BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14106620
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Uchwała nr LVII/382/2002
 

Uchwała nr LVII/382/2002

Rady Miejskiej we Wrześni

z dnia 12 lipca 2002 r.


sprawie programu gospodarczego rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września”


Na podstawie art. 18. ust. 2. pkt 6 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska we Wrześni uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Uchwala się program gospodarczy rozwoju Miasta i Gminy Września na lata 2002-2017 - pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Września”.

  2. Program, o którym mowa w punkcie 1. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta i Gminy Września.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej we Wrześni

Zenon Cichy

/-/UZASADNIENIE


Strategia rozwoju Miasta i Gminy Września zawiera ustalenie konkretnych celów - możliwych do osiągnięcia w określonej perspektywie czasowej - oraz metod, które należy zastosować do realizacji ustalonych celów.

Punkt wyjścia dla szczegółowych rozwiązań przewidzianych w strategii stanowią zasadnicze obszary problemowe rozwoju Gminy zidentyfikowane jako: rozwój przedsiębiorczości, rozwój infrastruktury społecznej, rozwój infrastruktury technicznej. Dla każdego obszaru problemowego wynikają konkretne cele strategiczne. I tak dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji celem strategicznym jest zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych i podniesienie kwalifikacji zawodowych społeczności lokalnej, dla rozwoju infrastruktury społecznej celem jest stworzenie warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego a dla rozwoju infrastruktury technicznej celem strategicznym jest rozwój infrastruktury proekologicznej i rozbudowa sieci dróg oraz poprawa ich stanu. W ramach każdego ze zdefiniowanych obszarów i celów strategicznych zaprojektowano programy operacyjne. Łącznie jest dziewięć takich programów. Dla rozwoju przedsiębiorczości i pozyskiwania inwestycji przygotowano programy, które można nazwać: klimat wobec inwestorów, infrastruktura dla biznesu, kształcenie na potrzeby rynku. Podniesienie poziomu infrastruktury społecznej można osiągnąć poprzez realizację programów: nowoczesne szkoły, stworzenie szans mieszkaniowych oraz rozwój społeczny (uaktywnienie kulturalne oraz sportowe społeczności lokalnej). Rozwój infrastruktury technicznej można natomiast osiągnąć dzięki realizacji programu kanalizacji gminy, modernizacji i budowie dróg oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w mieście. Przedstawiony projekt strategii przedstawia dalej opisy zadań służących realizacji programów. Każdemu z przedstawionych programów przyporządkowano po kilka szczegółowych zadań, a w nich m.in.: jednostkę odpowiedzialną za jego realizacje, szacunkowy koszt wdrożenia i źródło finansowani, data rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania, planowany efekt końcowy oraz jednostkę nadzorującą realizację. Łączny koszt wykonania zadań określonych w strategii w okresie do 2017 roku to kwota 58,118 mln. zł.

Posiadanie przez jednostki samorządu terytorialnego uchwalonego programu gospodarczego rozwoju (strategii rozwoju) jest podstawowym warunkiem, który muszą te jednostki spełniać, by ubiegać się o środki pomocowe z Unii Europejskiej.

W stosunku do wersji strategii z lipca 2001 roku, poddany został weryfikacji oraz zaktualizowaniu przede wszystkim harmonogram finansowania zadań w niej ujętych. Poddano analizie możliwości budżetu Miasta i Gminy w poszczególnych latach w zakresie sfinansowania zadań ujętych w strategii. Z uwagi na pogarszającą się w ostatnim okresie sytuację finansów Miasta i Gminy, przewiduje się, że możliwości te w okresie do 2005 roku będą mniejsze niż wcześniej założono. Proponuje się zatem w tych latach większe finansowanie ze źródeł zewnętrznych, tj. głównie z emisji obligacji. Łączna wielkość emisji obligacji zaproponowana została jednak w mniejszej skali, bo w kwocie 6,5 mln. zł zamiast 9,5 mln. zł.

Nieco inaczej rozłożone zostało ponadto w czasie finansowanie niektórych zadań. Dotyczy to głównie następujących zadań:

  • powołanie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (1B-1),

  • powołanie lokalnego funduszu poręczeń kredytowych (1B-2),

  • budowa mieszkań socjalnych (2B-2),

  • wdrażanie nowoczesnych form pomocy społecznej (2C-3),

  • budowa kanalizacji (3A-1, 2 i 3),

  • budowa dróg i parkingów na ulicach uzbrojonych technicznie (3B-1).

Powyższe zmiany nie burzą jednak zasadniczych założeń i kierunków przedstawionych już w roku 2001. Można więc powiedzieć, że w swej zasadniczej idei projektowana strategia rozwoju Miasta i Gminy Września nie uległa zmianie.


Zarząd Miasta i Gminy Września

/-/
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.