BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13912499
ostatnia aktualizacja BIP'u:
05-06-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 13 listopada 2019 r.


Protokół Nr IX
z posiedzenia wyjazdowego
Komisji Komunalno – Finansowej
z dnia 13 listopada 2019 r.


Pkt 1
Komisja o godz. 14:00 udała się na wizję lokalną.


Pkt 2
Komisja sprawdziła stan realizacji zadań inwestycyjnych.


Pkt 3
O godz. 15:15 Komisja wróciła z wizji lokalnej.


Pkt 4
Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej, radny Łukasz Cichy o godz. 15:20 otworzył posiedzenie wyjazdowe Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Media;Pkt 5
Zastępca Przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej, radny Łukasz Cichy przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Porządek obrad


1. Zbiórka przed biurem rady godzina 13:55. Wyjazd godzina 14:00 (podstawionym busem).
2. Sprawdzenie stanu realizacji zadań:
a) Rozbudowa Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2;
b) Remont budynku Wrzesińskiego Ośrodka Kultury;
c) Budowa obwodnicy Wrześni ( etap 1, etap 2, etap 3 ).
3. Powrót do biura rady.
4. Otwarcie posiedzenia.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez burmistrza lub wyznaczonego urzędnika dodatkowych informacji oraz dyskusja na temat stanu realizacji poszczególnych zadań.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.


Pkt 6
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił informacje na temat stanu realizacji poszczególnych zadań. Powiedział, że są to inwestycje, które są w toku i zostaną  zgodzie z planem ukończone w roku przyszłym. Szkoła nr 2, ma być zakończona w takim terminie, aby po wakacjach mogła normalnie funkcjonować, jako element tego obiektu oświatowego, gdzie będą najmłodsze dzieci, jak również, jest planowane zagospodarowanie terenu wokół tego budynku oraz ma tam zostać przeniesiony plac zabaw. Remont WOK-u, nie wskazuje, aby miało być opóźnienie związane z tymi pracami i dzięki temu uda się zakończyć funkcjonowanie tymczasowe WOK-u przy ul. Batorego. Wyjaśnił, że realizacja obwodnicy, to pierwszy etap, jest na etapie odbiorów (dwa ronda i odcinek między rondami w ciągu ul. Słowackiego), natomiast drugi etap, jest w toku realizacji i do końca września 2020 roku, jeżeli terminy nie ulegną przedłużeniu z jakichś obiektywnych powodów, to powinien zostać zakończony. Jest to najtrudniejszy moment pracy do wykonania a w szczególności dwóch wiaduktów, gdzie, jest to najbardziej skomplikowane, najbardziej kosztowne. Kwestia trzeciego etapu, także planowana jest do zakończenia przyszłego roku, natomiast, czy tak się stanie zależy od wielu czynników, ponieważ gmina, jest jeszcze przed otwarciem ofert na trzeci etap, które zaplanowane, jest na 19 listopada br. i dopiero po otwarciu ofert, będzie wiadomo, czy ofert mieszczą się w budżecie gminy. Natomiast, jeżeli będzie, wszystko dobrze, będzie mieścić się w budżecie, to jest duża szansa, że w przyszłym roku cała obwodnica została ukończona od strony firmy FLEX aż za Sokołowo. Powiedział, że na sfinansowanie I i II etapu gmina posiada podpisaną umowę z Wojewodą Wielkopolskim z której wynika przekazanie gminie dofinansowania z funduszy drug samorządowych w kwocie 24.157.185,00 zł. oraz to, że gmina ma złożony wniosek również na dofinansowanie z tego samego funduszu na budowę III etapu obwodnicy. Wniosek przeszedł ocenę formalną, bez żadnych błędów, uwag, podobnie tak jak w przypadku pierwszego wniosku, jest wykonany dobrze a to, czy gmina otrzyma dofinansowanie na III etap, wyjaśni się to dopiero po zmianie Wojewody Wielkopolskiego, który ma swoich doradców i jeden z nich lub więcej osób uczestniczy w komisji, która ocenia wnioski pod względem merytorycznym oraz że w listopadzie taka wstępna lista, powinna być przekazana Premierowi do akceptacji ale czy tak będzie, to jest niezależne od gminy. Wyjaśnił, że gmina liczy na jakąkolwiek kwotę z tego funduszu, ponieważ obwodnica, jest dużą inwestycją. Poinformował, że jeżeli po otwarciu ofert, okaże się, że sytuacja, będzie wygląda zupełnie inaczej, niż w przypadku I i II etapu, gdzie, będą to oferty nie do zaakceptowania i gmina, będzie musiała powtórzyć przetarg wtedy wpłynie to na termin realizacji zadania.            


Pkt 7
Radny Damian Staniszewski zapytał, kiedy Stowarzyszenie Projekt Września otrzyma  obliczenia sfinansowania obwodnicy, finansowanie pochodzące z podatków między innymi od wielkich firm, którym przestaną przysługiwać ulgi podatkowe?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Stowarzyszenie otrzymało odpowiedz.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że otrzymali. Zapytał, gdzie znajduje się w segregatorze i aby Pan Burmistrz to wskazał?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Radny może sam poszukać.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że właśnie nie ma.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to odpowiedz na Państwa wniosek. W czasie, kiedy była ta wypowiedz, mówiąca o tym, że gmina posiada policzoną obwodnice, że będzie gminę na nią stać, wskazała jakie będą źródła finansowania, nie wiedziała jeszcze jakie będą ceny przetargowe i wiele innych rzeczy. W związku z tym gmina badała różne scenariusze, kwoty, różne źródła finansowania, z dofinansowaniem, bez dofinansowania, z udziałem PKP, bez udziału PKP. Analizy, były przeprowadzane różne, więc gmina przyjęła najgorszy wariant, który oznacza to, że gmina nie otrzymuje od nikogo niczego i sama musi sfinansować budowę obwodnicy z emisji obligacji, biorąc pod uwagę, czy gminę będzie stać na emisję obligacji i jej spłatę. Wyjaśnił, że spłaty, będą w dużym stopniu realizowane z podatków, które będą wpływały do budżetu gminy a w obecnej chwili, ich nie ma, ze względu na zwolnienia podatkowe. Są podatnicy i inwestorzy, którzy w tej gminie zainwestowali, stworzyli swoje biznesy i ze względu na utworzenie miejsc pracy, mogli skorzystać z ulgi w podatku od nieruchomości. Ulgi mają charakter czasowy i im więcej miejsc pracy, tym dłużej taka ulga trwa, natomiast generalnie w którymś momencie się kończą. Duża kwota z którą gmina się będzie mierzyć, jeśli chodzi o spłatę rocznej emisji obligacji, które są potrzebne na obwodnice, będzie pochodziła właśnie ze środków, które do budżetu gminy dopiero  będą  wpływać. Na etapie analizowania tego, czy gminę będzie stać na spłatę, czy nie, nie wiedząc, jaka będzie dokładna kwota kosztów budowy obwodnicy, na jaki okres zostaną wyemitowane obligacje np.: na 10, 15 lub 20 lat, każdy wariant był możliwy. Analizy w dużym stopniu, były oparte o symulacje kosztów, gdzie trzeba zakładać różne marże, różne okresy, kwoty. Gmina przyjęła wariant, gdzie pozostała sama, bez wsparcia z zewnątrz. Powiedział, że spór pomiędzy Gminą a Stowarzyszeniem dotyczył tego, że gmina uważała i nadal uważa, że symulacje, wewnętrzne wyliczenia, uzgodnienia pomiędzy pracownikami, między wydziałami miały charakter wewnętrzny, gdzie zostało przeprowadzone badanie, czy gminę będzie na to stać i wyszło, że będzie stać. Stowarzyszenie w odpowiedzi, otrzymało ponad 500 różnych wariantów, gdzie znajdują się, różne marże do obligacji,  różne okresy czasowe, różne kwoty, ponieważ dopiero przetarg określa ostateczną wartość pracy obwodnicy. Przykłady I i II etapu o którym gmina już wie a III etap, jest dopiero przed i gmina będzie wiedziała po otwarciu ofert. Kosztorysy inwestorskie, były przygotowane przez projektantów, którzy wiedzą dokładnie co projektują. Gmina posiada strategie przetargową, która się sprawdziła i sprawiła, że gmina jest poniżej cen przetargowych. Strategia polegała na tym, że gmina nie poszukiwała, jednego wykonawcy na całość, gdyż byłoby to drożej niż w kosztorysach, tylko poszukiwała wykonawców poszczególnych części. Trudno jest to zorganizować, ponieważ mogą oni momentami sobie przeszkadzać w wykonywaniu tych prac oraz dzięki konkurencyjności tych firm gminie udało się zaoszczędzić. Wykonywanie takiej inwestycji o tak dużym zakresie,  o dużym stopniu skomplikowania, to także trzeba wziąć pod uwagę, np.: na II etapie, który jest w trakcie budowy i na dzień dzisiejszy ma wynieść 41 mln zł, ale jeżeli się okaże, że wyjdą dodatkowe koszty, dodatkowe prace, które okażą się konieczne do wykonania, żeby coś powstało, to jest możliwe, że koszt się zwiększy. Powiedział, że udzielenie odpowiedzi na pytanie Stowarzyszenia na poprzednim etapie, było niemożliwe oraz na chwile obecną podając jakąkolwiek wartość, np.: 41 mln zł, które wynika z przetargu, z umów na II etap obwodnicy, także może być za chwile nieprawdziwa informacja z tego względu, że pojawią się dodatkowe koszty, które gmina będzie musiała ponieść.                                     
  
Radny Damian Staniszewski powiedział, że emisja obligacji została ujęta w dokumentach, które gmina przedłożyła Stowarzyszeniu, tak kwestia podatków i zwolnień podatkowych nie została ujęta w tej dokumentacji.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie może być.

Radny Damian Staniszewski zapytał, to gdzie znajdują się obliczenia z podatkami o których była mowa na komisjach i na sesji?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nie może być, ponieważ są objęte tajemnicą skarbową. Gminie nie wolno nawet sugerować, kto, ile i od kiedy, itd.

Radny Damian Staniszewski  powiedział, że Stowarzyszenie posiada wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w tej sprawie i Sąd zobowiązał do udostępnienia.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nikt nie złamie tajemnicy skarbowej.

Radny Damian Staniszewski  powiedział, że wtedy się animizuje informacje.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, ponieważ jeżeli jest mowa o tajemnicy skarbowej i ujawnienie informacji, nawet takiej, gdzie, są pozakreślane różne rzeczy, ale z tej informacji, można wyciągnąć wniosek o jaką firmę chodzi, to mogłoby to być uznane za złamanie tajemnicy skarbowej. Gmina mogłaby być narażona na to, że ktoś mógłby postawić zarzut złamania tajemnicy skarbowej.

Radny Damian Staniszewski  zapytał, czy ta część wniosku nie została udostępniona ze względu na tajemnice skarbową?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że, jeśli radny oczekiwałby odpowiedzi, jaka firma, kiedy i ile zacznie płacić a na chwile obecną nie płaci, to takiej odpowiedzi gmina nie może udzielić nikomu.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny Łukasz Cichy zastępuje Przewodniczącego Komisji Komunalno – Finansowej radnego Mirosława Chudego. Zapytał, radnego Damiana Staniszewskiego, czy to pytanie do Karola Nowaka, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Września, było zadane na Komisji Komunalno – Finansowej?
         
Radny Damian Staniszewski poprosił o doprecyzowanie pytania.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że chodzi o to, aby Komisja odbywała się zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad komisji. Wyjaśnił, że nie przypomina sobie, może był nieobecny, ale stara się być na wszystkich komisjach, żeby radny Staniszewski postawił pytanie dotyczące tej cyt: „księgi”. Jeżeli tego nie było, a radny to powiedział, to poprosił o wprowadzenie pozostałych radnych, jakie postawił radny Staniszewski pytanie, ponieważ, odbywa się dialog między Karolem Nowakiem, zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Września a radnym Damianem Staniszewskim a pozostali członkowie komisji, temu się przysłuchują. Powiedział, żeby komisja trzymała się ustalonego planu i jeżeli taka sytuacja ma miejsce to, żeby wprowadzić pozostałych radnych, czego to dotyczyło.    

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że pytanie dotyczyło finansowania budowy obwodnicy. Zapytał, że jeżeli Burmistrz nie może udzielić takiej informacji, to gmina lub Pani Skarbnik, robi jakieś szacunki, jakie gmina przewiduje wpływy z tytułu zwolnień, które będą wygasały, które spowodują, że tych emisji obligacji, będzie mniej, bądź te zwolnienia, które będą wygasać, będą zasilały spłatę?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w najbliższym czasie, odbędzie się debata budżetowa w której znajduje się nie tylko budżet, ale także Wieloletnia Prognoza Finansowa. Więc, każdy będzie mógł zobaczyć w WPF-ie na dochody podatkowe od podatku od nieruchomości, rozbite na lata, ponieważ WPF wykonuje się w latach do 2040 roku. Wyjaśnił, że gmina nie planuje podnieść stawek podatkowych i zakłada, że nie zmieni się ta wartość. Z WPF-u można wywnioskować ile w danym momencie przybędzie pieniędzy, nie będzie to co do złotówki precyzyjna informacja, mowa jest o milionach złotych. Jest to, informacja z WPF-u i jednocześnie, będzie to w 99% odpowiedz na Państwa pytanie o jakiej kwocie, jest mowa.        
   
Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czyli o dalszych planach inwestycyjnych gminy w przyszłym roku, oprócz tych zadań, które nie wygasają, które będą przerzucone na 2020 rok, kiedy radni będą debatować i jakie, są jeszcze plany inwestycyjne?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to co jest kontynuowane, to będzie kontynuowane, natomiast co znajdzie się w budżecie, okaże się przy debacie, ponieważ do 15 listopada br. Burmistrz musi podpisać i złożyć projekt budżetu do Rady Miejskiej.           

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że na etapie, kiedy we wrześniu, były składane różne wnioski i propozycje, mogli to składać nie tylko radni, ale różne organizacje, stowarzyszenia i  obywatele. Zapytał, jaką gmina posiada wiedzę, na jakim etapie zostały one uwzględnione  i czy zostały wzięte pod uwagę, czy jest jakiś ślad w projekcie tego budżetu, który Burmistrz będzie podpisywał? 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że do 15  listopada br. dokument musi być złożony.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy na komisji radni będą o tym debatować?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to kwestia organizacji Rady.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy jest już coś wiadomo na temat działań budowy tuneli na ul. Działkowców?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina czeka na ostateczne stanowisko Zarządu PKP z tego względu, że jest to korporacyjna firma i w listopadzie ma zostać przedstawiona cała sprawa inwestycji we Wrześni Zarządowi PKP przez biuro inwestycji tej samej firmy, natomiast co dalej, to zależy jakie te warunki będą, czy będą i co się wydarzy.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy dotyczy to uzgodnień technicznych, czy warunków finansowych?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że wszystkiego a kluczem, są pieniądze.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy gmina podjęła jakieś kroki, bo wiadomo, że obwodnica w przyszłym roku będzie ukończona i nitka północno-wschodnia będzie ukończona a ul. Sikorskiego, czy są jakieś plany związane z inwestycją tej ulicy?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina posiada obietnicę Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, że jest to część ich zadania i nie wiadomo, kiedy do niego przystąpią.

Radny Jarosław Kowalewski  powiedział, że zwrócił się do niego, jeden z właścicieli działki przylegającej. Zapytał, czy są już jakieś plany do wglądu, które będą wyjaśniały w jaki sposób będzie rozbudowywana i realizowana ta inwestycja?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że musiałby zwrócić się bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy są jakieś projekty, chodzi o wjazdy do tych nieruchomości, czy będzie jakaś równoległa droga do tej istniejącej drogi na ul. Sikorskiego, która będzie usprawniała tam ruch, bo wiadomo, że się poszerzy?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie i właściciel musiałby się zwrócić bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, ponieważ oni posiadają taką wiedzę.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czyli ktoś, kto jest taką stroną postępowania administracyjnego, czyli bezpośrednio przylega…..?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to niemożliwe, żeby  Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad realizując tą swoją inwestycje, kogokolwiek odcięła od wjazdu. Sposób musi się znaleźć.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że na chwile obecną, znajduje się taki wjazd, że może wjechać TIR z naczepą a „za chwile” nie będzie mógł wjechać i w pewnym momencie, dla kogoś kto prowadzi tam działalność gospodarczą ta działka, będzie bezużyteczna. Zapytał, jaką drogę administracyjną, ten ktoś musiałby podjąć, żeby uzyskać taką informacje?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że bezpośrednio do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Poznaniu przy ul. Siemiradzkiego 5a.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, radnego Jarosława Kowalewskiego, kiedy słyszał pytanie na które odpowiadał Pan Burmistrz?

Radny Jarosław Kowalewski odpowiedział, że na samym początku złożył interpelacje na którą nie uzyskał odpowiedzi. 

Radny Ryszard Szwajca zapytał, kto złożył interpelacje?

Radny Jarosław Kowalewski odpowiedział, że Projekt Września.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, na której komisji?


Radny Jarosław Kowalewski odpowiedział, że nie wie na której.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radny Jarosław Kowalewski, zarzuca mu, że nie słyszał a on słyszał, to poprosił radnego o odpowiedz. 

Radny Jarosław Kowalewski odpowiedział, że nie prowadzi takiego kalendarz. Zapytał radnego Damiana Staniszewskiego, kiedy składali wniosek o udostępnienie informacji?

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że chodzi o kontekst a nie dokładnie jak, co, kiedy.    
    
Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że pamięta, że było coś takiego składane.

Radny Ryszard Szwajca zapytał, czy jest to odpowiedz na pytanie z komisji Komunalno – Finansowej?

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że jest to odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.


Pkt 8
Wobec wyczerpania porządku obrad zastępca przewodniczącego Komisji Komunalno - Finansowej, radny Łukasz Cichy o godz. 15:42  zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Zastępca Przewodniczącego
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/Łukasz CichyProtokolant
/-/Anita Grabarek
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.