BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253184
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2019 r.


Protokół
z posiedzenia
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
z dnia 16 lipca  2019 r.Pkt 1
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek
o godz. 9:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Marcin Koska aspirant Wydziału Ruchu Drogowego we Wrześni;
Marek Przyjemski kierownik Referatu Komunalnego;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
przedstawiciele mediów lokalnych;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek
przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Wyrażenia opinii w sprawie wniosków dotyczących:
   - ul. Dębowa i Orzechowa w Bierzglinku –wniosek mieszkańców o montaż progu zwalniającego,
   - ul. 17 Dywizji Piechoty i ul. Culica – wniosek mieszkańców o montaż progu zwalniającego,
   - ul. Szczecińska/Malborska/Koszalińska wniosek mieszkańców o montaż progów zwalniających,
   - zmiana oznakowania drogi gminnej z Gutowa Wielkiego do Kleparza,
   - droga gminna Gulczewko-Marzenin wniosek sołectwa o montaż progów zwalniających,
   - ul. Podmiejska Przyborki wniosek o lokalizację przejścia dla pieszych,
  - ponowne rozpatrzenie wniosku mieszkańca Psar Polskich poprzez wyznaczenie lokalizacji progów zwalniających,
    - zmian organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Września: dotyczący ul. Spacerowej, montaż progów zwalniających oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h,
    - ul. 17 Dywizji Piechoty wniosek wspólnoty o montaż znaku B-36,
    - ul. Królowej Jadwigi wniosek o wyznaczenie koperty na wysokości budynku 10B,
     - ul. Przemysłowa w sprawie zmiany organizacji ruchu.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 6 radnych jednogłośnie pozytywnie  przyjęła porządek obrad.

Pkt 3
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej radny Radosław Garbarek
zaproponował, by Komisja udała się na wizję lokalną.

Przed wizją lokalną  obrady opuścił radny Kornel Tomczak.

O godzinie  9:20 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej udała się na wizję lokalną.
O godzinie 10:35 Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej wróciła z wizji lokalnej w celu omówienia poszczególnych wniosków.

Po wizji lokalnej obrady opuścił radny Robert Smodlibowski  od tego momentu w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej brało udział 4 radnych.

Pkt 4
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
odczytał i omówił  wniosek w sprawie ul. Dębowej i ul. Orzechowej w Bierzglinku dotyczący montażu progów zwalniających (załącznik nr 3).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców dotyczący montażu progów zwalniających przy przystanku autobusowym na ul. Dębowej oraz na ul. Orzechowej w Bierzglinku przy posesji nr 9.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek dotyczący osiedla położonego przy ul. 17 Dywizji Piechoty i ul. Culica 2  w sprawie wniosku mieszkańców dotyczącego montażu progów zwalniających (załącznik nr 4).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych wnioskuje o uzupełnienie wniosku mieszkańców osiedla położonego przy ul. 17 Dywizji Piechoty i ul. Culica 2 przez podanie dokładnej lokalizacji progu zwalniającego .

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek mieszkańców dotyczący ul. Szczecińskiej/Malborskiej/Koszalińskiej w sprawie montażu progów zwalniających oraz oznakowania krzyżówki (załącznik nr 5).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych wnioskuje o wstrzymanie decyzji dotyczących montażu progów zwalniających oraz oznakowania krzyżówki ulic: Szczecińskiej-Malborskiej-Koszalińskiej ze względu na zmianę organizacji ruchu tych ulic.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek mieszkańców sołectwa dotyczący drogi gminnej Gulczewko-Marzenin w sprawie montażu progów zwalniających (załącznik nr 6).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych wnioskuje o przygotowanie projektu przez Referat Komunalny dotyczący poprawy bezpieczeństwa na  drodze gminnej Gulczewko-Marzenin w miejscowości Gulczewko i ponowne rozpatrzenie wniosku na Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek dotyczący lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Podmiejskiej w Przyborkach (załącznik nr 7).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący lokalizacji przejścia dla pieszych na ul. Podmiejskiej w Przyborkach.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wniosek dotyczący ponownego rozpatrzenia wniosku mieszkańców Psar Polskich ul. Rowerowej z wskazaniem przez nich lokalizacji progów zwalniających (załącznik nr 8).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek  mieszkańców Psar Polskich ul. Rowerowej dotyczący wyznaczonej lokalizacji progów zwalniających.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wniosek mieszkańców ul. Spacerowej w sprawie montażu progów zwalniających oraz wprowadzenia ograniczenia prędkości do 30 km/h (załącznik nr 9).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców ul. Spacerowej w sprawie montażu jednego progu zwalniającego przy posesji nr 11,13.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej dotyczący ul. 17 Dywizji Piechoty w sprawie  montażu znaku B-36, który był trzykrotnie przez komisję rozpatrywany (załącznik nr 10).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  dotyczący ul. 17 Dywizji Piechoty w sprawie  montażu znaku B-36.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek mieszkańca dotyczący ul. Królowej Jadwigi w sprawie wyznaczenia koperty na wysokości budynku 10 B (załącznik nr 11).


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek
  wyjaśnił, że w przypadku indywidualnych kopert mieszkańców, nigdy takie wnioski nie były pozytywnie rozpatrywane, ponieważ jednorazowa zgoda, spowodowałaby lawinę kolejnych wniosków.  Wnioski, które napływały w roku ubiegłym w tej samej sprawie, były negatywnie zaopiniowane.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych negatywnie zaopiniowała wniosek mieszkańca dotyczący ul. Królowej Jadwigi w sprawie wyznaczenia koperty na wysokości budynku 10 B.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił wniosek mieszkańca dotyczący ul. Przemysłowej we Wrześni w sprawie zmiany organizacji ruchu. Zaproponował, by nie poddawać wniosku pod głosowanie z powodu braku propozycji dotyczącej tego wniosku.(załącznik nr 12).

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek odczytał i omówił  wniosek mieszkańców Kleparza dotyczący zmiany oznakowania drogi gminnej z Gutowa Wielkiego do Kleparza (załącznik nr 13 ).

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 4 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek mieszkańców sołectwa Kleparz dotyczący zmiany oznakowania drogi gminnej z Gutowa Wielkiego do Kleparza poprzez dodanie dwóch znaków zakazu wjazdu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 12 T tabliczki informacyjnej: „Nie dotyczy dojazdu do posesji”, „Nie dotyczy ruchu lokalnego”.


Pkt 4
Radny Mirosław Zgoliński
powiedział, że chciałby zgłosić dwa wnioski, pierwszy wniosek dotyczy  drogi powiatowej biegnącej z wiaduktu w kierunku Gozdowa, by wykonać przycięcie krzewów, ponieważ jadąc od Gozdowa i skręcając w Bierzglinek jest bardzo zła widoczność. Drugi wniosek dotyczy wystosowania pisma do Nadzoru Budowlanego w sprawie pustostanu na ul. Orzechowej, który stwarza zagrożenie.

Radny Wojciech Szcześniak powiedział, że chciałby zgłosić wniosek dotyczący patroli policyjnych na drodze w kierunku Osowo Nowa Wieś Królewska, które odbywałyby się w godzinach popołudniowych  około 16.00-18.00 w piątki, ponieważ tam obowiązuje ograniczenie do 12T, a samochody ciężarowe z plandekami nie stosują się do tego zakazu.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Radosław Garbarek powiedział, że chciałby przypomnieć radnym o wnioskach, które zostały złożone przez mieszkankę Sokołowa, która oczekuje, by wjazd na posesję był z drogi krajowej nr 15 ul. Bitwy pod Sokołowem, co nie jest w kompetencji komisji, jest to droga krajowa i urząd gminy nie ma na tą sytuację wpływu. Wyjaśnił, żeby uniknąć kolejnych pism bez pokrycia w tej sprawie, zostanie podtrzymana opinia, która została wydana przez Komisję Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej dnia 30 sierpnia 2018 r. 
(załącznik nr 14).


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, radny Radosław Garbarek o godz. 11.30 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
 i  Polityki Społecznej

/-/Radosław GarbarekProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.