BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14299656
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 26
 

Protokół

z 26 posiedzenia

komisji edukacji

z 11 października 2004 r.


Pkt. 1

Przewodnicząca komisji edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych oraz gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września;

p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;

p. Monika Krysztofiak, referent w Biurze Rady Miejskiej, protokolant.


Pkt. 2

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty przez aklamację.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 3. Analiza i podsumowanie roku szkolnego 2003/2004.

 4. Informacja dotycząca organizacji nowego roku szkolnego 2004/2005.

 5. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

 6. Zakończenie posiedzenia.



Pkt. 3 i 4

p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wprowadzając ogólnie w tematykę szkolnictwa dokonała podsumowania wymiernych efektów wdrożenia zreformowanej sieci szkół.

Przy likwidacji pięciu placówek małych, powstały trzy większe. Oszczędności są oczywiste, ale złudne jest założenie, że będziemy coraz mniej środków wydawać na oświatę. Algorytm subwencji oświatowej z roku 2002, w roku 2004 nie obowiązywał.

Oszczędności wynikające z reformy:

 • koszty utrzymania budynków w Bierzglinku, Obłaczkowie i Węgierkach: 120 000 zł;

 • mniejsza liczba nadgodzin tygodniowo o 968 godzin: 1 319 307 zł;

 • mniejsza liczba oddziałów o 14 w szkołach i o 4 w zerówkach


Zwiększone koszty jakie ponosimy:

 • zwiększony dowóz o 388 km: 226 631 zł;

 • wyższe koszty utrzymania budynku w Kaczanowie: 100 000 zł;

 • większa liczba nauczycieli dyplomowanych: 240 123 zł;

 • nauka pływania dla klas IV: 140 000 zł;

 • większa liczba godzin WF w klasach od IV do VI o 79 godzin: 128 000 zł;

 • fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów: 120 000 zł


Doszło wiele zmian ustawowych i gdybyśmy nie przeprowadzili reformy, to dzisiaj koszty byłyby jeszcze większe.

Poziom zarządzania szkołami podniósł się. Zaczęto zwracać większą uwagę na wydatkowanie środków finansowych. Budżet szkół był dyscyplinowany, proporcjonalnie dzielony:

 • przeprowadzono wspólny przetarg na olej opałowy;

 • dokonano wspólnego przetargu na dowozy dzieci;

 • wykonano projekty na sale komputerowe;

 • przeprowadzane są remonty w szkołach;

 • udało się zorganizować dożywianie dzieci podczas wakacji;

 • od wiosny do końca lata funkcjonowały świetlice wiejskie;



Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka zadała pytanie ile środków finansowych z rezerwy budżetu państwa i ile z budżetu gminy przeznaczyliśmy na remonty?


p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu odpowiedział, że kwota łączna to 157 976 zł (w tym z rezerwy około 80 000 zł).


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała również, że zostały uruchomione dodatkowe zajęcia językowe międzyoddziałowe oraz dodatkowe zajęcia sportowe międzyoddziałowe. Jest natomiast mniej zajęć typu SKS.


Radny Maciej Baranowski zwrócił uwagę na to, że należy robić wszystko, by utrzymywać i rozwijać istniejącą bazę sportową. Wyraził również zadowolenie z realizowanej nauki pływania dla dzieci i przeprowadzonych zawodów pływackich.


Radna Eugenia Potęga zadała pytanie co się dzieje z adaptacją budynku na salę gimnastyczną przy szkole nr 6?


Radny Maciej Baranowski zapytał czy są szanse, by w przyszłym roku budżetowym przeznaczyć środki na ten cel?


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że wydaje się, że nie ma szans w przyszłym roku na skierowanie środków na adaptację tego budynku, skoro chcemy rozpocząć budowę sali sportowo – widowiskowej przy SSP Nr 1. Nie dostaniemy również żadnego dofinansowania, ponieważ budynek przeznaczony na adaptację nie ma odpowiednich gabarytów.


Komisja edukacji wnioskuje o przeprowadzenie rozmów ze Starostwem Powiatowym we Wrześni na temat współfinansowania adaptacji budynku przy SSP nr 6 i Zespole Szkół Specjalnych na salę gimnastyczną. Z nowego obiektu korzystałyby obydwie szkoły. Podjęcie wspólnej inicjatywy umożliwiłoby oddanie budynku do użytku w roku szkolnym 2005/2006.


Wszyscy “za”


p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września wyraziła opinię, że jeżeli Starostwo Powiatowe dołożyłoby połowę środków, to wówczas łatwiej byłoby zrealizować to zadanie.


Następnie p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała członków komisji o opracowywanym projekcie technicznym sali widowiskowo – sportowej przy SSP Nr 1.


p. Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu przedstawił członkom komisji materiały dot. wniosków z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 30 września 2004 r. (załącznik nr 3):

 • wykonanie budżetów szkół na dzień 30 czerwca 2004 r.;

 • analizę porównawczą wg. stopnia awansu zawodowego nauczycieli w 2002, 2003 i 2004 roku;

  2002 r. - 472 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie;

  2004 r. - 455 nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie;

  2002 r. - 21 nauczycieli dyplomowanych;

  2004 r. - 68 nauczycieli dyplomowanych.

 • sprawozdanie z realizacji celów i zadań narodowego programu zdrowia w roku szkolnym 2003/04,

  Poruszono sprawę profilaktyki stomatologicznej. Lakowanie zębów odbywa się na wsi w klasach 0 – 3.

  Naczelnik poinformował, że do końca roku odbywać się będzie profilaktyka stomatologiczna w szkole w Marzeninie. Dobrze by było, gdyby od stycznia taki gabinet istniał we Wrześni.

 • Nauka pływania dzieci klas IV w roku szkolnym 2003/4 i 2004/5;

 • Dowozy dzieci do szkół w roku szkolnym 2002/3, 2003/4 i 2004/5;

 • Liczba dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach, przedszkolach przy szkołach podstawowych – tendencja malejąca

  W roku 2016 będzie około 700 dzieci mniej.

  Radna Ilona Łosińska zwróciła uwagę, że to tak, jakby jedna szkoła w 2016 r. miała nie istnieć (biorąc pod uwagę ilość dzieci). W konsekwencji tego, zawód nauczyciela zasili szeregi bezrobotnych.

  p. Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września dodała, że prognoza na przyszłość jest niestety taka, że będzie nadmiar nauczycieli.



Pkt. 5

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka jako członek komisji nagród burmistrza poinformowała, że w tym roku kolejny raz grupa dyrektorów nie złożyła wniosków w czasie.


Pkt. 6

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 18.45 zamknęła posiedzenie komisji.


Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.


Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.




Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

Protokolant:

Monika Krysztofiak

/-/






Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.