BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457421
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 32
 

PROTOKÓŁ

z 32 posiedzenia

komisji komunalno-finansowej

z 28 listopada 2005 r.Pkt 1

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 18.00, stwierdzając quorum, otworzył posiedzenie komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości.


Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu komisji uczestniczyło 9 radnych.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

  • Bożena Nowacka, radna - przewodnicząca komisji edukacji;

  • Mirosław Zgoliński, radny – przewodniczący komisji rozwoju wsi;

  • Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt 2

Przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Pkt 3

Ostateczne zaopiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował o nieobecności przewodniczącego komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej z powodu choroby.


Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka przedstawiła opinię komisji edukacji do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Przewodniczący komisji rozwoju wsi radny Mirosław Zgoliński przedstawił opinię komisji rozwoju wsi do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski przedstawił opinię komisji bezpieczeństwa i polityki społecznej oraz komisji komunalno-finansowej do projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski zapytał: W związku z tym, że poszczególne komisje Rady Miejskiej we Wrześni pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na rok 2006, czy ktoś chciałby w tym temacie zabrać głos?


Nikt z radnych nie zabrał głosu.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował, że zgodnie z §6 pkt 3 uchwały nr XVIII/136/99 Rady Miejskiej we Wrześni z 20 grudnia 1999 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, komisja formułuje ostateczną opinię o projekcie budżetu na podstawie poszczególnych opinii komisji Rady Miejskiej we Wrześni.

Kto z Państwa radnych jest za wyrażeniem ostatecznej pozytywnej opinii na temat projektu budżetu na rok 2006?


Komisja komunalno-finansowa w obecności 9 radnych, 5 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2006.


Pkt 4

Radna Maria Taciak zwróciła się z pytaniem: Czy pan przewodniczący przewiduje powrót do tematu związanego z wydaną ekspertyzą dot. basenu przy ul. Gnieźnieńskiej?


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski odpowiedział, że się zastanawia, czy nie lepiej gdyby to zrobiła komisja rewizyjna, ponieważ komisja ta ma więcej możliwości badania.

Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował, że w planie pracy komisji komunalno-finansowej na rok 2005 do zrealizowania został jeszcze pkt. 4 – opiniowanie projektów rozwoju infrastruktury komunalnej oraz pkt. 5 – opiniowanie cen usług podmiotów komunalnych. Żadne projekty rozwoju infrastruktury komunalnej do mnie nie dotarły. Czy Państwo mają jakieś inne zdanie, czy na ten temat będziemy zwoływać komisję?


Radna Maria Taciak powiedziała: Wszelkiego rodzaju opracowania dokumentacji technicznej zarówno na infrastrukturę drogową jak i komunalną są w projekcie budżetu na rok 2006. Cały czas jesteśmy w fazie projektu rozbudowy wysypiska śmieci. Sam pan przewodniczący zauważył, że jest to temat, który wraca jak bumerang, bo on był już podnoszony w ubiegłym roku, w fazie uchwalania budżetu na 2005 rok było mnóstwo dyskusji na ten temat. Teraz mamy kolejne zmiany do uchwały. Zaczynam coraz bardziej powątpiewać, czy rok 2005 zamknie tę inwestycję, na którą środki zostały zapisane w budżecie roku 2005, a które to bardzo już się zmniejszyły. Oczywiście było stosowne wyjaśnienie dlaczego następuje korekta. Niemniej zadanie nie zostało wykonane.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski poinformował, że mamy zapisane opiniowanie projektów.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że projektu nie widzieliśmy. Ten projekt ciągle się zmienia przez 3 lata i w zasadzie powinien być realizowany. Czy jest realizowany? My nie wiemy, co jest zrealizowane. Jest finansowa strona: najpierw było 7 mln 700 tys. zł, później ledwo 2 mln zł z tego część pożyczkowa i nie wiadomo właściwie jaki jest zakres finansowy i rzeczowy tej inwestycji.


Komisja komunalno-finansowa w związku z realizacją planu pracy na rok 2005 wnioskuje o przygotowanie i przedłożenie następujących dokumentów:

  • wykaz projektów związanych z infrastrukturą komunalną;

  • informację na temat stopnia zaawansowania opracowania projektu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bardzie.


Radny Ryszard Szwajca zgłosił wniosek: Na poprzedniej komisji wyjazdowej otrzymaliśmy wykaz ulic i dróg, które zostały zrobione w poszczególnych latach wraz z wartością wykonanych robót. To nic nie mówi, jeśli chodzi o zakres finansowy, ponieważ niektóre drogi były robione w grudniu i styczniu, część pieniędzy była płacona w grudniu, a część w styczniu. Pan Karowski obiecał mi podać informację na sesji, zapomniał; dzisiaj pan Karowski był nieobecny.

W związku z tym prosiłbym, by pan Karowski to zestawienie, które przedstawił nam na komisji, rozbił w jakiej kwocie te drogi były finansowane w poszczególnych latach budżetowych. Ul. Zamysłowskiego była robiona w roku 2003 i mówiono, że kosztuje 54 tys. zł, w tej chwili po kontrolach okazuje się, że 125 tys. zł. Na tej samej ulicy zakładano również deszczówkę za 31 tys. zł. W związku z tym prosiłbym, by przy każdej ulicy wyszczególnić ile wynosiły nakłady finansowe z rozbiciem na poszczególne lata. W wielu przypadkach jest to porozbijane nawet na trzy lata budżetowe.


Komisja komunalno-finansowa wnioskuje o informację na temat dróg wybudowanych w latach 2003-2005, zawierającą rozpisanie finansowania tych inwestycji na poszczególne lata budżetowe.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że jeśli chodzi o pkt dot. opiniowania cen usług komunalnych, to nie otrzymał żadnej informacji na temat zmian cen tych usług. Czy tym tematem komisja będzie chciała się zajmować?


Radna Maria Taciak powiedziała, że jeśli chodzi o PWiK, to prezes PWiK przedkłada burmistrzowi wniosek o zatwierdzenie taryf. Jest określony termin do zajęcia przez burmistrza stanowiska w tej sprawie, który ewentualnie przedkłada to Radzie do zatwierdzenia, co nie znaczy, że Rada musi to zatwierdzić. Natomiast co do innych opłat komunalnych, to zatwierdzaliśmy podwyżkę opłat za usługi cmentarne. Skoro nie ma obecnie projektu zmian cen, to nie ma sensu wyzwalać ten temat.


Radny Cezar Dubiel powiedział: W planie pracy mamy opiniowanie cen, ale skoro aktualnie nie ma zmian cen, to można powiedzieć, że nie ma co opiniować, ale warto byłoby spotkać się z prezesem PWiK i wysłuchać, co się aktualnie w firmie dzieje, nie koniecznie na zupełnie osobnym posiedzeniu komisji. Prosiłbym by zapraszać kierowników pojedyńczo i rozpocząć od PWiK.


Radny Ryszard Szwajca powiedział: Jeszcze rok temu wartość majątku PWiK wynosiła ponad 36 mln zł, a w tej chwili wykazuje się 31 mln. zł. Może dojść do tego, że wartość tego majątku dojdzie do zera.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że amortyzacja zwiększa się co roku i tutaj jest taka zasada, że amortyzacja jest kosztem, który jest odpisywany od podatku i jest wysoki, ale to nie jest jakby z kasy przedsiębiorstwa.


Radny Cezar Dubiel poinformował, że sugerując to spotkanie nie chciał tytułować go w związku z cenami, a z chęcią zapoznania się z sytuacją firmy.


Radna Ilona Łosińska powiedziała, że jest koniec roku i początek następnego. Na początku roku zawsze rozpatruje się podwyżkę i żeby to nie był sygnał do tego typu analiz.


Radny Cezar Dubiel odpowiedział, że nie sugerował, by to spotkanie odbyło się w tym roku. Chodzi tylko o to, by się spotkać przy okazji posiedzenia plenarnego.


Radna Maria Taciak powiedziała, że ze względu na to, że jest nowy szef ZGM, to może należałoby się zapoznać z polityką oraz kierunkami Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.


Przewodniczący komisji komunalno-finansowej radny Piotr Matuszewski powiedział, że możemy to zapisać w planie pracy na 2006 r.
Pkt. 5

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji radny Piotr Matuszewski o godz. 18.40 zamknął posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.


Przewodniczący komisji

komunalno-finansowej


radny Piotr Matuszewski

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.