BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14461637
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji, oraz Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 22 października 2019 r.

 

 

Protokół
z posiedzenia
Komisji Komunalno – Finansowej Nr VIII,
Komisji Edukacji Nr VIII,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr VII,
oraz
Komisji Rozwoju Wsi Nr VII
z dnia 22 października 2019 r.

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 14.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 1), 6 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2),              6 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4),


Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września;
Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej;
Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Beata Pietrzak, kierownik Referatu księgowości oświatowej;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Marek Przyjemski, kierownik Referatu Komunalnego;
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Maciej Szelągiewicz, radny Rady Miejskiej we Wrześni;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak
przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).


Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na IX sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.Pkt 3
1/2/3/4) Projekty Uchwał zostaną omówione i przegłosowane na Sesji Rady Miejskiej.


5) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo.

6) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w materiałach dodatkowych dotyczących nazwy ulicy w Kaczanowie jest kontrasygnata Rady Sołeckiej Kaczanowa, natomiast jeśli chodzi o Psary Polskie to takiej kontrasygnaty nie ma. Zapytał, czy Rady Sołeckie mają obowiązek opiniować, czy też nie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Rada Sołecka nie ma żadnego obowiązku opiniowania a w przypadku Kaczanowa autorem wniosku jest sołectwo. 


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich.


7) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych;

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.


8) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej ul. Złotej na dz. nr geod. 24/11, 27/20 położonej w miejscowości Gutowo Małe na terenie Miasta i Gminy Września.


9) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020”.


10) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wrześni.


11) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni przedstawiła szczegóły projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że jest 22 października br. a mówi się o wnioskach przyjmowanych i składanych do 15 września, 15 października i 15 lutego. Wyjaśnił, że trzeci termin   jest zrozumiały, natomiast dwa pierwsze nie. Zapytał, czy w jakikolwiek sposób mogą być niedochowane, czy niespełnione?

Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że jeżeli wnioski wpływają do OPS-u w terminie to  OPS w określonym terminie na nie odpowiada. 

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy terminy 15 września i 15 października były w poprzedniej uchwale a doszedł termin 15 lutego?

Magdalena Sobczak-Jankiewicz, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrześni odpowiedziała, że terminu 15 lutego nie było, dopiero powstał. Wcześniej były wnioski składane do 15 września i 15 października a na chwile obecną jest także 15 lutego.     


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r. poz. 4602, z 2015 r. poz. 3713).


12) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że Burmistrz Tomasz Kałużny wspomniał, że kilkanaście dni temu  został podpisany List Intencyjny w sprawie przystąpienia do Poznańskiej Kolei Metropolitarnej. Zapytał, czy po komisji mógłby otrzymać kopię tego listu?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czy Gmina Września będzie miała możliwość jakiejś sugestii co do pory i częstotliwości tych zwiększonych połączeń?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że raczej nie, ponieważ cały system funkcjonuje w oparciu o linie kolejową dwutorową, która w większości jest podporządkowana połączeniom międzynarodowym i krajowym Polskich Lini Kolejowych a system poznańskiej kolei metropolitarnej wpisuje się w istniejący rozkład jazdy i wypełnia ten wolny obszar.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy gmina wie o ile nastąpi zwiększenie połączeń kolejowych w godzinach szczytu, kiedy jest największa liczba pasażerów?               

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że szczegółowy rozkład jazdy nie jest jeszcze ustalony, ponieważ jest związany umowami a między innymi z decyzją Rady
Miejskiej, natomiast w dużym przybliżeniu można powiedzieć, że pociąg będzie jeździł co pół godziny.      


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.


13) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie Miasta i Gminy Września.
     

14) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu przedstawił szczegóły projektu uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bogdan Nowak poinformował, że na Komisji Edukacji projekt uchwały został szczegółowo omówiony, wyjaśniono wszystkie zmiany, które w tym regulaminie zostały wprowadzone w stosunku do regulaminu, który do tej pory obowiązuje.     

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że w tabeli wysokości stawek dodatku funkcyjnego jest zapisane, że Dyrektor Przedszkola 7 oddziałowego jest lepiej traktowany niż Dyrektor szkoły do 8 oddziałów. Zapytał, jakie jest uzasadnienie takiego zaszeregowania?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że  Dyrektor Przedszkola 7 oddziałowego nie ma Wicedyrektora i wszystko wykonuje sam oraz nie posiada sekretariatu tak jak w Szkołach, gdzie są dodatkowi pracownicy administracji oraz obsługi i Dyrektor przedszkola przez to, jest bardziej doceniany. W Gminie Września takich Szkół do 8 oddziałów już nie ma, ponieważ są liczone oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych dlatego Szkoły są większe i gmina zabezpieczyła się w przypadku zmian, że może być Dyrektor w Szkole  do 8 oddziałów. 

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy Dyrektorzy Szkół do 8 oddziałów wspierają się dodatkowymi etatami, czyli posiadają kadrowego, sekretarkę oraz wicedyrektorów?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że w każdej szkole jest sekretarka, wicedyrektor lub nauczyciel, który zastępuje Dyrektora i jest dodatkowo wynagradzany. Zastępca w Szkole musi być w przypadku np. choroby Dyrektora.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że słyszał, że są Szkoły w których np. są dwa etaty kadrowej a w niektórych Szkołach np. funkcję kadrowego spełnia sekretarka.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że w większych Szkołach, czyli miejskich są po dwa etaty, ponieważ jest Sekretarz Szkoły i Kadrowa a w mniejszych Szkołach, czyli wiejskich wystarczy jedna osoba, która jest sekretarką i kadrową oraz sekretarzem, ponieważ jest tam mniej pracowników. 

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że w tabeli jest zapisane, że Dyrektor Szkoły do 8 oddziałów ma widełki od 600 do 800 zł a  Dyrektor od 9 do 11 oddziałów ma  od 800 do 1000 zł, natomiast Wicedyrektor ma od 700 do 1000 złotych. Zapytał, czy w Szkole do 8 oddziałów nie ma Wicedyrektora?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że w Szkole do 8 oddziałów nie ma Wicedyrektora, jest nauczyciel, który zastępuje Dyrektora w przypadku nieobecności.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że w pkt. 3 i 4 ustala się wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela jest do 30% wynagrodzenia zasadniczego, dla wicedyrektora jest do 50% wynagrodzenia zasadniczego i dla dyrektora do 150% jego wynagrodzenia zasadniczego. Zapytał, dlaczego nie ma takich ustalonych widełek np. 20 do 30, 40 do 50, nie ma dolnego limitu tych widełek? Wiadomo, że o wynagrodzeniu, czy dodatku motywacyjnym decyduje Dyrektor a o dodatku motywacyjnym dla Dyrektorów decyduje Burmistrz.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu odpowiedział, że fundusz tworzony jest z puli środków na wynagrodzenie dla nauczycieli oraz nie rozumie dlaczego miałyby być widełki, że nauczyciel miałby otrzymać np. od 5% do 30% jeżeli jest to jakaś pula, którą trzeba podzielić i nauczyciel może otrzymać i 2% i 10% lub może nie otrzymać wcale. 

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że właśnie o to chodzi, że ktoś może otrzymać złotówkę a ktoś 10 złotych.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że przyznawanie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jest sprawą organu prowadzącego i kwestionować tego nikt nie może, natomiast jeśli chodzi o nauczycieli dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły i nie może być sytuacji takiej, że będą dolne widełki, dlatego, że nauczyciel, który rozpoczyna dopiero pracę w szkole od zaraz otrzymywałby dodatek motywacyjny a nie wiadomo, czy nadawałby się do pracy jako nauczyciel. W związku z tym przyznawanie wszystkim dodatków motywacyjnych, niezależnie, czy będzie on wynosił złotówkę, czy dwa złote, absolutnie mieć miejsca nie może, ponieważ na dodatek motywacyjny trzeba zapracować, gdyż jest to dodatek uznaniowy, który ma motywować do pracy, czy nagradzać tych którzy są wyjątkowo aktywni.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Września.


15) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.


16) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w Gminnym Programie na str. 1 są podane podstawy prawne programu i wydaje się, że ostatnia podstawa prawna ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powinna być z dnia 29 lipca 2005 roku. Poprosił o sprawdzenie i ewentualną korektę.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że zostanie to sprawdzone.

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Bogdan Nowak poprosił o sprawdzenie, aby na Sesji radni mieli właściwe materiały, jeśli jest konieczna korekta.     

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 rok.


17) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”.


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że można szczepić dwa lub trzy razy. Zapytał, ile razy szczepi gmina?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina szczepi dwa razy i jest to w tej chwili jedyna wersja szczepionki, która  jest dostępna choć bardzo trudno, dlatego z powodu utrudnionej dostępności i to nie tylko w Polsce, ale ogólnoświatowej dostępności.  Druga dawka, która miała być pod koniec roku przeznaczona dla jednego z roczników, będzie dostępna dopiero na początku roku 2020. Gmina szczepi najlepszą szczepionką, najszerszą ale jednocześnie nie ma wyboru, ponieważ tych starszych wersji już nie ma a program jest napisany uniwersalnie.  W czasie, kiedy ten program był uruchamiany po raz pierwszy w Gminie Września to szczepionki były w mniejszym spektrum działania wykorzystywane i gmina korzystała z wersji „półki niżej” niż obecnie.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022  dla Gminy Września”.


18) Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w § 3 „z uwagi na niedostateczną ilość lokali mieszkalnych stanowiących zasób, itd...”, jest zapis, że będzie w miarę możliwości pozyskiwanie lokali do zasobów. W pkt.7 jest szacowana wielkość w latach i w roku 2019 - 308, 2020 - 293 i w kolejnych aż do roku 2024 – 248, czyli będzie spadał ten zasób a w pkt.6 jest, że gmina w miarę możliwości będzie pozyskiwała lokali do zasobów. Zapytał, jakie działania chce podjąć gmina w celu pozyskiwania tych lokali? Drugie pytanie: powiedział, że nie bardzo rozumie zapisu pkt.4 brzmi „umowy najmu socjalnego lokali” jakoś jest to niespójne.

Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiadając na drugie pytanie powiedziała, że tak musi być, ponieważ teraz nie ma lokali socjalnych tylko jest umowa najmu socjalnego na lokal komunalny. Odpowiadając  na pierwsze pytanie powiedziała, że Radny słusznie zauważył, te wielkości lokali maleją, ponieważ gmina uwzględniła wykupy, które będą miały miejsce w poszczególnych latach, natomiast na ten moment nic nie wiadomo, aby były konkretne plany, decyzje co do zwiększenia tego zasobu, stąd te cyfry, realia są takie, że sprzedaży gmina będzie dokonywać. Uchwała tak jak poprzednia przewiduje, że gmina będzie dokonywać sprzedaży na rzecz najemców z zastosowaniem bonifikat, stąd te zmniejszenia. Gmina dopóki nie posiada szczegółowych informacji odnośnie jakiegoś np. przedsiębiorcy, który chciałby zainwestować, czy w ramach kooperacji z gminą budowy, to nie będzie wpisywane w te rzeczy i robiona fałszywa fikcja.


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że od dłuższego czasu odbywały się rozmowy na temat budowy budynku na ul. Jana Pawła II, rozbiórki budynku na ul. Miłosławskiej oraz rozmowy dotyczące decyzji, ponieważ nie wiadomo do końca jaka ona jest jeśli chodzi o budynek na ul. Daszyńskiego 4. Zapytał, czy w tych kwestiach może coś więcej się dowiedzieć?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jeśli chodzi o rozbiórkę budynku przy ul. Miłosławskiej to gmina posiada dopełnione formalności, które pozwoliłyby gminie to zrealizować, natomiast gmina nie planuje jeszcze realizować rozbiórki. W tym budynku nie ma już lokatorów, jest tylko część wykorzystywana jako część usługowa w której znajduje się zakład fryzjerski. Jeśli chodzi o kwestię ul. Jana Pawła II, tak zwanej „plomby” i związanej z tą sprawą ewentualnej rozbiórki budynku przy ul. Daszyńskiego 4, czyli żółtego pawilonu tuż nad rzeką, to w budżecie tego roku oraz w projekcie budżetu na rok przyszły nie zostaną umieszczone środki na budowę „plomby” i rozbiórkę tego budynku, nie zostanie wykonane to w przyszłym roku. Powiedział, że ponieważ co jakiś czas powraca temat „mieszkań plus” i że ktoś się pojawił, że jest zainteresowany, to obecnie sytuacja jest taka, że Spółka Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, czyli Polskie Domy Drewniane S. A. przechodzi zmiany personalne w zarządzie w związku z tym zainteresowani ludzie, którzy prowadzili rozmowy na temat realizacji inwestycji ze środków państwowych na gruncie gminy przy ul. Armii Poznań, już w tej spółce nie funkcjonują. Zmiany personalne dokonują się właśnie w październiku, w najbliższym czasie wyjaśni się, czy ta Spółka powróci do rozmów na ten temat, czy zrezygnuje. Gmina, cały czas jest przygotowana do takiej współpracy i takiego wariantu realizacji tego rodzaju inwestycji, w którym gmina nie inwestuje swoich środków a szczególnie nie pożycza środków od nikogo w tym celu, aby budować tego rodzaju mieszkania. Posiada przygotowany grunt, warunki zabudowy, grunt jest uzbrojony i gmina jest gotowa go udostępnić z opcją taką, że Spółka należąca, czy do podmiotu Skarbu Państwa, czy bezpośrednio do Skarbu Państwa spłaca gminę środkami finansowymi bądź mieszkaniami, jest możliwość, że część wybudowanych mieszkań, będzie również lokalami komunalnymi i gmina liczyła na to, że zwiększy swoje zasoby mieszkaniowe. Wartości podane w programie o których wspomniał Radny, w poszczególnych latach, są pewnym szacunkiem, gmina nie jest w stanie przewidzieć ile wykupów się dokona ponieważ decyzję podejmują ludzie a nie gmina, która posiada spis lokali podlegających wykupowi oraz tych lokali, które tej opcji nie podlegają. Są to szacunki, gmina musiała przyjąć założenia z których wynika że będzie pozyskiwać mieszkania a z drugiej strony podaje spadającą liczbę w zasobie ale to wynika, że wykupy będą się dokonywały, dokładnie nie wiadomo jeszcze ile. Natomiast, czy będzie realne pozyskanie nowych mieszkań w ramach współpracy, to czas pokaże.                                                           
                                
Radny Bogumił Kwiatkowski podziękował za wyjaśnienie. Zapytał, czy gmina posiada „dopięte” porozumienie, jakąkolwiek ofertę na „coś takiego jak” budowa, jeżeli tak to na jakim jest etapie, jeśli nie to co jest tego przyczyną, czy tylko kwestia zmiany personalnej, czy rzeczywiście są to problemy innej natury?  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Spółka o której wspomniał powstała w ubiegłym roku i bardzo długo oczekiwała na dokapitalizowanie przez właścicieli, czyli Bank Ochrony Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to Spółka, która powstała na podstawie Ustawy Sejmowej, więc jest elementem planu Rządowego a nie gminnego. Natomiast gmina wymagała, aby pójść dalej w konkretach, aby Spółka dysponowała odpowiednimi środkami finansowymi, żeby dalej prowadzić rozmowy. Gmina nie chciała podejmować jakichś zobowiązań formalnych ze strony gminy, w których straciłaby prawa lub byłyby ograniczone prawa do gruntu gminnego, nie mając po drugiej stronie partnera, który dysponuje odpowiednim kapitałem. Gmina posiada informacje, że kapitał do Spółki spłynął ze strony udziałowców i Spółka dysponuje kwotą ok. 50 mln zł, natomiast co się wydarzy dalej, jest to niezależne od gminy, gdyż może się okazać, że Spółka nie będzie zainteresowana realizowaniem tego rodzaju projektu.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że gmina przeprowadza remont WOK-u w którym znajduje się mieszkanie. Zapytał, czy przy remoncie są jakiekolwiek plany co do tej kwestii, czy nie?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to mieszkanie funkcjonuje od zawsze i pozostanie utrzymane w ramach tego budynku.
                                  

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Września na lata 2019-2024.


19) Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej omówiła projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, ile osób oczekuje w rejestrze potrzeb? Powiedział, że w rozdz. 4 mowa jest, że pierwszeństwo do zawarcia umowy najmu maja osoby, które opuściły Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka. Zapytał, ile takich przypadków zdarzyło się w ostatnim czasie lub ewentualnie, ile osób oczekuje na taki przydział? Wyjaśnił, że zadał takie pytanie, ponieważ jest kilka takich Rodzinnych Domów Dziecka na terenie gminy Września ale także w Kołaczkowie.


Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że wszystkie dane liczbowe znajdują się w wieloletnim planie, gdzie jest wykazane ile osób na ten moment, jest w rejestrze potrzeb i na listach mieszkaniowych. W roku 2019 zostało przyjętych 47 wniosków z których 29 wniosków było rozpatrzonych pozytywnie i są to osoby, które znalazły się w rejestrze potrzeb mieszkaniowych. Odnośnie dzieci, które opuszczają Domy Dziecka i Placówki Opiekuńczo Wychowawcze to kilka takich osób w ostatnim czasie było i mając na uwadze, że trudno się żyje, tym młodym ludziom, których życie „nie rozpieszczało”, to gmina stara się, jeżeli posiada „małe mieszkanko”, które zaspokoiłoby potrzeby tych osób w pierwszej kolejności realizować.         


Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał, czy te osoby, które opuszczają Domy Dziecka, Rodzinne Domy Dziecka, też muszą spełniać kryteria dochodowe?


Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że tak, wykazują i nie było takiej sytuacji, aby kryteria dochodowe były przekroczone. Są to modzi ludzie, którzy mają po 18 lat i są to zazwyczaj uczące się osoby, które przychodzą do gminy jeszcze ze swoimi opiekunami, osobami które prowadzą te Rodzinne Domy Dziecka, które służą im  pomocą, pomagają w drobnych pracach remontowych. Powiedziała, że nie było przypadku, aby ktoś, kto opuścił placówkę miał sytuację, że przekracza kryteria. Poza tym, gdyby zdarzyła się taka sytuacja to mimo tego, że Uchwała Rady określa dochody i w jakichś szczególnych przypadkach, jest po to Komisja Mieszkaniowa, aby takie sprawy analizowała i nie stawałaby na przekór takiej młodej osobie.                                 

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że zauważył wiele rzeczy, które są uporządkowane dotyczące standardu lokalu. Zapytał o czynsze i wysokości oraz obniżenia, czy podnoszenia ich w zależności od standardu odpowiedniego? Powiedział, że gmina posiada budynek po byłej Szkole w Gutowie Wielkim. Zapytał, czy w tej kwestii coś można powiedzieć, jaki gmina ma zamiar co do niego?


Magdalena Łuczak, naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej odpowiedziała, że w pierwszej uchwale znajdują się warunki obniżania, podwyższania czynszu. Wyjaśniła, że w stawkach czynszowych gmina nie planuje żadnych zmian, od 2009 roku gmina ma przyjęte stawki między 3,50 – 5,00 zł maksymalnie plus 1 zł za lokal socjalny. Największe zadłużenie na lokalach to generują osoby, które zajmują lokale socjalne. W drugiej z uchwał, czyli w zasadach wynajmowania, zostały wprowadzone zapisy dotyczące obniżek czynszu. Są to dwie różne rzeczy, kwestia ustalenia stawki w zależności od standardu lokalu w której nie ma zmian oraz obniżki, których gmina nie miała w uchwale, natomiast po analizie rożnych orzeczeń powinno się to znajdować. W związku z tym takie zapisy w uchwale się pojawiły i po rozmowach z innymi samorządami te zapisy o obniżkach czynszu są „martwe” a ludzie nie chcą z nich korzystać, ponieważ jeśli gmina obniży komuś stawkę czynszu, to taka osoba może wystąpić o dodatek mieszkaniowy. Są to podwójne dokumenty, podwójna decyzyjność a dodatku mieszkaniowego taka osoba otrzyma mniej. Gmina uznała, że takie zapisy należy wprowadzić i zostały umieszczone w  projekcie uchwały.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że w kwestii budynku o który pytał Pan Radny nie jest on przeznaczony do zagospodarowania na lokale mieszkalne należące do gminnego zasobu. Gmina jest w trakcie podziału tej nieruchomości i przeznaczy ją do zbycia.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.
Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.


20) Radny Kornel Tomczak omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września zaapelował do projektodawcy o wycofanie tego projektu uchwały. Wyjaśnił, że każda sytuacja jest inna a system parkowania Gminy Września w strefie obowiązuje od 14 lat i opiera się na bardzo prostych urządzeniach, które bardzo dobrze funkcjonują, sprawdzają się i działają. System gminy za ok. 5 lat, będzie musiał być zmieniony ponieważ „żywotność” urządzeń jest skończona, są bardzo mało nowoczesne i wtedy wprowadzając nowe systemy takie jakie stosowane są np. w Gnieźnie, będzie można zastosować również płatność za pomocą aplikacji smartfonowej. Powiedział, że Pan Radny będąc autorem projektu uchwały, jak w większości waszych przypadków, znajdują w internecie i wydaje się, że świat wygląda czarno - biało tak jak znajdujecie nie wchodząc głębiej w każdą ze spraw. Strefa parkowania, parkowanie i rozliczanie tej strefy nie sprowadza się do tego gadżetu jakim jest telefon i wciśnięcie przycisku, tylko wiąże się z całą złożonością tego procesu, który projektodawcy widzą w 1% a 99% nie widzą, ponieważ najważniejszym elementem tego systemu jest rozliczanie, windykacja i sprawdzanie opłacania tych opłat przez osoby niepłacące. Problemem dla systemu nie jest osoba płacąca tylko niepłacąca. Powiedział, że wpływy w roku 2018 w przybliżeniu wyniosły 698 tys. zł z czego za bilety parkingowe 655 tys. zł, opłata dodatkowa 36 tys. zł i koszty upomnienia 6 tys. złotych. Koszty funkcjonowania to 363 tys. zł, są to płace i pochodne pracowników strefy oraz serwis parkomatów ok. 100 tys. zł oraz połowa wpływów opłat przeznaczona jest na koszty funkcjonowania systemu. System gminy, jest spójny i działający z głównym systemem Urzędu Miasta i Gminy, który nazywa się SIGID, jest on używany w Urzędzie od ok. 20 lat. Gmina ok.3 lat temu myślała wprowadzić płatność przy pomocy aplikacji i zleciła firmie SIGID dostosowanie tego systemu do funkcjonowania z systemami oferowanymi na rynku do płatności przy pomocy aplikacji. W Polsce systemów obsługujących Urzędy Miast, jest ok. 10, takich, które mają i obsługują więcej niż 5 gmin oraz jest dużo pojedynczych gmin, które są dostosowane w poszczególnych miastach, czy gminach. System SIGID, jest autorstwa firmy o takiej samej nazwie z Poznania, która obsługuje na chwile obecna ok. 250 gmin w Polsce, nie jest najpopularniejsza, ponieważ najpopularniejszą w Polsce jest firma RADIX z Gdańska. Gmina Września próbowała zmienić program ale z różnych powodów tak się nie stało, natomiast wadą i zaletą systemu SIGID, jest ogromna doza zachowawczości właścicieli i autorów tego oprogramowania, którzy odpowiedzieli gminie jednoznacznie, że nie zgadzają się na jakiekolwiek ingerencje tego systemu płacenia w system księgowy. Moduł produkowany przez firmę SIGID służy do obsługi niezapłaconych opłat parkingowych w strefie, jest to jednoznaczna odpowiedz sprzed ok. 3 lat, że firma nie zgadza się na ingerowanie w ich system, natomiast można wszystko ominąć i ręcznie wprowadzać, tylko prowadziłoby to do absurdu, ponieważ ma zostać wprowadzony nowoczesny system informatyczny do płatności za opłatę parkingową, który będzie ręcznie obsługiwany. Powiedział, że wpływy z płacenia za opłatę w strefach w miastach wielkości Wrześni z aplikacji wynoszą 5% nie jest to 90%, 70%  nawet 50%  i 5% z ok. 700 tys. zł, łatwo  wyliczyć jaka będzie to kwota, więc zostałby wprowadzony mimo wszystkich wad system, jak projektodawca powiedział, że będzie kosztował 35 tys. zł po to aby skasować 35 tys. zł, „to lepiej zlikwidować strefę i po co ją prowadzić”. Aplikacji do płacenia na rynku jest wiele, inna jest w Poznaniu, inna w Gnieźnie, inna w Bydgoszczy, inna we Wrocławiu, inna w Warszawie. Gmina musiałaby wybrać jakiś system, podpisać umowę z którymś dostawcą, może pojawić się problem, że dlaczego gmina wprowadziła system z Warszawy a nie z Poznania, gdy przyjedzie ktoś z Poznania autem to tej aplikacji nie będzie posiadał w swoim telefonie, ponieważ na co dzień jej nie używa, rynek znalazł na to odpowiedz, mianowicie są firmy, które scalają różne systemy płatnicze i  za miesięczną obsługę tego, że w jednej aplikacji zbiera dane z kilku aplikacji, żąda kwoty od 5 tys. zł do 10 tys. złotych. Wyjaśnił, że w grudniu przy temp. -10°C gminny kontroler podchodząc z urządzeniem do auta, gdzie na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że  kontroler  podchodząc do auta widzi, że brak biletu parkingowego, czyli kierowca auta nie wykupił opłaty, wtedy kontroler wypisuje wezwanie do zgłoszenia się do Strefy. Kierowca przychodzi bądź nie przychodzi to za dwa dni lub tydzień otrzymuje kare a  jeśli przyjdzie w tym samym dniu do końca dnia, to Września jest jedynym miastem w Polsce, która nie ma kar i po prostu opłaca się kwotę za czas postoju w tym miejscu. W systemie, który proponuje projektodawca, będzie działało to tak, że kontroler podchodząc do auta, widzi, ze nie ma kartki, ale są dwa przypadki, ponieważ kierowca nie wykupił lub drugi przypadek, że wykupił przy pomocy aplikacji to kontroler wyciąga smartfon przy temp.
-10°C otwiera aplikacje, zaczyna wprowadzać zmarzniętymi rękoma 7 godz. dziennie na całej trasie od Urzędu  Skarbowego przez Rynek po Warszawską, wpisuje nr rejestracyjny takiego pojazdu i widzi, że nie ma opłaty ale to jeszcze nie jest dowód, ponieważ, jest jeszcze drugi system z Warszawy, trzeci z Gniezna, czwarty z Wrocławia, itd…. Kontroler sprawdza wszystkie po kolei, gdzie zwiększa się czas obsługi, smartfony szybko się rozładowują, więc trzeba mieć ze sobą dwa zapasowe, ponieważ kontrolerów chodzących po strefie, jest kilku. Ostatnim argumentem jest to, że system gminy został uruchomiony 14 lat temu i działa w oparciu o pracowników, którzy wszyscy są byłymi absolwentami Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wrześni i jeśli ktoś miał z nimi do czynienia to wie a jeśli nie to może będzie miał okazje. Są to osoby niepełnosprawne umysłowo i jest pewne, że projektodawcy pozbawią ich pracy, ponieważ nigdzie pracy nie znajdą ale oczywiście można to zrobić, można „mrugnąć okiem, uśmiechnąć się” i powiedzieć, że trzeba zatrudnić osoby, które sobie z tym poradzą dla takich korzyści o których było wspomniane. Zaapelował ponownie aby do tego tematu powrócić za ok. 4 - 5 lat, jak gminne parkometry będą wykończone technicznie i gmina będzie musiała zakupić cały system , ponieważ wymiana całego systemu parkometrów we Wrześni na obecną chwile to ok 1 mln złotych.


Radny Kornel Tomczak powiedział, że to „smutne”, że ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby przedstawić dlaczego gmina nie powinna mieć pewnego udogodnienia, też trochę przerysowując ilość zagrożeń, czy niebezpieczeństw, może bardziej nazwać to wyzwaniami, które ewentualnie by się tutaj pojawiły. Przechodząc do punktów które tutaj padły, to jeśli chodzi o problem użytkowników z innych miast, to jest to problem iluzoryczny, to że posiadają inne aplikacje w swoich miastach to Gmina Września przede wszystkim powinna mieć rozwiązanie dla mieszkańców, którzy głównie korzystają z tej strefy i jeśli ktoś będzie chciał parkować za pomocą aplikacji a jest z Poznania lub z innego wspomnianego miasta to po prostu albo skorzysta z parkomatów, które są i nie przestają być albo ściągnie tą aplikacje, która jest we Wrześni co nie jest żadnym nadzwyczajnym problemem w dzisiejszych czasach jak próbuje się to przedstawić. Argument dotyczący braku biletu, który spowoduje w grudniu, kiedy jest -10ºC i nie widać za szybą karteczki to oznacza,  że tak samo w parkowaniu za pomocą aplikacji jak i bez to tą karteczkę i tak na miejscu widocznym za szybą musi być pokazana, ponieważ parkując za pomocą aplikacji, również się umieszcza z informacją, że parkuje za pomocą aplikacji, więc ten argument jest nietrafiony. Powiedział, że jeśli chodzi o argument kluczowy, -10ºC w grudniu to dość dawno takich pogód nie było i mówienie o tym, że nie jest możliwe obsługiwanie telefonu w takiej temperaturze, to tak samo można powiedzieć, że nie jest możliwe wypełnienie bloczku mandatowego, nie jest możliwe zrobienie zdjęcia samochodu, który parkował ponad opłacony  czas, takich przykładów jest wiele oraz można sprawiać wrażenie, że projekt jest nadzwyczajną rewolucją. Zauważył, że jest to drobne udogodnienie, które z powodzeniem funkcjonuje w innych miastach i myśli, że tam Burmistrzowie nie wychodzili na środek sali i robili spektakl, żeby wytworzyć wrażenie, jakby pomysł ten był pomysłem rodem z najbogatszych metropolii. Wymienił miasta w których to funkcjonuje i są to Brodnica, Brzeg, Brzesko, Chełmno, Chodzież, Chrzanów, itd…. Powiedział, że zostało powiedziane, że w miastach wielkości Wrześni takie rozwiązanie nie funkcjonuje co jest nieprawdą i jest wykazywane. Miasta podejmowały także wyzwania nowoczesności, czy Gmina Września za każdym razem będzie się bronić dlatego, że Projekt Września, złożył projekt uchwały i wszyscy na sali będą stawać „na uszach” aby wykazać, to, że najmniej kontrowersyjne rozwiązanie jakie, można zaproponować, jest to coś co można zaproponować i stanowi kluczowe zagrożenie dla tej gminy. Powiedział, że ma nadzieje w dalszym toku dyskusji, trzymać się faktów a nie emocji.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że odniesienia radnego są nie na temat. Wyjaśnił, że o kartce wcale nie mówił, tylko opowiedział jak wygląda przebieg pracy kontrolera. Po drugie, czy będzie kartka, czy nie, to nie ma wpływu na to że musi zajrzeć do aplikacji. Przykład miast wielkości Wrześni, podał wyłącznie po to aby Radnemu podać jaki procent wpływu, który Radny odgadł, że jest to 5% a nie podawał dla jakiegoś wymieniania „30” nazw miejscowości, to nie o to chodziło, chciał podać jaki % ludzi płaci tymi aplikacjami w miastach wielkości Wrześni. Powiedział, że nic nie jest wymyślone, tylko Gmina Września, była twórcami strefy 14 lat temu, kiedy w tych miastach, nikt nie pomyślał, aby zrobić strefę. Strefy funkcjonują w tych miastach od kilku lat.

Radny Robert Smodlibowski powiedział, że Radny kwintesencję swej wypowiedzi zawarł w pierwszym zdaniu, mówiąc cyt: „jak można, tyle wysiłku włożyć żeby obalić projekt”. Wyjaśnił, że  Radny nie włożył wysiłku, nie sprawdził danych, które przedstawił Burmistrz dlatego ten projekt jest do kosza.                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Radny Kornel Tomczak powiedział, że jeśli chodzi o dane i Radny chce o nich usłyszeć to może poszerzyć swoją wypowiedz a jeśli chodzi o informacje, że projekt uchwały nadaje się do kosza, to chciał przekazać, że taki sam projekt uchwały, jest uchwalony w mieście Poznań dlatego Pan Radny Smodlibowski, powinien tam podzielić się wiedzą i poinformować rządzącą w Poznaniu  Koalicje, iż jest tam uchwała nadająca się do kosza, ponieważ tak Pan stwierdził. Uchwała, jest wzorowana  na uchwale, która funkcjonuje w mieście Poznań, więc piętrzenie możliwości, które ją jakby na drodze do tego, żeby to wprowadzić we Wrześni, jest bezcelowe ale Radny do tego się nie odnosi, można tak dyskutować i można rozmawiać odnośnie danych. Wyjaśnił, że w Gliwicach w ciągu 3 miesięcy od wprowadzenia tego rozwiązania system zarejestrował  31 tys. transakcji płatniczych za pomocą aplikacji mobilnych. Są to dane o które prosił radny i takich danych może przytaczać więcej ale cyt: „nie wiem, czy nie będzie mi znowu głos przerwany z uwagi, że wymieniam za dużo informacji”, dlatego swoją wypowiedź starał się przedstawić zwięźle, treściwie dotyczącą proponowanego rozwiązania. Zaproponował uchwałę a uchwałę wykonuje Burmistrz  i ma nadzieję, że wszyscy o tym wiedzą, więc oczywiście rozwiązania techniczne, związane z ustaleniami między tymi firmami, oczywiście spoczywają na Burmistrzu, który również ma obowiązki związane właśnie z wykonywaniem tej  uchwały. Nie widzi więc potrzeby, aby przedstawiał informacje, które i tak będzie Burmistrz autonomicznie podejmował bo to on wykonuje uchwałę.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby zwrócić uwagę na jedną kwestie, wskazano, że gmina będzie zmieniała parkometry i system do parkowania za ok. 4-5 lat i wówczas jest możliwość, że gmina wprowadzi system mobilnej płatności za parkowanie. Zapytał, co się zmieni w przeciągu 4 lat, że teraz nie można wprowadzić tego udogodnienia dla mieszkańców a jeśli chodzi za 4-5 lat, będzie można wprowadzić te udogodnienia dla mieszkańców?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że milion złotych.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że panowie przerzucają się argumentami. Zapytał Radnego Kornela Tomczaka o ostatni argument Tomasza Kałużnego, Burmistrza Miasta i Gminy Września, żeby pozostało tak jak jest i poczekać 3, 4 lata, chodzi o techniczne sprawy oraz o element ludzki?

Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że rozmawiał z przedstawicielami operatorów mobilnych, którzy dostarczają usługę opłacania za pomocą smartfona za parkowanie. Uzyskał informację, iż sposób kontroli, jest sposobem prostym, wprowadza się jedynie numer rejestracyjny pojazdu i uzyskuje się informacje, czy kierowca opłacił, czy nie a jeśli chodzi o zestawienie z obecnymi czynnościami analogowej płatności za to parkowanie, to również wymaga aby ten bloczek mandatowy wystawić, żeby podejść do szyby sprawdzić i zobaczyć, czy jest ten bilet parkingowy, więc nie piętrzy się tutaj żadna dodatkowa trudność. Zaznaczył, że parkując z aplikacją kierowca ma obowiązek zostawić karteczkę z informacją, czy parkuje z pomocą aplikacji, więc w momencie jak Burmistrz podał przykład braku tej karteczki, to nie ma obowiązku sprawdzania za pomocą aplikacji, czy ktoś opłacił, czy nie za pomocą aplikacji, po prostu ta osoba nie opłaciła. Kontroler nie jest zobowiązany do tego, żeby sprawdzać, ponieważ tą karteczkę umieszcza się za szybą, więc jest tam informacja, czy ktoś płaci aplikacją, czy w tradycyjny sposób. Każda z tych osób korzysta również z telefonu komórkowego i jedynie wprowadza się nr rejestracyjny i uzyskuje się momentalnie informacje, czy usługa parkowania opłacona, czy nie.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał w jakiej formie ta informacja, jest zostawiana?


Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że jest dostępna na telefonie komórkowym w momencie, kiedy kontroler…. 


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, jak ona znajdzie się w samochodzie?  


Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że w samochodzie będzie kartka na której informujemy, że parkujemy z aplikacją, zamiast biletu jest położona kartka, naklejka. Powiedział, że tak to funkcjonuje również w Poznaniu, Gnieźnie, Śremie, można po prostu pozostać we Wrześni i nie patrzeć, jak jest w innych miastach i śmiać się z nowoczesności, ale takie rozwiązania funkcjonują.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że Radny nie odpowiedział mu na zadane pytanie, gdzie ostatnim argumentem o którym wspominał Pan Burmistrz, jest fakt zatrudniania tych ludzi po WTZ-tach a pan na to pytanie nie odpowiedział. To co dla Radnego jest oczywiste, jasne i niestwarzające problemów, to do tych pracowników nie, poprosił Radnego o podanie racjonalnej różnicy. Zapytał, co zrobić z tym czynnikiem ludzkim o którym myślał a nie o problemach jakie stwarzają użytkownikom, tylko tym pracującym, co radny proponuje z nimi zrobić? Wyjaśnił, że w przypadku podjęcia tej uchwały pójdą oni na bezrobocie.


Radny Kornel Tomczak odpowiedział, że jeśli chodzi o zagrożenie dla tych miejsc pracy, to ich nie ma, tak jak obecnie sprawdzając opłatę za parkowanie, robią to osoby o których była mowa i tak samo nadal będą sprawdzać poprawność uiszczenia opłaty za parkowanie korzystając z aplikacji mobilnej. Kontrolerzy posiadają dostęp do aplikacji w której wpisuje się numer rejestracyjny pojazdu i na telefonie kontrolera pojawia się ta informacja o opłaceniu opłaty, tak jak teraz te osoby dokonują np. zdjęć pojazdu i braku biletu oraz wystawiają bloczki mandatowe, tak samo będzie tutaj dodatkowa czynność związana z osobami, które płaciły za parking za pomocą aplikacji, to z poziomu kontrolera wpisują w aplikacji nr rejestracyjny i mają tylko to do sprawdzenia i od razu na telefonie mają informacje, czy opłacono czy nie. Zagrożenia miejsc pracy dla tych osób nie ma.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że projektodawcy stracili jego głos w tej sprawie.                                                 


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 2 głosami „za”, 3 głosami „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie  zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, 1 głosem „za”, 5 głosami „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/401/2010 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania (Dz. U. Woj. Wlkp. Nr 121 poz. 2293, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz 5899, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 1557, Dz. U. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 5165).


21) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił wprowadzenie projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września przedstawił szczegóły projektu uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, zmienionej Uchwałą Nr VIII/86/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 r.
22) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i gminy września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.


23) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.


Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września.


24) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Radny Kornel Tomczak zapytał, jakie zadanie budżetowe w dziale 801 oświata i wychowanie rozdz. 801 01 wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne zostało umniejszone?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że chodzi o przeniesienie środków ze Szkoły Samorządowej Nr 2 z rozbudowy o której była mowa w WPF-ie, jest tam 300 tys. zł przesunięte w latach budżetowych i nie umniejsza to wartości zadania, chodzi tylko o przesunięcie budżetowe w czasie.
Radny Kornel Tomczak zapytał, o zadanie wpisane w dziale 851 ochrona zdrowia rozdz. 85195, jest tam umniejszenie o 68 tys. złotych?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że kwota 68 tys. zł, była zabezpieczona w budżecie na lakowanie zębów, zadanie to nie jest realizowane, w związku z powyższym te środki zostaną przesunięte. Kwota ta była przeznaczona na przetargi.

Radny Kornel Tomczak zapytał, o zadanie w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdz. 92120 ochrona zabytków, znajduje się powiększenie o 75 tys. złotych?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest tam realizowanie zadanie modernizacja zabytkowej altany i pierwotnie było to 200 tys. zł ale niestety koszt realizacji tego zadania wzrósł aż do 275 tys. zł, dlatego zwiększenie tych wydatków majątkowych dokładnie w tym rozdziale.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że w uzasadnieniu w pkt. 2 jest, że zmniejsza się wydatki o kwotę 4 mln zł i w pierwszym odnośniku, jest zwiększenie środków na zadanie obsługa prawna i nie ma podanej wartości. Zapytał, jaka to kwota?

Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września odpowiedziała, że jest to 15 tys. złotych.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Edukacji w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.
Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.


25) Jolanta Kościańska, skarbnik Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Edukacji w obecności 6 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Pkt 4
Radny Bogumił Kwiatkowski podziękował pracownikom Urzędu, za bardzo sprawną akcje naprawy barier, ponieważ o godz. 9:00 zgłosił taką sytuacje a o godz. 10:30 pracownicy już naprawiali a było to przy Szkole w Psarach i była to bardzo niebezpieczna sytuacja.  


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 16:27 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 34 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

                                  
      
                                                                                          Przewodniczący Komisji Edukacji                                                            /-/Bogdan Nowak
Za-ca Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej
/-/Łukasz Cichy


 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/Mirosław Zgoliński


 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław Garbarek 

Protokolant
/-/Anita GrabarekPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.