BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14093734
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr 9
 

Protokół

z 9 posiedzenia

komisji rozwoju wsi

w dniu 24 października 2003 r.Pkt. 1

Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.00 otworzył posiedzenie komisji i po powitaniu radnych i gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1) w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji oraz goście, co stanowiło quorum.


Obecni na posiedzeniu, nie będący członkami komisji:


  • Krystyna Poślednia, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Września,

  • Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi,

  • Marek Przybyła, architekt miejski,

  • Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa

  • Monika Krysztofiak, protokolant.

Pkt. 2

Przewodniczący komisji przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2), który został przyjęty jednogłośnie.


Porządek obrad:


  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

  3. Omówienie materiałów na XIII sesję Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje, zapytania i wolne głosy radnych.

  5. Zakończenie posiedzenia.


Pkt. 3


a)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi omówił projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zaliczenia dróg znajdujących się w obszarze Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych.


b)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września.

Poinformowała, że nadanie nazw ulicom wiąże się z kosztami dla mieszkańców Chwalibogowa. Koszty nie dotyczą wymiany dowodu tożsamości ale innych dokumentów tj. prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu. To wzbudza pewną wątpliwość co do potrzeby wprowadzania nazw ulic. Jest to inicjatywa radnego. Ale czy nie powinno odbyć się spotkanie z wszystkimi mieszkańcami Chwalibogowa w celu wyjaśnienia pewnych spraw?


radna Bożena Nowacka zaproponowała, by w nazewnictwie ulic odwołać się do historii.


radny Sylwester Jałoszyński odpowiedział, że jeśli chodzi o odwołanie się do historii to był pewien pułkownik, który był dzierżawcą tego majątku ale ta propozycja jest “nie bardzo”. A większych osobistości nie ma.


radny Jan Drewniak zadał pytanie jak duża była frekwencja na Zebraniu Wiejskim na których zostało zaproponowane mieszkańcom nadanie nazw ulicom?


Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa poinformowała, że na tym Zebraniu Wiejskim było około 35 osób. Pan Jałoszyński przedstawił propozycję, że wystąpi z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w Chwalibogowie. Poinformował również, że mieszkańcom zostaną wymienione dowody tożsamości za darmo.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że nie wszystkich stać na wymianę dowodu tożsamości. A tych osób, które mają dowody rejestracyjne jest niewiele. W mniejszych wioskach funkcjonują nazwy ulic, to dlaczego tam ma ich nie być?


radny Mirosław Zgoliński zaproponował, by ze względu na powtarzające się nazwy ulic w innych wioskach zwołać Zebranie Wiejskie, dopracować projekt uchwały a tym samym przesunąć projekt na kolejną sesję Rady Mieskiej.


Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września poinformowała, że Chwalibogowo jest obszarem, który jest z naszej strony objęty dużą opieką społeczną. Dlatego należy się zastanowić i uświadomić tych mieszkańców o dodatkowych kosztach.


radny Sylwester Jałoszyński jest zdania, że osoby, które posiadają prawo jazdy i dowód rejestracyjny stać również na wymianę tych dokumentów. A najbardziej chodzi o tych najuboższych, którzy nie mają możliwości finansowych na wymianę dowodu tożsamości.


Wiesława Konieczna, sołtys Chwalibogowa powiedziała, że jest za tym, by były ulice w Chwalibogowie. Ale z uwagi na istniejące wątpliwości uważa, że należałoby poinformować mieszkańców o kosztach z tym związanych. Dodała również, że jako sołtys będzie mieć kontakt z mieszkańcami przy zbieraniu podatku. Miałaby wówczas możliwość poinformowania ich o tym.


radny Sylwester Jałoszyński powiedział, że odbyło się Zebranie Wiejskie na którym została przedstawiona propozycja nadania nazw ulicom; jest protokół z tego zebrania; wiec nie rozumie dlaczego miałby ten projekt zostać wycofany z porządku obrad sesji.


Przewodniczący komisji radny Mirosław Zgoliński zgłosił wniosek: Kto jest “za” wycofaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września z porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej i przesunięciu na kolejną sesję rady Miejskiej?


Głosowanie w sprawie ww. wniosku:

“za” - 2 głosy (w tym głos przewodniczącego komisji)

“przeciw” - 2 głosy

“wstrzymujących się” - 0 głosów


Komisja Rozwoju Wsi wnioskuje o wycofanie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Chwalibogowo gmina Września z porządku obrad XIII sesji Rady Miejskiej we Wrześni i przesunięciu na kolejną sesję Rady Miejskiej.


radny Jan Drewniak uważa, że może warto byłoby przygotować jakieś deklaracje dotyczące nadania nazw ulicom i rozdać mieszkańcom?


c)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wydania opinii potwierdzającej celowość i efektywność projektowanych do wykonania w roku 2004 robót rekultywacyjnych na terenie gminy Września, które mogą być dofinansowane ze środków FOGR.


d)

Jan Krotoszyński, naczelnik wydziału komunalnego i rozwoju wsi, omówił projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przyjęcia od Powiatu Wrzesińskiego do realizacji zadania Powiatu w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie Miasta i Gminy Września.


e)

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni w rejonie ul. Sikorskiego.


f)

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zbycia nieruchomości położonej we Wrześni przy ul. 68 Pułku Piechoty.


g)

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie.


h)

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych – działki o numerach geodezyjnych 139/2 i 138/2.


i)

Marek Przybyła, architekt miejski, omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy usługowo-przemysłowej w obrębie nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym 129/5 położonej w Bierzglinku.


j)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrz Miasta i Gminy Września omówiła projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


k)

Krystyna Poślednia, z-ca burmistrza Miasta i Gminy Września, omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


Komisja rozwoju wsi w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwalonych założeń do planu zaopatrzenia Gminy Września w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.


l)

Komisja rozwoju wsi zapoznała się z projektem uchwały w sprawie: wyboru ławników.Pkt. 4 i 5

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący komisji o godz. 17.30 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Wszystkie ww. załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący komisji

radny Mirosław Zgoliński

/-/Protokolant

Monika Krysztofiak

/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.