BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255606
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr XI/2019 z Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 17 grudnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni


                                                               Protokół nr XI/2019
                              z sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                           17 grudnia 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

XI Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
  o godz. 7.15 otworzył obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak stwierdził, na podstawie listy obecności,  na sali znajduje się 19 radnych. Nieobecny jest radny Ryszard Szwajca. W związku z powyższym Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 1).

1. Maciej Baranowski
2. Łukasz Cichy
3. Grzegorz Dobrosielski
4. Stanisław Dominiczak
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Jarosław Kowalewski
8. Bogumił Kwiatkowski
9. Bogdan Nowak
10. Stefan Ogrodowicz
11. Andrzej Rzeźnik
12. Robert Smodlibowski
13. Damian Staniszewski
14. Wojciech Szcześniak
15. Maciej Szelągiewicz
16. Anna Szlachetka
17. Ryszard Szwajca
18. Kornel Tomczak
19. Włodzimierz Wawrzyniak
20. Mirosław Zgoliński


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2) :


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:
   1) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia   wysokości stawki tej opłaty.


3. Zamknięcie sesji.

1) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W dyskusji wzięli udział:
- radny Bogumił Kwiatkowski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
- radny Jarosław Kowalewski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 14 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 5 głosami „wstrzymującymi się” głosowała w sprawie: przyjęcia porządku obrad (załącznik nr 3).

Wyniki imienne:
ZA (14)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Stanisław Dominiczak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Ryszard Szwajca

Rada Miejska we Wrześni w obecności 19 radnych, 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw”, 5 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr XI/128/2019 w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (załącznik nr 4).


Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne (załącznik nr 5):
ZA (13)
Maciej Baranowski, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (1)
Stanisław Dominiczak

WSTRZYMUJĘ SIĘ (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak

NIEOBECNI (1)
Ryszard Szwajca


Pkt 3
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 07.54 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak

 

 

Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.