BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291641
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół
 

Protokół

 komisji rewizyjnej

z posiedzenia

w dniu  10 kwietnia 2003 roku

 

 

 

Pkt. 1 - 2

 

Przewodniczący komisji radny Arkadiusz Czajkowski o godz. 19.30 otworzył posiedzenie komisji.

Zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 9 członków komisji, co stanowiło.

 

Goście:

-         Tomasz Kałużny, burmistrz MiG Września,

-         Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września.

 

 

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącego komisji porządek obrad (załącznik nr 2).

 

 

Porządek obrad:

 

1.    Otwarcie posiedzenia.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Omówienie poszczególnych informacji dostarczonych radnym.

4.    Dyskusja.

5.    Sporządzenie protokołu posiedzenia.

6.    Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium i opinii o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Września w 2002 r.

7.    Głosowanie wniosku w sprawie absolutorium i opinii o wykonaniu budżetu.

8.    Wolne głosy i wnioski.

9.    Zakończenie posiedzenia.

 

 

Pkt. 3

 

Komisja rewizyjna zapoznała się z następującymi dokumentami:

-         Rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu MiG Września na funkcjonowanie Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień we Wrześni (załącznik nr 3);

-         Informacja dotycząca rozdysponowania środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (załącznik nr 4);

-         Prognoza długu publicznego MiG Września na lata 2002 – 2006 (załącznik nr 5);

-         Informacja dotycząca zaległości w podatkach lokalnych (załącznik nr 6);

-         Wykaz podmiotów (osób prawnych) posiadających największe zadłużenie z tytułu podatków lokalnych (załącznik nr 7);

-         Informacja o stanie zadłużenia z tytułu czynszów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2002 r. (załącznik nr 8);

-         Prognoza dochodów budżetu MiG Września na lata 2002 – 2006 (załącznik nr 9).

 

Pkt. 4

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy spółka Tonsil spłaciła jakąś ratę zadłużenia z tytułu podatków lokalnych?  

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśnił, że spółka spłaciła jedną ratę w „naturze”, przekazała kolumny Wrzesińskiemu Ośrodkowi Kultury  regulując w ten sposób 35 tys. zł należności, sprzęt miał realną wartość 60 tys. zł.

 

Radny Ryszard Szwajca poprosił o przedstawienie warunków umowy spłaty zadłużenia przez spółkę Tonsil wobec gminy.

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że 15% zadłużenia spółki wobec gminy zostało rozłożone na 11 rat, jeśli spółka się wywiąże z tego zobowiązania, to reszta długu zostanie umorzona. Jest rozważana możliwość przejęcia przez gminę tytułem rekompensaty kolejnej raty należności budynku nad wrzesińskim zalewem.

 

Rady Ryszard Szwajca zwrócił uwagę, że wspomniany budynek jest w bardzo złym stanie technicznym.

Radny poprosił o kopię umów w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu podatków lokalnych, które gmina podpisała ze spółką Tonsil oraz Peberolem, zaznaczając że w bieżącej kadencji szczególnie będzie  się interesował spłatą zadłużenia wobec gminy tych podmiotów.

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, zobowiązał się, że przedłoży radnemu dokumenty, o które prosił.

 

Radna Maria Taciak poprosiła o informację, czy burmistrz po objęciu urzędu dokonał jakichkolwiek umorzeń z tytułu nieuregulowanych należności podatkowych Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni? 

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając na pytanie radnej wyjaśnił, że burmistrz nie dokonał żadnych umorzeń Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrześni. 

 

Radny Piotr Matuszewski zwrócił uwagę, że w ciągu minionych 5 lat nie zmieniła się w ogóle ściągalność zaległych należności podatkowych. Burmistrz powinien wypracować jakąś politykę rozwiązania tego problemu.

Radny poprosił o informację czy gmina zabezpiecza się wejściem na hipotekę?

 

Pan Alfred Bogucki, skarbnik MiG Września, odpowiadając na pytanie radnego wyjaśnił, że pogarsza się sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw w ogóle, dlatego zaległości podatkowe także rosną. Zabezpieczenia na hipotece praktycznie dla gminy nie mają większego znaczenia.

 

 

Członkowie komisji zwrócili uwagę na niską ściągalność czynszów z mieszkań komunalnych i lokali użytkowych.

 

 

 

Pkt. 5 –7

 

Przewodniczący komisji zaproponował następujące uwagi co do realizacji uchwały nr LII/352/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002:

a)      Mimo braku około 2,9 mln zł możliwe było wykonanie budżetu poprzez uzyskanie „pożyczki” wewnętrznej z uzyskanych większych dochodów na rzecz Gminnego Funduszu ochrony Środowiska.

b)      Różnica w sumie wydatkowanych (132 tys. zł) a planowanych (120 tys. zł) w budżecie środków na budowę drogi z Psar Małych wynikała z braku kosztorysu.

c)      Gminne zadłużenie długoterminowe mieści się w ramach ustawy o finansach publicznych i wynosi 12,4% rocznych  dochodów budżetu.

d)      Niska ściągalność podatku rolnego od osób prawnych wynikła z odroczeń ostatniej raty podatku z roku 2002 na rok 2003.

e)      Komisja rewizyjna stwierdziła małą ściągalność zaległości podatkowych od przedsiębiorstw będących w upadłości, lub którym grozi upadłość, dlatego przy planowaniu budżetów na kolejne lata należy ostrożnie szacować dochody z tego tytułu. 

 

Radny Ryszard Szwajca odnosząc się do przedstawionych uwag zaproponował, żeby w opinii komisji nie ujmować pkt. a) i b), ponieważ merytorycznie to zagadnienie jest już zawarte i wyjaśnione w objaśnieniach do sprawozdania.   

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie przyjęła zaproponowane uwagi przez przewodniczącego komisji z wyłączeniem  pkt a) i b).

 

 

Uwagi komisji rewizyjnej co do realizacji uchwały nr LII/352/02 z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie budżetu na rok 2002

 

Gminne zadłużenie długoterminowe mieści się w ramach ustawy o finansach publicznych i wynosi 12,4% rocznych  dochodów budżetu.

 

Niska ściągalność podatku rolnego od osób prawnych wynikła z odroczeń ostatniej raty podatku z roku 2002 na rok 2003.

 

Komisja rewizyjna stwierdziła małą ściągalność zaległości podatkowych od przedsiębiorstw będących w upadłości, lub którym grozi upadłość, dlatego przy planowaniu budżetów na kolejne lata należy ostrożnie szacować dochody z tego tytułu. 

 

Wnioski

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie  z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2002.

 

Komisja rewizyjna jednogłośnie  wnioskuje o  udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Września z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Września w roku 2002.

 

 

 

Pkt.  8 - 9

 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący komisji o godz. 22.00 zamknął posiedzenie.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Protokolant:                                                                                                      Przewodniczący

Robert Klimczak

/-/                                                                                                       komisji rewizyjnej

radny Arkadiusz Czajkowski

/-/

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.