BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
12951000
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-10-2019
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania na przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 postępowania

 

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Wrzesińskiego Ośrodka Kultury we Wrześni w części 2 - budowa parkingu wraz z drogami dojazdowymi do WOK realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4: Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 2 na budowę parkingu wraz z drogami dojazdowymi do WOK została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

Zakład Drogowy Sp. z o.o.

Psary Małe, ul. Krótka 1a

62-300 Września

Cena wybranej oferty brutto po poprawieniu omyłek wynosi: 790.245,50 złotych.

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 40%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu w części 2 ważną ofertę złożył Zakład Budowlany GRINBUD Jarosław Sieszchuła ul. Olsztyńska 15, 62-200 Gniezno, cena oferty brutto: 820.784,99 zł, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, oferta uzyskała w kryterium: cena - 57,77 pkt, okres dodatkowej gwarancji: 40,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 97,77 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.