BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14099166
ostatnia aktualizacja BIP'u:
10-07-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2019 r.

Protokół
z posiedzenia
Komisji Rozwoju Wsi
z 24 stycznia 2019 r.

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 15:00 otworzył posiedzenie Komisji, powitał radnych oraz zaproszonych gości. Zgodnie z listą obecności         w posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 1).

Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami komisji:
Robert Stachowicz, Kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego;
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów;
Agnieszka Kasprzak, samodzielny referent w Biurze Rady Miejskiej;


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński przedstawił porządek obrad posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi (załącznik nr 2)


1.Otwarcie posiedzenia.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przedstawienie propozycji inwestycyjnych sołectw uczestniczących w Programie ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 – 2020” oraz wybór 3 projektów, które gmina zgłosi w konkursie o dofinansowanie „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.
4.Omówienie Planu Pracy na rok 2019.
5.Wolne głosy i wnioski.
6.Zakończenie posiedzenia.Pkt 3
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów
wyjaśniła, że jest to IX edycja Programu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" i sołectwa, które są zgłoszone do tego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020"  mają szansę ubiegać się o dofinansowanie w kolejnej edycji. Wyjaśniła, że 15 stycznia 2019 r. gmina wysyłała do wszystkich liderów pisemną informację, by mogli składać propozycję swoich projektów do 21 stycznia 2019 r. Ogólnie złożono 9 projektów, które w postaci zestawienia Państwo radni otrzymali. Wszystkie te projekty, które zostaną wybrane, zostaną zgłoszone w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej w ramch poprawy estetyki danej miejscowości. Dodatkowe punkty na pewno są za udział sołectwa w poprzednich edycjach konkursu, np. Nowy Folwark w 2017 r. i w 2018 r.  miał bardzo zbliżony wniosek, gdzie było uwzględnione oświetlenie, dzięki którym projekt może uzyskać dofinansowanie. Zaznaczyła, że gmina musi zgłosić do 25 lutego 2019 r. trzy projekty sołectw razem z kosztorysami, pozwoleniami na budowę oraz innymi dokumentami, które będą wymagane w ramch danej inwestycji. Niektóre z propozycji nie spełniają wybogów.


Robert Stachowicz, kierownik Referatu Inwestycyjno-Komunalnego omówił 9 propozycji sołectw uczestniczących w programie "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020", które zostaną zgłoszone w konkursie o dofinansowanie "Pięknieje Wielkopolska Wieś". (załącznik nr 3).
Wyjaśnił, że wszystkie projekty zostały zgłoszone głównie pod kątem inwestycyjnym biorąc pod uwagę termin, który widnieje we wniosku o dofinansowanie, co warunkuje, czy dany projekt uda się zgłosić bądź nie. Projekty zostały zweryfikowane również pod kątem kosztów, co ma duże znaczenie.

Radny Wojciech Szcześniak zapytał o projekt sołectwa Obłaczkowo, które obejmuje  czyszczenie stawu, zaznaczając że przez 25 lat nie było nic robione w tej sprawie.

Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów wyjaśniła, że w budżecie obywatelskim można ten fakt zgłosić, będąc na konferencji dotyczącej dofinansowania projektów jasno było powiedziane, że projekt powinien byc spójny, a samo wyczyszczenie stawu i postawienie kilku ławek nie daje tego efektu. Radni mogą przegłosować ten projekt.  Zaznaczyła, że dofinansowanie może być do kwoty 30.000,00 zł

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński powiedział, że jeżeli projekt sołectwa Obłaczkowo, zostałby odrzucony przez Poznań byłaby to wielka szkoda.

Radny Bogumił Kwiatkowski zapytał o szacowany koszt sołectwa Grzybowa na kwotę 40.000,00 zł ?
Anna Olkowska, kierownik Referatu Obsługi Inwestorów wyjaśniła, że szacunek wyliczony został prawidłowo, punktowana jest praca mieszkańców, także uporządkowanie terenu (czasowo), praca sprzętu również godzinowo. Wymagana jest decyzja celu publicznego i decyzja pozwolenia na budowę co powoduje, że pod względem formalnym stanowi to duży problem.

Robert Stachowicz, kierownik referatu Inwestycyjno-Komunalnego wyjaśnił, że we wniosku przewidziano, że 12 osób będzie łącznie pracowało, każda z osób po 80 godzin.

Radny Bogumił Kwiatkowski powiedział, że liderów należałoby zebrać, przeszkolić, wytłumaczyć czego nie powinno się zawierać we wnioskach np. oświetlenia, co powoduje  dyskwalifikację. Wyjaśnił, żeby spróbować szacować w mniejszym wymiarze ten projekt.


Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński zaproponował przejście do dyskusji.
Po dyskusji nad projektami Komisja Rozwoju Wsi w obecności 6 radnych, jednogłośnie pozytywnie  wybrała 3 projekty:
- sołectwo Nowy Folwark "Nasze miejsce spotkań w Nowym Folwarku",
- sołectwo Chocicza Małe "Razem pracujemy, trenujemy i odpoczywamy",
- sołectwo Goniczki "Zdrowiej w plenerze niż przy komputerze".


Pkt 4
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński
  przedstawił i omówił Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi na 2019 rok  oraz złożył sprawozdanie z Komisji za rok 2018.

Radny Bogumił Kwiatkowski zaproponował, by w Planie Pracy na rok 2019 uwzględnić przy wyborze sołectw biorących udział w konkursie „Pięknieje Wielkopolska Wieś” zadań  wykonanych w ramach zgłaszanych projektów.

Komisja Rozwoju Wsi w obecności 7 radnych, jednogłośnie pozytywnie  zaopiniowała Plan Pracy Komisji Rozwoju Wsi na rok 2019.Pkt 5
Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński
zaproponował, by Komisja udała się na wyjazdowe posiedzenie w czerwcu i we wrześniu w celu przeglądu wyremontowanych świetlic wiejskich w Gozdowie, Obłaczkowie i Stanisławowie.


Pkt 6
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi, radny Mirosław Zgoliński o godz. 16.05 zamknął posiedzenie komisji. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy Września.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Wsi
 /-/radny Mirosław Zgoliński
Protokolant
/-/Agnieszka KasprzakPdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.