BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462408
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

komisji rewizyjnej

z posiedzenia

13 kwietnia 2005 r.Pkt 1


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 10 członków komisji, co stanowiło quorum.


Obecni na posiedzeniu niebędący członkami komisji rewizyjnej:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

 • Małgorzata Cichacka, dziennikarz tygodnika „Fakty Wrześni”,

 • Marek Binarsch, dziennikarz tygodnika „Fakty Wrześni”,

 • Tomasz Małecki, dziennikarz tygodnika „Wiadomości Wrzesińskie”,

Pkt 2


Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2004.

 4. Wolne głosy i wnioski.

 5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 3


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił odpowiedzi na pytania i wnioski z posiedzenia 12 kwietnia 2005 r. - 50 stron (załącznik nr 3).

Radny Ryszard Szwajca: „Promocja gminy”. O ile sobie przypominam był tam rzutujący §4300. Jeżeli 310 tys. zł jest równe 277 tys. zł, to zgoda, ale dla mnie te dwie liczby nie są równe.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Te liczby nie są równe, bo nie mogą być równe, ponieważ w skład tego działu czy rozdziału wchodzi nie tylko promocja, bo w druku Rb-28S występują również, to widać w budżecie, takie pozycje jak kontakty zagraniczne, komisja mieszkaniowa i diety sołtysów.


Radny Ryszard Szwajca: Ile wynoszą diety sołtysów?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: 6 tys. zł.


Radny Ryszard Szwajca: Jak to, diety sołtysów wynoszą 6 tys. zł? W Rb-27 jest 83 tys. zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Powyżej jest 77 tys. zł w „75095”.


Radny Ryszard Szwajca: A cóż to jest za dieta w §4300?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawdzimy, co jest pod tym zaksięgowane.


Radny Ryszard Szwajca: Dla mnie są to zakupy materiałów, a nie diety.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To są chyba usługi. Sprawdzimy.


Radny Ryszard Szwajca: Usługa a dieta. To chyba coś innego. To dwie różne rzeczy.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nikt nie mówi, że to jest to samo.


Radny Ryszard Szwajca: Pytam i odpowiedź jest, że „sprawdzimy”.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Pytał pan podczas wczorajszego posiedzenia komisji rewizyjnej, dlaczego kwota 319 tys. zł wykazana w odpowiedzi na pytania przewodniczącego komisji nie zgadza się z drukiem Rb-28S w pozycji: „promocja”. W przekazanej dzisiaj radnym tabeli zostało wykazane, że w druku Rb-28S w poszczególnych paragrafach nie tylko, ze względu na sposób klasyfikowania, występuje (podobnie jak w budżecie) pozycja: „promocja”, ale także inne pozycje, np. „kontakty zagraniczne”.


Radny Ryszard Szwajca: Kolejna różnica. „Kontakty zagraniczne” w Rb-28S jest 25 tys. zł, a tu się wykazuje 6 tys. zł.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie. Tu się wykazuje kwotę 18 tys. zł i inne. To trzeba pododawać.

W sprawozdaniach Rb są grupowane w inny sposób poszczególne wydatki z budżetu. Nie ma prostego przeniesienia między sprawozdaniem z budżetu a sprawozdaniem Rb-28S.


Radny Ryszard Szwajca: Pewne sprawy są dziwne, ponieważ np. jedne koszulki są w §2110, a inne w §4300.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Można to wytłumaczyć bardzo prosto. Czym innym jest zakup koszulek, a czym innym ich uszycie.


Radny Ryszard Szwajca: GFOŚiGW. Teraz to jest bardziej czytelne. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Monte Cassino. Zapłacono za to zadanie w 2004 r., ale w sprawozdaniu za 2003 rok jest wykazana taka sama kwota.

Jeśli to jest to samo zadanie, to potrzebna by była radykalna zmiana sprawozdania Rb-33 za 2003 i 2004 r. Poza tym jest jeszcze dużo różnic w sprawozdaniu Rb-33.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Muszę to sprawdzić. Sprawozdanie Rb-33 zostanie jutro skorygowane i nie można w tej chwili porównywać go do skorygowanego sprawozdania z wykonania GFOŚiGW.


Radny Ryszard Szwajca: Nie mając aktualnego sprawozdania Rb-33 trudno pracować. Oddawane są środki do budżetu. To jest bardziej techniczna sprawa. Interesowało mnie, ile tych pieniędzy w roku 2003 burmistrz pożyczył, ale nie tego sprawa dotyczy. Czy w roku 2004 nastąpiła zmiana konta bankowego GFOŚiGW?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Nie. Zmienił się tylko numer rachunku na 26-cyfrowy.


Radny Ryszard Szwajca: Niektóre przelewy, tzn. pieniądze były przekazywane z budżetu gminy na trzy różne numery rachunków. Mam wątpliwości, co do pierwszych pięciu przelewów.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Sprawdzimy to.


Radny Ryszard Szwajca: Mam pytanie dotyczące Rb-50, o które wczoraj pytałem. Był tam błąd?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak. W dziale 85212. W podanej kwocie były ujęte środki od wojewody i środki z budżetu gminy, które gmina dokładała do świadczeń. To zostało poprawione. W sprawozdaniu Rb-50 jest to wpisane. Wykonanie w zadaniach zleconych w załączniku nr 5 zostało także poprawione.


Radny Ryszard Szwajca: Te poprawki powinni otrzymać wszyscy radni.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił odpowiedź na pytanie dotyczące podpisania umowy na oczyszczanie miasta (załącznik nr 4): Nie da się tego tematu omówić bez wstępu, jak to zadanie było realizowane wcześniej w naszej gminie. W przedstawionych materiałach jest umowa podpisana w 1999 r. To jest o tyle istotne, że w tym czasie zostały sprecyzowane warunki realizacji tego zadania. Ta umowa została podpisana 1 czerwca z PUK. Dowiedziałem się od pracowników, którzy w tym czasie zajmowali się tą sprawą, że umowa została podpisana poza postępowaniem przetargowym.

Zgodnie z tą umową PUK przedstawiało zarządowi gminy nową kalkulację, którą każdorazowo zarząd zatwierdzał. Co roku więc była zatwierdzana nowa stawka. Pismo od prezesa PUK-u trafiało na posiedzenie zarządu i zarząd podejmował decyzję. Następnie był przygotowywany aneks do umowy pierwotnej. W każdym momencie nie brano pod uwagę ustawy.

W roku 2003 upływał termin obowiązującej umowy i wybór wykonawcy tego zadania musiał być dokonany w drodze przepisów o zamówieniach publicznych. Taki przetarg był ogłoszony. Wpłynęła tylko jedna oferta. Oferta ta nie była rozpatrywana i zwrócono ją.

W związku z tym podpisano umowę z PUK po stawkach poprzednich obniżonych o 10%.

W latach 2000-2003 w umowie obowiązywała stawka za utrzymanie czystości miasta w okresie letnim i wyższa stawka za tzw. „akcję zima”, w tej umowie była również zamiatarka. Teraz zmienił się system zimowego utrzymania dróg, bo piasku na ulice sypie się coraz mniej i nie ma potrzeby robić akcji generalnego zamiatania ulic po zimie w nowej umowie więc tej pozycji nie ma. Od 2000 roku wydatki na oczyszczanie miasta były rosnące i w 2003 r., kiedy podpisaliśmy nową umowę, obniżyliśmy znacząco koszty oczyszczania miasta.


Radna Maria Taciak: Mamy dwa tematy. Wskazywano na to, że warto jest zwrócić uwagę na kwoty w tabeli I i II, że obniżenie kosztów jest wynikiem zawartej umowy z PUK-iem, który obniżył stawkę o 10%. Jednak przedmiotem postępowania przetargowego nie była akcja zima tylko oczyszczanie miasta.


Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi: Gdybym pokazał wydatki 2004 r. w porównaniu z wydatkami w poprzednich latach, to byłoby nieporównywalne. Dzisiaj jest tak, że rozliczenie dotyczy całego roku, natomiast w poprzednich latach był podział na oczyszczanie letnie i oczyszczanie zimowe, ale wydatek w budżecie był jeden.


Radna Maria Taciak: Moja uwaga dotyczy tylko przedmiotu postępowania przetargowego.


Radny Ryszard Szwajca: Operacje na koncie, chodzi o inwestycje: „drogi”. Są operacje w sumie 1550813,00 zł. Przy kwocie 26 tys. zł jest znak: „minus”. Jak mam to odczytać?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Jest to umniejszenie wydatku.


Radny Ryszard Szwajca: Czyli kwota 1550813,00 zł jest umniejszona o wydatek na tę kwotę 26 tys. zł?


Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września: Tak.


Radny Ryszard Szwajca: Dotacja dla WOK. Na końcu roku złożyłem interpelację i odpowiedziano mi, że WOK otrzymał w ubiegłym roku 517 tys. dotacji. Podpisał tę odpowiedź burmistrz. Okazuje się, że jeszcze 26 tys. zł z budżetu gminy przekazane zostało do WOK-u, poza dotacją. Jak mam to rozumieć? Dotacja już im nie wystarcza?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie. Nie znam szczegółów, co si ę składa na tę kwotę, ale może być w różny sposób przekazywany np. majątek czy jakieś urządzenia. W roku 2003 otrzymaliśmy od TONSIL-u sprzęt za podatek, którego ta firma nie płaciła. Ten sprzęt następnie został przekazany WOK-owi.


Radny Ryszard Szwajca: Ja mówię o roku 2004.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Nie wiem. Ja podałem tę sprawę, jako przykład.


Radny Ryszard Szwajca: Ja stwierdzam, bo mam na to dokumenty. Uważam, że to jest trochę nie „fair”, ponieważ WOK otrzymał dotację i nie chce oceniać czy te 517 tys. zł, to dużo czy mało, a fakt jest faktem, że dofinansowanie...


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To jest komentarz?


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: To jest komentarz.


Radny Ryszard Szwajca: Komentarz? Wstrzymam się od komentarza.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: Ja dlatego zadałem to pytanie, ponieważ wczoraj pan skomentował sprawy dotyczące promocji, porównując druki Rb z odpowiedziami udzielonymi przewodniczącemu na jego pytania. Pan stwierdził, że pana oszukuję i podaje nieprawdziwe dane. Jak dzisiaj udowodniłem, że tak nie jest, to pan nie powiedział nawet słowa: „przepraszam”.


Radny Ryszard Szwajca: Jeszcze nic pan mi nie udowodnił. Na podstawie dokumentów, które otrzymał przewodniczący i dokumentów, którymi dysponowali radni, ja mam prawo twierdzić i twierdzę, że można udowodnić i pokazać, że na promocję wydał pan więcej niż jest wykazane.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: To naprawdę źle się dla pana skończy. Pan mnie oskarża o rzeczy, które są nieprawdziwe.


Radny Waldemar Grześkowiak: Radny Ryszard Szwajca, oskarżając burmistrz nie pierwszy raz zresztą, nie zdaje sobie sprawy z tego, co mówi. Radny z góry zakłada, że ma rację.


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września: A wczorajsze oskarżenie o te wydawane pieniądze na oczyszczanie miasta, jak brzmiało? Pan sobie dowolnie oskarża.


Radny Ryszard Szwajca: Jeżeli rozmawiam z burmistrzem o wykonaniu budżetu...


Radny Piotr Matuszewski: Jest pan na komisji rewizyjnej, a nie na rozmowie z burmistrzem. Niech się pan zastanowi, gdzie pan jest, żeby pan wiedział. To jest komisja, a nie prywatna rozmowa z burmistrzem. Wszyscy tego słuchają i będą to oceniać.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Jesteśmy w żałobie po Janie Pawle II, który nauczył nas wielu rzeczy i zbliżył do Jezusa Chrystusa. Myślę sobie teraz: „Panie Boże, przebacz niektórym to, co mówią”.

Czy ktoś chce jeszcze powiedzieć coś na temat sprawozdania z wykonania budżetu?


 • nikt nie zabrał głosu.


Salę posiedzenia opuszczają:

 • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

 • Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września,

 • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

Uwagi pokontrolne


Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych jednogłośnie wnosi o większą staranność przy opracowywaniu sprawozdania z wykonania budżetu, mając na uwadze druki Rb.


Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych jednogłośnie wnosi o bardziej szczegółową formę części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu, a w szczególności w pozycjach, w których występuje znacząca rozbieżność między planem a wykonaniem.Wnioski:


Komisja rewizyjna w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2004 roku.


Komisja Rewizyjna w obecności 10 radnych 6 głosami „za”, przy 4 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w 2004 roku.


Pkt 4


Radny Piotr Matuszewski: Chciałbym podjąć temat pracy podkomisji. Na jakim etapie jest ta podkomisja? Chciałbym zapoznać się z protokołami z posiedzeń tej podkomisji, bo nie mamy żadnych wyników, a od dość dawna pracuje ten zespół. Może przewodniczący tego zespołu udzieli informacji na ten temat?


Radny Ryszard Szwajca: Podkomisja przerwała pracę w marcu i nie pracowała w kwietniu. Miała na to wpływ m.in. moja choroba. Była też sugestia burmistrza, że ma kontrolę RIO i przeszkadzamy. Wrócimy do tego. Jesteśmy na etapie formułowania wniosków. Nieraz nie mogliśmy otrzymać dokumentów, ponieważ były w dyspozycji RIO. Protokół pokontrolny zostanie napisany i wnioski zostaną komisji i burmistrzowi przedstawione. Nie ma pośpiechu. Jest to sprawa, która dotyczy roku 2003, gdyby to były sprawy aktualne, to może by to mobilizowało do jakichś szybszych działań. Robiliśmy to, co mogliśmy zrobić. Wszystko zostanie zgodnie z regulaminem Rady przedstawione.


Radny Piotr Matuszewski: Ta podkomisja została powołana 10 stycznia. Przewodniczący tej podkomisji mówi, że w marcu zaistniały jakieś sprawy, które uniemożliwiły pracę tej podkomisji, a regulamin komisji rewizyjnej stanowi, że taka kontrola powinna trwać nie dłużej niż 30 dni. Jeżeli upoważnienie było z 10 stycznia, to nijak się mają przeszkody w marcu, bo upłynęło więcej czasu.


Radny Ryszard Szwajca: 30 dni kontroli. Nie jest powiedziane, że to jest do 30 dni.


Radny Piotr Matuszewski: Regulamin stanowi, że jest to 30 dni roboczych. Gdyby było tak, jak pan mówi, to kontrola mogłaby trwać nawet 3 lata. 30 dni roboczych minęło w lutym, a problemy wynikły w marcu. Protokół pokontrolny można było sporządzić. Dlaczego w maju mamy wracać do tego, co było pół roku wcześniej? Bez sensu są takie kontrole.


Radny Ryszard Szwajca: To jest pańska opinia. Czy pan będzie mówił tak, czy tak, to komisja to, co zaczęła skończy w stosownym czasie. Spotkamy się w maju.


Radny Piotr Matuszewski: Ja tych argumentów nie przyjmuję. Wnioskuję, żeby zdyscyplinowano przewodniczącego podkomisji, żeby protokół pokontrolny trafił na komisje.

Czy mogę się zapoznać z protokołami z posiedzeń tej podkomisji?


Radny Ryszard Szwajca: Protokoły z posiedzeń komisji są dostępne w Biurze Rady Miejskiej.


Radny Piotr Matuszewski otrzymał do zapoznania się protokoły z posiedzeń podkomisji.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Jesteśmy zobligowani do opracowania planu pracy komisji rewizyjnej. Proponuję, by państwo podali tematy do kontroli. Następne posiedzenie komisji przewiduję w maju.


Radny Ryszard Szwajca: Powinniśmy zrealizować te tematy, które nie zostały skontrolowane z roku 2004.


Radna Maria Taciak: Pod koniec 2004 r. podaliśmy pewne sugestie i myślę, że są one aktualne.


Radny Piotr Matuszewski: Chciałbym, żebyśmy, jako komisja rewizyjna postanowili, czego oczekujemy od podkomisji i w jakim terminie.

Na jakiej podstawie zespół zamierza przygotować protokół końcowy? Przeglądając protokoły z posiedzeń podkomisji nie stwierdziłem żadnych uwag i wniosków, co do prowadzonej kontroli. Są tylko zapisy, że komisja przejrzała coś i urzędnicy udzielili wyjaśnień. Komisja w tych protokołach nie odnosi się merytorycznie do żadnej kontrolowanej sytuacji.


Radny Ryszard Szwajca: Komisja ma materiały i niech pan się nie obawia i nie martwi, bo to jest problem podkomisji.


Radny Piotr Matuszewski: Gdzie ta komisja ma materiały?


Radny Ryszard Szwajca: W komputerze.

Radny Piotr Matuszewski: Poddaje pod obrady komisji, by się zastanowiła, w jaki sposób wymóc na przewodniczącym podkomisji, aby zdeklarował się, kiedy będzie protokół.


Radny Ryszard Szwajca: Protokół będzie 10 dni po zwolnieniu lekarskim.


Radny Piotr Matuszewski: Radny odpowiada, że 10 dni po zwolnieniu lekarskim będzie protokół pokontrolny, a teraz uczestniczy w posiedzeniach. Czegoś tutaj nie rozumiem.


Radny Ryszard Szwajca: Pan wielu rzeczy nie rozumie.


Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski: Pierwszy raz powołaliśmy taką komisję. Były spory interpretacyjne, jak długo ma ona trwać. Doszliśmy do wniosku, że tyle i tyle. Zdarzyły się pewne niezależne od nas rzeczy. Fakt jest faktem, że można było to zrobić, ale w tej chwili to jest nieważne. W tej chwili polegamy na zdaniu przewodniczącego podkomisji, że protokół zostanie przedstawiony do końca maja. Zamykam dyskusję na ten temat, która i tak do niczego więcej nie doprowadzi.


Radny Piotr Matuszewski: W takim razie ja wyrażam swoją opinię, że jeżeli mamy powoływać podkomisje, które mają działać w taki sposób, to odpuśćmy sobie i nie róbmy sobie nadziei, że komisja będzie sprawnie działać, bo to jest destrukcja, a nie działanie komisji.


Radny Ryszard Szwajca: Była sesja, w ogóle się nie spotykaliśmy i nie zbieraliśmy się, bo były posiedzenia komisji itd. Nie chcieliśmy być uciążliwi i takie słowa, które radny Piotr Matuszewski wypowiada są krzywdzące.


Pkt 5


Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.30 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/Protokolant:

Robert Klimczak

/-/


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.