BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13564801
ostatnia aktualizacja BIP'u:
26-02-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2019 r.

 Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 14 listopada 2019 r.

 

Pkt 1
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Wojciech Szcześniak
o godz. 11:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji Rozwoju Wsi, nieobecny  Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi radny Mirosław Zgoliński  (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Radny Damian Staniszewski;
Wiesław Zieliński, inspektor w Referecie Komunalnym;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej.


Pkt 2
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Wojciech Szcześniak
przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2).

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z działalnością i stanem świetlic wiejskich w Stanisławowie, Gozdowie, Obłaczkowie (posiedzenie wyjazdowe).
4. Przegląd placów zabaw i boisk szkolnych.
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie posiedzenia.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w związku z procedowanym porządkiem obrad wstrzymuję się od głosu, gdyż jest to nie do zrealizowania i proponuje kontynuować wcześniejszy porządek obrad.

Komisja Rozwoju Wsi 4 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw” przyjęła porządek obrad.

Pkt 3,4
Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Wojciech Szcześniak
poinformował, że w celu zapoznania się z działalnością i stanem świetlic wiejskich  komisja uda się na posiedzenie wyjazdowe:
- Chocicza Mała - propozycja połączenia sal, wcześniej znajdował tam się sklep, był piec centralny, nieużytkowy, po drugiej strony świetlicy jest również kominek, wymagany wniosek o projekt przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy na generalny remont, brak kanalizy, uszkodzone zadaszenie przy wymianie dachu na obiekcie.
- Chocicza Wielka –  wymagany remont kuchni, brak oświetlenia, przy głównym wejściu przebudowa pomieszczenia na szatnię, położenie pozbruku przed świetlicą.
- Obłaczkowo – świetlica po remoncie, propozycja wyremontowania schodów.
- Osowo – wymagany remont - elewacja budynku, brak kanalizacji, instalacja nawiewu sufitowego rozprowadzanego z kominka.
- OSP Kaczanowo – remont boksu garażowego, brak ogrzewania gazowego, brak prysznicy.
- OSP Gozdowo wraz ze świetlicą - świetlica po remoncie, brak nawiewów (klimatyzacji) w świetlicy.
- Sołeczno - świetlica po remoncie, brak grzejnika w kuchni, brak wiatrołapu, wymagana elewacja budynku oraz sprawdzenie powstających zacieków. Propozycja ocieplenia styropianem i papą.
- OSP Węgierki –  po remoncie boksu garażowego, w pierwszej części malowanie,  w świetlicy zauważalny zaciek na ścianie, brak wentylacji i cyrkulacji powietrza oraz przeprowadzenie przeglądu i ewentualnego remontu instalacji elektrycznej.
- Stanisławowo - świetlica po remoncie.
- Sobiesiernie – dla bezpieczeństwa osób poruszających się po drodze wzmocnienie słupków płotu u podstawy, parkiet przeznaczony do cyklinowania, brak wentylacji i cyrkulacji powietrza, propozycja obniżenia sufitu, remont kuchni z własnych funduszy.
- Gulczewo – wybudowana altana z obejściem z budżetu obywatelskiego.  W świetlicy planowany generalny remont, malowanie, zabezpieczone środki przez Sołtysa w kwocie 10.000,00 zł (praca w własnym zakresie). Propozycja, by świetlicę z zewnątrz upodobnić do altany podkreślając jej spójny charakter, zakupienie rolet zewnętrznych, by zabezpieczyć od wilgoci wyremontowaną altanę.
Mieszkaniec Gulczewa powiedział, że chciałby wrócić do tematu przejęcia dróg wewnętrznych w osiedlu. Propozycja mieszkańców o dofinansowanie przez gminę wzorem innych Powiatów, budowy oczyszczalni ścieków, gdzie koszt opiewa na kwotę 250.000,00 zł. Mieszkańcy sygnalizują również o wybudowanie ścieżki rowerowej do Sokołowa jak również 100 m chodnika, który znajduje się w drodze powiatowej. Podkreślił, że mieszkańcy zgłaszali również potrzebę wykonania wjazdów na  mieszkania blokowe i osiedle z drogi powiatowej. 

Pkt 5
Komisja Rozwoju Wsi
zaproponowała, że przegląd placów zabaw i boisk odbędzie się w miesiącu marcu lub kwietniu z uwagi na lepsze warunki pogodowe.


Radny Bogumił Kwiatkowski poprosił o kolejne spotkanie jeszcze w tym roku, koniec listopada początek grudnia, by przygotować sprawozdanie z pracy komisji i  ustalić Plan Pracy na przyszły rok.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że po ostatnim przeglądzie świetlic przez komisje można śmiało powiedzieć, że były w fatalnym stanie, zwłaszcza Stanisławowo, Obłaczkowo i Gozdowo. Podsumował, że widać efekty po remoncie. Chciałby jeszcze, by komisja wybrała się do świetlicy w Psarach Małych i Słomowie.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Wojciech Szcześniak powiedział, że w Obłaczkowie przeniesione zostało boisko koło szkoły, został duży plac po tym boisku, z trzech stron są działki, znajduje się tam fabryka Volkswagen. Deweloperzy mają w planach kupno tego gruntu, czemu radny jest przeciwny. Właścicielem gruntu jest gmina. Zaproponował, by wzbogacić teren zielenią, stworzyć park.


Radny Łukasz Cichy zaproponował, by wystosować wniosek od sołtysa.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie jest za tym, by sprzedawać grunty gminne tylko dlatego, że pojawił się klient. Należy reagować w odpowiedniej chwili, gdy się coś słyszy, albo naprawić jak się da. Po fakcie nie zrobi się już nic. Można spotkać się z reakcją innych osób, że radni nie działali w tej kwestii odpowiednio.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Wojciech Szcześniak powiedział, że w momencie jak radni nie będą działać w tej kwestii, nic nie zacznie się dziać, boisko zostanie uznane jako nieużytek. Zostanie sprzedane 1,5 ha w centrum Obłaczkowa, gdzie drogi praktycznie są z wszystkich stron. Jest to bardzo dobry teren.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że radni jako komisja posiadają inicjatywę uchwałodawczą, można wywołać miejscowy plan.


Radny Bogumił Kwiatkowski podsumował, że budżet powinien zostać dostarczony do 15 listopada br. W związku z tym, wnosi o ustalenie terminu komisji (za zgodą Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi radnego Mirosława Zgolińskiego), na końcu listopada lub z  początkiem grudnia, gdzie tematami będzie Obłaczkowo (teren po boisku) i świetlica w Psarach Małych z dokończeniem tego, czego nie udało się komisji zrobić, natomiast jeżeli Psary Małe nie będą inwestycją budżetową komisja może dokonać oględzin w późniejszym terminie. 


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że muszą być jeszcze znane środki w budżecie i ich przeznaczenie. Wyjaśnił, że dzisiejszy wyjazd nie ma na celu oddanie oględzin wszystkich obiektów tylko tyle, na ile czas pozwoli. Ma to dać pogląd radnym, by zapoznać się ze stanem tych obiektów.  Powiedział, że jakakolwiek praca związana ze świetlicą w Chociczy Małej to olbrzymie kwoty, musi być opinia rzeczoznawcy, środki na ten cel w budżecie oraz opracowanie i przygotowanie projektu.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby się odnieść do słów radnego Stefana Ogrodowicza dotyczących Chociczy Małej i potrzeb remontowych, które są na sali wiejskiej, trzeba wiedzieć, że Chocicza Mała jest jednym z beneficjentów fabryki Volkswagen i fabryka Volkswagen mnóstwo różnych rzeczy sponsoruje tym mieszkańcom, stąd jeszcze stworzenie takiego projektu technicznego byłoby jakimś argumentem, że ten Volkswagen Rada Sołecka z sołtysem na czele może udać się do Fabryki Volkswagena do dyrektora i poprosić o środki np. na remont sali wiejskiej, stąd jest to początek mieć tą dokumentację, wstęp do dalszych działań Rady Sołeckiej z sołtysem na czele.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że jest to poza zadaniami własnymi gminy.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Wojciech Szcześniak powiedział, że dyskusja jest potrzebna i nie można ludziom dawać wielkich nadziei, tak jak przedmówcy wspomnieli Chocicza nie jest wielką wioską, wielkie słowa, które mówią, że fabryka Volkswagen  corocznie daje środki w ramach współpracy mogliby to mieszkańcy wykorzystać. Każda wieś tak naprawdę jest państwem, które ma mnóstwo problemów. W każdej wsi ich problemy są dla nich najważniejsze.


Radny Stefan Ogrodowicz zwrócił uwagę, że komisja widziała ile tak naprawdę jest zrobione, ile jest placów zabaw, ścieżek pieszo-rowerowych, siłowni itp., nie można zatem mówić, że jakaś wieś jest pokrzywdzona jest to zależne od aktywności danych mieszkańców danej społeczności, jeżeli we wsi zamieszkują starsze osoby, nikt wówczas nie przyjdzie na świetlicę.


Radny Łukasz Cichy powiedział, że aktywność sołtysów Rady Sołeckiej jest wskazana.


Radny Stefan Ogrodowicz powiedział, że bardzo podobała mu się wizyta w Gulczewie, gdzie jest widoczny zakątek, altana, świeżo skoszona trawa, wysprzątane. Podsumował, że teren zadbany i widać zaangażowanie gospodarza. W miejscach gdzie patronują Ochotnicze Straże Pożarne, również wygląda wszystko zupełnie inaczej, strażacy sami dbają o bieżące potrzeby, bardzo widoczny jest w tych wsiach czyn społeczny i duże zaangażowanie.


Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi Wojciech Szcześniak, potwierdził, że są wsie gospodarcze takie właśnie jak Kaczanowo, gdzie widać efekty pracy.

 

Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Zastępca przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, radny Wojciech Szcześniak  o godz. 16.00 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi
 
/-/radny Wojciech Szcześniak

 

 

Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.