BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262461
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 221.000 euro na dowozy szkolne w Gminie Września i na zajęcia w WTZ we Wrześni w 2020 roku.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Nowym Folwarku została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Gdańska 18, 62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 209.100,00

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt, w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 1 (trasa nr 1) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 2 (trasa nr 2) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Otocznej została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. j.

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10B

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 424.200,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 2 (trasa nr 2) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 3 (trasa nr 3) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Marzeninie została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. j.

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10B

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi:180.600,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 3 (trasa nr 3) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 4 (trasa nr 4) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Chwalibogowie została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Gdańska 18, 62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 229.600,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 4 (trasa nr 4) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 5 (trasa nr 5) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Kaczanowie została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Wrzesińskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

ul. Gdańska 18, 62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 188.000,00

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 5 (trasa nr 5) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 6 (trasa nr 6) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP Nr 1 oraz SSP Nr 3 we Wrześni została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

AGMAR S. Ratajczak i M. Bączkiewicz Sp. j.

Gutowo Małe, ul. Jarzębinowa 10B

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 224.400,00

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 6 (trasa nr 6) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 7 (trasa nr 7) dotyczącej dowozów szkolnych do SSP w Marzeninie oraz Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

BURDA TRANS s.c.

Przemysław Burda, Mateusz Burda

ul. Batorego 3/13, 62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 99.630,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 7 (trasa nr 7) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 8 (trasa nr 8) dotyczącej dowozów szkolnych do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego ARKA we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy „ARKA"

ul. Piastów 15, 62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 67.500,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 8 (trasa nr 8) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 9 (trasa nr 9) dotyczącej dowozów na zajęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa „WA-MA" Maciej Walicki

ul. Niepodległości 66

62-310 Pyzdry

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 118.000,00 zł

Termin płatności faktury: 30 dni

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena-60%, termin płatności faktury-40%) zawiadamia że, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryterium wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium cena - 60,00 pkt., w kryterium termin płatności faktury - 40,00 pkt., łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w w/w postępowaniu w części 9 (trasa nr 9) została złożona tylko jedna oferta.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.