BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457963
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej, Komisji Edukacji oraz Komisji Komunalno - Finansowej z dnia 29 maja 2019 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi Nr V,
Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Nr IV,
Komisji Edukacji Nr IV
oraz
Komisji Komunalno – Finansowej Nr VI
z dnia 29 maja 2019 r.Pkt 1

Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.00 otworzył wspólne posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji Komunalno- Finansowej (załącznik nr 1), 4 członków Komisji Edukacji (załącznik nr 2),5 członków Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej (załącznik nr 3) oraz 5 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 4), .Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami komisji:
Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września;
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości;
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury;
Jan Krotoszyński, naczelnik Wydziału Inwestycyjno – Komunalnego;
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu;
Mirosław Morawski, komendant Straży Miejskiej;
Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjnego;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;
Media;

 
Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji (załącznik nr 5).

 


Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Omówienie materiałów na VI sesję Rady Miejskiej we Wrześni.
4. Wolne głosy radnych.
5. Zakończenie posiedzenia.
Pkt 3
1) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie:  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.

Radny Waldemar Grześkowiak opuścił posiedzenie Komisji Wspólnych i udał się na dyżur radnego.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w uzasadnieniu wskazano, że dokument planistyczny pozwoli na dostosowanie parametrów zabudowy do aktualnych potrzeb inwestycyjnych. Zapytał, czy aktualne potrzeby inwestycyjne zostały wskazane we wniosku inwestora, który na tym terenie będzie inwestował?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie zostały wskazane i nie muszą być wskazane.

Radny Damian Staniszewski zapytał, skąd gmina, będzie wiedziała, jakie będą aktualne potrzeby inwestycyjne?

 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie jest to wiadome.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.


Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150.


2) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że chciałby zapytać o kwestie  ustawy o ochronie gruntów rolnych i roli III B, chodzi o ten teren. Zapytał, czy gmina posiada zgodę Ministra na tego rodzaju odrolnienie?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina posiada zgodę Ministra.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że nie ma jej w załączonych materiałach.
Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy główny dojazd do tego terenu, to jest droga powiatowa nr 2162/P oraz droga gminna ul. Jarzębinowa, która jest droga osiedlową i czy jest ona przystosowana do takiego ciężkiego transportu oraz czy wiadomo jaki transport tam będzie się odbywał?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że na drodze gminnej transport może odbywać się taki, jaki zadecyduje gmina.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy można przewidzieć?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że można przewidzieć i jest on taki jak obecnie, gmina nie przewiduje żadnych zmian klasyfikacji tej drogi oraz innych czynności zmieniających możliwość poruszania się na tej drodze. Powiedział, że większe gabaryty, muszą wjeżdżać od ulicy drogi powiatowej w kierunku Witkowa.

Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy mieszkańcy zgłaszali jakiekolwiek uwagi do tego planu?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że nie zgłaszali uwag, plan był wyłożony do publicznego wglądu oraz odbyła się dyskusja publiczna na której nikt z mieszkańców się nie pojawił.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy gminna komisja urbanistyczno – architektoniczna wniosła jakiekolwiek uwagi do tego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli wniosła to jakie te uwagi miały charakter?

Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że plan jest opiniowany z komisją urbanistyczną, więc na pewno były jakieś uwagi. Powiedział, że w obecnej chwili nie posiada stosownych dokumentów i nie jest w stanie odpowiedzieć, natomiast dokument, który został przedstawiony radnym, jest wynikiem wszelkich uzgodnień i można domniemać, że wszelkie uwagi zostały uwzględnione.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy mógłby prosić o kopie protokołu z posiedzenia Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej?
Mateusz Waligóra, naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami i Architektury odpowiedział, że tak, zostanie udostępniony.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8.3) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił  projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni. 


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.

 

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.


Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni.


4) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej.
 

5) Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września omówił projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy wiadomo już jakiej kategorii „P” czy „S”, będzie karetka?

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina nie posiada takiej informacji oraz że Powiat Wrzesiński wraz ze Szpitalem Powiatowym zakupią karetkę na jaką będzie zapotrzebowanie.  

Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.


6) Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Radny Kornel Tomczak zapytał o zmiany w trzech zadaniach uchwały budżetowej. Pierwsze zadanie wpisane jest w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność, zapytał jakie zadanie budżetowe zostało umniejszone o wskazaną kwotę 70 tys złotych?

Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości odpowiedziała, że zadanie na kwotę 70 tys zł dotyczyło pokrycia kosztów energii cieplnej jednostek oświatowych, jest to zmiana między rozdziałami.

Radny Kornel Tomczak zapytał o dział 851 ratownictwo medyczne, rozdział 85195 pozostała działalność w którym zadanie zostało umniejszone o 32 tys złotych?

Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości powiedziała, że trudno jej jest teraz odpowiedzieć, ponieważ cały budżet i zmiany konstruowała Pani Skarbnik. Poinformowała, że zostanie to sprawdzone.

Radny Kornel Tomczak zapytał o zadanie budżetowe w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gdzie wydatek został umniejszony o 20 tys w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu? 

Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości odpowiedziała, że z rozdziału 90005 ochrona powietrza  atmosferycznego i klimatu zostało umniejszone o 20 tys oraz wcześniejsze 30 tys., gdzie zwiększono o 50 tys wydatki na bieżącą działalność czyli dotacje podmiotową na Wrzesiński Ośrodek Kultury.

Radny Kornel Tomczak zapytał, czego dotyczyła umniejszona kwota 20 tysięcy? 

Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości odpowiedziała, że zostało przesunięte z wydatków bieżących. Poinformowała, że szczegółowo zostanie przedstawione na sesji.

Radny Ryszard Szwajca zapytał o rozdział 90002 zarówno dochody i wydatki z tyt. opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Poinformował, że uchwalono budżet w tym dziale wydatków na kwotę  8.483.210,31 zł, po zmianach budżetu jest kwota 8.491.151,00 zł, jest to różnica 7.941,23 zł, gdzie o taką kwotę wzrosły wydatki. Powiedział, że z nadwyżki zasobów finansowych tego działu z ubiegłych lat, pozostała na rok 2019 kwota 7 941,23 zł, która nie pasuje aby umieścić ja w wydatkach, powinna ona zasilić dochody budżetu. Kwota jest wspomniana także w ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaproponował aby wyjaśnić tą sytuacje na najbliższej sesji gdyż Regionalna Izba Obrachunkowa w ciągu miesiąca może zwrócić na to uwagę.   

Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości odpowiedziała, że odpowiedzi udzieli na sesji.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że gmina posiada uchwałę w sprawie nowej taryfy opłat za wywóz odpadów. Zwiększono planowane dochody w stosunku do uchwalonego budżetu o kwotę 1.900.000,00 złotych. Wyjaśnił, że jeżeli zostanie to podzielone przez siedem miesięcy, gdzie obowiązują nowe stawki to wychodzi kwota 271 000,00 zł na miesiąc wzrostu i porównując dochody z planowanymi wydatkami to równowaga nie bilansuje się, ponieważ wydatki są o więcej niż 1 mln wyższe niż planowane dochody. Powiedział, że na etapie konstruowania realizacji budżetu, powinno to już być obliczone prawidłowo, ponieważ były już do tego podstawy, ile powinny wynosić dochody oraz jakie są planowane wydatki. Zapytał, dlaczego zwiększono dokładnie o kwotę 1.900.000,00 zł a np. nie o kwotę 1.845.000,00 zł? Poinformował, że w rozdziale z tytułu kar i innych opłat związanych z nieterminową płatnością zapisana jest kwota 55 000,00 zł zaproponował żeby to rozdzielić, aby nie kolidowała z samą istotą tej sprawy.

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że uwaga radnego Ryszarda Szwajcy o zapisanej kwocie, która nie pasuje, ponieważ po przeliczeniu liczby osób w systemie, stawki i okres za jaki ta opłata jest wyższa, jest słuszna. Wyjaśnił, że Pani Skarbnik przygotowując zmianę w tej pozycji, przyjęła regułę ostrożnościową aby nie uwzględniać optymistycznie całej kwoty, która wynika z wyliczenia. Poinformował, że znajduje się również grupa osób i kwota liczona w kilku tysiącach złotych, której nie udaje się w terminie uzyskać i jest to pozycja, która  pod koniec roku będzie możliwa do skorygowania, gdyż będzie już po kolejnych terminach płatności „opłaty śmieciowej”. Wynika to z ostrożności w planowaniu środków, które maja wpłynąć do budżetu i jest to dla gminy bezpieczniejsze, ponieważ jeśli środki które wpłyną do budżetu będą większe to nic złego się nie wydarzy a gdyby nie wpłynęły i gmina nie uzyska takiej kwoty oraz jednocześnie po stronie wydatków, planowała na co środki zostaną wydane to pod koniec roku trzeba by było szukać. Kwota została założona w oparciu o ostrożnościowy szacunek.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że pracowano nad tym aby uczciwie i dobrze oszacować wzrost cen za wywóz odpadów i jeśli na tą chwile mieszkaniec spojrzy na budżet i zobaczy że stawka została podwyższona a budżet w tej sprawie się nie bilansuje. Poinformował, że mieszkańcy oraz on sam mogą być zaniepokojeni.   
    
Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że przyjęta reguła przy konstruowaniu budżetu z ostrożnością planowania środków, które wpływają do budżetu przez lata się sprawdziła.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że na etapie uchwalania budżetu gmina posiadała dochody majątkowe w kwocie ok. 2.600.000,00 zł a w obecnej chwili 550.000,00 złotych. Zapytał, czy mógłby uzyskać na ten temat informacje?

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że odpowiedz zostanie przygotowana na sesje.

Radny Damian Staniszewski powiedział, że pojawił się wydatek 20 tys na drogi wewnętrzne.  Zapytał jakie są to drogi wewnętrzne w gminie?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak zaproponował aby odpowiedz została przygotowana na sesje.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.


Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.7) Danuta Miś, naczelnik Wydziału Księgowości omówiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.


Komisja Komunalno – Finansowa w obecności 7 radnych, 5 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Edukacji w obecności 4 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej w obecności 5 radnych,  4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 5 radnych, jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.Pkt 4
Radny Damian Staniszewski zapytał, czy na najbliższej sesji będą procedowane projekty uchwał opracowane i przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczących petycji mieszkańców w I petycji dotyczącej ulicy Owocowej oraz II petycji dotyczącej sterylizacji, czy mógłby uzyskać informacje?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że na posiedzeniu jest nieobecny Przewodniczący Rady Miejskiej i trudno udzielić informacji w tej sprawie.

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że porządek obrad znają wszyscy, takiej informacji w nim nie ma więc projekty nie będą procedowane.

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedłożył przygotowane przez komisje projekty uchwał Przewodniczącemu Rady Miejskiej Waldemarowi Grześkowiakowi?


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radny Włodzimierz Wawrzyniak  odpowiedział, że tak projekty zostały przedłożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że składa wniosek formalny w kwestii Legitymacji Radnego. Zapytał, czy w tej kwestii coś się dzieje?

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że trudno udzielić  informacji w tej sprawie, ponieważ Przewodniczący Rady jest nieobecny.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że chciałby za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi, złożyć do Pana Burmistrza Tomasza Kałużnego wniosek o dofinansowanie szkolenia  Sołtysów i członków Rad Sołeckich z tematyki związanej z funkcjonowania Funduszy Sołeckich. Wyjaśnił, że wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 2 000 zł/netto na wyżej wymienione szkolenie, ponieważ ostatnia Komisja Rozwoju Wsi wykazała, że sołtysi posiadają dużą wiedzę, jednak w wielu przypadkach niekompletną. Powiedział, że wśród sołtysów, jest wiele nowych osób bez żadnego doświadczenia a szkolenie przeprowadzone przez osobę, która na co dzień zajmuje się tematyką wsi i jest jednym z redaktorów gazety sołeckiej w osobie  Pani Grażyny Jałgos – Dębskiej, która usystematyzuje tą wiedzę, rozwieje wszelkie wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania. Poinformował, że pozostałą część kosztów zadeklarowało pokryć kilku radnych ze swoich diet w szczególności wynajem sali na ok. 200 osób, obsługę medialną i tym podobne inne koszty. Powiedział, że jest to pierwszy rok funkcjonowania funduszy i dlatego jest bardzo ważna edukacja i budowanie świadomości swoich praw i obowiązków wśród Sołtysów i Rad Sołeckich.          

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że Sołtysi wielokrotnie byli szkoleni przez firmy, które zajmują się szkoleniami na temat Funduszu Sołeckiego. Wyjaśnił, że takich szkoleń odbyło się około sześć oraz to że jeździli indywidualnie na szkolenia zewnętrzne, gdzie zjeżdżali się sołtysi z całej Wielkopolski. 

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że posiedzenie Komisji Rozwoju Wsi wraz z sołtysami nie miało na celu szkolenia Sołtysów, tylko aby sołtysi przekazali Komisji samo wydatkowanie funduszu, jak to działa, żeby podzielili się informacją z Komisją. Wyjaśnił, że jedna z Pań Sołtys po wystąpieniu radnego, poinformowała, że Sołtysi potrafią pisać i czytać oraz że nie chcą więcej szkoleń.

Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że to była tylko opinia Pani Sołtys i była ona jedyna, ponieważ podczas posiedzenia Komisji, której był biernym słuchaczem, zaniepokoiło go to że wśród sołtysów nie ma świadomości i chyba nie rozumieją idei Funduszy Sołeckich. Wyjaśnił, że jest to forma budżetu obywatelskiego i uzyskują pełną niezależność. Powiedział, że wśród sołtysów    nie dostrzegł tej świadomości i trwoga, dużo znaków zapytania, jakieś bariery sztucznie wytwarzane oraz nie zrozumiałość istoty tematu, dlatego wystąpił z taką inicjatywą, ponieważ takie szkolenie rozwiązałoby wszystkie wątpliwości.

Radny Mirosław Zgoliński powiedział, że na spotkaniu Komisji z Sołtysami Pan Radny chciał wmówić, że nie mają żadnej pomocy z Urzędu, natomiast Sołtysi jednogłośnie stwierdzili, że uzyskują dużą pomoc. 

Radny Jarosław Kowalewski wyjaśnił, że był uczestnikiem biernym i zatrwożyło go to, że budżet, który funkcjonuje 5 miesięcy i już doszło do nieformalnego głosowania, które nie wiadomo do czego miało służyć, czy zniechęcić, czy pokazać jakie jest nastawienie wśród sołtysów. Powiedział, że jest to pierwszy rok funkcjonowania funduszu i głosowanie było niepotrzebne. 

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września wyjaśnił, że od pojawienia się ustawowej wersji funduszu sołeckiego, gdzie w Gminie Września fundusz sołecki istnieje od 1992 roku, Sejm uchwalił Fundusz Sołecki ustawowy z którego można korzystać lub nie. Powiedział, że sołtysi przeszli wielokrotnie szkolenia i Rada Miejska do końca marca musi zaopiniować i zgłosić do Ministerstwa Finansów, czy w dane gminie przyjmowana jest realizacja ustawowego budżetu funduszu sołeckiego i każdorazowo sołtysi opiniowali negatywnie pomysłu wprowadzenia w Gminie Września tego funduszu. Rada Miejska poprzedniej kadencji zagłosowała wbrew opinii ok. 90% Sołtysów, którzy byli przeciwni wprowadzeniu funduszu sołeckiego, wbrew tym opiniom Rada Miejska w dużej mierze dla sprawdzenia jak to zadziała w gminie i przegłosowała, że w roku 2019, jest realizowany fundusz sołecki. Po pierwszych miesiącach tego funduszu, zapytanie  Przewodniczącego Komisji w trakcie realizacji funduszu sołeckiego, jest zasadne, ponieważ jest to odpowiedni czas. Poinformował, że fundusz sołecki w Gminie Września działa od 1992 roku i różnica miała polegać na tym, że po wprowadzeniu funduszu ustawowego, Państwo miało gminom, które będą uczestniczyć w tym programie zwracać ok. 50% a na dzień dzisiejszy wyniesie on ok.10%. 


Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że skoro Rada wbrew woli sołtysów głosowała na temat wydzielenia funduszu to, kto był projektodawcą tej uchwały i dlaczego tak się stało, że były poddane pod obrady Rady Miejskiej?           

Tomasz Kałużny, Burmistrz Miasta i Gminy Września odpowiedział, że Sołtysi nie posiadają inicjatywy uchwałodawczej, opinia sołtysów jest tylko opinią a projektodawcą był  Burmistrz Wrześni, który posiada takie prawo aby poddać pod głosowanie oraz to że radny Bogumił Kwiatkowski głosował za wprowadzeniem tego funduszu.

Radny Bogumił Kwiatkowski odpowiedział, że nadal jest za funduszem.

Radny Damian Staniszewski zapytał, Przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Grześkowiaka, czy na najbliższej sesji będą procedowane projekty uchwał przygotowane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji dotyczących petycji, które zgłaszali mieszkańcy Miasta i Gminy Września dotyczącej ul. Owocowej i sterylizacji?

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że w programie porządku obrad nie ma tych projektów uchwał .

Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że nie będą procedowane. 

Przewodniczący Rady Miejskiej radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że zależy to od radnych.

                    
Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak, o godz. 16:59 zamknął wspólne posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 15 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji

/-/Bogdan Nowak


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
                                               /-/Mirosław Zgoliński


Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej
/-/Radosław GarbarekProtokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.