BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14295566
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
ZARZĄDZENIE Nr 8/2020

ZARZĄDZENIE NR 8
Burmistrza Miasta i Gminy Września
z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z poźn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się cenę wywoławczą na kwotę 504.000,00 zł do pierwszego przetargu na sprzedaż następującej nieruchomości:
1. Działka nr 3772/2 o powierzchni 0,2060 ha, położona we Wrześni, w rejonie ul. Wrocławskiej/Działkowców, zapisana w księdze wieczystej PO1F/00025855/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
Otoczenie nieruchomości stanowi w przeważającej mierze zabudowa komercyjna i autostrada. Ze względu na parametry fizyczne i brak możliwości samodzielnego zagospodarowania, optymalną funkcją jest polepszenie zagospodarowania nieruchomości przyległych.
Przez nieruchomość przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz telekomunikacyjna. Właścicielem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest i pozostanie Gmina Września (art. 49 k.c.). Sieci: wodociągowa i kanalizacyjna są przedmiotem dzierżawy na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej i na czas eksploatacji służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstw będących właścicielami urządzeń, zgodnie z istniejącym przebiegiem sieci. Zakres służebności umożliwiać musi także przyszłościową rozbudowę sieci. Szczegóły oraz zakres służebności należy uzgodnić z właścicielami sieci.
Gmina Września nie przeprowadzała badań geotechnicznych na ww. działce będącej przedmiotem przetargu. Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Września nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzoną uchwałą Nr V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r., działka przeznaczona jest pod tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów.
Do ww. ceny doliczyć należy obowiązującą w dniu sprzedaży stawkę podatku VAT.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ
/-/ Tomasz Kałużny

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.