BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280314
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 15
 

Protokół

 z 15 posiedzenia

 komisji edukacji

7 stycznia 2004 r.

 

Pkt. 1

 

Przewodnicząca komisji radna Bożena Nowacka o godz. 16.30 otworzyła posiedzenie komisji. Po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.

 

Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:

 

-         Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września,

-         Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września,

-         Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej,

-         Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu,

-         Roman Karowski, naczelnik wydziału infrastruktury technicznej,

-         Robert Klimczak, protokolant – specjalista w Biurze Rady Miejskiej.

 

Pkt. 2

 

Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek obrad:

 

1.      Otwarcie posiedzenia.

2.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  1. Omówienie projektu budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004.
  2. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.
  3. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004 (załącznik nr 3). Wprowadzając w sposób przedstawienia projektu budżetu poinformował, że w roku 2004 będzie zakupiony na potrzeby urzędu nowy system informatyczny, który jest drogi (stąd tak duży wzrost wydatków na komputeryzację urzędu), ale usprawni kontrolę i realizację gospodarki finansowej Gminy.  Także w związku z tym od 1 stycznia zmieniła się organizacja dotychczasowego wydziału finansowo-budżetowego, z którego wydzielono wydział księgowości.

 

Anna Prusak, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła wydatki w dziale 852 opieka społeczna. W związku ze zmianą zasad przyznawania pomocy społecznej (np. finansowanie odpłatności za umieszczenie mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej zostały przeniesione na gminę, a do tej pory były finansowane przez wojewodę – dla 10 osób wyliczono, że będzie to kosztować 200 tys. zł) utworzono dużą rezerwę ogólną i celową – rozdział 75818.  Niedługo wejdzie w życie ustawa, która szereg zadań do tej pory finansowanych z budżetu państwa będzie pokrywanych z funduszy gminnych. Zostaną zlikwidowane np. zasiłki stałe dla matek (100 kobiet w naszej Gminie) i te osoby będą się kwalifikowały do udzielenia pomocy przez wrzesiński OPS.

 

Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu omówił:

-         analizę finansową budżetu szkół na rok 2004 przed przeprowadzoną reorganizacją sieci szkolnej i po niej (załącznik nr 4);

-         analizę reorganizacji sieci szkół (załącznik nr 5).

 

Radna Eugenia Potęga w związku z zaplanowaniem środków finansowych w budżecie na wykonanie opracowań dokumentacji lub projektów poprosiła o informację, ile będzie kosztować realizacji tych inwestycji?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że:

-        realizacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Działkowców i Paderewskiego będzie kosztować Gminę około 40-50 tys. zł (zostały przeprowadzone rozmowy i firma Gestamp będzie współfinansować realizację tej inwestycji);

-        realizacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Słowackiego, Dąbrowskiego i Wojska Polskiego będzie kosztować około 40-50 tys. zł;

-        realizacja budowy chodnika w ul. Świętokrzyskiej będzie kosztować około 30 tys. zł;

-        realizacja budowy sali gimnastycznej przy SSP nr 1 będzie kosztować około 2,5 mln zł, z czego gmina pokrywać będzie 1/3;

-        realizacja budowy oświetleń nie będzie się wiązała z kosztami ze strony gminy, ponieważ jest umowa z firmą Enea, że ona zrealizuje te inwestycje a Gmina przez 5 lat będzie płacić rachunki za prąd tej samej wysokości;

-        realizacja budowy sieci gazowej przy autostradzie także gminę nie będzie kosztować nic, ponieważ zbuduje ją gazownia;

-        realizacja modernizacji sieci energetycznej przy autostradzie A2 także gminę nie będzie kosztować nic, ponieważ zbuduje ją Enea.

 

Radna Maria Grzeszczyk poprosiła o informację na temat możliwości realizacji złożonego wniosku w sprawie remontu świetlicy w Kaczanowie.

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że w projekcie budżetu zaplanowano środki na remonty świetlic w dziale kultura.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację na temat możliwości realizacji złożonego wniosku w sprawie budowy nawierzchni ulicy łączącej ul. Zamysłowskiego z ul. Ciszaka. Zrealizowanie tej inwestycji spowodowałoby zamknięcie etapu budowy dróg w tym rejonie Wrześni. 

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że realizacja tego wniosku może wiązać się z protestami mieszkańców ul. Ciszaka.

 

Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września powiedziała, że budżet jest opracowany wg środków jakich się spodziewamy. Jest jednak nadzieja, że zostaną sprzedane tereny inwestycyjne i tych dochodów będzie więcej i wtedy można pomyśleć o innych inwestycjach.

 

Radna Ilona Łosińska poprosiła o informację, czy w przypadku, gdy mieszkańcy tego regionu Wrześni wystąpią z wnioskiem, że są gotowi współfinansować realizację tej inwestycji, to większa jest szansa na realizację tej inwestycji? Czy urząd mógłby przygotować kalkulację kosztów realizacji tej inwestycji?

 

Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w takim przypadku można pomyśleć o realizacji tego wniosku w ramach remontów bieżących, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest odcinek aż do ul. Powstańców Wielkopolskich. Dobrze byłoby, gdyby była na ten temat wyrażona jakaś wola mieszkańców.

 

Radna Ilona Łosińska wnioskuje o przygotowanie kalkulacji kosztów budowy nawierzchni drogi łączącej ul. Zamysłowskiego z ul. Ciszaka.

 

Komisja edukacji w obecności 7 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Miasta i Gminy Września na rok 2004.

 

Pkt. 4

 

Termin kolejnego posiedzenia – 20 stycznia br. godz. 15.45 (posiedzenie wyjazdowe – SSP nr 1, SSP nr 2 i SSP nr 6). 

 

Pkt. 5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 19.15 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

                                                                                               

Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/

 

 

 

 

 

Protokolant

Robert Klimczak

/-/

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.