BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14252167
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 225/2005
 

ZARZĄDZENIE Nr 225

Burmistrza Miasta i Gminy Września

z dnia 1 września 2005 r.


w sprawie: opracowywania materiałów planistycznych oraz założeń przyjętych do opracowywania projektu budżetu na rok 2006.Na podstawie art. 30 ust. 1, 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102. poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), w związku z uchwałą Nr XVIII/136/99 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – burmistrz Miasta i Gminy Września zarządza, co następuje:


§ 1


1. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych gminy, naczelników wydziałów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych wg wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:

  • załącznik Nr 1 - projekt planu dochodów,

  • załącznik Nr 2 - projekt planu wydatków,

  • załącznik Nr 3 - projekt wykazu zadań inwestycyjnych,

  • załącznik Nr 4 - projekt planu przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na potrzeby opracowania projektu budżetu roku 2006.

2. Łącznie z załącznikami wymienionymi w ust. 1 należy przedłożyć uzasadnienie opisowe planowanych dochodów i wydatków budżetu oraz zadań inwestycyjnych.

3. Materiały do projektu budżetu należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w terminie do dnia 15 września 2005 r.

§ 2


1. Materiały do projektu budżetu należy opracować na podstawie:
a/ faktycznego stanu zatrudnienia oraz wynagrodzeń na dzień 31 sierpnia 2005 r. z uwzględnieniem przewidywanych zmian w IV kwartale 2005 r.,
b/ cen towarów i usług oraz stawek i opłat ukształtowanych na dzień 1 lipca 2005 r.
2. W założeniach do projektu budżetu na rok 2006 przyjąć należy następujące wartości wskaźników makroekonomicznych istotnych do projektu budżetu:
a/ prognozowana średnioroczna inflacja - 1,5 %,
b/ realny wzrost wynagrodzeń - 2,5 % .


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.