BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14267315
ostatnia aktualizacja BIP'u:
07-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr VIII/2019 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej we Wrześni, ktora odbyła się 18 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni                                                     Protokół nr VIII/2019
                                       z sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się
                      18 lipca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

VIII Sesja Rady Miejskiej we Wrześni została zwołana na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Pkt 1
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak  o godz. 7.15 otworzył obrady VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po powitaniu radnych, sołtysów, burmistrza, jego zastępców, przybyłych gości, pracowników samorządowych wyjaśnił, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym art 20 pkt 1b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
stwierdził, na podstawie listy obecności, że na sali znajduje się 21 radnych. W związku z powyższym Rada Miejska we Wrześni posiada quorum do podejmowania ważnych uchwał (załącznik nr 1).


Pkt 2
Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni Bogdan Nowak
przedstawił porządek obrad
(załącznik nr 2) :

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w  sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

 2) Zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej  na rok 2019.


3. Zamknięcie sesji.1) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

W dyskusji wzięli udział:
radny Stanisław Dominiczak
radny Bogumił Kwiatkowski
radny Jarosław Kowalewski

Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, 16 głosami „za”, 2 głosami „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę nr VIII/86/2019 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Wrześni dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska przeznaczonej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne (załącznik nr 3).

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne (załącznik nr 4)
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński

PRZECIW (2)
Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Stanisław Dominiczak, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak2) Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


W dyskusji wzięli udział:
Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września
Jolanta Kościańska Skarbnik Urzędu Miasta  i Gminy Września
radny Kornel Tomczak
radny Damian Staniszewski


Rada Miejska we Wrześni w obecności 21 radnych, jednogłośnie podjęła uchwałę nr VIII/87/2019 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 (załącznik nr 4).

Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0


Wyniki imienne: (załącznik nr 5)
ZA (21)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Stanisław Dominiczak, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Andrzej Rzeźnik, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Maciej Szelągiewicz, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak, Mirosław Zgoliński


Pkt 3.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni, radny Bogdan Nowak o godz. 07.57 zamknął posiedzenie Rady. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.


Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Bogdan Nowak
Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.p
l

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.