BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14289027
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Zawiadomienie o wyniku postępowania - część I zamówienia

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyniku postępowania, dotyczącego części I zamówienia - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, w którym została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

ul. H. Raabego 13

02- 793 Warszawa

Biuro Regionalne w Poznaniu, ul. Mickiewicza 33, 60-837 Poznań


Cena wybranej oferty: 178 568,00 złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 80%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 80,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 8,20 pkt, łącznie oferta uzyskała 88,20 pkt.

Zamawiający informuję, że w w tej części postępowania wpłynęła oferta złożona przez UNIQA T.U. S.A. ul. Gdańska 132, 90-250 Łódź (oferta nr 4) Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - cena oferty brutto: 231.834,00 złotych, oferta uzyskała w kryterium: cena - 61,62 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 15,80 pkt, łącznie uzyskała - 77,42 pkt.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - część II zamówienia

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyniku postępowania, dotyczącego części II zamówienia - ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy, w którym została wybrana oferta nr 4 złożona przez:

UNIQA T.U. S.A.

ul. Gdańska 132

90-250 Łódź

Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin


Cena wybranej oferty: 76 845,00 złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,50 pkt.

Zamawiający informuję, że w w tej części postępowania wpłynęła oferta złożona przez Compensa TU S.A. VIG, Al. Jerozolimskie 162, 02- 342 Warszawa (oferta nr 3), Oddział Poznań, ul. Szelągowska 29, 61-626 Poznań - cena oferty brutto: 81.213,00 złotych, oferta uzyskała w kryterium: cena - 85,16 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 7,50 pkt, łącznie uzyskała - 92,66 pkt.


Zawiadomienie o wyniku postępowania - część III zamówienia

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamia o wyniku postępowania, dotyczącego części III zamówienia - ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Września, w którym została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Concordia Polska TUW

ul. Małachowskiego 10

61- 129 Poznań


Cena wybranej oferty: 6 272,00 złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 90%, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 10%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 90,00 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,50 pkt, łącznie oferta uzyskała 95,50 pkt.

Zamawiający informuję, że w w tej części postępowania wpłynęły oferty złożone przez:

1) Balcia Insurance SE Spółka europejska (oferta nr 2), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa - cena oferty brutto: 6.540,00 złotych, oferta uzyskała w kryterium: cena - 86,31 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 0,00 pkt, łącznie uzyskała - 86,31 pkt;

2) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A (oferta nr 4), Gdańska 132, 90-520 Łódź, Przedstawicielstwo Generalne w Koninie, ul. Żwirki i Wigury 23, 62-500 Konin - cena oferty brutto: 6.388,00 złotych, oferta uzyskała w kryterium: cena - 88,37 pkt, klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne - 5,00 pkt, łącznie uzyskała - 93,37 pkt.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część IV zamówienia

Zamawiający, Gmina Września działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania dotyczącego części IV zamówienia - „Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury".

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3".

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 03.12.2019 r do godz. 13:15 nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.