BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14462297
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr VII z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 15 października 2019 r.


 Protokół  Nr VII
z posiedzenia Komisji Edukacji
15 października 2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 3 we Wrześni, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik 1).


Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu;
Beata Pietrzak, kierownik Referatu Księgowości Oświatowej;
Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni;
Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni;
Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik 2).

 


Porządek obrad


        1. Otwarcie posiedzenia.
        2. Przedstawienie porządku obrad.
        3. Informacja o stanie oświaty.
        4. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
        5. Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 – subwencja oświatowa.
        6. Wolne głosy i wnioski.
        7. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak podziękował Halinie Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni za gościnę i chętne przyjęcie Komisji Edukacji w swojej placówce. Poprosił dyrektor o oprowadzenie po terenie szkoły.

 
Komisja Edukacji wraz z dyrektorem  oraz zaproszonymi gośćmi udała się na zwiedzanie Szkoły.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał  Halinę Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni ilu uczniów, jest w tej szkole?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że na chwilę obecną jest 710 uczniów.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał ilu jest nauczycieli?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że nauczycieli jest 65.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał, czy jest to więcej niż w ubiegłym roku?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że nie, ponieważ opuściło siedem klas a przybyło sześć klas i obecnie jest 703 uczniów. 

Radny Jarosław Graczyk zapytał, jak jest z obłożeniem sali sportowej w godzinach lekcyjnych i jak się układa plan lekcji?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że plan lekcyjny rozpoczyna nauczyciel wychowania fizycznego, który planuje baseny i przystosowuje do nich sale sportową. Uczniowie, którzy nie idą na basen, idą na sale, czasem są po dwie lub trzy grupy. 

 Radny Jarosław Graczyk zapytał, czy zdarza się, że sala jest wolna przez godzinę?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że nie, chyba że wyjdą na dwór bo będzie piękna pogoda lub pójdą na lodowisko. Sala, jest wykorzystana a w mniejszych salach odbywają się zajęcia klas od 1 do 3.  


Pkt 3     
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił informację na temat  stanu oświaty(załącznik nr 3).

Radny Damian Staniszewski podziękował za otrzymane sprawozdanie, dzięki temu  Komisja może przedyskutować i przeczytać na spokojnie. Powiedział, że w ostatnim czasie, szkolnictwo w gminie miało wiele wyzwań i różnych innych perturbacji, chociażby reformę oświaty z którym wiązała się reorganizacja, strajk nauczycieli ale w każdym razie, trzeba podkreślić wysiłek nauczycieli, dyrektorów i kadry wspomagającej. Powiedział, że w dziale przedstawiającym stan przedszkoli jest zapisana liczba uczniów w Przedszkolu „Pszczółka Maja” na Zielonogórskiej. Zapytał, czy przedstawiona liczba, jest to maksymalna ilość?               

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że w br., przedszkole przyjęło jeszcze trzech uczniów więcej i jest to maksymalna ilość jaką przedszkole mogło przyjąć, ponieważ znajduje się tam jedno pomieszczenie, gdzie nie może przebywać pełen oddział, czyli 23 dzieci. Wcześniej było 6 oddziałów, znalazło się pomieszczenie aby zwiększyć ilość miejsc o 12, w następnym roku zostało zwiększone o 2 miejsca oraz w br. zwiększono o 3 miejsca i więcej się nie da na chwile obecną w tym roku szkolnym, jest 167 dzieci. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w tym samym rozdziale, jest zapisane, że razem do wszystkich przedszkoli uczęszczało 1675 dzieci do 87 oddziałów. Zapytał, czy gmina wie, jaki jest to procent dzieci na terenie gminy?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dzieci w klasach „0” i przedszkolach na chwile obecną, jest ponad 90% i właściwie pozostały tylko dzieci, których rodzice nie posyłają np.: 3,4-ro latków, bo są dziadkowie a na chwile obecną 100% dzieci, które może i chciało chodzić ma miejsce, plus wszystkie przedszkola w których jest kilkaset miejsc.      

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że na str.3 jest zapisane ile dzieci było w oddziałach przedszkolnych, jest to 331.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w br. powstało kolejne przedszkole na ul. Kosynierów w English House, w 2018 roku powstało jedno przedszkole w Kaczanowie i właściwie nie ma roku aby nie powstawało przedszkole albo do istniejących powstawały filie tak jak np.: Tęczowa Chatka na ul. Kutrzeby, posiada swoje filie na ul. Szkolnej, na ul. Paderewskiego. Wyjaśnił, że na większych wsiach, funkcjonują małe przedszkola np.: 2 niepubliczne w Kaczanowie, w Sokołowie, w Osowie, w Kleparzu, w Psarach, itd…, dobrze, że powstają, także małe w formie przydomowe małe przedszkole dla danej wioski, które posiada jeden lub dwa oddziały, w którym jest samozatrudnienie oraz że na terenie danej wioski działa, gdzie, jest blisko pod względem odbioru dzieci.

Radna Anna Szlachetka zapytała, czy skończyły się czasy, gdzie miejsc w przedszkolach nie było  i trzeba było organizować listy rezerwowe, czekać w kolejkach lub zapisywać się dwa lata wcześniej dla wszystkich dzieci chcących pójść do przedszkola?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że to co  pokazywane, jest w telewizji w Warszawie, gdzie są komitety kolejkowe, gdzie czekają w nocy, żeby zapisać się, ponieważ jest tam kolejność zgłoszeń. W Gminie Września od kilku lat nie ma z tym problemu, rodzice mogą wybierać między przedszkolami, np.: English House, gdzie jest głównie język angielski.  

Radna Anna Szlachetka powiedziała, że obecnie hitem jest Montessori.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak i mieści się ono na ul. Fromborskiej.
 
Radna Anna Szlachetka powiedziała, że chętni są i obsadę mają zapisaną na dwa lata do przodu, jest to prestiż.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 6, wskazana, jest baza lokalowa i remonty jakie były ostatnio wykonywane w Przedszkolu Pszczółka Maja na ul. Zielonogórskiej. Zostały poczynione przygotowania do remontu generalnego tego przedszkola. Zapytał, czy wiadomo, kiedy cały ten obiekt będzie remontowany?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że były przeprowadzane remonty w czterech salach tego przedszkola a w przyszłym roku zaplanowano remont dwóch pozostałych sal. Remont obejmował wymianę podbitki części dachowej oraz odmalowanie ścian.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy w przyszłym roku zostanie zakończony remont środka tego przedszkola?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str.6, jest zestawienie stanu bazy lokalowej w poszczególnych instytucjach oświatowych na terenie Miasta i Gminy Września. Zapytał, o Szkołę Podstawową nr 6, która ma obecnie zajęcia dydaktyczne i prowadzone są w dwóch budynkach na ul. Batorego i ul. Słowackiego oraz w dwóch budynkach są prowadzone zajęcia dydaktyczne w Szkole  Podstawowej nr 1, czy dobrze mówi?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.     
  
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy jeszcze gdzieś jest taka sytuacja, czy tylko w tych dwóch szkołach?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że budynki są zlokalizowane obok siebie, więc nie jest to tak jak np.: w Otocznej, gdzie była Szkoła w Otocznej, w Gutowie Wielkim miała klasy od 1do 3 i w Gutowie Małym była „zerówka”, czyli w trzech rożnych wioskach, była Szkoła. Po rozbudowie skrzydła cała szkoła mieści się w jednym budynku, jest to obiekt, który nieraz posiada dużą zaletę a w przypadku jak np.: Szkoły nr 1, gdzie są oddziały 1-3 zlokalizowane w tym pawilonie i to tak samo jak w Szkole nr 3. Wyjaśnił, że na początku funkcjonowało gimnazjum i część Szkoły nr 1, później powstał Zespół Szkół, gdzie zostało oddzielone aby mniejsze dzieci, były z dala od gimnazjalistów specjalnym wejściem oraz w  Szkole nr 6 na ul. Słowackiego. Ma to swoją zaletę i na chwile obecną mniejsze dzieci, są na ul. Batorego, gdzie znajdują się dwie małe sale gimnastyczne na zajęcia typowo ruchowe, które idealnie się nadają a w gimnazjum są klasy od 4 wzwyż i warunki są o wiele lepsze.                         
  
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że w Szkole na ul. Batorego, są to klasy od 1 -3, klasy młodsze, gdzie jest lepiej, bezpieczniej i rodzice są zadowoleni. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w Szkole nr 6 w tych dwóch budynkach, jest swobodnie pod względem zajęć. Gmina obserwuje rozrost osiedli w tym rejonie i miejsca są zabezpieczone pod przyszły rozwój tej części miasta.                
 
Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 7 znajduje się stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiory biblioteczne, widzi, że mało książek, jest w Szkole Podstawowej w Kaczanowie. Zgodnie z tym co publikuje Biblioteka Narodowa w Warszawie, że stan czytelnictwa w Polsce, jest na bardzo niskim poziomie ale się to zatrzymało i w ostatnim czasie, jest pewien constans w stanie czytelnictwa. W innych Szkołach, jest tego więcej, poinformował, że uczniowie w Kaczanowie odnoszą duże sukcesy sportowe. Zapytał, czy nie czytają książek?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że kilka lat wstecz powstał pomysł, żeby filie Biblioteki Publicznej zlokalizować głównie w obiektach szkolnych i tak się stało. Wyjaśnił, że Biblioteka Publiczna funkcjonuje w Szkole w Otocznej, w Kaczanowie i Nowym Folwarku, ponieważ głównie z tych fili na wsiach korzystają dzieci. Widać było to, kiedy Biblioteka Publiczna, była w Psarach Polskich w budynku przy świetlicy, czytelnictwo, było mizerne a w momencie przeniesienia biblioteki do szkoły wzrosło 6-cio krotnie, bo dzieci, które są zwykle dowożone autobusami, jeżeli nie było w bibliotece szkolnej lektury mogły skorzystać z biblioteki publicznej. W Kaczanowie, jest mała Biblioteka Szkolna ale obok przez drzwi, jest duża Biblioteka Publiczna, więc w jednym miejscu znajdują się dwie biblioteki i nie jest to prawdą, że dzieci w Kaczanowie nie czytają. Powiedział, że trzeba pamiętać, że dzieci z Kaczanowa miały najlepsze wyniki na ostatnich egzaminach.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że jest to liczba, która dotyczy danej szkoły, które szkoły przekazują gminie i trudno jest powiedzieć, czy w tych szkołach np.: gdzie jest kilkanaście tysięcy podręczników, czy wszystkie one są typowo szkolne oraz czy są potrzebne.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w Grzybowie funkcjonuje biblioteka obok Szkoły, nie w samym budynku szkolnym, ponieważ nie było jak zlokalizować, udało się ją zachować. 

Radny Damian Staniszewski ad vocem Szkoły w Kaczanowie nie twierdził, że dzieci nie czytają książek, tylko zadał pytanie. Potwierdził, że komisja była w Kaczanowie, jednak wizualnie trudno ocenić ilość woluminów na półkach. Powiedział, że na str.8, znajduje się stan zatrudnienia nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019, gdzie jest wyszczególniony procent nauczycieli niepełnozatrudnionych i ten procent jest wysoki w szkołach wiejskich. Zapytał, czy przez niższe obłożenie, nauczyciele muszą podróżować i stąd to wynika, np.: są część etatu w Kaczanowie i część w innym obiekcie?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że nie, to tylko mogą mieć nauczyciele w większości ze szkół miejskich, gdzie są przedmioty w szkołach wiejskich mało godzin, gdzie nie starcza na etat, nie ma takiego nauczyciela w szkole wiejskiej, więc się posiłkują nauczycielem z zewnątrz, zatrudnionym  w innej szkole i ma tam cząstkę etatu i to tylko dlatego.     

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni powiedziała, że po reformie, niestety do przedmiotów fizyka, chemia, matematyka nie ma nauczycieli, ale też w tych małych szkołach nie ma godzin, więc dlatego nauczyciele muszą „podróżować”. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że są przedmioty, których jest mało godzin, więc w małej szkole, żeby ktoś zebrał etat, musi mieć w dwóch szkołach łączone a nieraz w trzech.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 10, przedstawiony jest stan zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy, psychologów, logopedów i pedagogów, gdzie jest mało zatrudnionych psychologów, np.: Szkoła w Chwalibogowie, Kaczanowie, Marzeninie, Otocznej. Zapytał, czy coś się zwiększyło w tym roku szkolnym, czy coś planuje się, żeby ilość wsparcia psychologicznego w związku z tymi problemami wychowawczymi, które są jakoś wspomóc?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że bardzo ciężko pozyskać psychologów do szkół i jeżeli nie ma psychologa, gmina zgadza się na pedagoga wtedy więcej jest pedagogów. Gmina chciałaby aby w każdej szkole była odpowiednia liczba psychologów, ale niestety jest to problem.

Radna Anna Szlachetka  zapytała, czy jest to kwestia wynagrodzenia?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że pewnie też. Powiedział, że w Szkole nr 1, była pani psycholog, która po paru latach odeszła do działalności prywatnej, na pewno to także sprawy finansowe. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ciągle pojawia się kwestia wynagrodzeń w oświacie, dotyczy to psychologów i aby pozyskać psychologa, to nie ma w gminie problemu z godzinami, tylko jest problem z osobami, które chciałyby za takie pieniądze, takie wynagrodzenie pracować. Wyjaśnił, że widać to od ok. 2 lat, że aby znaleźć dobrego informatyka do szkoły graniczy to z „cudem”, gdyż żaden informatyk nie będzie pracował za 2.000 zł, na początek jako stażysta, ponieważ w korporacji otrzyma przynajmniej dwa razy więcej na początek.   
        
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy są prowadzone, jakieś większe i szersze działania rekrutacyjne na te wakaty o których zostało wspomniane w rozmowie?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że wystarczy spojrzeć na stronę Kuratorium Oświaty, gdzie znajdują się ogłoszenia szkół.

Radny Damian Staniszewski odpowiedział, że wie, że są tam umieszczane….

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że to jest najlepsze miejsce.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że nauczyciele wiedzą, że tam są wszystkie ogłoszenia z Wielkopolski i tam najlepiej szukać.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że tych ludzi, których gmina chce pozyskać, to często nie są nauczycielami, więc tam się nie znajdą.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w większości w   szkołach podstawowych, są nauczycielami.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że muszą być nauczycielami a jeśli nie są nauczycielami, to muszą uzyskać specjalną zgodę, którą mogą uzyskać tylko w szkołach ponadpodstawowych w przypadku specjalistów.   

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że coraz trudniej jest znaleźć nowego nauczyciela na miejsce odchodzącego na emeryturę. Poinformował, że w br. dużo nauczycieli przeszło z gimnazjum z Kołaczkowa.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy rozważano, aby wykorzystać do celów rekrutacyjnych biuletyny Wieści z Ratusza oraz stronę internetową?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie ma problemu, jak Dyrektor będzie chciał, ale zwykle też szukają we własnym zakresie, swoimi kontaktami, przez Facebooka oraz na stronie Kuratorium, ponieważ jest to najlepsze miejsce. Wszyscy, którzy szukają pracy w oświacie wiedzą, że na stronie Kuratorium są oferty.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że również na str. 10 znajduje się stan zatrudnienia pracowników administracji i obsługi, są placówki Chwalibogowo, Kaczanowo, Marzenin, gdzie w administracji pracuje jedna osoba. Zapytał, czy jest to jedna osoba fizycznie, czy są to dwie osoby na pół etatu? Wyjaśnił, że jeśli, jest to jedna osoba to, gdy dochodzi do zwolnień lekarskich, do np.: korzystania z uprawnień z art. 188 kodeksu pracy, czy urlopu wypoczynkowego, to wtedy nikogo tam nie ma, jak to wygląda. 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że w Szkołach Chwalibogowo, Kaczanowo, Marzenin, Nowy Folwark, jest to jedna osoba a podczas nieobecności pomaga Dyrektor lub Wicedyrektor.            

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 11 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wymienione jest, że w minionym roku nauczyciele dokształcali się w różnych specjalnościach.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że Burmistrz musi wydać zarządzenie odnośnie dokształcania nauczycieli i w jakich specjalnościach te dokształty muszą być. Gmina zapytuje Dyrektorów jakie specjalności, są potrzebne, zostają one wymienione, gmina to uruchamia ale, czy wszystkie z tych specjalności zrobili nauczyciele, to jest, już inna sprawa. Nie jest to powiązane, że wypisanie wszystkich specjalizacji, były przez nauczycieli zrealizowane.   

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy było dużo specjalności robionych w zeszłym roku?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że tak, było dużo. Wyjaśnił, że do 2018  roku, Szkoły same realizowały i opłacały za dokształt nauczycieli a od stycznia br. zmieniło się, że wszystkie dokształty, czyli np.: nauczyciel robi specjalność, to musi być na to zgoda Dyrektora oraz potwierdzenie przez niego, że jest to potrzebne i że zostało ukończone. Takie dokumenty, są przedkładane do Referatu Księgowości Oświatowej, gdzie zostaje poddane analizie, wtedy środki, są zwracane Szkole jeśli finansowała lub nauczycielowi, który taką zgodę uzyskał od Dyrektora.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w kolejnej części, są omawiane wyniki egzaminu gimnazjalnego i zarazem wyniki egzaminu ósmoklasisty w minionym roku szkolnym. Wyjaśnił, że analizując te wyniki i jeśli chodzi o egzamin gimnazjalny w 2019 roku, to średnie wyniki szkoły najniższe, były w Marzeninie a jeśli chodzi o średni wynik egzaminu gimnazjalnego na terenie naszej gminy, to były one w większości przypadków niższe od średniej ogólnopolskiej …..

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni  powiedziała, że nie, że Radny, się pomylił, ponieważ wyniki, są znacznie powyżej. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina ma najlepsze w Wielkopolsce.  
            
Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni  powiedziała, że gmina ma wyżej o ok. 10 punktów. Wyjaśniła, że na OKE, Poznań i Września, są jedynymi, które mają zaznaczone na czerwono najwyższe wyniki powyżej 10 pkt. od krajowych.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina w ostatnich egzaminach np.: z Historii miała 57,88% a w okręgu, było 57,28%, czyli Gmina Września ma wyższe niż w okręgu.

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni powiedziała, że względem Marzenina, Radny powinien wziąć pod uwagę ilość uczniów w tej szkole, środowisko wiejskie, ilość dzieci z opiniami i orzeczeniami.
  
Radny Damian Staniszewski zapytał, Jarosława Malickiego, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz zebranych, czy są pewni, że wyniki w gminie są wyższe niż ogólnopolskie?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że trudno powiedzieć, czy ogólnopolskie, ponieważ nie wie, czy takie są.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że podawała między innymi prasa „Rzeczpospolita”, itd….

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że wątpi, żeby były lepsze.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w dalszej kolejności, są wyniki egzaminów ósmoklasisty i tam też wypada najsłabiej Marzenin. Do egzaminów gimnazjalnych przystępowało 10 osób a jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty to 14 osób, stąd na pewno te wyniki, wystarczyło, że byli słabsi uczniowie to te wyniki były bardzo zawyżone. Zapytał, czy w tym aspekcie, rzeczywiście Marzenin „odstaje”, czy gmina robi coś więcej aby wspomóc Szkołę, to środowisko i dzieci, które tam są?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że patrząc na liczbę dzieci, zawsze mówi się, że jak będzie mało dzieci w klasie to będą lepsze wyniki a jest wykazane, że jest mało dzieci a wyniki są nie najlepsze. Świadczy to o tym, że jest to tylko średnia i wystarczy, gdy dwójka dzieci, napisze egzamin gorzej to ta średnia przy małej ilości, zmniejszy się.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że byłby ostrożny w ocenianiu uczniów w sprawie egzaminów, ponieważ, jest to niewymierna sprawa, nie da się porównać takiej Szkoły jak Marzenin, gdzie przystępuje 14 osób z których pewnie połowa ma orzeczenia, itd., ze Szkołą, w której 5 lub 10% ma tego typu inne wyniki.

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni powiedziała, że Szkoła naprawdę działa, że znajduje się tam pedagog, który siedzi i pracuje z dziećmi. 
 
Radna Anna Szlachetka zapytał, kto jest tam pedagogiem?

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni odpowiedziała, że Pani Julita Niszczak.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 14 wskazano dane dotyczące nauki pływania i w minionym roku szkolnym liczba uczniów, którzy korzystali z nauki pływania spadła w Szkole nr 2 dość znacznie oraz w Szkole nr 3 i w Szkole w Otocznej. Zapytał, czy mniej więcej wiadomo, jakie czynniki spowodowały ten spadek uczestnictwa uczniów w lekcjach pływania?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że w Szkole nr 2 dlatego, gdyż w roku szkolnym 2017/2018 nie było nowej sali gimnastycznej, dlatego gmina, była zmuszona od rana kierować dzieci na naukę pływania aby odciążyć Szkołę. W Szkole nr 3 w tamtych latach, były klasy gimnazjalne, które bardzo dużo z tego korzystały a przyczyną jest zmniejszenie się liczby uczniów. Gmina we wcześniejszych latach chciała, aby na jedną godzinę, było 5 lub 6 klas ale niestety był to tylko problem, ponieważ dzieci było za dużo, gmina zaczęła od tego odchodzić i maksymalnie na basenie, żeby były 4 klasy oraz nie zawsze można zaplanować logistycznie, żeby na każdej godzinie, były te 4 klasy, mogą być 3 lub 2.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że szkolenie nauki pływania, jest przywilejem a nie jest  obowiązkiem, ponieważ obowiązkiem, jest tyle że w godzinach wuefu, jeśli dziecko jest wrażliwe, podatne na choroby, to rodzic decyduje, czy będzie uczestniczył w zajęciach, czy nie, bo bardzo często w okresie jesienno – zimowym wychodzą z mokrymi głowami, bo nie wysuszą, zapalenie ucha bo woda naleci. Dziecko po tym, jest chorowite a po basenie, to się cyklicznie powtarza i ta absencja jest coraz większa.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w starszych klasach  7 – 8, dziewczynki nie chcą uczęszczać, ponieważ czepka nie założą, bo włosy się odkształcą, itd...                                                                          
                                               
Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 15, są zajęcia pozalekcyjne. Są zajęcia przedmiotowe pozalekcyjne i ich jest w tych liczbach kół w Szkole Podstawowej nr 3, jest 26  uczniów, którzy biorą udział w tych zajęciach, jest 252. Zapytał, jakie są to koła, jest ich dużo to znaczy, że muszą być urozmaicone?

Halina Kotyk, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrześni odpowiedziała, że, są to koła, w których generalnie, jest wojewódzki konkurs np.: z matematyki, z j. polskiego, z biologii, z  historii, Szkoła bierze udział w tych konkursach. Są również kółka rozwijające muzyczno – plastyczne, taneczne, gry w szachy, dekoracyjne, dodatkowe es-kaesy, itp... 

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni powiedziała, że w Szkole, jest jeszcze kółko artystyczne, które przygotowuje uroczystości patriotyczne. Poinformowała, że od przyszłego tygodnia będzie się Strajk włoski i ponieważ państwo nie przeznaczyło pieniędzy, nauczyciele będą wykonywali tylko to co jest w prawie oświatowym i niestety nie będą prowadzili żadnych niepłatnych kółek.   

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Szkoła nr 3 jest wzorem do naśladowania w gminie jeśli chodzi o kółka i zajęcia?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że z tego tak wynika.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zajęcia przedmiotowe pozalekcyjne nie odbywają się w Kaczanowie, w Marzeninie, zajęcia artystyczne nie odbywają się w Szkole nr 6. Zapytał, czy w br. zmieniło się coś w tym aspekcie? 

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że niektóre kółka zostaną dopiero uruchomione. W arkuszach organizacyjnych w gminie nie przypisuje się od razu,  że kółka ma Szkoła robić.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w gminie zasada jest taka, że jeżeli, jest nauczyciel, który chce prowadzić i grupa chętnych, to nie ma czegoś takiego jak zmuszanie do kółka. Wyjaśnił, że jeżeli rodzice przychodzą i zgłaszają, że jest grupa, która chciałaby mieć „takie i takie” zajęcia, to takie są zorganizowane i nie ma nic na siłę.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 15, są zajęcia inne. Zapytał, czym są te inne zajęcia, co się kryje pod tym stwierdzeniem?

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni odpowiedziała, że są to wszystkie zajęcia plastyczne, dodatkowe, wszystko to co jest przygotowywane do dziecka, np.: praca nad uroczystościami dodatkowymi.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że te inne, to jest więcej niż wymienione. 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 16, jest frekwencja na zajęciach wychowania fizycznego, która, jest najniższa w Szkole nr 3 a jeśli chodzi o zwolnienia z uczestnictwa w zajęciach wf, to najwyższe współczynniki, są w Szkole nr 1 i nr 2 a zarazem es-kaesy, są najbardziej popularne, też w Szkole nr 1 i nr 2. Zapytał, czy była pogłębiona analiza z czego wynika absencja na lekcjach wychowania fizycznego?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że frekwencja, jest bardzo dobra i że wynosi prawie 80% w Szkole nr 3 to nie jest zła frekwencja.

Radny Damian Staniszewski zapytał, o zwolnienia w Szkole nr 1, to też nie było podejmowane…?  

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września  powiedział, że jak rodzic zdecyduje, że zwalnia dziecko, to gmina nie ma na to wpływu.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że jeżeli chodzi o Szkołę nr 1, to gmina chciała z tej szkoły zrobić Szkołę integracyjną i na dzień dzisiejszy, są tam 4 oddziały integracyjne, są oddziały specjalne, czyli jest duża liczba dzieci z orzeczeniami – niepełnosprawnościami, którzy z definicji są zwolnieni i oprócz tego są inne dzieci i dlatego ten procent jest wyższy.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na str. 17, są frekwencje w szkołach i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania. Frekwencja, jeśli chodzi o procenty uczniów, to najniższa jest w Szkole nr 3 a za to najbardziej niesforne dzieci, są w Szkole nr 2. Zapytał, czy mógłby uzyskać więcej informacji, dlaczego ta absencja, jest taka i czy w ogóle jest prowadzona kontrola funkcji edukacyjnej?                                    
                 
Radny Maciej Baranowski odpowiedział, że uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego, widać to dopiero po dłuższej absencji, wówczas jest wezwanie do rodzica o wszczęcie obowiązku szkolnego a pojedyncze usprawiedliwienia należą, tylko i wyłącznie do rodzica.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że jeżeli uczeń nie uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej, to wtedy zajmuje się tym gmina.

Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, do ilu są kary pieniężne?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że do 5 tys złotych. Procedura trwa bardzo długo, uczeń staje się dorosły i nie ma obowiązku uczęszczać do szkoły, to wtedy gmina musi sprawdzać a co do ucznia szkoły podstawowej, to on nie chodzi, chyba, że dyrektor po pewnym czasie poinformuje gminę, że nie spełnia tego obowiązku.   

Radny Damian Staniszewski powiedział, że przechodząc do podsumowania, stwierdzone, jest, że prowadzona polityka oświatowa zmierza do optymalizacji organizacyjnej i strukturalnej sieci szkół. Zapytał, czy cały czas strukturalny to oznacza, że są prowadzone analizy w stosunku do budowy nowej szkoły, czy likwidacji jakiejś placówki?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że Szkoła w Otocznej, jest przykładem optymalizacji, gdzie z trzech budynków zrobiono jeden.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w oświacie, to nie jest coś co można zaplanować nawet na 2 – 3 lata, bo to się zmienia, jeszcze 3 lata wstecz były gimnazja i nagle ktoś zmienia i robi 8 klasowe co przewraca całą oświatę. Wyjaśnił, że za jego kadencji jest to trzecia reforma oświaty, więc w Szkole nr 2, gdzie gmina planowała, że wybuduje sale gimnastyczną, było 6 roczników układało się mniej więcej, że będzie na jedną zmianę. Z „dwójki”, nagle robi się 8 roczników, gdzie przychodzi dodatkowo 8 klas, co jest teraz konsekwencją  wybudowania szkoły. W Kaczanowie w której było 6 roczników, zrobiło się 8, gdzie jeszcze dzieci są dowożone i wszystko musi funkcjonować na jedną zmianę. Więc pewne rzeczy np.: sale były planowane na budowę, szkoły nie wszystkie, np.: Szkoła w Otocznej była planowana aby wszystko znajdowało się w jednym budynku. Każda reforma powoduje to, że trzeba albo coś budować, coś się zmniejsza i zasada jest taka, że w każdej szkole gmina chce mieć zapas sal, ponieważ nigdy nie wiadomo jaka będzie kolejna reforma, więc trzeba dążyć do tego, aby mieć w każdej szkole delikatny zapas sal.                                 

Radny Damian Staniszewski zapytał, jakie wnioski wynikają z analizy perspektyw demograficznych, czy spada cały czas, czy jest tam konstans w gminie?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że od wielu lat utrzymuje się, że średnio w roczniku, jest między 400 a 600 dzieci z Wrześni i jest to stabilna sytuacja. W każdej szkole, jest mniej więcej tak samo oddziałów i jeżeli były liczby większe to były związane z reformami, gdzie szło po 1,5 rocznika. W Szkole nr 2 standardowo są 4 oddziały ale były takie roczniki gdzie było 6 oddziałów i  ogólnie we wszystkich szkołach, jest stabilnie.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy, dzieci w klasach 5 i 6, jest dużo więcej a za 3 lata sytuacja się powinna zmienić tak, że gmina w szkołach, nie będzie miała żadnego problemu i wolnych sal ale to jest teoria. Września się rozbudowuje i trudno powiedzieć, ilu będzie mieszkańców, czy będą młodzi mieszkańcy, jacy, ponieważ się nie meldują.             

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy np.: Osiedle Kutrzeby powstało 17 lat temu, gdy powstał pierwszy blok i ono zaczyna się pomału starzeć, ponieważ pierwsi mieszkańcy, byli młodymi ludźmi, mieli małe dzieci, to dzieci już są często na etapie szkoły średniej, tak samo jak „Mankowo”, było dzielnicą młodych a teraz jest dzielnica „Seniorów”,itd. Każde osiedle się zaczyna starzeć i ubywa dzieci na danym osiedlu, więc zmienia się to co 10 lat i dzieci będzie coraz mniej. Wyjaśnił, że nigdy nie ma możliwości, tak idealnie zaplanować.    

Radny Damian Staniszewski  powiedział, że gmina prowadzi również systematyczne analizy organizacyjne i finansowe. Zapytał, czy mógłby uzyskać więcej informacji, jakiej natury, są te analizy finansowe i organizacyjne?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że organizacyjne to liczba sal, oddziałów, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych na dany rok, przeliczanie szczegółowo budżetu aby odpowiednio gospodarować, ponieważ subwencje, którą gmina otrzymuje, jest dużo za mała do wydatków, które są wydawane na oświatę.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że subwencja na przyszły rok, będzie wynosiła niecałe 40 mln złotych a wydatki, które ma gmina związane z oświatą to ok. 60 mln zł., czyli 1/3 gmina dokłada z własnych środków. Wyjaśnił, że np.: dowozy dzieci do Szkół to w 100% pokrywa gmina, również dowozy dzieci do Szkoły Specjalnej. W dużej mierze, gmina płaci za przedszkola a zwrotu otrzymuje 25%, całe inwestycje szkolne, czyli rozbudowa, budowa szkół, sale, wyposażenie, jest po stronie gminy. Powiedział, że jeżeli gmina miałaby liczyć, że 40 mln zł. wystarczy na utrzymanie Szkół , to naprawdę nie było by papieru toaletowego, kredy,kółek i zajęć pozalekcyjnych. Są to pieniądze wyliczone na czyste etaty, bez żadnych dodatkowych zajęć.      

Radny Maciej Baranowski powiedział, że w 2018 roku, było dołożone 21mln zł., czyli 33% a teraz będzie na pewno na 65 mln zł., czyli 35% do subwencji. Każdego roku, jest dokładane po to aby były kółka, itp.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że pomimo tego że w gminie była przeprowadzona przez wiele lat reforma, gdzie były likwidowane mniejsze szkoły, powstawały większe, których gmina posiada 9 to i tak jest taka kwota. W gminach w których nie przeprowadzono wtedy reformy, gdzie Szkoły, mają po 60, 80 dzieci, gdzie jest po 5 osób w klasie, jakie maja koszty utrzymania Szkół. 

    
Pkt 4
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił informację na temat  regulaminu wynagrodzenia nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 4).

Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność zapytała, czy były brane pod uwagę widełki dodatku za wychowawstwo?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że była sugestia, że przy następnej zmianie, ponieważ w tej chwili regulamin, jest uzgodniony. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że trudno jest zróżnicować a szczególnie, że klas, gdzie jest mała liczba uczniów, jest niewiele, jedynie Szkoła w Marzeninie, wszędzie są klasy od  20-25 uczniów a ostatnie klasy, gdzie są po 30 uczni to są wyższe roczniki. Wyjaśnił, że od kiedy wprowadzono,, że w klasach od 1-3 jest maksymalna liczba 25 uczniów, plus dwie osoby, to oni przechodzą już dalej, 4, 5, 6 klasa zostaje ta liczba, nie dochodzi do 30 i po drodze dzieci ubywa, ponieważ wystarczy, że jeden lub dwóch będą powtarzać rocznik to te klasy schodzą bliżej 20. Poinformował, że za 2 lata, klas 30 osobowych już nie będzie.              

Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność powiedziała, że są klasy które mają w granicach 30 osób lub więcej, to w tych przypadkach, wychowawstwo było zwiększone.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że, takich klas już nie będzie i są to dwa ostatnie roczniki po 30 osób.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że przepis mówi od paru lat, że dzieci w klasie nie może być więcej niż 25 oraz dwójkę można bez zgody rodziców przyjąć od początku roku szkolnego a wcześniej nie można było.  
 
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy regulamin wynagradzania był konsultowany dodatkowo z dyrektorami jednostek oświatowych?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że był przedstawiony i omówiony na spotkaniu z  Dyrektorami. Wyjaśnił, że są to dwie sprawy, czyli wychowawstwo i wicedyrektorzy, którzy na dzień dzisiejszy, zgodnie z przepisami nie mogą mieć godzin dodatkowych. 

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że do tej pory mogli mieć godziny dydaktyczne a teraz nie mogą mieć. Wyszła taka sytuacja, że wicedyrektor  miał mniej niż nauczyciel. 

Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność powiedziała, że dyrektorzy mają bardzo wysoki dodatek motywacyjny.      

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tylko procentowo ale faktycznie, którą otrzymują to jest 1/3 tego najwyższego. Są to widełki i tak samo jak u wicedyrektora, który może dostać 30, 50%, ale to nie jest tak, że z „automatu”, ktoś dostaje np.: 30. Dyrektor może przyznać do 30% dodatku motywacyjnego ale może to być 5, 10%.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Dyrektorzy pozytywnie skonsultowali regulamin wynagradzania po spotkaniu?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że na pewno nie mieli żadnych uwag.

Radny Damian Staniszewski odnosząc się do propozycji Pani Jolanty Mielcarek, NSZZ Solidarność, która podnosiła kwestię zwiększenia dodatku motywacyjnego z 300 zł. w górę dla klas, które mają ok. 30 uczniów, to czy nie jest tak, że można wprowadzić ten zapis, jeśli jest taka potrzeba środowiska nauczycielskiego i uchwałę nowelizować za dwa lata, jeśli takich klas nie będzie.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zapytał w którym momencie postawić granice, czy 26 to już jest wyższy dodatek za wychowawstwo a dlaczego 26 a nie 27 lub 28?

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zawsze są granice w każdym regulaminie.
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że takich klas jest niewiele.

Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność powiedziała, że także uważa, że takich klas, jest niewiele.
 
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że do chwili obecnej  wychowawcy otrzymywali między 120 a 140 zł., teraz wszyscy, będą otrzymywać 300 zł. a nauczyciele, którzy nie dostali 300 zł., mają w ramach regulaminu zwiększone do 300 złotych.

Radny Maciej Baranowski zapytał, czy spłata będzie od września?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że tak.

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni zapytała od kiedy będzie obowiązywał nowy regulamin?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jak Rada Miejska przyjmie regulamin.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że najpierw będzie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji.

Małgorzata Korfini – Stachnik, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego we Wrześni zapytała, czy nauczyciele będą mieli wypłacone od listopada a nie od października?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że za wychowawstwo będzie od 1 września.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że dodatek motywacyjny, jest zatwierdzony na starych zasadach a regulamin będzie obowiązywał po wejściu w życie, jeśli Wojewoda nie wniesie zastrzeżeń do uchwały lub jej nie uchyli. Powiedział, że na dzień dzisiejszy gmina ma 32 nauczycieli, czyli 14 w przedszkolach i 18 w oddziałach przedszkolnych, którzy na chwile obecna mają 100 zł. za wychowawstwo i będą mieli to wyrównane, gdy wejdzie  ten regulamin od września br., jeżeli wejdzie w grudniu to otrzymają za 4 miesiące.

Radny Damian Staniszewski poprosił o wyjaśnienie, dlaczego w tym punkcie, akt prawny działa retro aktywnie, czyli od 1 września a w pozostałych…. Zapytał,czy reguluje to prawo oświatowe? 

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że reguluje to ustawa i karta nauczyciela, która wskazała, że dodatek za wychowawstwo nie może, być niższy niż 300 zł. i zapis ten obowiązuje od 1 września.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że zapomniano o nauczycielach przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, więc gmina robi to w regulaminie i nie działa na szkodę.

Jolanta Mielcarek, NSZZ Solidarność powiedziała, że jeżeli chodzi o kwestię regulaminu to kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół, jest wyraźnie postawiona na politykę finansowa i wielokrotnie były przeprowadzane rozmowy, czy nie dopisać punktu zapewnienie warunków pracy, czyli materiały biurowe w odpowiedniej ilości, skoro szkoła „chodzi” na elektronice zamiast zeszytu, itp. Wyjaśniła, że bardzo istotną rzeczą, jest co nakłada obowiązek ustawa kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich a tego nie było.

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że jest umieszczone przyznanie dodatku motywacyjnego dyrektorom szkół, warunkuje ponadto, czyli oprócz tych wszystkich kryteriów?  

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że ponadto jako nauczyciela, ponadto celowe i oszczędne, jeżeli będzie celowe zapotrzebowanie nośników to dlaczego nie.  

Radny Damian Staniszewski poprosił o wyjaśnienie sytuacji. Powiedział, że dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje Dyrektor a Dyrektorowi Burmistrz. Zapytał, czy ten dodatek,  może być trochę uznaniowy, czy nie, czy on się mierzy, te poszczególne wskaźniki?

Radny Maciej Baranowski odpowiedział, że jest uznaniowy i to Dyrektor uznaje, czy nauczyciel zasługuje na dodatek i w jakiej wysokości, może otrzymać go np.: co pół roku.
       
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy obecnie, wszyscy Dyrektorzy placówek dostają dodatki motywacyjne w Gminie Września?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak.


Pkt 5
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił informację w sprawie rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 (załącznik nr 3 i nr 5).

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że przedszkola niepubliczne, jeśli chodzi o nadzór pedagogiczny, są poza całkowitym systemem.

Radny Maciej Baranowski powiedział, że gminne warunki, są nieustająco kontrolowane a w poszczególnych przedszkolach nie i to właściwie rodzice wybierają, które przedszkole jest dobre i „trzyma” poziom.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to rynek w którym nie można obniżyć poziomu, ponieważ jest konkurencja, gdzie cały czas jest wolnych 400 miejsc. Każdy musi dbać o to aby mieć dobre kółka i aby pozyskać dzieci do przedszkola, trzeba zaoferować „cuda”.  Dla gminy, jest to korzyść, ponieważ ma miejsca, płaci 75% tego co na przedszkola publiczne.          

Radna Anna Szlachetka zapytała, czy gmina, posiada informacje, ile dzieci nie zostało przyjętych do przedszkola publicznego?

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przedszkole niepubliczne otrzymuje 75% tego co gmina przeznacza na dziecko w przedszkolu publicznym.

Radna Anna Szlachetka zapytała, czy wszystkie podania, które były złożone, to wszystkie dzieci zostały przyjęte i nie było tak, że lista została zamknięta?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że jeśli jakieś dziecko nie zostało przyjęto, to przy publicznym przedszkolu dyrektor musi zgłosić Burmistrzowi, kto nie został przyjęty z rekrutacji i także taka informacja jest przekazana do Wojewody. Gmina, takiej informacji nie otrzymała i nie otrzymuje. Rekrutacja ma wyznaczony termin i nie jest tak, że ktoś przyjdzie w dowolnym momencie i zgłosi dziecko do przedszkola. Wyjaśnił, że w niepublicznym przedszkolu tak można zrobić, ale w publicznym już nie. W roku 2018 subwencja na Szkoły i Przedszkola, była naliczana według starego SIO, gdzie szkoły wykonywały sprawozdania, które przesyłały do gminy a gmina do kuratorium, gdzie sprawdzały, to ministerstwa i później wpływały środki. Na dzień dzisiejszy, zrezygnowano ze starego SIO, gdzie, również cały czas działało, równolegle nowe SIO 2, które mieści się w chmurze, gdzie każda szkoła ma w przeciągu 5 dni uzupełniać dane o uczniach, nauczycielach, liczbie dzieci, itd. Gmina to analizuje i głównie sprawdza liczbę dzieci, ponieważ od tego zależy subwencja oraz sprawdza orzeczenia, jest to bardzo ważna sprawa, np.: na autystach jest 5 tys zł. miesięcznie dodatkowo, są to duże środki. W br. było wykonywane to pierwszy raz i wszystkie jednostki oświatowe się wywiązały aby na 20 września br. otrzymać pierwszą wstępną subwencję. Gmina tego nie otrzymała, ze względu na to, że większość gmin w Polsce tego nie dopilnowała i nie zostało to podzielone. Subwencja zawsze naliczana jest na dzień 30 września, więc gmina oczekiwała ale nic nie było. Poinformował, że w obecnej chwili otrzymał informację od Skarbnika Gminy Września o wpływie subwencji  w kwocie 39 200.000,00 zł. a w br. gmina miała ok. 38 400.000,00 zł., jest to o 800 tys zł. więcej, są to małe środki. Powiedział, że pierwszą subwencją jaką gmina otrzymała w br., była o 1 mln zł. większa i została obcięta o ten 1mln zł. i dopiero po podwyżkach dla nauczycieli, które państwo dało dla nauczycieli od 1 września, zostało zwrócone gminie 700 tys zł. i z tego co ministerstwo zabrało, to i tak 300 tys zł. obcięło.  Subwencji wpłynęło  39 200.000,00 zł. a wydatki, są dużo większe.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina ma niecały 1 mln zł. subwencji więcej  niż w stosunku do tego roku jakie otrzymała. 

Radny Maciej Baranowski powiedział, że takiej gminie jak Września, dokładanie tych pieniędzy jest możliwe, ponieważ gmina posiada środki ale są mniejsze gminy, które mają niewielki dochód i np.: trzy szkoły, wszystkie małe.

Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina ma udział w podatku dochodowym i jeżeli został zmniejszony podatek dochodowy a osoby do 25 roku życia nie będą płacić podatku, to także gminie zmniejszą się dochody, czyli gmina będzie musiała wydać więcej na oświatę bo będzie miała mniejszą subwencję a z drugiej strony spadną dochody, bo będzie mniejszy wpływ z podatku dochodowego i to będzie też parę milionów.
                               
Pkt 6/7
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 15:50 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 23 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


Protokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.