BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14458085
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół Nr II z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 19 lutego 2019 r. po korekcie.

 Protokół  Nr II
z posiedzenia Komisji Edukacji
19 lutego 2019 r.


Pkt 1
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak o godz. 15.30 otworzył posiedzenie komisji w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 2 im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni, powitał radnych oraz zaproszonych gości.
Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Edukacji (załącznik 1).


Uczestnicy komisji niebędący członkami komisji:
Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września;
Jarosław Malicki, naczelnik wydziału oświaty, kultury i sportu;
Beata Pietrzak, kierownik wydziału oświaty kultury i sportu;
Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2;
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;
Media;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik 2).Pkt 3
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak przedstawił Plan Pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni na rok 2019 (załącznik nr 3).


Radny Maciej Baranowski zgłosił wniosek, żeby posiedzenia Komisji Edukacji, które nie są komisjami wspólnymi, między sesyjnymi, organizować w placówkach oświatowych, aby nowy skład komisji mógł się z nimi zapoznać.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że będzie to okazja do zapoznania się z problemami Szkoły, każdej placówki z osobna. Powiedział, że komisja w VII kadencji nie była z wizytą w Przedszkolu przy ulicy Zielonogórskiej oraz, że następne posiedzenie Komisji Edukacji zostanie zaplanowane w tej placówce.     


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy plan pracy również swoim zakresem obejmuje Szkołę  w Grzybowie?


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że Gmina Września nie zarządza tą placówką, nie jest dla niej organem prowadzącym.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy to jest poza Komisją Edukacji?


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak odpowiedział, że tak.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że jeżeli komisja chciałaby wejść i zobaczyć placówkę, to Pani Dyrektor i Stowarzyszenie, które prowadzi tą Szkołę przyjęliby Komisję. Gmina przekazuje tylko środki  na Szkołę. 


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak wyjaśnił, że Szkoła otrzymuje środki zgodnie z obliczeniami z ustawy, powiedział że placówka w Grzybowie jest poza wpływem Komisji Edukacji pod względem organizacyjnym, spraw budżetu, itp.
 

Komisja Edukacji omówiła i jednogłośnie zaakceptowała Plan Pracy Komisji Edukacji Rady Miejskiej we Wrześni na rok 2019.


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak powiedział, że ze względu na nowe osoby w składzie komisji, zaproponował zwiedzenie hali sportowej, która jest nowym obiektem Szkoły nr 2, użytkowanym od krótkiego czasu. Wyjaśnił, że Szkołę czeka duża rozbudowa a prace rozpoczną się już wkrótce, poprosił Panią Dyrektor o oprowadzenie komisji po obiekcie. 


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił, informację na temat funkcjonowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Września (załącznik nr 4).


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wyjaśnił, że w roku szkolnym 2018/2019  Gmina Września posiada 9 szkół podstawowych w których znajduje się 16 oddziałów przedszkolnych oraz jedno przedszkole dla którego gmina jest organem prowadzącym. We wszystkich szkołach zatrudnionych jest 404 pełnoetatowych nauczycieli oraz 84 nauczycieli na część etatu, razem w szkołach i przedszkolu jest 444,07 etatów nauczycielskich oraz 134 pracowników administracji i obsługi. Do wszystkich szkół  gminnych uczęszcza 4 627 uczniów do 221 oddziałów w 9 gminnych szkołach podstawowych oraz  dwóch szkołach niepublicznych czyli w Szkole w Grzybowie i  Collegium Artes we Wrześni. Powiedział, że w gminie znajduje się 15 przedszkoli niepublicznych oraz jedno przedszkole gminne do którego uczęszcza 164 dzieci. W szkołach podstawowych ostatni rok są III klasy gimnazjalne posiadające 365 uczniów w 16 oddziałach oraz w szkole niepublicznej w Grzybowie, znajduje się 1 oddział, gdzie uczęszcza 9 uczni. Wyjaśnił, że aby realizować Oświatę Gminną część dzieci musi być dowożona przez gminę do czego potrzeba jednego autokaru gminnego,15 autokarów obcego przewoźnika, 2 mikrobusy do dowożenia dla dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej przy ul. Leśnej i do Szkoły w Marzeninie, gdzie gmina tworzy klasy specjalne oraz realizuje dwoma mikrobusami dowóz uczniów do Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego „Arka” i do Owsińsk. Jest także grupa uczniów, którzy posiadają orzeczenia i kształcą się poza Wrześnią i są dowożone to gmina także zwraca rodzicom koszty dowożenia.


Przewodniczący Komisji Edukacji radny Bogdan Nowak  zapytał, czy dużo jest takich dzieci?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że gmina do Szkoły Specjalnej na ul. Leśną dowozi około 40 dzieci.


Radna Anna Szlachetka zapytała ile dzieci gmina dowozi do Owińsk?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że  do Owińsk dowożona jest 3 dzieci a do Ośrodka „Arka” przy ul. Piastów, około 20 dzieci.


Radny Maciej Baranowski zapytał, czy w Szkole w Marzeninie zależy to od stopnia niepełnosprawności wynikającego z orzeczenia?  


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że gmina otworzyła tam klasę i chce otworzyć następną ale dzieci trzeba dowieźć do tej szkoły z różnych miejsc w gminie, warunki dla dzieci są tam idealne.      
Radny Maciej Baranowski zapytał, czy działa to w tej chwili na dwóch poziomach?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że działa na dwóch poziomach oraz, że dyrekcja Szkoły podejmuje działania aby powstał następny odział, nie jest tak łatwo. Powiedział, że Szkoła w Chwalibogowie posiada także jedną taką klasę oraz klasy w Szkole nr 1.  


Radny Jarosław Graczyk zapytał, ile znajduje się w gminie oddziałów integracyjnych?  


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że są to oddziały specjalne, których jest 8. Powiedział, że w szkołach w klasach nie wszyscy rodzice chcą aby jego dziecko chodziło do oddziału integracyjnego, wolą żeby uczęszczało do oddziału „normalnego”, w takim przypadku gmina zgodnie z orzeczeniami musi zapewnić asystenta. 


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina dziennie dowozi do szkół ponad 1100 uczniów, autokary i busy wykonują trasę ponad 2.200 km, oprócz tego gmina codziennie dowozi dzieci prawie z wszystkich szkół na wrzesiński basen na zajęcia z wychowania fizycznego.


Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy jest to wydatek gminy?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu podkreślił, że jest to wydatek, który gmina realizuje. Budżet oświaty opiewa na ponad 60 mln, a subwencja wynosi 38 mln, która może być inna ze względu na podwyżki. Powiedział, że w dwóch gminnych szkołach działają stołówki w Szkole nr 1, Szkole nr 6 oraz Przedszkolu „Pszczółka Maja” przy ul. Zielonogórskiej. Kuchnia w Szkole nr 1 przygotowuje posiłki dla dzieci ze Szkoły nr 1 i nr 3 a kuchnia w Szkole nr 6 dla pozostałych Szkół czyli Szkoła nr 2 oraz wszystkie Szkoły wiejskie. Poinformował, że został ogłoszony program „Posiłek w każdej szkole”, gdzie gmina będzie mogła wystąpić i wystąpi  na wszystkie szkoły, jest możliwość uzyskania 25 tys na stołówkę szkolną, czyli taką szkołę, która nie posiada swojej kuchni, np. Szkoła nr 2 może uzyskać 25 tys ale 5 tys musi dołożyć gmina a Szkoły, które posiadają kuchnie mogą uzyskać 80 tys, wtedy gmina dokłada ok. 20 tys. Wyjaśnił, że w  rozporządzeniu jest zapisane na co Szkoły mogą wystąpić np. na sprzęt ale również można wykonać mały remont np. płytki oraz, że posiłki w szkołach nie są drogie a cena takiego posiłku wynosi 4 zł. Powiedział, że Oświata posiada środki na dokształcanie nauczycieli w roku 2019, każdy nauczyciel może otrzymać 2 500 zł dofinansowania, które jest określone w Zarządzeniu Burmistrza na jakie specjalności jak również dodatkowo na studia magisterskie i podyplomowe. Poinformował, że do Szkół gminnych jest przypisanych 236 emerytów, którzy nie pracują i dostają z odpisu Funduszu Świadczeń Socjalnych środki w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.        

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, czy emeryci są przypisani do swoich szkół?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że do rożnych szkół, ponieważ  jak nie było jednej szkoły to zostawali przydzielani do innej. Największe komplikacje są ze Szkołą nr 1 i nr 3, ponieważ były tam przejścia nauczycieli ze Szkoły nr 3 do Szkoły nr 1. Wyjaśnił, że zgodnie z przepisami, gdy nauczyciel przeprowadza się do Gminy Września to zostaje przypisany do szkoły i może skorzystać  z Funduszu Świadczeń Socjalnych. Powiedział, że nauczyciele mogą składać wnioski dwa razy do roku w czerwcu i październiku i skorzystać z funduszu zdrowotnego, muszą wykazać się wydatkami i oświadczeniem o stanie zdrowia, wówczas część środków gmina zwraca zgodnie z przepisami. Od marca zostaną uruchomione Orliki (4 w mieście, 1 w Nowym Folwarku), które będą czynne do listopada, na każdym orliku będą animatorzy. 


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, kto będzie opłacał animatorów?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że animatorzy są w połowie opłacani przez gminę a w drugiej połowie przez Fundacje mieszczącą się w Pucku. Pula godzin co roku jest coraz mniejsza, ponieważ żeby utrzymać środki jakie posiadają zmniejszają liczbę godzin aby wyjść na średnią i w roku 2019 jest ich 120. Animator, który byłby na całym „etacie w szkole” realizowałby 60 godz z gminy i 60 godz z fundacji i za to gmina zapłaciłaby 1 200 zł oraz 1 200 zł fundacja. W szkołach w Chwalibogowie, Kaczanowie, Otocznej oraz Grzybowo są boiska wielofunkcyjne na których nie ma animatorów, ponieważ nie są z programu Orlik.


Radny Jarosław Graczyk zapytał, w jakim stopniu jest wykorzystywana maszyna z PUK-u do konserwacji boisk Orlika?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że gmina zabezpiecza środki na to aby dwa razy do roku czesać granulat i gmina wymaga od dyrektorów żeby było to zrobione. Powiedział, że w umowach na Orliki było zapisane, że do 10 lat mają być udostępniane za darmo a po 10 latach gmina mogłaby pobierać opłaty za udostępnianie ale tego nie robi.  


Radny Włodzimierz Wawrzyniak zapytał, czy animatorzy sportu to nauczyciele wychowania fizycznego?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak są to  nauczyciele wychowania fizycznego czynni lub nauczyciele, którzy zgłaszają się do dyrekcji i za ich zgodą składają odpowiednie druki, itd.

Radny Damian Staniszewski zapytał, na jaką umowę są zatrudnieni animatorzy?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że animatorzy mają umowy zlecenie, aby animator otrzymał dofinansowanie z Fundacji z Pucka musi złożyć odpowiednią ilość dokumentów oraz przejść szkolenia, które odbywają się w Pucku.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy stronami tego stosunku są Gmina Września i tylko i wyłącznie wychowawcy, czy zleceniodawcą jest Gmina Września a odbiorcą jest fundacja, która nie jest tutaj stroną?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że fundacja jest jedną stroną dla nauczyciela a gmina drugą.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy nauczyciel ma dwie umowy zlecenie?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak dwie umowy. Wyjaśnił, że może być jeden nauczyciel, który realizuje 60 godz. i wtedy fundacja mu za to płaci, a z ramienia gminy jest dyrektor i podpisuje umowę z nauczycielem lub może być dwóch animatorów ponieważ, umowa dopuszcza do tego, przeważnie jest dwóch, czyli 30 godz. płaci fundacja i 30 godz. płaci szkoła. Powiedział, że jeśli jest potrzeba i zgłoszenia, aby orliki były czynne dłużej, gmina dodatkowo uruchamia  środki i wtedy szkoła płaci np. za 40 godzin.   


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, czy jak gimnazja się skończą, czy dowozy będą zauważalnie mniejsze?

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że dowozy powinny być mniejsze, ponieważ ostatni rok gmina dowozi dzieci z Kaczanowa i Chwalibogowa do  gimnazjum w SSP Nr 6 oraz, że środki, które gmina przeznaczyła w roku 2018 to w roku 2019  nie są wyższe.


Radny Damian Staniszewski zapytał, co z izbami pamięci i rzeczami, które były w izbach pamięci. Chodzi o kwestię izby A. Prądzyńskiego w Gimnazjum nr 2, było tam kilka rzeczy, kto to teraz nadzoruje w Gimnazjum nr 2?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że Dyrektor Szkoły. 


Radny Damian Staniszewski zapytał, jak zostały zadysponowane te rzeczy?


Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 wyjaśniła, że jedna z klas gimnazjum w SSP nr 6 została wykonana dla Andrzeja Prądzyńskiego.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gdyby Szkoła nr 6 nie posiadała imienia Patrona Szkoły to wtedy mogłaby przejąć imię po Gimnazjum nr 2, ale niestety Szkoła już go ma.


Radny Maciej Baranowski zapytał, jak wygląda dofinansowanie gminy do subwencji?


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że 38 mln subwencji, a 60 mln wydatków gminy.

Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina wydaje na Oświatę 60 mln bez inwestycji. Wyjaśnił, że są zadania, które gmina musi wykonywać i ponosić wydatki np. przybywa uczniów z orzeczeniami, gmina musi to wykonywać, dodatkowo są to dziesiątki godzin, które nauczyciele muszą zrealizować, a gmina musi zapłacić. Potrzebni są także nauczyciele wspomagający, których gmina musi zapewnić. Poinformował, że wprowadzono przepisy, mówiące o tym, że jeżeli rodzic potrzebuje świetlicy dla dziecka, to gmina nie ma możliwości odmówienia. Rodzic pisze pismo do dyrektora Szkoły, że np. do godz. 17.00 nie ma co zrobić z dzieckiem, to gmina musi uruchomić tą świetlicę, a to są dodatkowe koszty. W przepisach jest zapisane, że gmina ma to zrobić a nie, że może.


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy dla dziecka z orzeczeniem?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że dla każdego dziecka.


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy gmina brała pod uwagę dofinansowanie żłobków?       


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że żłobki to nie  oświata, to służba zdrowia. Powiedział, że odbyło się spotkanie z Dyrektorami Szkół w sprawie projektów organizacyjnych na nowy rok szkolny ze względu na to, że szkoły opuszczą III klasy gimnazjum oraz klasy VIII. Gmina chce jak najszybciej wiedzieć jak pomóc  nauczycielom z pracą, którzy albo będą musieli być zwolnieni lub mieć niepełne etaty.   


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że gmina chce mieć rozeznanie ile nauczycieli będzie przechodziło na emerytury, gdzie będą potrzeby w jakiej szkole, aby proponować tym nauczycielom przejście do innej Szkoły.
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że gmina przez wszystkie lata zabezpieczała pracę dla nauczycieli, a odchodzili tylko ci co mogli odejść i odchodzili, nie było rygorystycznego zwalniania.


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak zapytał, jak wygląda ze średnimi wynagrodzeniami?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że są wypełnione średnie, z art. 30a, gmina nic nie dopłaca, jest to monitorowane i we wrześniu oraz październiku gmina widzi, która grupa nauczycieli, kontraktowych lub stażystów za mało zarabia, wtedy gmina stara się tak pokierować, aby dyrektorzy dawali tym nauczycielom dodatkowe godziny. 


Radny Maciej Baranowski powiedział, że pensje nauczycieli są bardzo niskie i trzeba mu dopłacać, aby zarobił godnie, wolałby, żeby nauczyciele zapłacili 30% lub 40% podatek, a nie dokładać żeby miał tyle co musi mieć wynagrodzenia. 

 
Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że wynika to ustawy i wypłatę dodatku największe dostają nie ci co zarabiają najmniej tylko ci co zarabiają najwięcej stażyści to im najwięcej się dopłaca, tak jest to zapisane. Wyjaśnił, że do tego, że nie osiąga się progu wynagrodzeń, najbardziej przyczyniają się ci najsłabiej zarabiający, którym wypłaca się cyt. „grosze” a natomiast tym którzy zarabiają dużo dostają zdecydowanie więcej.


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli odbywa się z inicjatywy dyrekcji, czy z inicjatywy zainteresowanych nauczycieli oraz jaki akt prawny reguluje te kwestie?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że jest obowiązek odpisu 0,8% z wynagrodzeń, przedtem był 1%, takie środki muszą być zabezpieczone na dokształcanie nauczycieli. Wcześniej takie środki były w dyspozycji, każdej szkoły, przepisy się zmieniły i środki są w dyspozycji gminy. Nauczyciele sami mogą wystąpić o szkolenie, które jest potrzebne i na druku przygotowanym przez gminę, składa do dyrektora, który opiniuje, jeżeli jest uzasadnione z potrzebami szkoły, otrzymuje taka zgodę oraz dofinansowanie o maksymalnej jednorazowej kwocie 2 500 zł. Powiedział, że są takie specjalizacje, które niedługo będą potrzebne, ponieważ w Szkołach podstawowych jest problem z brakiem nauczycieli Fizyki, Matematyki są to przedmioty ścisłe i najlepiej gdyby uczył nauczyciel, który jest przedmiotowcem, a nie przyuczonym do zawodu. 
    

Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 powiedziała, że żeby uczyć takiego przedmiotu to nie wystarczą studia podyplomowe, jest to inny poziom.
 

Radny Damian Staniszewski zapytał, ile wpływa wniosków o podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ile z nich jest pozytywnie rozpatrzonych?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że w ubiegłych latach realizowały to szkoły, czyli to pytanie powinno być skierowane do dyrektorów szkół. Od września br., będzie realizowane to przez gminę i wtedy będzie możliwość udzielenia dokładnej informacji.


Violetta Koszarek, dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2 powiedziała, że wszyscy nauczyciele muszą mieć formę doskonalenia pracy, jest to wymóg formalny, poza tym są także doskonalenia rad pedagogicznych z których nauczyciele korzystają.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że wszyscy nauczyciele korzystają z tego jako przeszkolenie rad ale oprócz tego korzystają nauczyciele pojedynczo, trudno powiedzieć jaka jest to grupa, trzeba byłoby zebrać informacje z każdej szkoły.


Radna Anna Szlachetka zapytała czy z uwagi na to, że wzrasta liczba uczniów z orzeczeniami,  jest zapotrzebowanie na nauczycieli?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że jest taka potrzeba, ponieważ we wcześniejszych latach gmina nie posiadała takich nauczycieli i dużo szkół posiłkowało się nauczycielami ze Szkoły Specjalnej. 


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy jest to na takich samych zasadach, że nauczyciele pracujący w danych placówkach dokształcają się? z zewnątrz nie są psychologowie zatrudniani?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że tak, nauczyciele dokształcają się.


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy z zewnątrz są zatrudniani psychologowie?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  wyjaśnił, że nie są zatrudniani psychologowie z zewnątrz, ale kiedyś faktycznie tak było. Powiedział, że w Zarządzeniu Burmistrza na rok 2019 widnieje zapotrzebowanie Szkół o specjalności np. neurodydaktyka, surdopedagogika, surdopedagogika - rewalidacja, rewalidacja, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, itd., tacy specjaliści są potrzebni, ponieważ dzieci autystycznych w przedszkolach, jest coraz więcej, oraz to że za chwilę zaczną uczęszczać do szkół podstawowych, z którymi trzeba umieć pracować i podkreślił, że jeżeli nauczyciele, podejmą się tych specjalności to będą mieć pracę. W Szkole w Marzeninie, gdzie nie było takich specjalistów  nauczyciele zaczęli się w tym kierunku dokształcać.


Artur Mokracki, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Września powiedział, że dla  takiej Szkoły jak w Marzeninie, jest to przyszłość, ponieważ w tym roku szkołę opuszczą klasy VIII  oraz III gimnazjum, w której pozostanie ok. 100 dzieci i w przyszłości gmina chce tworzyć klasy specjalne, znajdują się tam odpowiednie warunki, dużo przestrzeni, boiska oraz place zabaw, więc  jest to idealne miejsce.


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy gmina współpracuje bezpośrednio z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i specjaliści z tej poradni się udzielają?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że już się nie udzielają ale kiedyś tak. Powiedział, że poradnia teraz ma tylko wydać orzeczenie, które nie zawsze są wydawane do 30 września danego roku, a subwencja zależy od stanu na dzień 30 września. Gmina cały czas występuje do poradni, a dzieci cały czas przybywa, musi także wypłacać, jeśli dziecko jest w szkole niepublicznej lub w przedszkolu niepublicznym odpowiednie środki. W ostatnich latach gmina wypłaciła dodatkowo milion złotych, ponieważ musiała, a odzyskać jest bardzo trudno.      


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy Przedszkole „Słoneczko” i „Magiczny Zakątek” to przedszkola publiczne?


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że Przedszkole publiczne jest tylko jedno, które mieści się przy ul. Zielonogórskiej.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiedział, że wszystkie inne przedszkola, oprócz Przedszkola przy ul. Zielonogórskiej, są to przedszkola niepubliczne.


Radna Anna Szlachetka zapytała, czy przedszkola z orzeczeniami otrzymują środki z gminy?


Przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak odpowiedział, że wszystkie przedszkola otrzymują z gminy pieniądze.


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że otrzymują wszystkie, każde jedno przedszkole niepubliczne na dzień dzisiejszy otrzymuje 75% kosztów dziecka w gminnym przedszkolu, jest to dotacja w kwocie 612,28 złotych. Jeżeli dziecko posiada orzeczenie niepełnosprawności (są odpowiednie wagi), to na dziecko może być od 1 000 do 4 500 złotych. Na rok 2019 nie ma jeszcze metryczki, ale kwoty będą trochę wyższe, oprócz tego przedszkola realizują wczesne wspomaganie tzn. są to dzieci, które nie mają jeszcze ukończonego 2,5 roku, takich dzieci przybywa, są to środki, które gminie ciężko odzyskać.


Radny Damian Staniszewski zapytał, ilu psychologów zatrudniają placówki oświatowe w Gminie Września, czy gmina posiada jakieś dane?


Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że psychologów zatrudnia Szkoła Nr 1, Szkoła Nr 2, Szkoła Nr 3, Szkoła Nr 6, Szkoła w Nowym Folwarku, jeżeli nie ma psychologa to gmina zgadza się, żeby w każdej Szkole był pedagog. 


Radny Damian Staniszewski zapytał, czy są oni na cały etat?
Jarosław Malicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu odpowiedział, że w dużych szkołach są na cały etat, a w mniejszych mogą być na część etatu, może to być związane, że 1,5 etatu pedagoga a 0,5 etatu psychologa. Powiedział, że jest bardzo ciężko pozyskać psychologów, ponieważ w Oświacie wynagrodzenia nie są dobre i wola otworzyć prywatną praktykę.  


Pkt 5/6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Edukacji, radny Bogdan Nowak o godz. 16.40 zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.


Przewodniczący Komisji Edukacji
/-/Bogdan Nowak


Protokolant
/-/Anita Grabarek

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.