BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14291758
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr I z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

Protokół nr I

z posiedzenia

Komisji Skarg,Wniosków i Petycji

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

Pkt 1

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 13.00 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji (załącznik nr 1). 

 

 

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;

Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;

Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady;

Grażyna Sobczak, przedstawiciel mieszkańców;

 

 

Pkt 2

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).

 

 

  Porządek obrad

 

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3.Rozpatrzenie petycji Mieszkańców ul. Owocowej we Wrześni.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

Pkt 3 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak przedstawił Plan Pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na 2019 rok (załącznik nr 3).

 

 

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 5 radnych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Komisji Skarg,Wniosków i Petycji na rok 2019.

 

 

Pkt 4

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał Grażynę Sobczak, przedstawiciela mieszkańców, czy chciałaby coś uzupełnić do omawianej petycji (załącznik nr 4)? 

 

Grażynę Sobczak, przedstawiciel mieszkańców  podziękowała za spotkanie w takim gronie oraz możliwość zajęcia głosu w ważnej dla mieszkańców ulicy Owocowej sprawie. Wyjaśniła, że ul. Owocowa to właściwie centrum miasta, które zyskało status miejskiej ulicy w dniu 30 września 2002 roku, to już ok. 17 lat, jak jest to ulica miejska niestety w kurzu, wśród bajor, kałuż. Powiedziała, że są mieszkańcami  Wrześni, podatnikami, którzy kochają swoje miasto, którzy patrzą z lubością jak prężnie się rozwija, dynamicznie jak pięknieje oraz to, że na równi z innymi chcą być dumni z tego miasta. Poinformowała, że w związku z tym,  chciałaby odnieść się do artykułu z Konstytucji Rzeczpospolitej Polski „wszyscy wobec prawa są równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”. Powiedziała, że jako reprezentantka mieszkańców ulicy Owocowej, prosi aby radni wzięli słowa pod uwagę, że 17 lat to naprawdę wystarczająca ilość ażeby przychylnie Rada się do tego ustosunkowała.                

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poprosił Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września o ustosunkowanie się do informacji w sprawie petycji. 

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że ulica Owocowa nie jest utwardzona, jest to część miasta, która wymaga doinwestowania, ponieważ każda ulica w gminie, która takiego utwardzenia nie posiada, powinna mieć infrastrukturę drogową. Warunkiem, każdej budowy jest posiadanie opracowanej dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń na budowę wydawanych przez Starostwo Powiatowe we Wrześni oraz zabezpieczone środki na realizację w budżecie Miasta i Gminy Września. Poinformował, że jeżeli chodzi o ulice Owocową i tą część miasta to gmina jest na etapie opracowywania dokumentacji technicznej oraz utwardzenia całej części terenu, ponieważ sprawa nie dotyczy tylko ul. Owocowej, ale także innych ulic oraz, że część z nich jest częściowo skanalizowana, ale nie do końca skanalizowana jest ul. Owocowa. Wyjaśnił, że PWiK ma w planie wykonanie dwóch krótkich odcinków kanalizacji w rejonie ul. Owocowej z zastrzeżeniem, że być może zakres będzie większy, jeżeli tak zdecyduje zarząd spółki. Powiedział, że dokumentacja techniczna obejmuje budowy budowę utwardzenia tych dróg tj. budowę jezdni, chodników oraz dodatkowego przejścia tylko dla pieszych bez możliwości przejazdu pojazdami. Dodał, że z dokumentacją jest jeden kłopot, który wpływa na czas zakończenia prac, ponieważ gmina musi w sześciu przypadkach, w tym trzech na ul. Owocowej uzyskać z Ministerstwa zgodę na odstąpienie od warunków określonych przepisami prawa budowlanego, jest to normalna procedura, która jest wykorzystywana przy budowach. Poinformował, że projektant, który opracowuje dokumentację dla gminy, przedstawił propozycję, która przewidywała w tym rejonie ruch jednokierunkowy. Była to koncepcja ciekawa, ale z drugiej strony  kłopotliwa, ponieważ mógłby powstać konflikt przy wyjazdach i w związku z tym gmina  wybrała standardowe rozwiązanie, które funkcjonuje na wszystkich osiedlach, czyli jezdnia dwukierunkowa oraz chodniki z obydwu stron, minusem tego rozwiązania może być parkowanie aut na chodnikach  przez mieszkańców, więc będzie to standardowy pod względem funkcjonalności układ drogowy. Powiedział, że termin jest zależny od wydanej przez Ministra decyzji, która może trwać to od miesiąca do pół roku. Jeśli gmina uzyska zgodę Ministra na odstępstwa, będzie  mogła zakończyć etap projektowania i będzie mogła wystąpić o decyzję ZRID-owską,  ponieważ w pewnych miejscach gmina będzie musiała wejść w prywatne grunty. Posiadając  decyzje ZRID-owską gmina może etapować pracę dzieląc cały projekt, co jest uzależnione od możliwości budżetu.

Poinformował, że jeśli nic się nie wydarzy na etapie Ministerstwa to gmina powinna dokumentacje projektową i decyzje uzyskać w tym roku, natomiast gmina nie będzie w stanie  ze względu na trwające inwestycje podjąć się realizacji tej inwestycji w tym roku. Wyjaśnił, że we wrześniu rozpocznie się debata nad budżetem na rok 2020 i wtedy będzie można wrócić do tego tematu. To w tym czasie będzie  można wpisać inwestycje do realizacji, a  jeśli nie, to pozostanie wariant etapowania lub odłożenia inwestycji na późniejszy termin. 

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odczytał odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni na petycję z dnia 31 stycznia 2019 r. (załącznik nr 5).

Powiedział, że elementem projektu technicznego jest także kosztorys, który po zamknięciu dokumentacji projektowej przedstawi szacunkowe koszty zadania. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy nie ma dokumentacji projektowej oraz środków aby w tym roku zrealizować inwestycje?  

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że przychylając się do potrzeb o których pisali mieszkańcy, pierwszym warunkiem jest projekt, który został zlecony i jest już na ukończeniu, kolejnym warunkiem formalnym jest uzyskanie decyzji oraz zabezpieczenie środków i dopiero będzie można powiedzieć, czy będzie to możliwe do zrealizowania w przyszłym roku w całości lub w części, czy w jeszcze późniejszym terminie. To jest to kwestia środków finansowych.       

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, jaki orientacyjny byłby koszt całej inwestycji?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to co najmniej kilka milionów złotych. 

 

Grażynę Sobczak, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że mieszkańcy nie „marzyli” o całej takiej inwestycji, ponieważ zdają sobie sprawę, że jest to ogromna inwestycja i są tego świadomi ale wydaje im się, że etapami też można i zadowoliłoby to mieszkańców.  

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że projektować jest dobrze kwartałami, ponieważ można poprawić przebiegi dróg, powstaje koncepcja organizacji ruchu. Powiedział, że projektować jest lepiej globalnie a realizować można wtedy etapami ponieważ zależny to wszystko od środków finansowych.  

 

Grażynę Sobczak, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że mieszkańcy dziwią się, że jest to tak blisko centrum i tak zapomniane.  

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że nie ma czegoś takiego jak zapomniane części miasta jest to fikcja, ponieważ, nigdy nie jest tak, że znajdą się środki na wszystko oraz to że oprócz miasta są wsie na których są także wykonywane inwestycje.

 

Radny Damian Staniszewski  zapytał,  czy opracowanie dokumentacji technicznej dla dróg pomiędzy ul. Donaja, a ul. Owocową była jednym z punktów wydatków niewygasających nad którymi radni głosowali?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że musi zostać to sprawdzone.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że na sesji na której radni głosowali było przedstawione, że opracowanie dokumentacji odbędzie się do końca kwietnia. Zapytał, czy ten termin jest zagrożony?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to projektant ma taki termin realizacji zamówienia, natomiast ze względu na to że w czasie projektowania wynikły sytuacje, gdzie gmina musi wystąpić o odstępstwo to termin projektantowi zostanie wydłużony, ponieważ nie ma on wpływu na to, kiedy zostanie wydana decyzja przez Ministra. Powiedział, że gmina nie może karać projektanta karami umownymi za niedotrzymanie terminu do 30 kwietnia, ponieważ jest to niezależne od niego, bo wynika to z przepisów, że on o takie odstępstwa musi wystąpić.     

 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji, pozwoleń Ministra oraz zamknięciem etapu projektowania  niezwłocznie urząd przystąpi do wnioskowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowych do Starosty Wrzesińskiego?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak.

 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy po tym gmina wystąpi o pozwolenie na budowę?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że ZRID jest to jednocześnie pozwolenie na budowę i wywłaszczenie a to jest jedna decyzja, tak jak np. na obwodnice lub rożne inne drogi, jest to tzw. specustawa, która przyspiesza, ułatwia inwestycje drogowe. Została ona stworzona aby ułatwiać w szczególnych sytuacjach realizacje inwestycji, kiedy trudno uzyskać normalne pozwolenie na budowę. 

 

Radny Andrzej Rzeźnik zapytał, czy ten fragment miasta będzie priorytetem na przyszły rok, czy gmina realizuje jakiś fragment miasta, który musi dokończyć?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina ma rozpoczęte inwestycje w rejonie ul. Paderewskiego, prawa i lewa strona w kierunku Poznania, gdzie gmina zainwestowała parę milionów złotych oraz rejon ul. Armii Poznań który przed skanalizowaniem nie zostanie utwardzony. Powiedział, że etapowanie posiada tą zaletę, że  często gmina może wykonać np. ul. Owocową pozostawiając inne ulice w innej części miasta na późniejszy termin. Wyjaśnił, że dużo będzie zależało od tego, jaka będzie potrzeba wydania środków w przyszłym roku na inwestycje związane z obwodnicą, ponieważ przyszły rok będzie to czas, kiedy gmina będzie kończyła tę inwestycję.

 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy na obecną chwile może poprosić o kopie mapy aby mieszkańcy mogli także zobaczyć?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że gmina może udostępnić taką mapę, ale w późniejszym terminie, ponieważ jest to duży format, który wymaga przygotowania np. w formie elektronicznej lub innej. 

 

Radny Damian Staniszewski zapytał, czy w formie elektronicznej może zostać wysłana skrzynkę e-mail? 

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że tak, tylko z zastrzeżeniem, aby nie było to jeszcze publikowane lub żeby było to dobrze opisane, ponieważ jest to jeszcze wersja robocza.   

 

Grażynę Sobczak, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że mieszkańcy witali ich słowami pełnymi nadziei oraz otwartymi sercami, gdy przychodzili do drzwi. Zapytała, czy  Burmistrz nie spojrzałby na to realnie?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że patrzy bardzo realnie i przedstawił przykład budowy drogi na terenie wiejskim i sporu pomiędzy mieszkańcami o to, czy budować ulicę, czy nie. Wyjaśnił, że naturą ludzi jest walka o to co jest w danym momencie ich interesem i często oddanie części swojej nieruchomości pod budowę drogi jest problemem.

 

Grażynę Sobczak, przedstawiciel mieszkańców powiedziała, że nieświadomość prawa go nie tłumaczy, ponieważ kupując działkę, każdy ma świadomość, że będzie musiał oddać jakiś pas terenu.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy ze względu na brak dokumentacji, brak kosztów oraz brak środków finansowych, gmina nie ma możliwości, aby w tym roku zrealizować tą inwestycje?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że w br. niestety nie, ale gmina przygotowuje się aby była możliwa do zrealizowana w późniejszym czasie. 

 

 Radny Damian Staniszewski zapytał, czy mapę otrzyma na skrzynkę mailową z zastrzeżeniem aby jej jeszcze nie upubliczniać?

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że to nie tajemnica ale jeśli zostanie ona upubliczniona to  może spowodować konflikt mieszkańców i  to zaszkodzi w sprawie.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że jeśli gmina będzie realizowała odcinek tego terenu miasta to można by zacząć od ul. Owocowej, ponieważ mieszkańcy tam najdłużej czekają oraz czy ten odcinek będzie poszerzany, gdyż jest tam bardzo wąsko na co wskazywali mieszkańcy.

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że będzie szerzej, ponieważ samej jezdni będzie 5 m oraz 4,46 m na chodniki.   

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że w czasie ostatnich komisji i sesji ostatniej kadencji Rady Miejskiej między innymi był podejmowany temat obwodnicy gdzie zostały wypowiedziane słowa, że obwodnica będzie się finansowała z wygasających zezwoleń podatkowych i nie będzie ona kosztem wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Wrześni. 

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że jest to nieprawdziwa informacja, nie padło takie stwierdzenie, ponieważ musi to być wydatkiem majątkowym gminy.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chodziło o to, że nie będzie to kosztem innych wydatków majątkowych oraz że Burmistrz posiada wszystkie obliczenia w tej kwestii i jako stowarzyszenie nadal nie otrzymało tych wyliczeń.

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września odpowiedział, że stowarzyszenie nie otrzyma tak szybko informacji, ponieważ gmina tą inwestycje wykonuje etapami i na budowę obwodnicy będzie musiała zaciągnąć zobowiązanie w postaci obligacji, kredytu lub w innej formie. Spłata tego zobowiązania będzie następowała w kolejnych latach ze środków, które gmina uzyska z podatków od firm, które obecnie korzystają ze zwolnień podatkowych, które otrzymały ze względu na to, że utworzyły miejsca pracy. To spłata zobowiązania w dużej części ma nastąpić z tych środków, a nie bezpośrednio koszty budowy.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że wnioskuje, aby rozpatrzyć petycję pozytywnie oraz, że jeżeli realizacja w br.  finansowo w związku z tym, że budżet nie jest w stanie tego udźwignąć aby w przyszłym roku wpisać to do budżetu i zacząć w głównej mierze od ul. Owocowej.            

 

Radny Bogdan Nowak powiedział, że przyczyną nie są tylko przyczyny budżetowe ale również dokumentacyjne.  

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że problemem nie jest by we wrześniu podjąć dyskusje o wpisanie samej ul. Owocowej do budżetu, natomiast budżet tworzy się w określonej procedurze, która wynika z ustawy o finansach publicznych i nie tylko z tej ustawy w związku z tym nie można zobowiązywać kogokolwiek do tego aby w kwietniu na przyszły rok, było wpisane do projektu budżetu jakiekolwiek zadanie. Wyjaśnił, że można o to apelować, zasygnalizować lub taki wniosek skierować, ponieważ wrzesień to termin wynikający z przepisów kiedy się tworzy budżet,na jakiej podstawie i jakich danych. Poinformował, że Burmistrz jest projektodawcą budżetu a  ostateczna decyzja należy do akceptacji Rady Miejskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poinformował, że radny Damian Staniszewski złożył wniosek aby uwzględnić petycję, natomiast  ze względu na wszystkie bariery przedstawione przez Karola Nowaka, zastępce Burmistrza Miasta i Gminy Września, na brak środków finansowych oraz z braku możliwości realizacji tej inwestycji w br. wnioskował o nieuwzględnienie petycji.

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dobrym rozwiązaniem będzie może być postąpienie w podobny sposób jak w przypadku tej samej petycji skierowanej do Burmistrza. Nikt nie kwestionuje przecież potrzeby budowy drogi, ale czymś innym są możliwości realizacji takiej inwestycji. Nieuwzględnienie petycji mogłoby zostać potraktowane jako kwestionowanie potrzeby utwardzenia drogi, a tego nikt przecież nie kwestionuje.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że petycja rozpatrywana jest na bieżący rok.

 

Radny Damian Staniszewski złożył projekt uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uznanie (załącznik nr 6).

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak odczytał projekt uchwały złożony przez  radnego Damiana Staniszewskiego.

Powiedział, że trudno się odnieść do uzasadnienia projektu uchwały, ponieważ nie wskazuje ono o terminach i ramach związanych z realizacją całej inwestycji.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że dlatego wykonanie petycji i uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Września, szanując te prace, którą obecnie włożył Urząd Miasta i Gminy i Burmistrz Gminy Września, pozostawiając ramy czasowe otwarte.

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września zaproponował, aby komisja  w swojej opinii zaakceptowała uzasadnienie Burmistrza.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że nie widzi przeszkód aby implementować  uzasadnienie Burmistrza do uzasadnienia, które przedłożył.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że komisja w dniu posiedzeniu musi rozpatrzyć petycję i wydać opinię.

 

Radny Bogdan Nowak powiedział, że wnioskuje o pozytywne zaopiniowanie odpowiedzi Burmistrza na petycje. Wyjaśnił, że jak będzie gotowa dokumentacja, będą wszystkie uzgodnienia to Burmistrz wskazuje, że prace będą kontynuowane. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że w treści uchwały zostanie zapisane, że petycja zostanie uwzględniona zgodnie z  opinią przedstawioną przez Komisję. 

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że zgodnie z przepisami o samorządzie gminnym, które weszły w nowej kadencji, stworzyły obowiązek stworzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która opiniuje i przygotowuje na sesje projekt uchwały. Wyjaśnił, że nie jest konieczne ale możliwe aby na etapie samej komisji był przygotowany już projekt uchwały. Powiedział, że petycje rozpatruje nie Komisja tylko Rada Miejska.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że zgodnie z § 77h Statutu Gminy Września to komisja przygotowuje i przedstawia Radzie opinie zawierającą wniosek o uwzględnienie bądź nieuwzględnienie skargi, wniosku lub petycji wraz z projektem uchwały w tym przedmiocie.   

 

Karol Nowak, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że komisja musi zaproponować projekt uchwały.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak powiedział, że komisja musi podjąć stanowisko czy uwzględnia lub nie uwzględnia petycje.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poddał pod głosowanie wniosek radnego Damiana Staniszewskiego w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.

 

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 5 radnych, 2 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosami „wstrzymującymi się”, zaopiniowała wniosek radnego  Damiana Staniszewskiego.

 

Radny Bogdan Nowak złożył wniosek o to, aby w uzasadnieniu opinii wydanej przez Komisję, uwzględnić o wypowiedz Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 7). 

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak poddał pod głosowanie wniosek radnego Bogdana Nowaka w sprawie uwzględnienia wypowiedzi Burmistrz w opinii Komisji.

 

Komisja Skarg,Wniosków i Petycji w obecności 5 radnych, 4 głosami „za”, 0 głosów „przeciw”, 1 głosem „wstrzymującym się”, zaopiniowała wniosek radnego  Bogdana Nowaka.

 

Pkt 4

Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby odnieść się do terminu w jakim została zwołana komisja, jest to godz. 13:00. Wyjaśnił, że dobra praktyka Komisji Komunalno – Finansowej poprzedniej kadencji, która wówczas rozpatrywała petycje spotykała się o godz. 16:00 lub później i zainteresowane podmioty wnoszące petycje i mieszkańcy z większą łatwości mogli wziąć udział w komisji. Powiedział, że w rozmowie z mieszkańcami terenu między ul. Donaja a ul. Owocową wskazywali, że ta godzina jest zaporowa, niedostępna i to że nie mogą wziąć udziału w posiedzeniach komisji, w szczególności, że godz. 13:00, jest terminem kiedy ranne i popołudniowe zmiany, jeśli ktoś pracuje w fabrykach doprowadzają do tego, że nie może wziąć udziału w posiedzeniu pracując na zmianę. Wnioskuje  o to aby w przyszłości komisje odbywały się zgodnie z dobrą praktyką z poprzednich lat  o godz. 16:00 lub później.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak odpowiedział, że inne komisje odbywały się o rożnych godzinach nawet w godzinach porannych, natomiast radnych uczestniczących w komisjach na podstawie uchwały o samorządzie gminnym pracodawca ma obowiązek zwolnienia pracownika do pracy w komisji. Powiedział, że trudno jest określić, czy następne posiedzenie komisji odbędzie się o godz. 16:00 lub o godz. 13:00, będzie to zależało od ustalenia terminu posiedzenia.

 

Radny Damian Staniszewski powiedział, że żeby było to jednak w godzinach  popołudniowych, aby większość liczba osób mogła wziąć w tym udział, tym bardziej, że pracodawca zawsze zwalnia, pomimo ponoszonych przez niego kosztów a w komisji jest 4 aktywnie zawodowo członków komisji.

 

Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny Włodzimierz Wawrzyniak odpowiedział, że pracują oni w rożnych godzinach, także o godz. 16:00 jak i o 17:00.       

 

 

Pkt 5 

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, radny  Włodzimierz Wawrzyniak o godz. 14:00 zamknął posiedzenie komisji.

Protokół zawiera 13 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

 

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

/-/Włodzimierz Wawrzyniak

 

 

Protokolant

/-/Anita Grabarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.