BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262316
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Informacja o wyborze oferty na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp na zakup komputerów (zestawy), urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów komputerowych dla UMiG we Wrześni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W TRYBIE ART. 94 UST. 3 USTAWY PZP

Zamawiający, Gmina Września na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), w związku z tym, że Wykonawca KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k, ul. Migdałowa 60, 60-612 Poznań, którego oferta została wybrana nako najkorzystniejsza w dniu 17.03.2020 roku, uchyla się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający dokonuje wyboru oferty złożonej przez ICOD Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała jako najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. Wybór oferty nie jest poprzedzony przeprowadzeniem ponownego badania i oceny ofert.

Uzasadnienie stanu faktycznego:

Zamawiający dokonał badania ofert i oceny wszystkich złożonych w niniejszym postępowaniu ofert poprzez ocenę ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy), ocenę przedmiotową wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia) w oparciu o oświadczenia składane na podstawie art. 25 ust.1 ustawy, oraz ocena ofert z zastosowaniem kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. W wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego oferta Wykonawcy: ICOD.pl Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała z ceną oferty brutto: 96.890,79 złotych, terminem dostaw cząstkowych - 2 dni i krócej, rozszerzeniem gwarancji - 24 miesiące, uzyskała w kryterium: cena - 53,91 pkt, termin dostaw cząstkowych - 30 pkt, rozszerzenie gwarancji - 10 pkt, łącznie: 93,91 pkt i została sklasyfikowana na drugim miejscu.

Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w dniu 17.03.2020 roku, o wyborze oferty KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k, ul. Migdałowa 60, 60-612 Poznań Zamawiający poinformował niezwłocznie wszystkich Wykonawców przekazując wszelkie dane wymagane art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy drogą elektroniczną, listem poleconym oraz udostępnił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na na stronie internetowej www.bip.wrzesnia.pl

Zamawiający po upływie terminu wynikającego z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy wyznaczył termin na dopełnienie formalności związanych z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego na dzień 27.03.2020 roku, w związku z brakiem odpowiedzi Wykonawcy, Zamawiający uznał, że Wykonawca KOMBIT PLUS Sp. z o.o. Sp. k. uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim stanie faktycznym Zamawiający jest uprawniony na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy pzp do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez przeprowadzanie ich ponownego badania i oceny. Zamawiający informuje, że w dniu 30.03.202o0roku nie zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.