BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14254124
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Rewizyjnej z dnia 17 wrzesnia 2019 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 17 września 2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Danuta Miś Naczelnik Wydziału Księgowości;
Robert Stachowicz Kierownik Referatu Inwestycyjnego,
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady,
Media.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola realizacji Uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
zaproponował, by komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą kontroli 8 pierwszych zadań  załącznika do uchwały Nr IV/29/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zad.1 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa chodnika pomiędzy ul. Kwiatową a ul. Promienistą we Wrześni ”.

Plan                                                      12. 054,00 zł
Wydatkowano                                      12. 054,00 zł
Środki niewykorzystane                                 0,00 zł

FV nr 05/19 z dnia 22 maja 2019 r.-  nr księgowy F19/2979                                    12. 054,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.92.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że naliczone kary umowne w kwocie 4.508,00 zł brutto przekazano do budżetu, natomiast wykonawcy wypłacono  kwotę 7.546,00 zł brutto.

Zad. 2  „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu Lipówka”.

Plan                                                          85. 977,00 zł
Wydatkowano                                          85. 977,00 zł
Środki niewykorzystane                                     0,00 zł

FV nr 1/04/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. - nr księgowy F19/2290             85. 977,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.91.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.


Zad. 3  „ Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ul. Donaja i Sołtysiaka we Wrześni”.


Plan                                                        117. 465,00 zł
Wydatkowano                                          46. 950,76 zł
Środki niewykorzystane                           70. 514,24 zł

FV nr 2/06/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/3215              46. 950,76 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.98.2018  z dnia 10 lipca 2018 r. 


Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że do umowy zawartej w dniu 01 kwietnia 2019 r. aneks do umowy zmieniającej wynagrodzenie wykonawcy jest na kwotę 46. 950,76 zł, pozostałe środki niewykorzystane w kwocie
70. 514,24 zł.


Zad. 4  „Budowa oświetlenia ulicznego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w ul. Kaliskiej we Wrześni”.

Plan                                                              76. 398,02 zł
Wydatkowano                                              76. 398,02 zł
Środki niewykorzystane                                         0,00 zł

FV nr 1/K/2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. - nr księgowy F19/20               76. 398,02 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.183.2018 z dnia 05 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że wystawiona przez  wykonawcę FV nr 2/2019  na kwotę 76. 887,32 zł została skorygowana przez wykonawcę do kwoty odpowiadającej z umowy tj. 76. 398,02 zł FV nr 1/K/2019 z 10 stycznia 2019 r. przelew zgodnie z FV po korekcie.

Zad. 5 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi w miejscowości Bierzglinek”.

Plan                                                               12.177,00 zł   
Wydatkowano                                               12.177,00 zł
Środki niewykorzystane                                         0,00 zł

FV nr 01/19 z dnia 1 lutego 2019 r.  nr księgowy F19/356                         12.177,00 zł
Umowa  nr WIK.ZP.272.10.147.2018 z dnia 10 października 2018 r.         13.530,00 zł

Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że umowa opiewa na kwotę 13.530,00 zł, z tego w roku  budżetowym 2018 zapłacono  częściową  FV nr 012/18 z 10 grudnia 2018 r. na kwotę 1.353,00 zł w związku z powyższym, środki niewygasające wynoszą 12.177,00 zł.


Zad. 6 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Suwalskiej we Wrześni”.

Plan                                                             51.660,00 zł
Wydatkowano                                             51.660,00 zł
Środki niewykorzystane                                       0,00 zł

FV nr 02/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. - nr księgowy F 19/357                  51.660,00 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.148.2018 z dnia 10 października 2018 r.

 
Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli realizacji zadania stwierdziła, że karę umowną w kwocie 2.940,00 zł przekazano do budżetu gminy, natomiast pozostałą kwotę 48.720,00 zł wypłacono wykonawcy.

Zad. 7 „ Budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Paderewskiego we Wrześni – etap 1a”.

Plan                                                               2 203 984,45 zł
Wydatkowano                                               2 061 089,94 zł
Środki niewykorzystane                                   142 894,51 zł

FV nr 1/01/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. - nr księgowy F19/61                 639 031,40 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.                2.196.745,90 zł

FV nr 1/03/2019 z dnia 20 marca 2019 r. - nr księgowy F19/1341                 650.730,47 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.136.2018 z dnia 25 września 2018 r.   

FV nr 1/06/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/2969                764.089,52 zł

FV nr  16/06/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. - nr księgowy F19/3014               7.238,55 zł
Umowa nr WIK.ZP.272.10.142.2018 z dnia 2 października 2018 r.   

RAZEM:                                                                                                         2.061.089,94 zł


Zad. 8 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa skateparku na działce nr 333 przy ul. Świętokrzyskiej we Wrześni”.   


Plan                                                              23.880,45 zł
Wydatkowano                                              23.880,45 zł
Środki niewykorzystane                                         0,00 zł

FV nr 4/03/2019 z dnia 18 marca 2019 r. - nr księgowy F19/1190                   23.880,45 zł
umowa nr  WIK.ZP.272.10.184.2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.
           

Pkt 4
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się dnia 24 września br., a przedmiotem posiedzenia będzie kontrola finansowa  wydatków budżetu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego od zadania nr 9 do zadania nr 13.


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 10:42 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 7 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Ryszard SzwajcaZastępca Komisji Rewizyjnej

/-/radny Radosław Garbarek


członek Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.