BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14262295
ostatnia aktualizacja BIP'u:
06-08-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r.,poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku: część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej, część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 5.548.000 euro. Postępowanie w części 1 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Postępowanie w części 2 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

część 1 - bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej

Dnia 11.12.2019 roku o godzinie 10:45 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku. Do wyznaczonego terminu w części 1 postępowania dotyczącej bieżącego czyszczenia i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 1 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

część 2 - usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bieżące utrzymanie i usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Września w 2020 roku w części 2 dotyczącej usuwania awarii na sieci kanalizacji deszczowej wpłynęła 1 oferta złożona przez Zakład Drogowy Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września, cena oferty brutto: 109.402,35 zł, czas reakcji na zgłoszoną awarię: 1 godzina. Zamawiający podczas publicznej sesji otwarcia ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy poinformował o wysokości kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, która wynosiła dla części 1 - 30.000,00 zł brutto i dla części 2 - 50.000,00 zł brutto. Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu (tj. cena oraz czas reakcji na zgłoszoną awarię) cena brutto najkorzystniejszej oferty, złożonej w niniejszym postępowaniu tj. oferty nr 1 złożonej przez Zakład Drogowy Sp. z o.o. Psary Małe, ul. Krótka 1a, 62-300 Września (cena oferty brutto: 109.402,35 zł), przekroczyła wielkość środków finansowych jakie zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 2 postępowania. W związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w części 2 zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.