić to równo. Natomiast specyfika pracy WOK, polega na tym, że pewne wydatki są takie, że nie da się tego sfinansować równo i proporcjonalnie co miesiąc, gdyż istnieją projekty kulturalne które realizujemy, gdzie jest jakieś nasilenie tych wydatków, powoduje, że składam pisma do burmistrza o otrzymanie wyższej kwoty niż 1/12 dotacji wraz z uzasadnieniem na jaki cel.


Radny Ryszard Szwajca: Czyli normalnie pan otrzymuje 1/12 co miesiąc?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Czasami otrzymuję więcej, bo przy dużych imprezach plenerowych np. „Dni Wrześni” czy „Festiwal im. Anny Jantar”, to zwracam się pisemnie do burmistrza, by ta dotacja była wyższa.


Radny Ryszard Szwajca: Ze sprawozdań z ubiegłego roku oraz tego wynika, że dość dużo środków zostało wykorzystane już w połowie roku, ale to jest normalne. Gdyby mi pan podał, w jakiej wysokości otrzymał pan dofinansowanie za rok 2004?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: 517 tys. zł za rok 2004. W roku 2005 dotacja wyniosła 613 tys. zł, ponieważ taka była decyzja przy konstruowaniu budżetu, żeby było łatwiej i prościej rozliczyć projekt, którym jest „Festiwal im. Anna Jantar”. Środki w wysokości 100 tys. zł zostały przekazane na konto WOK-u i ja się z tego rozliczałem. Chciałbym powiedzieć coś, żeby to było jasne. Z dotacji nie jest realizowany cały projekt festiwalu. Dzięki dobrej woli sponsorów i pracy pracowników WOK-u ten festiwal jest robiony za te pieniądze. Robimy o bardzo podobnym, a może i większym wymiarze niż Konin, który kosztuje 890 tys. zł, a my robimy festiwal za 130 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca: Panie dyrektorze chwała, ale niech mi pan powie taką rzecz, wróćmy do roku 2004, kiedy panu dołożono na ten festiwal?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Ja nie miałem dołożone, bo ja się musiałem rozliczyć. Za festiwal w roku 2004 płacił Urząd MiG Września. Burmistrz miał w swoim budżecie środki na festiwal.


Radny Waldemar Grześkowiak: Festiwal kosztował około 130 tys. zł, a dotacja na festiwal wynosi 100 tys. zł, czy pozostałe środki, to darowizny?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Darowizny były bardzo blisko tej kwoty. Pewne koszty są także finansowane z przychodów własnych, bo WOK jakieś środki po to wypracowuje. Porównując, w roku 2002 (koniec kadencji dyrektora Piotra Starzyńskiego) dochody własne WOK zamykały się kwotą 77 tys. zł, a w roku następnym wypracowaliśmy 260 tys. zł.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Jeśli chodzi o sposób finansowania festiwalu, to w pierwszym roku, kiedy odbył sie festiwal nie byliśmy w stanie oszacować, ile będzie on kosztował. Radni otrzymali sprawozdania na temat, jak był finansowany festiwal w 2004 r. Część środków pochodzi ze środków na działalność kulturalną, która jest w budżecie wydziału oświaty, kultury i sportu. W następnym roku, kiedy wiedzieliśmy, ile festiwal może kosztować, ujęliśmy wydatki na ten cel w planie finansowym WOK-u.


Radny Ryszard Szwajca: Ile środków finansowych w roku 2004 otrzymał pan od gminy?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Nie mam w tej chwili przygotowanej informacji na ten temat. Jeśli dobrze pamiętam, to 517 tys. zł. Nie mam tutaj tych danych, bo mieliśmy mówić o przychodach własnych.


Radny Ryszard Szwajca: To w takim razie proszę, żeby na następne posiedzenie komisji pan przekazał komisji informację na ten temat.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Mam pytanie w kontekście dzierżawy lokalu Firmie „Tutti-Frutti”. Czy jest określony przez ministra kultury minimalny koszt wynajmowania metra kwadratowego lokalu przez instytucje kultury?


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Nie ma takich przepisów. Obowiązuje wolny rynek. Umowa z Firmą „Tutti-Frutti” określona została bardzo dawno temu.


Radna Maria Taciak: Czy oprócz Firmiy „Tutti-Frutti”, WOK wynajmuje jeszcze jakiemuś podmiotowi lokal?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Tak, pracowni plastycznej pana Rafała Kaczmarka dwa pomieszczenia za 716 zł brutto/miesiąc.


Radna Maria Taciak: Biorąc pod uwagę powierzchnię wynajmu, czy stawka za metr kwadratowy, którą płaci pracownia plastyczna pana Rafała Kaczmarka jest tożsama ze stawką, którą płaci Firma „Tutti-Frutti”. Czy obie firmy płacą podobną stawkę za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Ja także nie zawierałem pierwszych umów z pracownią plastyczną i w tej chwili nie powiem z głowy, czy to jest identyczna stawka za metr kwadratowy.

Trzecią jednostką, która jest obciążana za bytność w WOK jest biblioteka, oddział dziecięcy. Na kwartał jest to kwota obciążana kwotą w wysokości 1464 zł.


Radny Waldemar Grześkowiak: Czy są już jakieś oszczędności z tytułu ocieplenia budynku?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: W tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, jakie będą oszczędności, ponieważ mamy okres przejściowy. Wyjdzie to w skali co najmniej półrocznej. Jeśli nie wystąpi oszczędność finansowa, to na pewno wystąpi oszczędność w sensie dogrzania sfery okiennej w sali widowiskowej. Po prostu można ją szybciej dogrzać. W tej chwili została zrobiona część nad pomieszczeniami administracyjnymi, salą balową i pokojem muzycznym (studio), został ocieplony dach. Zostało to skończone we wrześniu tak, że w tej chwili jeszcze za wcześnie na ocenę.

W tej chwili jest ocieplona 1/3 powierzchni dachu. Kosztowało to około 30 tys. zł. Płaciła za to gmina. Sala widowiskowa nie jest jeszcze zrobiona, niestety.


Radny Ryszard Szwajca: Ja przypuszczałem, że jeśli się remontuje dach, to się robi całość, a tu się okazuje, że przyznane środki wystarczyły tylko na 1/3. Nikt nie mówił, że to będzie w części.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Mówiliśmy o tym na sesji, że nie będzie całości, bo nie ma tyle środków finansowych, gdyż jest duża połać dachu. Dach jest tak skonstruowany, że można było to zrobić w części, w której było najgorzej, bo ciekło.


Radny Ryszard Szwajca: Czyli wystarczyło środków na 1/3 dachu. Trzeba więc przeznaczyć środki na resztę.


Radny Paweł Lipiecki: Jaka jest powierzchnia użytkowana przez bibliotekę?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: 110 metrów kwadratowych. Ja tę bibliotekę zastałem. Praktycznie biblioteka płaci za koszty utrzymania.


Radny Piotr Matuszewski: To nie ma znaczenia, bo są to jednostki gminne.


Radny Waldemar Grześkowiak: Czy Firma „Tutti-Frutti” płaci za wynajem sali balowej?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Tak.


Radny Andrzej Rzeźnik: Czy otrzymane darowizny mają charakter tylko rzeczowy?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Bywają także gotówkowe. Istnieją takie firmy, które pomagają nam w ogóle w bardzo różnym stopniu. Raz jest to jakaś farba, a innym razem coś innego. Jest kilka firma, na które można liczyć w momentach newralgicznych, co pozwala nam odciążyć się od pewnych rzeczy, tym bardziej że WOK wymaga nadal nakładów. To, co jest możliwe robimy na bieżąco i nie ma żadnej sytuacji, która groziłaby zamknięciem sali. Wszystkie normy WOK spełnia.

Jeżeli z dachem się uporamy, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że znajdziemy sponsora, żeby zrobić elewacją, odciążając w ten sposób budżet gminy i budżet WOK. Taki sponsor się pojawił. Nie ma sensu tego robić do momentu, kiedy nie zrobimy dachu.


Radny Ryszard Szwajca: Jeśli chodzi o ten dach, to trzeba to zrobić, bo przecieka, a gmina przeznacza na to 30 tys. zł. Z udzielonych mi informacji wynika, że WOK posiada środki na plusie. Np. miał te 30 tys. zł swoich środków. Czy nie można było tych środków połączyć i dach byłby zrobiony w 2/3? Ma pan możliwość zaciągania kredytu, czy nie można było jakoś tej końcówki, żeby tę inwestycję wykonać w całości? Czy nie można było tego dachu z różnych źródeł finansowania za jednym zamachem zrobić porządnie?


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Na pewno zrobienie tego od razu byłoby najlepszym rozwiązaniem, ale niestety koszt remontu dachu to nie jest 30 tys. zł, a ponad 100 tys. zł. To nie jest tylko sam dach, ale opierzenia itd. Przez 18 lat tam nikt nawet rynien nie zechciał pomalować. Jest to nietknięte. Teraz trzeba to ratować. Po to był zakupiony sprzęt nagłaśniający, aby zaczął zarabiać, by wygenerować środki na tego typu inwestycje. Chociaż nie powinno być tak, żeby za zarobione pieniądze na kulturze robić inwestycje w postaci remontów np. dachu. Być może w roku 2006 uda sie zrobić w zakresie inwestycji ze środków własnych więcej. Często na ten temat rozmawiam z burmistrzami. Mam także plany, by choćby z jednej strony zamknąć sprawę okien. Nie chcę mówić źle o poprzednikach, ale ten ośrodek nie widział farby przez 18 lat. Kotary wiszą już 18 lat. W tej chwili można powiedzieć, że już wiele rzeczy zostało naprawionych. Nagromadziło się dużo sprzętu i przydałoby się jakieś pomieszczenie magazynowe. W tej chwili są wymieniane lampy na sali widowiskowej.

Jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie radnego, to za remont dachu nie ja płaciłem, a gmina.


Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września: Środki te są wykazane w naszym sprawozdaniu w wykonania budżetu. Budynek WOK-u to stara substancja i wymaga nakładów, a nie ma na to zbyt dużo środków. Dyrektor zgłosił, że dach jest w krytycznym stanie i zrobiliśmy tyle, na ile mieliśmy środki. Nie chciałabym, żeby środki wypracowywane przez instytucję kultury były przeznaczane na modernizację substancji budowlanej. Nie ma wielkiej katastrofy, bo przełożyliśmy parkiet i wymieniliśmy krzesła. Nie ma niebezpieczeństwa, że ten obiekt nie będzie funkcjonował. Konstrukcja dachu umożliwia robienie remontu etapami.


Radny Ryszard Szwajca: Tyle państwo mówią o sukcesach WOK-u, poproszę o jakieś sprawozdanie, w którym to jest wykazane. Chodzi mi o opisowe sprawozdanie roczne.

Jeśli dyrektorowi uda się zrobić coś w zakresie inwestycji to chwała, natomiast co do kontroli finansów, to się nie rozumiemy. Ja uważam, że na następne posiedzenie powinniśmy otrzymać informację na temat środków własnych, czyli przychodów wypracowanych przez WOK w 2005 r., łącznie z rozpisaniem na co te przychody zostały wydatkowane. Interesowałaby mnie także informacja, jaką dotację WOK otrzymał od gminy w 2005 r.? Jak ta dotacja została wydana? Informację na temat finansowania gminy w stosunku do WOK-u w 2005 r.


Radny Piotr Matuszewski: Chciałbym zwrócić uwagę na ostatnie pytanie radnego, że nie jest ono zgodne z tematem dzisiejszego posiedzenia komisji. Omawiamy przychody WOK-u, a nie wydatki.

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Jeśli to nie zakłóci naszej pracy, to możemy zażądać takich materiałów.


Radny Marek Zielnik: Patrząc na przychody z sali widowiskowej stwierdzam, że ta kwota jest mała.


Michał Kosiński, dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury: Jest to kwestia związana tylko i wyłącznie z podatkiem VAT. Jeżeli jest wystawiana faktura za współorganizację imprezy, a taka jest przyjmowana przez urzędy skarbowe, to wtedy jest to zwolnione z VAT-u i nie wchodzi to w wynajem sali. Zapis dokładny „wynajem sali” jest obciążany podatkiem VAT, a gdy jest zapis „współorganizacja imprezy”, to nie ma tego podatku.

Bywa czasami tak, że wynajmujący salę nie może przyjąć w koszty własne pozycji „współorganizacja imprezy” i wtedy ma fakturę opisaną, jako „wynajem sali” i w pozycji, o którą pyta radny są środki z tego wynajmu.


Pkt 4


Radna Maria Taciak: W związku z tym, że do wglądu radnych udostępniona została ekspertyza, dotycząca „Oceny stanu technicznego otwartego basenu kąpielowego we Wrześni wraz z propozycją napraw” wnioskuję, by w porządku obrad kolejnego posiedzenia komisji rewizyjnej znalazł się punkt w tej sprawie byśmy mogli odnieść się do tego materiału.


Wnioski i zapytania komisji rewizyjnej


 1. Kolejne posiedzenie komisji rewizyjnej odbędzie się 15 grudnia, godz. 18.30.

 2. Podczas tego posiedzenia komisja będzie kontrolować wykonanie GFOŚiGW za I półrocze 2005 r. pod kątem realizacji finansowej. Komisja wnioskuje o materiały na ten temat.

 3. W związku z kontynuacją kontroli gospodarki finansowej WOK za 2004 r. i I półrocze 2005 r. komisja wnioskuje o:

a) Sprawozdanie Rb-Z i Rb-N WOK za 2004 r. i I półrocze 2005 r.;

b) Opisowe sprawozdanie działalności WOK za 2004 r.;

c)) Informację, ile środków finansowych w 2004 r. otrzymał WOK od gminy?;

d) Dokonanie porównania, biorąc pod uwagę powierzchnię wynajmu, czy stawka za metr kwadratowy, którą płaci pracownia plastyczna pana Rafała Kaczmarka jest tożsama ze stawką, którą płaci Firma „Tutti-Frutti”. Czy obie firmy płacą podobną stawkę za metr kwadratowy wynajmowanej powierzchni?

e) Informację na temat środków własnych, czyli przychodów wypracowanych przez WOK w 2005 r., łącznie z rozpisaniem na co te przychody zostały wydatkowane.

d) Informację, jaką dotację WOK otrzymał od gminy w 2005 r.? Jak ta dotacja została wydana? Informację na temat finansowania gminy w stosunku do WOK-u w 2005 r.Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 20.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.