BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14249147
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 57/2020

ZARZĄDZENIE NR 57
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gozdowie oznaczonej jako działka nr 136/6.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni Nr V/46/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie: określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 567) i art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1. 1. Nabywa się do zasobów komunalnych Gminy Września od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gozdowie oznaczonej jako działka nr 136/6 o pow. 0,0707 ha wchodzącej w skład księgi wieczystej nr  PO1F/00020222/2, nieruchomość zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny przedmiot własności.
2. Cena wyżej określonej nieruchomości została ustalona na kwotę 64.262,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100).

§2. Nabycie przedmiotowej nieruchomości nastąpi w zamian za zwolnienie z długu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" z tytułu zaległości oraz zobowiązań w opłatach za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 64.262,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100). Stan zadłużenia na dzień 18 marca 2020 r.: należność główna - 36.479,25 zł, odsetki - 972,45 zł. Stan zobowiązania na dzień 18 marca 2020 r. za rok 2020 - 35.525,55 zł.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.