BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14477343
ostatnia aktualizacja BIP'u:
22-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa i wyrobów mięsnych do stołówek szkolnych w 2020 roku: część 1 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki SSP Nr 6 we Wrześni, część 2 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki SSP Nr 6 we Wrześni, część 3 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki SSP Nr 1 we Wrześni, część 4 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki SSP Nr 1 we Wrześni, część 5 - dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Przedszkola Nr 6 we Wrześni.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Ubój, Przetwórstwo, Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 180.452,75 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt,

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 1 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „MRÓZ" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 215.770,00 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 50,18 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 90,18 pkt,

2) CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 240.688,88 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 44,98 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 84,98 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Dystrybucja Mięsa i Wędlin „MRÓZ" Błaszkiewicz Rafał

ul. Sportowa 6

63-000 Środa Wielkopolska

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 88.540,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt,

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 95.201,40 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 55,80 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 95,80 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 3 - dostawa mięsa wieprzowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Ubój, Przetwórstwo, Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 103.498,50 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt,

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 3 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „MRÓZ" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 116.880,00 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,13 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 93,13 pkt,

2) CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 125.024,55 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 49,67 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 89,67 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 4 - dostawa mięsa drobiowego do stołówki Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Dystrybucja Mięsa i Wędlin „MRÓZ" Błaszkiewicz Rafał

ul. Sportowa 6

63-000 Środa Wielkopolska

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 42.740,00 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt,

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 4 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 45.178,35 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 56,76 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 96,76 pkt.

2) Ubój, Przetwórstwo, Handel Ireneusz Dąbkowski Zbiersk 136, 62-830 Zbiersk - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 44.039,50 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 58,23 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 98,23 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 5 - dostawa mięsa i wyrobów mięsnych dla Przedszkola Nr 6 we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Ubój, Przetwórstwo, Handel Ireneusz Dąbkowski

Zbiersk 136

62-830 Zbiersk

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 22.820,80 otych,

Okres niezmienności cen: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres niezmienności cen - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt,

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 5 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Dystrybucja Mięsa i Wędlin „MRÓZ" Błaszkiewicz Rafał ul. Sportowa 6, 63-000 Środa Wielkopolska - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 25.010,00 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 54,75 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 94,75 pkt,

2) CHŁODEX Małgorzata i Piotr Nalewaja Sp. jawna ul. Gdańska 118, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 28.117,95 złotych, okres niezmienności cen: 12 miesięcy, punkty uzyskane w kryterium: cena - 48,70 pkt, okres niezmienności cen - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 88,70 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.