BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14021433
ostatnia aktualizacja BIP'u:
02-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 18
 

Protokół

 z 18 posiedzenia

 komisji rozwoju wsi

19 marca 2004 r.

 

Pkt 1

 

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 14.30 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji oraz goście, co stanowi quorum.

 

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

-         Robert Klimczak, specjalista w Biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt 2

 

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Podsumowanie przeglądu świetlic wiejskich. 
  2. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3

 

Członkowie komisji wypracowali informację po przeglądzie świetlic wiejskich (załącznik nr 3)

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września odnosząc się do wypracowanej informacji przedstawiła plan zajęć w wiejskich świetlicach profilaktycznych i środowiskowych (załącznik nr 4) oraz zakres prac do wykonania na świetlicach wiejskich w 2004 r. (załącznik nr 5).

Uzupełniając powyższe informację powiedziała, że odbyły się dwa spotkania z sołtysami w sprawie podziału środków na remonty świetlic wiejskich. Podczas pierwszego spotkania ustalono, że odbędzie się drugie spotkanie, w którym wezmą udział sołtysi sołectw, które posiadają świetlice. Podczas drugiego spotkania odbyła się dyskusja, w wyniku której przegłosowano 10 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”, że środki na remonty w 2004 r. będą skierowane przede wszystkim do tych sołectw, w których będą uruchomione świetlice profilaktyczne i środowiskowe wg wyżej przedstawionego wykazu. Komisja składająca się z pracowników urzędu objechała świetlice wiejskie i oszacowała koszt wszystkich remontów na kwotę 138 tys. zł. W tym roku jest do dyspozycji na ten cel 80 tys. zł i tę kwotę rozdysponowano wg przedstawionego wykazu. Przyjmując taki sposób rozdysponowania środków w ciągu 2 lat zostaną wyremontowane wszystkie świtlice. Odbyło się już kilkanaście zebrań wiejskich i społeczność pomysł uruchomienia zajęć w świetlicach akceptuje entuzjastycznie lub z milczącą aprobatą.

 

Radny Mirosław Zgoliński, przewodniczący komisji powiedział, że podczas przeglądu dokonywanego przez komisję sołtysi w Obłaczkowie i Marzeninie sygnalizowali, że nie wiedzieli o drugim spotkaniu w sprawie podziału środków. 

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że na pewno wszyscy sołtysi wiedzieli o tym spotkaniu, ponieważ byli informowani o nim podczas pierwszego spotkania.

 

Radny Jan Drewniak powiedział, że zaproponowany sposób rozdysponowania środków na remonty świetlic przekonuje, ale jego zdaniem z podziałem środków powinno się poczekać aż komisja skończy swój przegląd, gdyż jest organem opiniodawczym i powinna mieć możliwość wpływania na ten podział, tym bardzie że kwoty przeznaczone na niektóre świetlice nie są zasadne.  

 

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi wyjaśnił, że przedstawione kwoty, to są środki przeznaczone na zadanie a nie na wydatkowanie. Inwestycje będą wykonywane przez urząd i wydatki będą ściśle kontrolowane. Faktycznie kontrowersje może budzić remont w Gniczkach, ale dokonano kontroli, w wyniku której ustalono, że wartość zakupionego materiału pokrywa się z wysokością środków, które otrzymało sołectwo.

 

Radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że program dotyczy dzieci i młodzieży do lat 16, a jest jeszcze młodzież starsza.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że osoby w wieku np. 18 lat to dorośli ludzie i nie wymagają opieki, a gmina nastawiła się na objęcie opieką dzieci i młodzieży do lat 16.

 

Komisja rozwoju wsi w obecności 3 radnych jednogłośnie zaleca, by w trakcie wykorzystywania środków na remonty świetlic wiejskich w roku 2004 dokonywać niezbędnych korekt w miarę rozpoznawania potrzeb poszczególnych świetlic.

Komisja prosi o przedstawianie sprawozdań z przeprowadzanych remontów. 

 

Pkt 4 - 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 16.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się  do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                               

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.