BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14294824
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr III z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 czerwca 2019 r.

 
Protokół nr III
z posiedzenia
Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
z dnia 11 czerwca 2019 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 09.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poinformował, że celem komisji jest rozpatrzenie skargi wniesionej przez Pana Michała Gace zamieszkałego w Grzybowie.  


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie pisma z dnia 14 maja 2019 roku.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.


Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 4 radnych, jednogłośnie  pozytywnie przyjęła   porządek obrad.


 Pkt 3
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustosunkowanie się do skargi Pana Michała Gacy (załącznik nr 3).


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że wyjaśnienia przedstawi Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury.


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury przedstawił wyjaśnienia do skargi Pana Michała Gacy (załącznik nr 4).


Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaka jest powierzchnia działki?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jest to działka o powierzchni 2.033 metrów.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że jest to obszar działki z „gnojownikiem”, który jest najdroższy w gminie a może i w powiecie. Wyjaśnił, że nie jest to działka na której można by było coś wybudować, ponieważ, jest użytkowana w celach rolniczych.

 

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury przedstawił dalsze wyjaśnienia do skargi Pana Michała Gacy.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy był to Pan Brzóstowicz?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że tak przetarg wygrał Pan Brzóstowicz obecny dzierżawca tej nieruchomości.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że z pisma wynika, iż skarżący zapytał się, czy wadium przepadło.


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że skarżący złożył zapytanie w ramach informacji publicznej na którą otrzymał odpowiedz że wadium przepadło. Wyjaśnił, że otrzymał odpowiedz przed złożeniem niniejszej skargi.    
  

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że Pan Gaca otrzymał pełną informację ale nie przyjmuje jej do wiadomości.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że jak wyraża się zgodę na zbycie to wcale nie musi dojść do  sprzedaży.


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury powiedział, że Burmistrz musi zapytać Rade Miejską o zgodę ale nie zobowiązuje go to do sprzedaży.      


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zarzuty, które stawia Pan Gaca dotyczą niezrozumienia przez skarżącego, że Rada Miejska wyraża zgodę co nie narzuca burmistrzowi obowiązku sprzedaży, jest to zarzut bezpodstawny, ponieważ nie ma obowiązku a jeśli by był to wtedy można by było zastanowić się, czy burmistrz ten obowiązek spełnił lub nie ale w tym momencie rodzi prawo burmistrza do sprzedaży zgodnie z przepisami natomiast obowiązku nie ma. Drugim zarzutem jest kwestia „kumoterstwa”, że ktoś kogoś zna, wyjaśnił, że nikt nikogo nie zna, żadnej ze stron i jest to pozbawione jakichkolwiek podstaw. Wyjaśnił, że postępowania związane z tą sprawą są całkowicie transparentne, przetarg jet otwarty, każdy z mieszkańców może przyjść i „gnojownik” kupić w przetargu, jeżeli ma taką wole. Powiedział, że ze strony skarżącego pojawił się zarzut dotyczący wadium na który Pan M. Gaca otrzymał pisemne wyjaśnienie, że wadium zawsze w takiej sytuacji, jeżeli ktoś wylicytował, zaproponował najwyższą cenę a nie podpisał aktu notarialnego, nie nabył tej nieruchomości to przepada, więc Pan Brzóstowicz stracił wadium za pierwszym razem 800 zł., za drugim razem 1.600 zł. i co do tego wątpliwości nie ma, ponieważ zawsze tak jest i nie ma innej możliwości. Wyjaśnił, że jest to chyba konflikt pomiędzy mieszkańcami, gdyż takie wrażenie można odnieść, ponieważ jeżeli jeden z mieszkańców dzierżawi, użytkuje grunt, jest to część gospodarstwa, posiada umowę dzierżawy a drugi mieszkaniec koniecznie chce kupić i nie wiadomo w jakim celu. 


Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy działka skarżącego graniczy z tą działką?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że nie ale dzierżawi inną nieruchomość gminną w Grzybowie.


Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy nie ma związku, że należy do tego?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że nie.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gospodarstwo Pana Brzóstowicza mieści się od ulicy.

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy jest dojazd do tej działki?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jest dojazd, jest to droga wewnętrzna gminna i że nie jest to droga publiczna.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że skarżącemu być może nie chodzi o rzeczywiste, realne nabycie tylko postępowanie „po złości” oraz jeśli dochodzi się do tak absurdalnych kwot, to trudno to inaczej rozumieć. Wyjaśnił, że nikt za kwotę 60.000,00 zł. ani za 40.000,00 zł. tej nieruchomości nie kupi, ponieważ ona nie jest tyle warta a kwota 8.000,00 zł. wynika z wyceny a nie z zarządzenia Burmistrza. Powiedział, że rozdźwięk między wartością realną a tymi cenami, które pojawiają się w przetargu, można wytłumaczyć to tylko tym iż jest to blokowanie się, przeszkadzanie sobie w zakupie. Poinformował, że aby gmina nie padła ofiarą konfliktów to najrozsądniej jest nie organizować kolejnych przetargów. W sytuacji gdzie Rada Miejska uchwaliła uchwałę i wyraziła zgodę na zbycie a burmistrz nie zorganizował przetargu, ponieważ nie musi, nie ma takiego obowiązku, to będzie stwarzało taką sytuację, że co jakiś czas Pan Gaca, będzie wnosił zarzut na niegospodarność burmistrza, że nie sprzedaje skoro Rada Miejska „kazała” mu sprzedać, ponieważ skarżący tak to rozumie.                            
                               

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy istnieje możliwość, żeby Rada Miejska uchyliła taką uchwałę?


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że istnieje taka możliwość i że gmina zastanawia się nad taką sytuacją, która pozwoliłaby uniknąć składania dalszych skarg. Wyjaśnił, że wcześniej została złożona skarga na pracowników urzędu o takiej samej treści, została ona rozpatrzona przez burmistrza, gdzie skarżący został poinformowany o wszystkim. Powiedział, że nie ma racjonalnego uzasadnienia do skargi. 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że tutaj nie ma racjonalnego postępowania a panowie są skonfliktowani według tego można wywnioskować, że robią sobie na złość.
Radny Damian Staniszewski powiedział, że w skardze podniesiono pytanie na jaki okres jest ta dzierżawa, jeśli chodzi o Pana Brzóstowicza?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że na czas nieokreślony.


Radny Damian Staniszewski zapytał w jakiej wysokości jest dzierżawa?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że w kwocie 160 złotych.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy miesięcznie?


Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że jest to czynsz roczny, ponieważ jest to działka rolna.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że przyjmuje wyjaśnienia Burmistrza, niemniej dzisiaj wstrzyma się, ponieważ chciałby wcześniej otrzymywać informacje i wyjaśnienia aby móc się przygotować merytorycznie, gdyż jest wskazane dużo orzecznictwa, podstaw prawnych. Wyjaśnił, że jako radny chce przygotowywać się solidnie do wszystkich kwestii, poprosił aby wcześniej spływały materiały, żeby można było się z nimi dogłębnie zapoznać, przeanalizować oraz o przesyłanie całości skargi.


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że Pan Radny ma rację ale wszelkiego rodzaju przekazanie pism z danymi osobowymi musi zostać skonsultowane z radcą prawnym, ponieważ w przypadku petycji osoba występująca w imieniu osób zgłaszających tą petycje zastrzega publikacji swoich danych osobowych.

 

Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że pierwszym wątkiem skargi była niepewność, czy to wadium przepadło, sprawa została wyjaśniona. W drugim wątku także zostało wyjaśnione, że burmistrz nie ma obowiązku sprzedania tylko może z tego skorzystać. Uważa, że sprawa jest wyjaśniona, tylko budzi niepokój co dalej, czy może jednak uchwalić żeby od tego odstąpić.            


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że są dwie możliwości. Pierwszym wariantem jest, że Rada Miejska nie robi nic, jest uchwała, gdzie burmistrz ma prawo nie organizować przetargu i tego nie robi a konsekwencją tego będzie, że co jakiś czas wpłynie skarga od Pana Gacy lub Pana Brzóstowicza, dlaczego nie ma przetargu. Powiedział, że drugi wariant jest taki, że gdy gmina widzi, że nie można tego gruntu skutecznie ze względu na okoliczności sprzedać a jednocześnie dzierżawca na podstawie tej dzierżawy ma to gospodarstwo i jest to spójne i nie ma problemów żadnych to może się okazać że burmistrz będzie chciał sprawę  na przyszłość definitywnie zakończyć i będzie wniesiona uchwała, która uchyli poprzednią uchwałę wyrażająca zgodę na zbycie, co spowodowałoby nowa sytuację prawną, że ten grunt przestanie być przeznaczony do sprzedaży. Wyjaśnił, że nawet jeśli burmistrz w takiej uchwale chciałby powtórzyć przetarg to nie będzie mógł bez zgody Rady Miejskiej, wydaje się, że obydwa warianty są możliwe. Z punktu widzenia gminy nie ma znaczenia kto kupi grunt, ponieważ jest to procedura otwartego, normalnego, nieograniczonego przetargu.                   


Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że wynika z tego że Panowie nie mogą się porozumieć, więc uważa że może warto wystąpić o uchylenie tej uchwały.


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie wyklucza tego oraz że decyzji ze strony burmistrza jeszcze nie ma.


Radny Andrzej Rzeźnik powiedział, że Komisja powinna odnieść się do tej skargi i uznać ją za bezzasadną, natomiast aby nie wypowiadać się na temat przyszłości, ponieważ zrodzi to kolejny konflikt oraz poczekać i zobaczyć jak będzie się przedstawiała sytuacja dalej to ewentualnie wtedy można wystąpić o uchylenie uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w każdej chwili będzie to zgłaszane a Komisja będzie non stop procedowała nad skargą, która jest bezsensowna.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina posiada grunt, który chciała zbyć, zorganizowała dwa razy przetarg, gdzie ani jeden ani drugi nie okazał się  skuteczny ze względu na okoliczności, które się pojawiły niezależne zupełnie od gminy  Wyjaśnił, że pozostaje tylko decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Września T. Kałużnego, czy chce pozostawić tak jak jest, czy będzie chciał zakończyć sprawę i wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą, aby uchylić uchwałę. Powiedział, że wszystkie warianty są możliwe i na dzień dzisiejszy organizowanie trzeciego przetargu jest absurdalne, gdyż historia  może się powtórzyć. 


Radny Damian Staniszewski powiedział, że poza tymi rozwiązaniami o których mówił Pan Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września, jest również zaproponowanie uchwały derogującej przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która ma uprawnienia aby „uciąć” tą sprawę, wystąpić z inicjatywą i usunąć z obiegu prawnego tę uchwałę, która obecnie z roku 2017, jest w mocy.               


Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w swojej opinii może to zaproponować.Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak złożył wniosek o uznanie skargi Pana Michała Gacy na niegospodarność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni za bezzasadną (załącznik nr 5).

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 4 radnych, 3 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”,1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała wniosek Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radnego Włodzimierza  Wawrzyniaka o uznanie skargi Pana Michała Gacy na niegospodarność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni za bezzasadną.
 
Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zaproponował, aby w uzasadnieniu tego wniosku, było wyjaśnienie Burmistrza Miasta i Gminy Września, skierowane do Komisji oraz radnych.Pkt 4/5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny  Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 09:39 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 9 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
/-/Włodzimierz WawrzyniakProtokolant
 /-/Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.