BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14457995
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na rozbudowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: cześć 1 - budowa punktu kamerowego PK11 - rondo Matyi, część 2 - budowa punktu kamerowego PK14 - ul. Szosa Witkowska (II postępowanie)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę monitoringu wizyjnego Gminy Września: część 1 - punkt kamerowy PK11 - rondo Matyi, część 2 - punkt kamerowy PK 14 - ul. Szosa Witkowska (II postępowanie).

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - budowa punktu kamerowego PK11 - rondo Matyi została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

ELROB Robert Rosiak

ul. Spokojna 28

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 51.750,53 otych,

Skrócenie terminu wykonania: 50 dni,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

 

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) SPEEDTECH Łukasz Szybko ul. Miłosławska 16, 62-300 Września- oferta nr 2 - cena oferty brutto: 54.197,49 złotych, skrócenie terminu wykonania: 30 dni, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 57,29 pkt, skrócenie terminu wykonania: - 20,00 pkt, termin płatności faktury: 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 97,29 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - budowa punktu kamerowego PK14 - ul. Szosa Witkowska została wybrana oferta nr 1 złożona przez:

ELROB Robert Rosiak

ul. Spokojna 28

62-300 Września

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 47.987,32 otych,

Skrócenie terminu wykonania: 50 dni,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, skrócenie terminu wykonania - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 wpłynęła poniższa ważna oferta:

1) SPEEDTECH Łukasz Szybko ul. Miłosławska 16, 62-300 Września - oferta nr 2 - cena oferty brutto: 51.839,58 złotych, skrócenie terminu wykonania: 30 dni, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 55,54 pkt, skrócenie terminu wykonania - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 95,54 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.