BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14280396
ostatnia aktualizacja BIP'u:
11-08-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół nr IV/2018 z Sesji Rady Miejskiej we Wrześni, która odbyła się 27 grudnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni

 

Rada Miejska we Wrześni


Protokół nr IV/2018


IV Sesja w dniu 27 grudnia 2018 r.
Obrady rozpoczęto 27 grudnia 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 18 członków, nieobecny radny Mirosław Zgoliński (załącznik nr 1).

Obecni:

1. Maciej Baranowski
2. Mirosław Chudy
3. Łukasz Cichy
4. Grzegorz Dobrosielski
5. Radosław Garbarek
6. Jarosław Graczyk
7. Waldemar Grześkowiak
8. Jarosław Kowalewski
9. Bogumił Kwiatkowski
10. Bogdan Nowak
11. Stefan Ogrodowicz
12. Robert Smodlibowski
13. Damian Staniszewski
14. Wojciech Szcześniak
15. Anna Szlachetka
16. Ryszard Szwajca
17. Kornel Tomczak
18. Włodzimierz Wawrzyniak
19. Mirosław ZgolińskiPorządek obrad:1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 – 2029;

b) Budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 rok:

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;

- odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej;

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019;

- przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych;

- przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu;

- dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i ich przegłosowanie;

 - głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.

6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.
1. Otwarcie sesji.


2. Przedstawienie porządku obrad (załącznik nr 2).

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września powiedział, że w związku z tym, że dobiega rok kalendarzowy 2018, a jest grupa zadań, które nie zostaną zakończone w roku 2018 wnosi o uchwałę w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego i zgodnie z przepisami muszą być zakończone do dnia 30 czerwca roku 2019. Wyjaśnił, iż jest to grupa trzynastu zadań projektowych zamieszczonych w budżecie, które nie zostały dokończone w roku 2018.


Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o projekt uchwały i zapytał czy Biuro Rady Miejskiej posiada projekt?

Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że projekt został załączony wraz z załącznikami w programie esesja oraz poprosił radnych o zapoznanie się z jego treścią.

Radny Damian Staniszewski w imieniu Klubu Projekt Września poprosił o rozszerzenie porządku obrad poprzez dodanie do punktu 3 litery „c” przyjęcia oświadczenia w sprawie uczczenie 100-lecia Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej zapytał radnych, kto jest za włączeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do punktu 3 „c”?

Głosowano w sprawie:
wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
(załącznik nr 2a)

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgoliński


Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej, odczytał treść oświadczenia w sprawie uczczenie 100-lecia Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i skierował pytanie do radnych, kto jest za przyjęciem zaproponowanego projektu i umieszczeniem go w porządku obrad przez radnego Damiana Staniszewskiego w punkcie 3d?

Głosowano w sprawie:
Przedstawienia porządku obrad przez radnego Damiana Staniszewskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 (załącznik nr 2b)

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgoliński

Głosowano w sprawie:
Przedstawienia porządku obrad z uzupełnieniem o dwa podpunkty.


Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgoliński


3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029


Głosowano w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019-2029.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 (załącznik nr 3).


b) Budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 rok:


1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Tomasz Kałużny Burmistrz Miasta i Gminy Września przedstawił projekt uchwały budżetowej na rok 2019, zaznaczył również, że zgodnie z procedurą uchwalenia budżetu nie pojawiła się żadna poprawka do tego projektu, która powinna być rozpatrywana. Wyjaśnił, że również nie wnosi osobiście żadnej autopoprawki do projektu zgłoszonego 15 listopada 2018 r.


2) odczytanie opinii komisji stałych Rady Miejskiej (załącznik nr 4).Waldemar Grześkowiak Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał opinie komisji stałych.


3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na rok 2019Jolanta Kościańska Skarbnik Miasta i Gminy Września odczytała opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (załącznik nr 5).4) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych

-bez uwag

5) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu


-bez autopoprawek do projektu budżetu6) dyskusja nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i ich przegłosowanie


-bez dyskusji nad autopoprawkami


7) głosowanie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z przyjętymi autopoprawkami
Głosowano w sprawie:
Budżetu Miasta i Gminy Września na 2019 rok:.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 (załącznik nr 6).8) wniosek formalny nr 2W dyskusji wzięli udział:
- Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Kornel Tomczak (Ad Vocem)
- Robert Smodlibowski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)
- Grzegorz Dobrosielski
- Ryszard Szwajca
- Maciej Baranowski


Głosowano w sprawie:
wniosek formalny nr 2.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (13)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Włodzimierz Wawrzyniak
PRZECIW (5)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Damian Staniszewski, Kornel Tomczak
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgoliński


9) wniosek formalny nr 3W dyskusji wzięli udział:
- Grzegorz Dobrosielski
- Bogumił Kwiatkowski
c) wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowegoW dyskusji wzięli udział:
- Damian Staniszewski


Głosowano w sprawie:
wykazu wydatków budżetu na 2018 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (załącznik nr 7).

Wyniki głosowania
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Grzegorz Dobrosielski, Jarosław Kowalewski
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgolińskid) Wniosek formalny nr 1W dyskusji wzięli udział:
- Ryszard Szwajca


Głosowano w sprawie:
Wniosek formalny nr 1.

Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (18)
Maciej Baranowski, Mirosław Chudy, Łukasz Cichy, Grzegorz Dobrosielski, Radosław Garbarek, Jarosław Graczyk, Waldemar Grześkowiak, Jarosław Kowalewski, Bogumił Kwiatkowski, Bogdan Nowak, Stefan Ogrodowicz, Robert Smodlibowski, Damian Staniszewski, Wojciech Szcześniak, Anna Szlachetka, Ryszard Szwajca, Kornel Tomczak, Włodzimierz Wawrzyniak
NIEOBECNI (1)
Mirosław Zgoliński
4. Interpelacje i zapytania RadnychW dyskusji wzięli udział:
- Bogumił Kwiatkowski
- Bogumił Kwiatkowski
- Kornel Tomczak5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej we Wrześni.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Września (załącznik nr 9).
7. Wolne wnioski i informacjeW dyskusji wzięli udział:
- Jarosław Kowalewski
- Robert Smodlibowski (Ad Vocem)
- Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Maciej Baranowski (Ad Vocem)
- Grzegorz Dobrosielski (Ad Vocem)
- Bogumił Kwiatkowski (Ad Vocem)
- Jarosław Kowalewski (Ad Vocem)
- Damian Staniszewski (Ad Vocem)8. Zakończenie obrad
Przewodniczący
Rady Miejskiej we Wrześni

/-/Waldemar Grześkowiak

 


Przygotował(a): Agnieszka Kasprzak

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.