BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14253175
ostatnia aktualizacja BIP'u:
04-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2019 r.Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 21 maja 2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
o godz. 9.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent  w Biurze Rady,
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.

Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2018 oraz sformułowanie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tego tytułu.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.Komisja Rewizyjna w obecności 3 radnych jednogłośnie przyjęła porządek obrad.


Pkt 3
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca
poprosił komisję o przystąpienie do sporządzenia opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2018  (załącznik nr 3).


Komisja Rewizyjna dokonując oceny wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz oceny przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu 2018 r. stwierdza zgodność z zasadami prowadzenia gospodarki finansowej. Dochody i wydatki publiczne są klasyfikowane zgodnie z obowiązującą  klasyfikacją budżetową oraz zasadami rachunkowości.


Komisja Rewizyjna stwierdza, że przedstawione jej dokumenty oraz dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach  rachunkowych są opisane w sposób umożliwiający identyfikację kontrolowanego i zakończonego zadania. Kontrolowane dokumenty posiadają znamiona dokumentów finansowych, opatrzone są w niezbędne podpisy, daty i pieczątki. Rachunki i faktury  są prawidłowo opisane i podpisane.
Reasumując przedstawione zagadnienia po szczegółowej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września, informacji o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniach  finansowych oraz innych dokumentach źródłowych udostępnionych na czas pracy komisji.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że  realizacja budżetu gminy za 2018 rok przebiegała prawidłowo w wyniku czego uzyskano planowane i oczekiwane efekty.
Członkowie Komisji nie wnieśli uwag, co do celowości i zasadności wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta i Gminy Września. Stwierdzono, że środki finansowe  wydawane były zgodnie z prawem z zachowaniem zasad gospodarności i rzetelności.
Mając na uwadze powyższe, Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca poprosił komisję o sformułowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi  Miasta i Gminy Września za 2018 rok (załącznik nr 3).

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach 2.04.2019 r. 9.04.2019 r. 17.04.2018 r., 7.05.2019 r., 15.05.2019 r. oraz 21.05.2019 r. analizę realizacji budżetu za 2018 r.
W oparciu o sporządzoną opinię w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za rok 2018, która stanowi załącznik  do wniosku, Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.


Komisja Rewizyjna stwierdza, że wydatki realizowane były w granicach kwot określonych w uchwale budżetowej, a w toku wykonywania budżetu przestrzegano zasad gospodarki finansowej. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi  Miasta i Gminy Września absolutorium za 2018 rok.


Za wnioskiem o udzielenie absolutorium 3 głosy,
Przeciwko wnioskowi o udzielenie absolutorium 0 głosów,
Wstrzymano się 0 głosów.Pkt 4,5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 13:10 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Ryszard SzwajcaZastępca Komisji Rewizyjnej

/-/radny Radosław Garbarekczłonek Komisji Rewizyjnej


/-/radny Bogumił KwiatkowskiProtokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.