BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280076
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 13
 

Protokół

z 13 posiedzenia

Komisji Edukacji

z dnia 24 listopada 2003 r.Pkt. 1

Przewodnicząca Komisji Edukacji radna Bożena Nowacka o godz. 18.30 otworzyła posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.


Uczestnicy posiedzenie nie będący członkami komisji:


  • Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września;

  • Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września;

  • Magdalena Michalska, naczelnik wydziału finansowo-budżetowego;

  • Monika Krysztofiak, protokolant.


Pkt. 2


Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie przez aklamację.


Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XIV sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.Pkt. 3


a)


Przewodniczący Rady Miejskiej radny Maciej Baranowski, omówił projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.


b)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we wrześni z dnia 15 stycznia 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXXVII/218/93 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 stycznie 1993 r. w sprawie podatku od nieruchomości.


c)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku, przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na rok 2004 w Mieście i Gminie Września.


d)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września, omówił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Projekt uchwały w stosunku do poprzedniej uchwały Nr XLVII/318/01 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 22 listopada 2001 r. stanowi uproszczony podział poszczególnych rodzajów środków transportowych będących przedmiotem opodatkowania.

Wysokość proponowanych stawek jest w części uwarunkowana wysokością stawek minimalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. Stawki te w niektórych przypadkach przekraczają wysokość ustawowych stawek maksymalnych. Aby spełnić wymóg ustawowy tj. ukształtować wysokość poszczególnych stawek na poziomie nie mniejszym niż wynikający z cytowanego wyżej obwieszczenia, Rada Miejska musi zastosować minimalne stawki podatku od określonych pojazdów.


Radna Eugenia Potęga zwróciła się z pytaniem dlaczego w §1 ust. 2b i ust. 4b stawki są określone z dokładnością do groszy?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to uwarunkowane tym, że stawka minimalna przekracza ustawową stawkę maksymalną. W związku z powyższym w takich przypadkach należy zastosować maksymalną stawkę minimalną określoną w załączniku do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dlatego w tych dwóch przypadkach stawki zostały określone z dokładnością do groszy.


Radna Bożena Nowacka zapytała jak duże są wpływy roczne do budżetu z tytułu podatku od środków transportowych?


Alfred Bogucki, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedział, że około 400 tys. zł rocznie.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.e)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podatku od posiadania psów.


f)


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.


Burmistrz poinformował, że na posiedzeniu komisji komunalno – finansowej zgłoszono uwagi techniczne na temat przedłożonych projektów formularzy.


Komisja edukacji w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Września wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości składanych przez podatników będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostkami agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.


Pkt. 4


Radny Maciej Baranowski poruszył temat PEC-u we Wrześni. Zadał pytanie czy Rada Miejska chce nadal utrzymywać pakiet większościowy w spółce?


Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września poinformował, że od 4 listopada 2004 roku nie będziemy decydować już kto ma być prezesem spółki. Będziemy mieć nadal 2 naszych członków Rady Nadzorczej.


Radny Maciej Baranowski: Czy zatem nie powinniśmy zaplanować w budżecie na rok 2004 środków na ewentualne podwyższenie kapitału zakładowego spółki?


Radna Bożena Nowacka poinformowała o możliwości stworzenia w Gimnazjum Nr 2 gabinetu profilaktyki stomatologicznej.

Poinformowała również o planowanym spotkaniu w sprawie koordynacji działań powiatu i gminy w zakresie opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych.

Następnie przekazała informację o planowanym zakupie zabawek dla przedszkoli. Warunkiem koniecznym do dokonania zakupu w hurtowni zabawek jest zmobilizowanie dyrektorów placówek przedszkolnych do ustalenia kwot, które mogą z ich strony być na ten cel przeznaczone.


Radny Maciej Baranowski poinformował a zarazem zaprosił radnych na “Targi książki dla dzieci, młodzieży i nie tylko” oraz Wystawę Sztuki Wrzesińskich Twórców, które odbędą się w dniach 6 i 7 grudnia 2003 r. we Wrzesińskim Ośrodku Kultury pod patronatem przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.


Pkt. 5


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca komisji o godz. 19.30 zamknęła posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.Przewodnicząca komisji

radna Bożena Nowacka

/-/
Protokolant

Monika Krysztofiak

/-/

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.