BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14293245
ostatnia aktualizacja BIP'u:
13-08-2020
Portal - Obwieszczenia, ogłoszenia
2015
Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
18436_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
18428_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 grudnia 2015 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18400_grafika
OBWIESZCZENIE STAROSTY WRZESIŃSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
18324_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18294_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18268_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 5 listopada 2015 r.
O wszczęciu postępowania administracyjnego.
18233_grafika
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 października 2015 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18232_grafika
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 października 2015 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18231_grafika
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 27 października 2015 r.
o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę .
18180_grafika
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 8 października 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w rejonie ul. Miłosławskiej we Wrześni.
18108_grafika
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 września 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
Szczegóły w załączniku.
18028_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego
o pozwoleniu na :BUDOWĘ STACJI GAZOWEJ REDUKCYJNO – POMIAROWEJ WYSOKIEGO CIŚNIENIA O PRZEPUSTOWOŚCI Q = 20 000 m3/h WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ .
17879_grafika
Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 - 2019.
Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa..
17852_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 2 lipca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę
Szczegóły w załączniku.
17792_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. o wydanej decyzji pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17786_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 23 czerwca 2015 roku
O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistych omyłek w decyzji o pozwoleniu na budowę nr 345/2015, znak: WB.6740.241.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia....
17780_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 18 czerwca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale....
17759_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 czerwca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17750_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 czerwca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 czerwca 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 5a ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca....
17736_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17668_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 maja 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 20 maja 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17649_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji z dnia 19 maja 2015 roku
Decyzja Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2015 roku.
17652_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2015 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa....
17648_grafika
Decyzja Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
Decyzja Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku w załączniku..
17645_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 19 maja 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17628_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 maja 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 15 maja 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17606_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 6 maja 2015 roku
O B W I E S Z C Z E N I E STAROSTY WRZESIŃSKIEGO z dnia 6 maja 2015 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg....
17561_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 kwietnia 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17537_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17475_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17474_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesiśńkiego z dnia 13 marca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa....
17473_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 13 marca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17451_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 marca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 10 marca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17450_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskieg z dnia 9 marca 2015 roku
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 9 marca 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
17418_grafika
Zawiadomienie Starosty Wrzesińskiego
Zawiadomienie o zatwierdzeniu uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa.
17417_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 24 lutego 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst....
17391_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
O B W I E S Z C Z E N I ESTAROSTY WRZESIŃSKIEGOz dnia 20 lutego 2015 r.o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg....
17325_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 roku.
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 22 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych....
17307_grafika
Obwieszczenie Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2015 roku.
O b w i e s z c z e n i e Starosty Wrzesińskiego z dnia 14 stycznia 2015 r. o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę Starosta Wrzesiński na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w....
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.