BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457896
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 


Protokół
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 2 kwietnia 2019 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 15.00 otworzył posiedzenie Komisji. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia nie będący członkami Komisji:
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady.


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca przedstawił porządek obrad Komisji Rewizyjnej (załącznik nr 2).


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena realizacji Uchwały Nr XXIX/401/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
3. Wolne głosy i wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia

Komisja Rewizyjna poprosiła o dostarczenie materiałów źródłowych dotyczących wykazu wydatków budżetu, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiącego wydatek budżetowy w 2018 r. czyli realizację Uchwały Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 r. ustalającej wydatki budżetu gminy w 2017 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. zgodnie z załącznikiem do w/w uchwały Rady Miejskiej we Wrześni, który zawiera 17 zadań na łączną kwotę 5 914 110,53 zł z terminem ostatecznym dokonania wydatku na 30 czerwca 2018 r. (załącznik nr 3).

Zad.1  Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kleparzu – 92109/6050

Plan 148 595,80 zł


Wydatkowano 148 595, 80 zł


Środki niewykorzystane 0,00 zł


Faktura nr 6/2018 z 7 lipca 2018 r.  F18/2918                        
Zakład Ogólnobudowlany M. Jarzembowski Niechanowo  148 595,80 zł


umowa nr WIK.ZP.272.10.164.2017 z 7 listopada 2017 r.   247 742,02 zł


protokół odbioru  251 628,15 zł

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawionej tak dużej różnicy między zawartą umową na wykonanie zadania, a  fakturą, która została zapłacona. 


Zad.2 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborki ul. Modrakowa oraz w Psarach Małych – 90015/6050.

Plan  52 129,19 zł


Wydatkowano   51 637,19 zł


Środki niewykorzystane   492,00 zł


Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r.  F18/962

                                          
projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy Września     700,00 zł    
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.
Faktura nr 1/ET/03/2018 z 5 marca 2018 r.  F18/964
Elektro-Tele D. Śmigielski – Gniezno                                      50 937,19 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.172.2017 z 22 listopada 2017 r.

RAZEM:                                                                                  51 960,88 zł             


Zad.3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Jabłoniową i Wierzbową w Bierzglinku z wewnętrzną gruntową drogą gminną zlokalizowaną na działce nr geod.285 ob. Obłaczkowo - 60016/6050.


Plan    50 245,50 zł

Wydatkowano   50  245,50 zł


Środki niewykorzystane    0,00 zł


Faktura nr 02/2018 z 15 marca 2018 r.  F18/1337
PBS DIT Ryszard Przybył Września    50 245,50 zł
umowa nr WIK.ZP.242.10.64.2017 z 23 maja 2017 r.Komisja Rewizyjna zwróciła się do Danuty Miś Naczelnika Wydziału Księgowości o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, czy kara umowna naliczona wykonawcy tej inwestycji została zrealizowana. Z dostarczonych materiałów źródłowych wynika, że gmina zapłaciła całą kwotę 50 245,50 zł, przelewu dokonano 6 kwietnia, natomiast w wyniku wykonania nieterminowego zadania na wykonawcę została naliczona kara umowna.


Zad. 4 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa drogi gminnej w rejonie ulicy R. Dmowskiego we Wrześni”- 60016/6050.

Plan   37 392,00 zł


Wydatkowano   37 392,00 zł


Środki niewykorzystane     0,00 zł  

 
Faktura nr 4/2018 z 11 kwietnia 2018 r.  F18/1700
PBS DIT Ryszard Przybył Września      37 392,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.102163.2017


Zad.5 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Rzemieślniczej we Wrześni – 90015/6050.

Plan      5 400,00 zł
Wydatkowano   5 400,00 zł
Środki niewykorzystane     0,00 zł  

 
Faktura nr 1/03/2018 z 1 marca 2018 r.  F18/965
Projekty i Nadzory Elektryczne K. Dolata Września   5 400,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.261.2017 z 8 listopada 2017 r.


Zad.6 „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Sokołowskiej i ulicy Łokietka we Wrześni” - 60016/6050.

Plan     3  677  314,96 zł
Wydatkowano    3  676  035,88  zł
Środki niewykorzystane   1 279,08 zł


Faktura nr  P/N/10102256/002/18 z 26 marca 2018 r. – F18/1286
ENEA Poznań – opłata przyłączeniowa   1 780,28 zł
umowa nr 22999/2017/OD5/ZR4                                  

Dziennik Budowy KP nr  4596  z 15 marca 2018r. - P18/1615   15,64 zł
Starostwo Powiatowe

Faktura nr 1/04/2018 z 18 kwietnia 2018r. - F18/1782    540 883,54 zł
BUD-AN Sp. z o. o. - Kalisz
umowa nr WIK.ZP.272.10.139/2017 z 6 października 2017 r.

Faktura nr 1/04/2018 z 18 kwietnia 2018r – F18/1782
BUD-AN Sp. z o. o. - Kalisz                        51 414,28 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.139/2017 z 6 października 2017 r.
   
Faktura nr 327/04/18 z 13 kwietnia 2018r. - F18/1690
PWIK Września     2 460,00 zł
usunięcie kolizji

Faktura nr 4/05/2018 z 30 maja 2018r. - F18/2581
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.    932 628,51 zł

Faktura nr 5/06/2018 z 27 czerwca 2018r – F18/3388
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz                        986 610,14 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.


Faktura nr 5/06/2018r z 27 czerwca 2018r – F18/3388   149 184,38 zł
BUD-AN Sp .z o. o. Kalisz
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r

Faktura nr 1/02/2018 z 12 lutego 2018r – F18/966
BUD-AN Sp.z o.o. Kalisz   58 056,95 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.


Faktura nr 1/02/2018 z 12 lutego 2018r – F18/966
BUD-AN Sp. z o. o. Kalisz                   953 002,16 zł
umowa nr WIK.ZP. 272.10.139.2017 z 6 października 2017 r.                                    


RAZEM:   3 676 035,88 zł
60016/6050 – 3 417 380,27 zł    90001/6050 – 258 655,61 zł


Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej braku Faktury za wykonanie pracy inspektora nadzoru.


Zad.7 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „budowa dróg gminnych w rejonie osiedla ul. Azaliowej we Wrześni” - 60016/6050.


Plan   102 090,00 zł
Wydatkowano    0,00 zł
Środki niewykorzystane   102 090,00 zł


Komisja Rewizyjna zwróciła się do Roberta Stachowicza Kierownika Referatu Inwestycyjnego o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przyczyn niezrealizowania zadania nr 7.

 
Zad.8 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Psary Małe ul. Folwarczna i Wakacyjna  – 90015/6050.

Plan  71 668,19  zł
Wydatkowano 71 443,80  zł
Środki niewykorzystane  224,39 zł

Faktura nr 5/2018 z 16 lutego 2018 – F18/579
ENERGORAD R. Gołuch – Środa Wlkp.   70 443,80 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.173.2017 z 22 listopada 2017 r.

Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r. - F18/962                            
Projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy – Września   1  000,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.

RAZEM: 71 443,80 zł


Zad.9 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaczanowo ulica Ogrodowa – 90015/6050.


Plan    47 723,86  zł
Wydatkowano  46 993,52  zł
Środki niewykorzystane  730,34 zł


Faktura nr 4/2018 z 16 lutego 2018 – F18/580
ENERGORAD R. Gołuch – Środa Wlkp.  46 293,52 zł
umowa nr WIK.ZP.272.10.171.2017 z 22 listopada 2017 r.
Faktura nr 3/2018 z 6 marca 2018 r. - F18/962
projekty i Nadzory Branży Elektrycznej – A. Cichy – Września   700,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.281.2017 z 4 grudnia 2017 r.

RAZEM: 46 993,52 zł


Zad.10 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia parkingu publicznego przy ul. Szosa Witkowska we Wrześni” – 60016/6050.

Plan   6 150,00  zł
Wydatkowano   6 150,00  zł
Środki niewykorzystane  0,00 zł


Faktura nr 06/2018 z 6 kwietnia 2018r. – F18/1531
OLKO s. c. Września   6 150,00 zł
umowa nr WIK.ZP.272.4.245.2017 z 5 października 2017 r.


Pkt 3
Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 8.00, na którym  odbędzie się kontynuacja oceny realizacji  uchwały Nr  Nr XXIX/401/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (pozostaje 7 zadań do rozliczenia).

 


Pkt 4
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, radny Ryszard Szwajca o godz. 17:36 zamknął posiedzenie Komisji. Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/radny Ryszard SzwajcaZastępca Komisji Rewizyjnej

/-/radny Radosław Garbarekczłonek Komisji Rewizyjnej

/-/radny Bogumił Kwiatkowski
Protokolant
Agnieszka Kasprzak

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.