BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457809
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie owyborze najkorzystniejszej oferty na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) – etap 2

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

w części 1, 2, 3 i 4 postępowania

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej równowartości 5.548.000 euro na budowę układu drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą obwodnicy m. Września łączącego drogę krajową nr 15 z drogą krajową nr 92 na terenie Gminy Września (duża obwodnica) - etap 2 w części 1 - budowa odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym, części 2 - budowa wiaduktu w Gutowie Małym, części 3 - budowa dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami oraz części 4 - budowa drogi gminnej - łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia się, że w niniejszym postępowaniu w części 1 na budowę odcinka obwodnicy od ronda na DK 92 do wiaduktu w Gutowie Małym została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier

ul. Wiosny Ludów 58

62-330 Nekla

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 6.150.815,21 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 1 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz (oferta nr 1) - cena oferty brutto: 6.165.020,26 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 59,86 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 99,86 pkt.

2) Budownictwo Drogowe KASPRZAK Sp. z o.o., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 7.313.580,00 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 50,46 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 90,46 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 2 na budowę wiaduktu w Gutowie Małym została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 28.207.619,77 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 2 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Konsorcjum firm: Lider: Budownictwo Drogowe KASPRZAK Sp. z o.o., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń , Partner: WANT Sp. z o.o. ul. Korczaka 12, 83-110 Tczew (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 32.361.087,47 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 52,30 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 92,30 pkt.

2) STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (oferta nr 4) - cena oferty brutto: 30.205.093,09 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 56,03 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 96,03 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 3 na budowę dwóch rond wraz z łącznikiem i wylotami została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 4.519.807,37 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 3 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Zakład Wielobranżowy „TRANS-BRUK" Marek Begier ul. Wiosny Ludów 58 62-330 Nekla (oferta nr 2) - cena oferty brutto: 4.659.119,60 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,21 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 98,21 pkt.

2) Budownictwo Drogowe KASPRZAK Sp. z o.o., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 6.938.331,60 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 39,09 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 79,09 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W części 4 na budowę drogi gminnej - łącznik z ulicą Łokietka we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A., ul. Toruńska 200, 62-600 Koło,

Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 2.152.435,09 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 4 postępowania ważne oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1) Budownictwo Drogowe KASPRZAK Sp. z o.o., Jerka, ul. Łowiecka 29, 64-010 Krzywiń (oferta nr 3) - cena oferty brutto: 2.856.060,00 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 45,22 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 85,22 pkt.

2) TRANSPOL LIDER Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Łojewo 70, 88-101 Inowrocław (oferta nr 6) - cena oferty brutto: 2.220.976,83 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 58,15 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta otrzymała 98,15 pkt.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.