BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12944268
ostatnia aktualizacja BIP'u:
17-10-2019
Portal - Sprzedaż nieruchomości i gruntów
Burmistrz Miasta i Gminy Września ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej:

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WRZEŚNIA

62-300 WRZEŚNIA, UL. RATUSZOWA 1,

TEL. (61) 640 40 40 FAX (61) 640 40 44

e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl

www.wrzesnia.pl

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości lokalowej:


I

Adres nieruchomości

Września ul. Gnieźnieńska 1/ U1

II

Opis nieruchomości

i oznaczenie geodezyjne

Lokal użytkowy nr U1, o pow. użytkowej 32,38 m2 położony we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 1 wraz z przynależnym udziałem w gruncie wynoszącym 3238/50056 części w działce nr geod. 1078/4, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1F/00040318/8, na której położony jest budynek.

Nieruchomość lokalowa o funkcji usługowo- handlowej zlokalizowana w północnej części Wrześni, przy jednej z głównych ulic miasta. Budynek w średnim stanie technicznym, wyposażony w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Stolarka okienna w lokalu PCV w dobrym stanie technicznym, ściany malowane farbą emulsyjną. Na podłodze płytki gresowe. Węzeł sanitarny (łazienka z WC) w średnim stanie, ogrzewanie lokalu piecem kaflowym. Ekspozycja lokalu na ulicę Gnieźnieńską, wejście bezpośrednio z ulicy.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu nastąpi w umowie sprzedaży.

III

Przeznaczenie nieruchomości

Lokal użytkowy.

IV

Obciążenia i zobowiązania

dotyczące nieruchomości

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami oraz nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

V

Forma i tryb zbycia

Sprzedaż w przetargu ustnym nieograniczonym.

Termin i miejsce

przetargu

Przetarg odbędzie się 29.11.2019 r. o godz. 9.00.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni przy ul. Ratuszowej 1 (ratusz), w sali sesyjnej (I piętro). Oferent winien okazać przed rozpoczęciem przetargu dokument potwierdzający tożsamość.

VI

Cena wywoławcza nieruchomości i wysokość wadium

Cena wywoławcza wynosi 78.000,00 zł.

Wadium wynosi 7.800,00 zł.

Nieruchomość zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy
o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

VII

Warunki przetargu

Aby przystąpić do przetargu należy:

VII a

Wadium

wnieść wadium w pieniądzu. Wpłaty wadium z zaznaczeniem tytułu: „wadium na lokal położony we Wrześni, ul. Gnieźnieńska 1/U1.”, w podanej wysokości, w terminie do 25.11.2019 r. (liczy się dzień odnotowania środków na rachunku Gminy Września) należy dokonać przelewem na konto Gminy Września nr 15 9681 0002 0011 1474 0111 3700.

Wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu. W pozostałych przypadkach wadium zostanie wpłacającemu zwrócone w terminie trzech dni po zakończeniu przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a w wyznaczonym terminie nie przystąpi do zawarcia umowy notarialnej, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

VII b

Pełnomocnictwa

- w przypadku ustanowienia pełnomocnika, należy przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

- w przypadku nabycia nieruchomości do majątku wspólnego małżonków wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem małżonka do udziału w przetargu,

- w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru aktualnego, tzn. wydanego nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przetargu, wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

VIII

Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia

Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się także na stronie internetowej www.wrzesnia.pl.

IX

Uwagi

Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe, których wysokość określi notariusz. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełnić wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2278 z późn. zm.). Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn.

X

Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami i Architektury Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, pokój 22, tel. 61 640 40 35.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.