BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14035795
ostatnia aktualizacja BIP'u:
03-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2020
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
24534_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 92/2020
Zarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni..
24518_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 91/2020
ZARZĄDZENIE NR 91/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki stanowiącej własność Gminy Września położonej w miejscowości Węgierki..
24516_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 90/2020
ZARZĄDZENIE NR 90/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24490_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 89/2020
ZARZĄDZENIE NR 89/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu. .
24486_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 88/2020
ZARZĄDZENIE NR 88/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24457_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 87/2020
Zarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Marzeny Olejniczak-Krajewskiej - referenta Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu (...).
24456_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 86/2020
Zarządzenie nr 86/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Teresy Filipczak - kierownika Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do przeprowadzania wywiadów środowiskowych mających na celu (...).
24455_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 85/2020
Zarządzenie nr 85/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
24448_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 84/2020
ZARZĄDZENIE NR 84/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00044181/6..
24445_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 83/2020
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 83/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 02 czerwca 2020 r. w sprawie : powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego..
24444_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 82/2020
Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni .
24429_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 81/2020
ZARZĄDZENIE NR 81/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie: dzierżawy straganów handlowych i pawilonów handlowych zlokalizowanych na Targowisku Miejskim położonym we Wrześni przy ulicy Kościelnej. .
24428_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 80/2020
Zarządzenie nr 80/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w budynku przy ul. Ratuszowej 1. .
24427_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 79/2020
ZARZĄDZENIE Nr 79/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. .
24426_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 78/2020
ZARZĄDZENIE Nr 78/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie: wynajęcia lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku przy ul. Gen. Sikorskiego 38 we Wrześni. .
24425_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 77/2020
Zarządzenie nr 77/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni w budynku przy ul. Ratuszowej 1 .
24424_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 76/2020
ZARZĄDZENIE NR 76/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
24351_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 75/2020
ZARZĄDZENIE NR 75/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
24350_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 74/2020
Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie: zmiany preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok..
24349_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 73/2020
ZARZĄDZENIE NR 73/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24327_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 72/2020
ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części nieruchomości. .
24326_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 71/2020
ZARZĄDZENIE NR 71/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
24325_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020
ZARZĄDZENIE Nr 70/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: udzielenia pani Arlecie Nowak pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły. .
24324_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 69/2020
ZARZĄDZENIE Nr 69/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. .
24323_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 68/2020
ZARZĄDZENIE NR 68/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00045580/0. .
24322_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 67/2020
ZARZĄDZENIE Nr 67/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla Zespołu Szkół Społecznych w Grzybowie. .
24321_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 66/2020
ZARZĄDZENIE NR 66/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. .
24306_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 65/2020
ZARZĄDZENIE NR 65/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w drugim przetargu. .
24305_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 64/2020
ZARZĄDZENIE NR 64/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24296_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
ZARZĄDZENIE NR 63/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
24295_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 62/2020
Zarządzenie nr 62/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia informacji i sprawozdań za rok 2019. .
24273_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 61/2020
ZARZĄDZENIE Nr 61/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie: określenia Regulaminu pracy Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Września obowiązujący w czasie trwania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii koronawirusa COVID-19..
24272_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 60/2020
ZARZĄDZENIE NR 60/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24269_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 59/2020
ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 25 marca 2020 r. w sprawie: zbycia lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 1, 2 i 3 wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej, tj. w gruncie, w częściach budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku....
24256_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 58/2020
ZARZĄDZENIE Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. .
24255_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 57/2020
ZARZĄDZENIE NR 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gozdowie oznaczonej jako działka nr 136/6. .
24254_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. .
24253_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
ZARZĄDZENIE NR 55/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00051850/9..
24252_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
ZARZĄDZENIE NR 54/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z 9 marca 2020 r. w sprawie: nieruchomości przeznaczonych do dalszej dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony do 3 lat, położonych w miejscowości Goniczki oraz we Wrześni w rejonie ul. Dolnośląskiej. .
24251_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 53/2020
ZARZĄDZENIE NR 53 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020. .
24234_grafika
ZARZADZENIE Nr 52/2020
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie: wydzierżawienia części nieruchomości położonej na terenie miasta Wrześni .
24216_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 51/2020
ZARZĄDZENIE Nr 51/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: wynajęcia pomieszczenia biurowego znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Chopina 9 we Wrześni..
24211_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 50/2020
ZARZĄDZENIE NR 50/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24189_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 49/2020
Zarządzenie Nr 49/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania na udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy Września gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i....
24186_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 48/2020
Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
24179_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 47/2020
Zarządzenie Nr 47/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy Września gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu....
24178_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 46/2020
Zarządzenie Nr 46/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie (...).
24177_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 45/2020
ZARZĄDZENIE Nr 45/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia ofert na udzielenie dotacji na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku. .
24176_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020
ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia zestawienia ofert na udzielenie dotacji na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku. .
24175_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 43/2020
ZARZĄDZENIE NR 43/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
24170_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 42/2020
ZARZĄDZENIE Nr 42/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 14 luty 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1, im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września..
24114_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
ZARZĄDZENIE NR 41/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie: dzierżawy nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Węgierki i Gonice. .
24111_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 40/2020
ZARZĄDZENIE NR 40 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
24110_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Zarządzenie Nr 39/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Miasta i Gminy Września gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu..
24109_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 38/2020
ZARZĄDZENIE Nr 38/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i (...).
24108_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 37/2020
ZARZĄDZENIE Nr 37/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury (...).
24104_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 36/2020
ZARZĄDZENIE NR 36/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WRZEŚNIA z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.
24089_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 35/2020
ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Samorządowej Szkole Podstawowej w Kaczanowie. .
24077_grafika
ZARZADZENIE Nr 34/2020
Zarządzenie Nr 34/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i....
24061_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 33/2020
ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas IV (...).
24060_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 32/2020
ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla (...).
24059_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 31/2020
ZARZĄDZENIE Nr 31/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, w których zadania statutowe obejmują (...).
24058_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 30/2020
Zarządzenie nr 30/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Barbary Kasperczak-Kuszak - kierownika Sekcji Świadczeń Pomocy Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania rozstrzygnięć w sprawach (...).
24057_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Krystyny Spychalskiej - kierownika Sekcji Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy (...).
24056_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 28/2020
Zarządzenie nr 28/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24055_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 27/2020
Zarządzenie nr 27/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24054_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 26/2020
Zarządzenie nr 26/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24053_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 25/2020
Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24052_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 24/2020
Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24051_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020
Zarządzenie nr 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24050_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020
Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Małgorzacie Nawrockiej na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni (...).
24049_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020
Zarządzenie nr 21/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania (...).
24048_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 20/2020
Zarządzenie nr 20/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania (...).
24047_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020
Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania (...).
24046_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 18/2020
Zarządzenie nr 18/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania (...) .
24045_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 17/2020
Zarządzenie nr 17/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań i wydawania (...).
24044_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
Zarządzenie nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do prowadzenia postępowań (...) .
24043_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 15/2020
Zarządzenie nr 15/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Karinie Łyskawie na czas pełnienia obowiązków kierownika Sekcji Świadczeń Wychowawczych Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni do przekazywania do biura informacji (...).
24041_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku Piechoty, ul. Szkolna 1, 62-300 Września..
24040_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości Nagród Burmistrza dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Września na rok 2020. .
24037_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020
ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Września jest organem prowadzącym na 2020 rok. .
24036_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 11/2020
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie: ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców. .
24035_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 10/2020
Zarządzenie nr 10/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020..
24019_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 9/2020
Zarządzenie nr 9/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku..
24018_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 8/2020
ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia w pierwszym przetargu..
24017_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 7/2020
Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego Miasta i Gminy Września w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku. .
24000_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 6/2020
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanych w księgach wieczystych PO1F/00050207/0 oraz PO1F/00029791/4. .
23999_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 5/2020
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie: pierwokupu nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00007382/4. .
23997_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 4/2020
Zarządzenie Nr 4/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni. .
23996_grafika
ZARZADZENIE Nr 3/2020
Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok .
23995_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 2/2020
Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie: preliminarza wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. .
23994_grafika
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020
ZARZĄDZENIE Nr 1/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Września..
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.