BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255668
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2020 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 maj 2020 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Realizacja Uchwały nr IV/29/2018 w sprawie realizacji wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.


Pkt 3
Komisja Rewizyjna
zapoznała się z wydatkami majątkowymi gminy w roku 2019. Na posiedzeniu komisji w dniach 17 i 24 września 2019 r. skontrolowano realizację Uchwały nr IV/29/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 grudnia 2018 r., a dotyczącej wydatków niewygasających w 2018 r. z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2019 r. Ogółem wartość zadań niewygasających w planie wydatków  to kwota 3 068 209,26 zł. Kontroli dokonano na podstawie  art. 263 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem do uchwały Rady Miejskiej we Wrześni, który zawiera 13 zadań na łączną kwotę 3 068 209,26 zł.
Tryb postępowania Komisji Rewizyjnej  w kolejności  zadań umieszczonych  w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej nr IV/29/2018:
1) numer zadania zgodny z numerem  w załączniku
2) numery faktur i rachunkowości
3) data wystawienia faktur i rachunków
4) wysokość środków wydatkowanych
5) wysokość środków niewykorzystanych - jeśli takie były.


Pkt 4
Komisja Rewizyjna
zapoznała się  i rozpatrzyła informację Burmistrza o stanie mienia  komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy i przeprowadziła badanie danych zawartych w przedstawionej informacji  o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Komisja Rewizyjna dokonała porównania danych zawartych w ewidencji księgowej gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z danymi wymaganymi przepisem art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Wartość mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku wynosi 556 597 423,73 zł i jest wyższa od porównywanej wartości stanu mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 30 212 063,68 zł, co stanowi wzrost wartości mienia komunalnego o 5,70% w stosunku do porównywanej wartości majątku na dzień 31 grudnia 2018 roku. Należy zaznaczyć, że wartość  majątku wyceniona na dzień 31 grudnia 2019 roku pomniejszona jest o wartość umorzenia czyli amortyzacji całego majątku.
Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała zadania inwestycyjne Grupy II obejmującej największy wzrost nakładów dotyczących inwestycji realizowanych w 2019 roku i dotyczących następujących zadań:
1. Budowa obwodnicy i nowych ciągów komunikacyjnych – I etap na łączną kwotę –
   15 797 927,65 zł
2. Budowa ulic w okolicy osiedla „Lipówka” - o łącznej wartości – 4 464 022,80 zł
3. Budowa ulicy wewnętrznej przy SSP 2 – o wartości 690 835,36 zł
4. Budowa ulicy serwisowej wzdłuż ul. Gen. Sikorskiego – o wartości 560 575,00 zł
5. Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Paderewskiego – o wartości 515 852,76 zł
6. Budowa drogi gminnej Nowy Folwark – Marzelewo- Zasutowo- o wartości 867 107,44 zł
7.Budowa, rozbudowa i doposażenie placów zabaw – o wartości 934 671,86 zł.
Wartość dróg  stanowiących majątek komunalny na dzień 31 grudnia 2019 roku w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku wzrosła o kwotę 23 545 509,66 zł – wskazać należy, że grupa  ta zawiera najwyższy wzrost wartości mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Komisja Rewizyjna  nie stwierdziła nieprawidłowości w przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego. 


Pkt 5
Komisja Rewizyjna
  nie stwierdziła nieprawidłowości w przedłożonej informacji o stanie mienia komunalnego. 
Komisja Rewizyjna odczytała  i przyjęła protokół z dnia 19 maja 2020 r.Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 11:15 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Ryszard SzwajcaZastępca Komisji Rewizyjnej

/-/radny Radosław Garbarekczłonek Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.