BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463577
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: cześć 1 - przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni, część 2 - przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych branży drogowej: część 1 - przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni, część 2 - przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - przebudowa ul. Przemysłowej we Wrześni została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

 

MS Biuro Projektowe Michał Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 31.463,40 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni,

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) Przedsiębiorstwo Projektowo-usługowe „SYSTEM A" Antoni Przybylski ul. Kawiary 25c/D/5, 62-200 Gniezno - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 47.355,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 39,86 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 79,86 pkt.

2) MW Projekt Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak, ul. Wiklinowa 5a/16, 61-457 Poznań - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 55.227,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 34,18 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 74,18 pkt.

3) PBS Dit Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 50.430,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 37,43 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 77,43 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - przebudowa ul. Stromej w Psarach Polskich została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

MS Biuro Projektowe Michał Sroka

ul. Borowa 4

62-200 Gniezno

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 39.286,20 otych,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, termin płatności faktury - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) MW Projekt Drogowa Pracownia Projektowa Marcin Wawrzyniak, ul. Wiklinowa 5a/16, 61-457 Poznań - oferta nr 3 - cena oferty brutto: 77.613,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 30,37 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 70,37 pkt.

2) PBS Dit Ryszard Przybył, ul. Kościuszki 60/4, 62-300 Września - oferta nr 4 - cena oferty brutto: 59.040,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 39,93 pkt, termin płatności faktury - 40,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 79,93 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.