BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
13888691
ostatnia aktualizacja BIP'u:
29-05-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Rocznik 2019
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
23941_grafika
Uchwała Nr X/128/2019
UCHWAŁA NR XI/128/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.Na podstawie art. 6k. ust.1 pkt 1, ust.2a pkt 1 , ust.3 oraz ust.4a w zw. z art. 6j ust.1 pkt 1....
23937_grafika
Uchwała Nr X/127/2019
Uchwała Nr X/127/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 .
23936_grafika
Uchwała Nr X/126/2019
Uchwała Nr X/126/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.
23934_grafika
Uchwała Nr X/125/2019
Uchwała Nr X/125/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2020 - 2040 .
23933_grafika
Uchwała Nr X/124/2019
Uchwała Nr X/124/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 .
23932_grafika
Uchwałą Nr X/123/2019
Uchwała Nr X/123/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydatków budżetu na 2019 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego .
23931_grafika
Uchwała Nr X/122/2019
Uchwała Nr X/122/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815),....
23930_grafika
Uchwała Nr X/121/2019
UCHWAŁA NR X/121/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Września.Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
23929_grafika
Uchwała Nr X/120/2019
Uchwała nr X/120/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Września na rok szkolny 2019/2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z....
23928_grafika
Uchwała Nr X/119/2019
UCHWAŁA NR X/118/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Września.Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej....
23927_grafika
Uchwała Nr X/118/2019
UCHWAŁA NR X/119/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.....
23926_grafika
Uchwała Nr X/117/2019
Uchwała Rady Miejskiej w załączniku..
23925_grafika
Uchwała Nr X/116/2019
UCHWAŁA NR X/116/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022Na podstawie art. 176 pkt 1 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r.....
23922_grafika
Uchwała Nr X/115/2019
UCHWAŁA NR X/115/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Bierzglinku w rejonie ulic Klonowej i LipowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z....
23918_grafika
Uchwała Nr X/114/2019
UCHWAŁA NR X/114/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Gen. Władysława Sikorskiego u zbiegu z ulicą Słowackiego we Wrześni. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity....
23915_grafika
Uchwała Nr X/113/2019
UCHWAŁA NR X/113/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu ulicy Słowackiego u zbiegu z ulicą Michała Strzykały we Wrześni.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2019....
23914_grafika
Uchwała Nr X/112/2019
Uchwała Nr X/112/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 grudnia 2019 rokuw sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie § 51 Statutu Gminy Września, stanowiącego uchwałę....
23756_grafika
Uchwała Nr IX/111/2019
Uchwała Nr IX/111/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 .
23754_grafika
Uchwała IX/110/2019
Uchwała IX/110/2019Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 .
23752_grafika
Uchwala Nr IX/108/2019
Uchwala Nr IX/108/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji....
23751_grafika
Uchwała Nr IX/109/2019
UCHWAŁA NR IX/109/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na terenie Gminy Września Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o....
23750_grafika
Uchwała Nr IX/107/2019
UCHWAŁA NR IX/107/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielenia z budżetu Miasta i gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska....
23749_grafika
Uchwała Nr IX/106/2019
UCHWAŁA NR IX/106/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Września.Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,....
23748_grafika
Uchwała Nr IX/105/2019
Szczegóły w załączeniu.
23747_grafika
Uchwała Nr IX/104/2019
UCHWAŁA NR IX/104/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 w sprawie przyjęcia „Programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2020-2022 dla Gminy Września”Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 18 ust. 1 ustawy z....
23746_grafika
Uchwała Nr IX/103/2019
Uchwała Nr IX/103/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok Na podstawie art. 4ˡ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i....
23745_grafika
Uchwała Nr IX/102/2019
Uchwała nr IX/102/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 24 października 2019 r. w sprawie: programu współpracy Gminy Września z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24....
23744_grafika
Uchwała Nr IX/101/2019
Szczegóły w załoączeniu.
23743_grafika
Uchwała Nr IX/100/2019
UCHWAŁA NR IX/100/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie....
23742_grafika
Uchwała Nr IX/99/2019
Uchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 24 października 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu WielkopolskiemuNa podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 506, 1309, 1696)....
23741_grafika
Uchwała Nr IX/98/2019
UCHWAŁA NR IX/98/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/286/2013 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa....
23739_grafika
Uchwała Nr IX/97/2019
UCHWAŁA NR IX/97/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/353/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu....
23738_grafika
Uchwała Nr IX/96/2019
Uchwała Nr 96/IX/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zgłoszenia sołectwa z terenu Gminy Września do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst....
23737_grafika
Uchwała Nr IX/95/2019
UCHWAŁA NR IX/95/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września. Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.....
23736_grafika
Uchwała Nr IX/94/2019
UCHWAŁA NR IX/94/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst....
23735_grafika
Uchwała Nr IX/93/2019
UCHWAŁA NR IX/93/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 24 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kaczanowie i Psarach Polskich. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z....
23734_grafika
Uchwała Nr IX/92/2019
Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r. w sprawie : wyborów uzupełniających Rady Sołeckiej w sołectwie Bardo Na podstawie § 30 ust. 1 Statutu Sołectwa Bardo, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/188/96 Rady Miejskiej we....
23733_grafika
Uchwała Nr IX/91/2019
Uchwała Nr IX/91/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 24 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506,1309 i 1571)....
23732_grafika
Uchwała Nr IX/90/2019
Uchwała Nr IX/90/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 24 października 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z....
23731_grafika
Uchwała Nr IX/89/2019
Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.Na....
23729_grafika
Uchwała Nr IX/88/2019
Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust.....
23390_grafika
Uchwała Nr VIII/87/2019
Uchwała Nr VIII/87/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
23387_grafika
Uchwała Nr VIII/86/2019
UCHWAŁA NR VIII/86/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXXVII/485/2018 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Września dotacji celowej w zakresie ochrony środowiska....
23335_grafika
Uchwała Nr VII/85/2019
Uchwała Nr VII/85/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
23334_grafika
Uchwała Nr VII/84/2019
UCHWAŁA Nr VII/84/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018....
23333_grafika
Uchwała Nr VII/83/2019
UCHWAŁA Nr VII/83/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy we Wrześni Na podstawie art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018....
23332_grafika
Uchwała Nr VII/82/2019
UCHWAŁA Nr VII/82/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przekazania petycji o wprowadzenia na terenie Miasta i Gminy Wrześniadarmowej sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym psów i kotów posiadającychwłaścicieli. Na podstawie art. 6 ust. 1....
23331_grafika
Uchwała Nr VII/81/2019
UCHWAŁA Nr VII/81/2019 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania petycji Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska we Wrześni po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg,....
23330_grafika
Uchwała Nr VII/80/2019
Uchwała Nr VII/80/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 .
23329_grafika
Uchwała Nr VII/79/2019
Uchwała VII/79/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 .
23328_grafika
Uchwala Nr VII/78/2019
Uchwala Nr VII/78/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
23327_grafika
Uchwała Nr VII/77/2019
Uchwała Nr VII/77/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie niedochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Września lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł .
23325_grafika
Uchwała Nr VII/75/2019
UCHWAŁA Nr VII/75/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych....
23323_grafika
Uchwała Nr VII/74/2019
Uchwała Nr VII/74/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z....
23322_grafika
Uchwała Nr VII/73/2019
Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 rokuw sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we WrześniNa podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie....
23321_grafika
Uchwała Nr VII/72/2019
Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 rok w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.....
23319_grafika
Uchwał Nr VII/71/2019
Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U.....
23316_grafika
Uchwała Nr VII/70/2019
UCHWAŁA NR VII/70/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r.w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Na podstawie art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r.poz. 755) uchwala się, co....
23314_grafika
Uchwała Nr VII/69/2019
UCHWAŁA NR VII/69/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolityDz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a....
23311_grafika
Uchwała nr VII/68/2019
UCHWAŁA NR VII/68/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Psarach Polskich w rejonie ul. RowerowejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz....
23310_grafika
Uchwała nr VII/67/2019
UCHWAŁA NR VII/67/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy....
23309_grafika
Uchwała nr VII/66/2019
UCHWAŁA Nr VII/66/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.....
23308_grafika
Uchwała nr VII/65/2019
UCHWAŁA NR VII/65/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Września za 2018 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst....
23307_grafika
Uchwła nr VII/64/2019
UCHWAŁA NR VII/64/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 czerwca 2019 rokuw sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Września wotum zaufaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z....
23241_grafika
Uchwała nr VI/63/2019
Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 .
23240_grafika
Uchwała nr VI/62/2019
Uchwała VI/62/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 .
23239_grafika
Uchwała nr VI/61/2019
Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrzesińskiego.
23234_grafika
Uchwała nr VI/60/2019
UCHWAŁA Nr VI/60/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: wspólnego udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506), w związku....
23232_grafika
Uchwała nr VI/59/2019
UCHWAŁA NR VI/59/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i Opieszyn we Wrześni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska....
23230_grafika
Uchwała nr VI/58/2019
UCHWAŁA NR VI/58/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gutowie Małym – dz. nr ewid. 57/4, 57/6, 57/7, 57/8Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z....
23228_grafika
Uchwała nr VI/57/2019
UCHWAŁA NR VI/57/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Otocznej – dz. nr ewid. 96/14 i 150. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i....
23027_grafika
Uchwała nr V/56/2019
Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 .
23026_grafika
Uchwała nr V/55/2019
Uchwała V/55/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Września na lata 2019 - 2029 .
23025_grafika
Uchwala Nr V/54/2019
Uchwala Nr V/54/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta i Gminy Września oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
23020_grafika
Uchwała nr V/53/2019
Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. Na podstawie § 75 ust. 1, uchwały Nr IX/112/2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Gminy Września....
23019_grafika
Uchwała nr V/52/2019
Uchwała Nr V/52/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla....
23017_grafika
Uchwała nr V/51/2019
Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania....
23016_grafika
Uchwała nr V/50/2019
Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu na lata....
23015_grafika
Uchwała nr V/49/2019
Uchwała NR V/49/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.z 2018 r. poz.....
23014_grafika
Uchwała Nr V/48/2019
UCHWAŁA NR V/48/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w Nowym Folwarku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia....
23013_grafika
Uchwała nr V/47/2019
UCHWAŁA NR V/47/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych położonych na terenie Miasta i Gminy Września.Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 2068)....
23012_grafika
Uchwała nr V/46/2019
UCHWAŁA NR V/46/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Września do kategorii dróg gminnych. Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.....
23011_grafika
Uchwała nr V/45/2019
UCHWAŁA NR V/45/2019RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNIz dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Września w 2019 r. Na podstawie: art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym....
23010_grafika
Uchwała nr V/44/2019
Szczegóły w załączniku..
23009_grafika
Uchwała Nr V/43/2019
UCHWAŁA Nr V/43/2019 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Na podstawie art. 6k ust.1 pkt 1 , ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3 w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z....
23008_grafika
Uchwała Nr V/42/2019
UCHWAŁA Nr V/42/2019 Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXVI/366/2017 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości na terenie wsi w drodze inkasa,....
23002_grafika
Uchwała Nr V/41/2019
UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września – część F. Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie....
23000_grafika
Uchwała Nr V/40/2019
UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017-2018 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Września na lata 2017-2020” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca....
22999_grafika
Uchwała Nr V/39/2019
UCHWAŁA NR V/39/2019Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Białężyce – dz. nr ewid. 105/15. Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o....
22996_grafika
Uchwała Nr V/38/2019
UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Września.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z....
22995_grafika
Uchwała Nr V/37/2019
Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Komunalno-Finansowej Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o....
22994_grafika
Uchwała Nr V/36/2019
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni Na podstawie § 77a ust.....
22992_grafika
Uchwała Nr V/35/2019
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.....
22991_grafika
Uchwała Nr V/34/2019
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: odwołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie § 51 w związku z § 55 Statutu Gminy Września, stanowiącego Uchwałę Nr IX/112/2011 Rady....
22984_grafika
Uchwała Nr V/33/2019
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 18 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018....
22982_grafika
Uchwała Nr V/32/2019
Uchwała Nr V/32/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 i....
22981_grafika
Uchwała Nr V/31/2019
Uchwała Nr V/31/2019Rady Miejskiej we Wrześniz dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Wsi Rady Miejskiej we Wrześni. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349,....
22978_grafika
Uchwała Nr V/30/2019
Uchwała Nr V/30/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Rady Miejskiej we Wrześni.Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2018....
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.