BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267121
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 oraz o unieważnieniu części 2 postępowania na zagospodarowanie przestrzeni publicznej: część 1 - budowa placu edukacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni, część 2 - doposażenie placu zabaw w Psa

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w część 1 - budowa placu edukacyjnego przy ul. Suwalskiej we Wrześni została wybrana oferta złożona przez:

Park Edukacyjny „INTERAKCJE" Sp. z o.

ul. Straconki 58/2

43-300 Bielsko-Biała


Cena wybranej oferty brutto wynosi: 52.521,00 złotych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, gwarancja, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Zamawiający informuje, że w/w postępowaniu wpłynęły tylko jedna oferta ww. Wykonawcy. W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Jednocześnie, Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia o unieważnieniu postępowania w części 2 - doposażenie placu zabaw w Psarach Małych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W niniejszym postępowaniu w części 2 nie do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.