BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463263
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Zamówienia publiczne
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku część1, część 2, część 3

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający Gmina Września reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Września zawiadamia o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w Bierzglinku i Nowym Folwarku: część 1 - oświetlenie uliczne w ul. Cyprysowej, ul. Magnoliowej, ul. Malwowej i ul. Czeremchowej w Bierzglinku, część 2 - oświetlenie uliczne w ul. Aroniowej i ul. Lawendowej w Bierzglinku, część 3 - oświetlenie uliczne w ul. Krańcowej, ul. Podleśnej, Promykowej oraz ul. Poprzecznej dz. 94/7, 94/8, 95/3, 95/4 i 93 w Nowym Folwarku.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmianami) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu w części 1 - oświetlenie uliczne w ul. Cyprysowej, ul. Magnoliowej, ul. Malwowej i ul. Czeremchowej w Bierzglinku została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Aron Balcerzak

os. Niepodległości 13/44

62-400 Słupca

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 102.986,68 otych,

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury-20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak Cichów 34, 62-720 Brudzew - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 255.430,18 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 24,19 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 64,19 pkt.

2) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 58, 71-080 Szczecin - oferta nr 7 - cena oferty brutto: 131.905,77 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 46,85 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 86,85 pkt.

3) ELEKTROBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 4/3, 62-510 Konin - oferta nr 8 - cena oferty brutto: 121.769,51 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 50,75 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 90,75 pkt.

4) P.P.H.U. „WOJCIECHOWSCY" Zenon Wojciechowski Boguszyn, ul. Wiejska 4, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą - oferta nr 10 - cena oferty brutto: 139.556,17 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 44,28 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 84,28 pkt.

5) Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o. Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo - oferta nr 12 - cena oferty brutto: 197.382,48 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 31,31 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 71,31 pkt.

6) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-200 Września - oferta nr 16 - cena oferty brutto: 138.147,89 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 44,73 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 84,73 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 2 - oświetlenie uliczne w ul. Aroniowej i ul. Lawendowej w Bierzglinku została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Aron Balcerzak

os. Niepodległości 13/44

62-400 Słupca

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 49.994,83 otych,

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury-20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 - oświetlenie uliczne w ul. Aroniowej i ul. Lawendowej w Bierzglinku wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak Cichów 34, 62-720 Brudzew - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 104.641,99 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 28,67 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 68,67 pkt.

2) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 58, 71-080 Szczecin - oferta nr 7 - cena oferty brutto: 55.684,18 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 53,87 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 93,87 pkt.

3) ELEKTROBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 4/3, 62-510 Konin - oferta nr 8 - cena oferty brutto: 50.515,15 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 59,38 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 99,38 pkt.

4) P.P.H.U. „WOJCIECHOWSCY" Zenon Wojciechowski Boguszyn, ul. Wiejska 4, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą - oferta nr 10 - cena oferty brutto: 58.830,10 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 50,99 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 90,99 pkt.

5) Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o. Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo - oferta nr 12 - cena oferty brutto: 87.300,54 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 34,36 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 74,36 pkt.

6) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-200 Września - oferta nr 16 - cena oferty brutto: 55.392,57 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 54,15 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 94,15 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

W niniejszym postępowaniu w części 3 - oświetlenie uliczne w ul. Krańcowej, ul. Podleśnej, Promykowej oraz ul. Poprzecznej dz. 94/7, 94/8, 95/4 i 93 w Nowym Folwarku została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE Aron Balcerzak

os. Niepodległości 13/44

62-400 Słupca

 

Cena wybranej oferty brutto wynosi: 46.990,77 otych,

Okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy,

Termin płatności faktury: 30 dni.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru ofert (cena - 60%, okres dodatkowej gwarancji - 20%, termin płatności faktury - 20%) zawiadamia że jest to, najkorzystniejsza oferta w oparciu o podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteria wyboru spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uzyskała w kryterium: cena - 60,00 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury-20,00 pkt, łącznie oferta uzyskała 100,00 pkt.

Jednocześnie informuję, że w/w postępowaniu w części 2 - oświetlenie uliczne w ul. Aroniowej i ul. Lawendowej w Bierzglinku wpłynęły poniższe ważne oferty:

1) P.H.U. ELEKTRO-INSTAL Waldemar Jankowiak Cichów 34, 62-720 Brudzew - oferta nr 1 - cena oferty brutto: 120.505,82 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 23,40 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 63,40 pkt.

2) ENERGOSIEĆ s.c. Zakład Elektroinstalacyjny P. Grzegorski, M. Wardeński ul. Sienkiewicza 5, 62-310 Pyzdry - oferta nr 6 - cena oferty brutto: 58.117,50 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 48,51 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 88,51 pkt.

3) ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 58, 71-080 Szczecin - oferta nr 7 - cena oferty brutto: 73.652,20 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 38,28 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 78,28 pkt.

4) ELEKTROBUD Sp. z o.o. Sp. k. ul. Wyzwolenia 4/3, 62-510 Konin - oferta nr 8 - cena oferty brutto: 62.418,59 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 45,17 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 85,17 pkt.

5) P.P.H.U. „WOJCIECHOWSCY" Zenon Wojciechowski Boguszyn, ul. Wiejska 4, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą - oferta nr 10 - cena oferty brutto: 73.953,47 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 38,12 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 78,12 pkt.

6) Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych ENERGO-TECH Sp. z o.o. Cielimowo, ul. Kasztanowa 18, 62-220 Niechanowo - oferta nr 12 - cena oferty brutto: 107.955,34 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 26,12 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 66,12 pkt.

7) Zakład Elektryczny Marcin Staniszewski Gutowo Małe, ul. Centralna 10, 62-200 Września - oferta nr 16 - cena oferty brutto: 65.485,54 złotych, okres dodatkowej gwarancji: 12 miesięcy, termin płatności faktury: 30 dni, punkty uzyskane w kryterium: cena - 43,05 pkt, okres dodatkowej gwarancji - 20,00 pkt, termin płatności faktury - 20,00 pkt, oferta łącznie uzyskała - 83,05 pkt.

W związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

 

Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.