BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463401
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu  12 grudnia  2003 r.

 

 

Pkt. 1

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.00 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło quorum.

 

Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:

 

-         Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

-         Robert Klimczak, specjalista w biurze Rady Miejskiej, protokolant. 

 

Pkt. 2

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Kontrola sprawozdań ze ściągalności podatków za I, II i III kwartał 2003 r.

4.    Sporządzenie wniosku w sprawie określenia dokumentów dotyczących kontroli wykonania przez burmistrza Miasta i Gminy Września  następujących uchwał Rady Miejskiej we Wrześni:

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt. 3

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, omówił informacje dotyczące stanu egzekwowania należności podatkowych (załącznik nr 3):

-         zaległości spółki Tonsil S. A.;

-         podatek rolny;

-         podatek od nieruchomości;

-         podatek od środków transportowych;

-         stan egzekwowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.;

-         stan egzekwowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych oraz podatku rolnego i leśnego w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 września 2003 r.;

-         informacja dotycząca ilości wniosków o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomości podatnika;

-         postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego;

-         informacja na temat składania skarg na bezczynność komornika w 2003 r.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do przedstawionych materiałów powiedziała, że w informacji dotyczącej podatku rolnego niektóre pozycje są wyzerowane i w komentarzu nie ma wyjaśnień dlaczego. Komisja rewizyjna w swej opinii z przeprowadzanej kontroli powinna ująć, że działania sankcyjne w stosunku do wykazanego długu są mizerne. Szczególnie niepokoją działania w zakresie deponowania wniosków o wpis na hipotekę.

Materiały członkom komisji zostały przedstawione w dzień posiedzenia komisji, a według zapewnień na poprzednim posiedzeniu miały być przygotowane dzień wcześniej.  Czy przedłożone materiały przygotowywał naczelnik wydziału finansowo-budżetowego i czy weryfikował je Skarbnik?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej wyjaśnił, że materiały przygotowywane były przez naczelnika wydziału finansowo-budżetowego i weryfikował je, ale nie jest możliwe sprawdzenie tego typu informacji poprzez analizę każdej cyfry, ponieważ jest to efekt wielogodzinnej pracy.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy w ten sam sposób były przygotowywane informacje dla komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej wyjaśnił, że materiały dla komisji rewizyjnej poprzedniej kadencji były przygotowywane w ten sam sposób.

 

Radna Maria Taciak odwołując się do materiałów na ten sam temat przedstawionych komisji rewizyjnej w roku 2002 powiedziała, że obecne dane przedłożone komisji są rozbieżne z tymi poprzednimi. Radna poprosiła o wyjaśnienia z czego wynikają rozbieżności?

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnej powiedział, że trzeba te materiały porównać, by wyjaśnić różnice i w chwili obecnej trudno taką analizę na bieżąco sporządzić. Różnice mogą wynikać m.in. z tego, że porównywane dane dotyczą innych pozycji.    

 

Radny Ryszard Szwajca, odnosząc się do przedłożonych materiałów zwrócił także uwagę na rozbieżności w przedstawianych materiałach.

Zaległości spółki Tonsil, to sprawa ewidentna, ale nie jedyna, dlatego wnioskuje o przygotowanie informacji na temat innych dłużników gminy Września (tak jak w kwietniu br.), ponieważ by należycie przeanalizować dane w tabelach muszą być przedłożone szersze informacje na temat dłużników.

Burmistrz podjął decyzję o umorzeniu spółce Tonsil 32,5 tys. zł wraz z odsetkami zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2000. W zamian Tonsil na rzecz WOK przekazał sprzęt nagłaśniający, który wyceniono na kwotę 54 tys. zł. To nie jest równowartość zaległości, na jakiej więc podstawie wyceniono przekazany majątek? Cena hurtowa, czy detaliczna? Jak ten majątek zaksięgowano w dokumentach WOK-u? Na jaką kwotę zaksięgowano przekazany majątek?

 

Radna Maria Taciak wnioskuje o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy materiałami przedstawionymi komisji rewizyjnej w roku 2002 (na temat czynności egzekucyjnych podjętych w I kwartale roku 2002), a materiałami przedstawionymi komisji rewizyjnej w dniu 3 grudnia 2003 r. 

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o przygotowanie wykazu największych dłużników gminy Września.

W związku z umorzeniem spółce Tonsil 32,5 tys. zł wraz z odsetkami zaległości podatkowej z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2000 w zamian za przekazanie sprzętu nagłaśniającego, który wyceniono na kwotę 54 tys. zł radny wnioskuje o wyjaśnienie w jaki sposób wyceniono przekazany majątek? Jak ten majątek zaksięgowano w dokumentach WOK-u? Na jaką kwotę zaksięgowano przekazany majątek?

 

Radny Piotr Matuszewski poprosił o informację na temat kwoty zadłużenia spółki Tonsil wpisanej na hipotekę.

 

Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września, odpowiadając radnym powiedział, że każdy producent ma swoje ceny na swoje produkty.

Kwota zadłużenia Tonsilu wpisana na hipotekę, to około 2 mln zł. 

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił, by materiały dla komisji rewizyjnej były przygotowywane w takiej samej konfiguracji, ponieważ usprawni to pracę komisji.

Radny poprosił o wgląd do protokołu rekontrolnego z kontroli NIK, która odbyła się w Urzędzie w dniach od 27 maja do 1 lipca br.

 

Radny Ryszard Szwajca wnioskuje o  wgląd do protokołu rekontrolnego z kontroli NIK, która odbyła się w Urzędzie w dniach od 27 maja do 1 lipca 2003 r.

 

Radna Maria Taciak poprosiła przewodniczącego komisji o informację, jak zamierza przedstawić Radzie sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej w roku 2003 bez zrealizowania planu pracy?

 

Przewodniczący komisji odpowiadając radnej powiedział, że plan pracy uchwalony na rok 2003 może być  realizowany w roku kolejnym bez przeszkód.

 

Radna Maria Taciak odnosząc się do wypowiedzi przewodniczącego powiedziała, że plan pracy był uchwalony na rok 2003 i powinien w tym roku być zrealizowany.

 

Radny Piotr Matuszewski zabierając głos powiedział, że literalnie, to tylko plan pracy i jako plan powinien być traktowany, a sprawozdanie Radzie powinno zawierać to, co rzeczywiście zostało zrealizowane.    

 

Radny Ryszard Szwajca zaproponował, żeby przeprowadzaną  kontrolę zakończyć i rozpocząć kolejną.

 

Wniosek pokontrolny:

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza, że ściągalność podatków lokalnych w roku 2003 występuje na poziomie roku 2002.

Komisja wnioskuje o zintensyfikowanie działań (upomnienia, egzekucje komornicze, zamiana zaległości podatkowych na różne składniki majątkowe, wpis na hipotekę) przez pracowników tutejszego Urzędu w powyższym zakresie.

Przedmiotowy temat komisja będzie kontynuować w trakcie kontroli sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003.

 

Pkt. 4

 

Komisja rewizyjna w związku z przystąpieniem do kontroli wykonania przez burmistrza Miasta i Gminy Września  następujących uchwał Rady Miejskiej we Wrześni:

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata;

-         realizacja uchwały Rady Miejskiej we Wrześni nr VIII/79/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz ustalenia zasad ich zbywania.

Komisja  wnioskuje o przygotowanie wszelkich informacji dotyczących realizacji tych uchwał oraz o  wgląd do dokumentów źródłowych. W szczególności na temat:

-         Ilości wniosków dotyczących realizacji ww. uchwał.

-         Ilości dokonanych sprzedaży lokali komunalnych i na jaką kwotę?

-         Ilości wniosków odmownych.

Komisja wnioskuje, by w posiedzeniu komisji wziął udział pracownik Urzędu zajmujący się realizacją  ww. uchwał.

 

Termin kolejnego posiedzenia – 29 grudnia br. godz. 19.00.

 

Pkt.  5

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 21.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.