BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14285718
ostatnia aktualizacja BIP'u:
12-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz unieważnieniu w części 2 postępowania na doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych: przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni, Białężyce i Chociczy Wielkiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - doposażenie placu zabaw przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (Glinki) została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

DR SPIL Marcin Kozubek

ul. Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 104.416,18 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury- 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 - doposażenie placu zabaw przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni (Glinki) została złożona oferta nr 5 przez WERAN Sp. z o.o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, cena oferty brutto: 129.131,23 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 48,52 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 88,52 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.,poz. 1843 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 2 - doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej. Postępowanie w tej części zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 - doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej wpłynęło 6 poniższych ofert:

1) WIMED Sp. z o.o. (oferta nr 1), ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów, cena oferty brutto - 13.038,00 zł;

2) HIKHIK.PL (oferta nr 2), ul. R. Traugutta 8, 63-000 Środa Wlkp., cena oferty brutto - 12.400,00 zł;

3) HERKULES Sp. z o.o. Sp. komandytowa (oferta nr 4), ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów, cena oferty brutto - 12.693,60 zł;

4) WERAN Sp. z o.o. (oferta nr 5), ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław, cena oferty brutto - 12.792,00 zł;

5) FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. (oferta nr 6), ul. Powstańców Wlkp. 74, 87-100 Toruń, cena oferty brutto - 9.569,40 zł;

6) PROSYSTEM (oferta nr 7), ul. Paderewskiego 8/33, 63-100 Śrem, cena oferty brutto - 13.800,00 zł

Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła 7.450,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu cena brutto najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 6 złożonej przez FIT PARK Sp. z o.o., Sp. k. (cena oferty brutto: 9.569,40 zł) przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego części 2 - doposażenie siłowni zewnętrznych w Białężycach i Chociczy Wielkiej zostało unieważnione.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.