BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14255532
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 pażdziernika 2019 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 października 2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie i analiza  materiałów źródłowych związanych z dochodami  Gospodarki    Odpadami  Komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Września za okres 3 kwartałów br.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.


      Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
powiedział, że Gmina Września objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie nieruchomości zamieszkałe położone na terenie Gminy Września. W roku 2019 odbiorem i transportem odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych  zajmowało się  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych we Wrześni Sp. z o. o. Usługa była świadczona na podstawie umowy WIK.ZP.272.10.88.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.  Umowy zostały zawarte w wyniku postępowań przeprowadzonych w trybie przetargów nieograniczonych. Na terenie gminy Września funkcjonuje pojemnikowy system zbierania odpadów. Każda nieruchomość jest wyposażona w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, w przypadkach selektywnego gromadzenia odpadów, przedmiotowa nieruchomość  wyposażona jest również w pojemnik do gromadzenia odpadów biodegradowalnych oraz w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych. Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Września z nieruchomości zamieszkałych są transportowane do Stacji Przeładunkowej w Bardzie wchodzącej w skład  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Mieszkańcy mogli również oddać bezpłatnie swoje wysortowane odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego we Wrześni  przy ul. Gen. Sikorskiego 38. Ponadto gmina Września umożliwiła mieszkańcom bezpłatny odbiór i zagospodarowanie na Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zużytych opon oraz  odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 500 l na rok z nieruchomości zamieszkałej. Przeterminowane leki mieszkańcy mogli bezpłatnie oddać do 15  aptek zlokalizowanych na terenie miasta Września, których spis został umieszczony i podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie, w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Urzędu. Od wejścia w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Września prowadzi kampanię informacyjną poprzez zamieszczanie  informacji na Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy we Wrześni.

Opłata śmieciowa-90002 - rok 2019


                                    PLAN               WYKONANIE                 %
DOCHODY            7. 355.000,00        4 345.553,01               59,00
WYDATKI             8. 491.151,54        5.258.084,70               61,90
Pkt 4
Komisja Rewizyjna
zapoznała się z umową  nr WIK. ZP.272.10.88.2018 zawartą w dniu 2 lipca 2018 r. reprezentowaną przez Tomasza Kałużnego Burmistrza Miasta i Gminy Września, a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych reprezentowanym przez Ryszarda Pietrowicza Prezesa Zarządu do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz aneksem z dnia 6 sierpnia 2018 r. dotyczącym zabezpieczenia należności. 
Komisja Rewizyjna analizując umowę zwróciła uwagę na zapis § 13 pkt 2, 8, 10 umowy, mówiący o tym, że zmiany przepisów prawa mogą skutkować wyższymi kwotami wynagrodzenia  dla wykonawcy.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z umową WIK.ZP. 272.4.18.2019  zawartą w dniu 3 stycznia 2019 r. pomiędzy gminą Września, a Zakładem Obrotu Odpadami Troxi dotyczącą utylizacji przeterminowanych leków obowiązującą  do dnia 31 grudnia 2019  r.

Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 10:56 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Ryszard Szwajca
Zastępca Komisji Rewizyjnej

/-/radny Radosław Garbarek


członek Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.