BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477141
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – et

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w części 1 i 2 postępowania

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.548.000 euro na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) - etap 3 w części 1 - budowa odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK Nr 15 oraz w części 2 - budowa ronda w ciągu DK Nr 15 wraz z wylotami

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 1 na budowę odcinka obwodnicy od węzła Gutowo Małe do ronda na DK Nr 15 została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 15.521.917,07 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 1 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla (oferta nr 2) - cena oferty brutto: 17.329.357,15 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 53,74 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 93,74 pkt.

2) BD KASPRZAK Sp. z o.o. Sp.k., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 15.937.034,40 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,44 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 98,44 pkt.

3) TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59, XVIII p. 00-120 Warszawa (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 17.976.802,16 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 51,81 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 91,81 pkt.

4) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 5) - cena oferty brutto: 18.585.756,99 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,11 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 90,11 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 2 postępowania na budowę ronda w ciągu DK Nr 15 wraz z wylotami została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 7.046.670,44 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 2 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla (oferta nr 2) - cena oferty brutto: 8.192.324,52 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 51,61 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 91,61 pkt.

2) BD KASPRZAK Sp. z o.o. Sp.k., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 8.843.702,12 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,81 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 87,81 pkt.

3) TRAKCJA PRKiI S.A. ul. Złota 59, XVIII p. 00-120 Warszawa (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 8.863.453,87 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 47,70 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 87,70 pkt.

4) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 5) - cena oferty brutto: 8.553.982,85 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 49,43 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 89,43 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.