BIP Września

Technologia google logo wewnętrzna
Strona Główna . . Baza dokumentów . Rejestr zmian . Dostęp do informacji . Statystyki . Kontakt . . . .
Statystyki   »
stronę odwiedziło osób:
14463233
ostatnia aktualizacja BIP'u:
18-09-2020
Portal - Akty prawne i protokoły
Protokół z Komisji Komunalno-Finansowej z dnia 23 stycznia 2019 r.

Protokół Nr II
z posiedzenia
Komisji Komunalno - Finansowej
z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

 

Pkt 1
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy o godz. 16:15 otworzył posiedzenie Komisji. Zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji (załącznik nr 1).


Uczestnicy posiedzenia niebędący członkami Komisji:
Anita Grabarek, młodszy referent w Biurze Rady;


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy poprosił radnych o uczczenie chwilą ciszy samorządowca Prezydenta Pawła Adamowicza.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, aby przy okazji chwili ciszy, cyt: „dokonali wewnętrznej refleksji, zadbali o emocje, które wylewane gdzieś na zewnątrz o słowo mówione i pisane, żeby troszeczkę w sobie dusić, mniej przelewać na ludzi, żeby potem nie było skutków takie jakie są”.   


Pkt 2
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy przedstawił porządek obrad posiedzenia komisji (załącznik nr 2).


Porządek obrad


1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie Planu Pracy Komisji Komunalno- Finansowej  na 2019 rok.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że otrzymał kilka propozycji do planu pracy od członków komisji i chciałby zwrócić uwagę, że Komisja Komunalno – Finansowa nie ma kompetencji Komisji Rewizyjnej aby kontrolować wszystko i wszystkich a poza tym Komisja Rewizyjna nie ma mocy sprawczych, żeby badać Spółki, może robić to tylko powołana do tego właściwa Rada Nadzorcza. Poinformował radnych, że Plan Pracy jest podejmowany tylko na rok 2019 a nie na całe 5- lecie kadencji, powiedział aby radni wzięli pod uwagę to, że uczestniczą, przynajmniej w dwóch lub więcej komisjach, gdzie każda komisja posiada swój plan pracy. Wyjaśnił aby wybrać strategiczne tematy, z  którymi komisja się zapozna.  
    

Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował Przewodniczącemu Komisji Komunalno - Finansowej, radnemu Mirosławowi Chudemu aby ustalić, jak często komisja będzie się spotykała i ile będzie miała czasu na tą zaplanowaną prace oprócz komisji przed sesją .


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że wyniknie to z Planu Pracy, który zostanie przyjęty z rozwagą przez radnych.Pkt 3
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy przedstawił Plan Pracy Komisji Komunalno- Finansowej na 2019 rok (załącznik nr 3).


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że największym problemem z jakim się zderzył w roku br. i 2018, to stawki opłat odpadów komunalnych. Koszt gospodarki „śmieciowej” są to trzy składowe: odbiór przez firmę, opłata Marszałkowska i opłata na miejscu w Lulkowie. Gmina od dnia obarczenia tym obowiązkiem opłata marszałkowska w 2013 roku wynosiła ok. 115 zł za tonę odpadów w  roku ubiegłym ok. 140 zł, na dzień dzisiejszy wynosi 170 zł a na rok 2020 prognozowana kwota będzie wynosiła 270 zł za tonę odpadów, Gmina Września jest w sporze z Lulkowem o wysokość opłat.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy jest to mowa o odpadach niesegregowanych?


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, że produkcja odpadów wzrasta, wprowadzono segregacje BIO, która podrożyła gminie koszty. Na chwilę obecną gospodarka odpadami komunalnymi w latach ubiegłych bilansowała się prawie na zero, a obecnie w budżecie gminy brakuje 3 mln zł i będzie narastać. Gmina będzie musiała się zastanowić nad tym problemem jak to rozwiązać, jak podejść do tematu, aby nie zrobić mieszkańcom krzywdy. Powiedział, że są projekty ustawy, które zezwolą samorządom na dofinansowanie do gospodarki odpadami komunalnymi.


Radny Waldemar Grześkowiak zapytał, czy do tego co zaproponował Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy można zaplanować wizytę w Lulkowie?

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy  powiedział, że jest zaplanowana wyjazdowa wizyta w Lulkowie, odbędzie się ona w cieplejszym terminie.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, jaki jest udział procentowy odpadów w skali ilu mieszkańców segreguje, a ilu nie?


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że nie posiada takiej informacji, zostanie zaplanowana specjalna komisja  na którą zostaną zaproszone osoby, które na ten temat posiadają odpowiednie informacje.


Radny Ryszard Szwajca  poinformował, że w lipcu br., minie 6 lat jak funkcjonują stawki z roku 2013, które ustalono i które nie zostały zakwestionowane. Powiedział, że projekt stawki i funkcjonowanie rozpoczęło się od lipca 2013 roku, gdzie do roku 2016 odbywało się dobrze, przy stawka była nadwyżka wpłat mieszkańców w stosunku do kosztów jakie ponosiła gmina za odpady komunalne. Od lipca 2017 roku uruchomiono Lulkowo, firma ORBIS, która obsługuje nie tylko Gminę Września, zaczęły się problemy, ponieważ do 2017 roku, Gmina Września funkcjonowała w ramach własnym gminy z wysypiskiem w Bardzie to wpłaty mieszkańców równoważyły się z kosztami, jakie gmina ponosiła nawet były lekko wyższe, że w niektórych latach nadwyżkę można było przeznaczyć na zakup większej ilości worków na zapas lub przeznaczyć na konkurs związany z segregacją wśród młodzieży szkolnej i tym podobne przedsięwzięcia. Gdy zaczęło funkcjonować Lulkowo, to z roku na rok stawki nie wystarczały, z całego programu odbioru odpadów zaczął powstawać deficyt, który co roku się  pogłębiał.       


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że gmina do Lulkowa nie chciała, tylko została przymuszona.


Radny Ryszard Szwajca  wyjaśnił, że w odpowiednim czasie gmina zdeklarowała się, że przystąpi do programu zgodnie z przepisami.


Radny Waldemar Grześkowiak  powiedział, że przepisy przewidują, że tzw. instalacje śmieciowe muszą obejmować co najmniej 100 tys mieszkańców i z tego względu Gmina Września musiała wybrać z kim będzie razem w porozumieniu, z czego wynikło, że gmina jest w porozumieniu z nimi w dwóch powiatach.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy funkcjonuje jeszcze Bardo?


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że jest tam tylko system przeładunkowy.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że spotkania z przedstawicielami tych wszystkich członów i ogniw, które biorą w tym udział są potrzebne, jak również pobyt radnych  w Lulkowie, także jest potrzebny, ponieważ mieszkańcy gminy tam nie pojadą. Wyjaśnił, że gdy zostaną ogłoszone podwyżki opłat, radni zostaną zapytani i ostatecznie  Rada Miejska będzie  musiała podjąć taką uchwałę.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że odbędą się dwa spotkania, pierwsze merytoryczne na miejscu z odpowiednimi osobami, gdzie będzie poświęcony czas komisji tylko na niezbędne informacje dopytując się o wszystkie  szczegóły, które zainteresują członków komisji.


Radny Waldemar Grześkowiak  zaproponował aby skierować do Zastępcy Burmistrza Karola Nowaka poprzez Burmistrza Tomasza Kałużnego prośbę o przedstawienie systemu  gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Września oraz o wyznaczenie odpowiedniej osoby do przedstawienia tej informacji na spotkaniu komisji.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że zanim odbędzie się następne spotkanie dobrze byłoby gdyby radni otrzymali materiały, z którymi mogliby się zapoznać np. ustawa lub rozdział z ustawy, statystykę, itd..


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe, ale gdy zostanie zakończony finansowo rok 2018 na podstawie aby odnieść się do ostatniego roku, ponieważ wiele rzeczy się tam zmieniało. Deficyt ok. 3 mln zł po stronie kosztów obsługi  systemu do dochodów jakie wpłacają mieszkańcy, widełki coraz większe, gmina nie będzie posiadała nadwyżki. Wyjaśnił, że jeśli zostanie ustalona taryfa to gmina przez 3 lata niech nie zmienia kwoty, chyba że zostanie zmieniona Ustawa o Ochronie Środowiska i zmieni się opłata środowiskowa, która jest niezależna od gminy, a to co zależne i na co gmina może mieć wpływ i jest potrzebne aby obliczyć z tolerancją plus posiadać pewność, że to co Rada zaproponuje, przegłosuje to 3 lat bez zmian były by skuteczne. Powiedział, że gdyby Komisja Komunalno – Finansowa wypracowała skutecznie i dobrze określiła to w zgodzie z Burmistrzem oraz zależnymi od gminy.


Radny Jarosław Kowalewski  zapytał, czy Lulkowo odbiera przede wszystkim odpady mieszane?

Radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że odbierają odpady segregowane i mieszane, ponieważ segregowane podlegają czyszczeniu.


Radny Damian Staniszewski poprosił aby radni mieli czas z zapoznanie się z materiałami przed następnym spotkaniem.

Radny Ryszard Szwajca powiedział, że radni powinni mieć dostatecznie tyle czasu aby zapoznać się z informacjami oraz osoby, które zostaną zaproszone na spotkanie komisji dopowiedziały resztę informacji.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że wizyta w Spółce PUK jest zbędna, ponieważ wszystko co miałby do powiedzenia Prezes Spółki w tym zakresie, jest wstanie przekazać radnym.          


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że jeśli będzie potrzebny Prezes Spółki to zostanie zaproszony i wyjaśni zapytania Komisji.

 
Radny Waldemar Grześkowiak poinformował, że Prezes Spółki może odpowiedzieć o punkcie przeładunkowym w Bardzie, o rekultywacji i monitoringu składowiska odpadów, o Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (GPSZOK).    


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy zaproponował radnym wyjazd do punktu przeładunkowego w Bardzie oraz wizytę w Lulkowie.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że warto zobaczyć na czym polega punkt przeładunkowy, ponieważ nie wszyscy radni posiadają informacje co się tam znajduje.


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że jeżeli Komisja ma wypracować coś sensownego to jest za tym, że warto wgłębić się w ten temat.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy poinformował, że Komisja zwiedzi przeładownię w Bardzie oraz odbędzie wizytę wyjazdową do Lulkowa, a spotkanie merytoryczne z urzędnikami wyznaczonymi przez Burmistrza po zapoznaniu się z informacją odbędzie się w marcu.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał o spółkę, która w Lulkowie zajmuje się gospodarką i odbiorem tych odpadów. Czy jest to firma, która ma generować zysk, to nie jest Spółka Komunalna?


Radny Waldemar Grześkowiak odpowiedział, że jest to Spółka Komunalna, na podstawie porozumienia Gmina Gniezno załatwiało ze Spółką środki Unijne.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że kwestionować istoty Spółki ORBIS, która funkcjonuje w Lulkowie nie ma szans, gmina powinna pilnować aby była uczciwie traktowana.       

  
Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy firma zewnętrzna, która działa jako konkurent np. Iglespol, czy także korzysta z Lulkowa?

 
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że to w zależności od gminy w której  Iglespol by wygrał przetarg. 


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że w Gminie Września przetarg wygrał PUK a  wybrać mogą sobie jedynie przedsiębiorstwa prywatne.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że dominującym podmiotem do odbioru odpadów z terenu Gminy Września został PUK.


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że różnica między 10 zł a 15 zł jest zbyt mała aby  mieszkańcy zdecydowali się na segregacje.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że niekoniecznie segregowane odpady są dla gminy tańsze.

 
Radny Ryszard Szwajca powiedział, że komisja w szczególe powinna określić stawkę.
  

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że maksymalna stawka na dzień dzisiejszy za odpady segregowane jaką można zaproponować mieszkańcom to 30 zł, wynikało to z artykułów o gospodarce śmieciowej, jest to maksymalny poziom do którego, samorząd może się posunąć przy ustalaniu stawki za odpady segregowane na osobę.  


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, czy gmina musi im także zapłacić za odpady segregowane.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy odpowiedział, że tak ale jest to inna stawka. Odbiór odpadów segregowanych dla gminy jest dużo większym kosztem, worki, dojazdy, bio odpady, które także podrażają gospodarkę śmieciową.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że Komisja powinna położyć nacisk na gospodarkę odpadami komunalnymi, ponieważ będzie to największy problem, który nie dotyczy kawałka miasta i kawałka społeczności gminy, tylko dotyczy wszystkich jak i małego dziecka i starszego mieszkańca gminy.


Radny Waldemar Grześkowiak zaproponował aby do planu pracy  dopisać punkt  z zapoznaniem się z bieżącymi inwestycjami na rok 2019 oraz wizytacja danej inwestycji w terenie.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy poddał pod głosowanie wprowadzenie punktu zaproponowanego przez Radnego Waldemara Grześkowiaka. 


Komisja Komunalno- Finansowa Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 7 radnych, 6 głosami „za”, 1 głosem „wstrzymującym się”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie przyjęła wprowadzenie punktu zapoznania się ze stopniem zaawansowania inwestycji na rok 2019 oraz wizytacją danej inwestycji w terenie.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał, jaka jest rola radnych podczas pełnionego dyżuru, ponieważ za chwile Rada Miejska będzie myślała o budżecie oraz inwestycjach na rok 2020?


Radny Waldemar Grześkowiak wyjaśnił, że z każdego spotkania, dyżuru sporządzany jest protokół, który kierowany jest do Burmistrza z prośbą o zabranie stanowiska i zaopiniowanie.

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że następuje odpowiedz zarówno dla mieszkańca jak i dla radnego, który odbywał dyżur.


Radny Jarosław Kowalewski zapytał także o  inicjatywę radnych, którzy mają priorytety.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że radni mogą zgłaszać projekty, które trafiają do oceny Burmistrza.


Radny Jarosław Kowalewski  powiedział, że posiada informację, że ktoś od kilku lat próbuje przeforsować na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego budowę lodowiska i przeniesienie tego obiektu na inny teren, tym samym wystąpiła o warunki zabudowy w rejonie ulicy Czerniejewskiej, które otrzymała i jest akceptacja Burmistrza, jest to odbijane, a lata lecą. Powiedział, że jest to inwestycja godna zwrócenia uwagi, wybudowanie takiego lodowiska przez gminę to jest abstrakcja, ponieważ wygeneruje się kilka milionów a osoba, która prywatnie to wybuduje zrobi to w pół roku, gminę nie będzie kosztowało to 6 mln, tylko ktoś w to zainwestuje a będzie to służyć gminie, dlatego, że będzie to usadowione na terenie, który należy do gminy.


Radny Ryszard Szwajca zaproponował aby  Radny Jarosław Kowalewski sformułował swoją myśl jako zapytanie od komisji do Burmistrza i  poczekać na odpowiedź.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że  Radny Jarosław Kowalewski sformułuje pytanie na piśmie, które przekaże do Biura Rady celem dalszego rozpatrzenia.


Radny Kornel Tomczak zasugerował, aby komisja zajęła się tematem standardów infrastruktury rowerowej, sposób w jaki  budowane są ścieżki rowerowe, kierunki w jakich one powstają, itd. Zapytał ,czy byłaby taka możliwość?


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że można postawić takie zagadnienie jako interpelacje czy zapytanie w takiej sprawie  do Burmistrza.


Radny Jarosław Kowalewski  powiedział, że na etapie samej koncepcji projektowania radni powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, zaprosić niezależnych ekspertów, którzy także skonsultowaliby czy są dobrze zaprojektowane, ponieważ ścieżki we Wrześni są fatalne. Powiedział, że ma wiele uwag, które zachował dla siebie, ponieważ nie miał na to wpływu, ale gdyby miał, to także byłby za tym, aby mieć możliwość wypowiedzenia się i skonsultowania.
   

Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że radny może niezależnie od komisji, także wnioskować i opiniować. Wyjaśnił, że niekoniecznie musi być to zawarte w tematyce komisji na 2019 rok oraz jako radny ma możliwość samodzielnie wnioskować.  


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że ma taki zamiar.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że temat infrastruktury ścieżek rowerowych, można poszerzyć o to jakie drogi w gminie wciąż nie mają dywanika asfaltowego, jak to wygląda, jaki jest to podział procentowy, gdzie są największe potrzeby w tym aspekcie, gdzie jest teren silnie zurbanizowany, a wciąż pozbawiony dróg. Są to tematy, które można rozszerzyć szeroko infrastrukturalnie. Wyjaśnił, że zgłosił 13 pomysłów do prac Komisji, między innymi obwodnica, gospodarka odpadami, wnosi o to aby temat ścieżek rowerowych, poszerzyć o kwestie infrastruktury również na wsi.


Radny Ryszard Szwajca powiedział, że na każdym zebraniu wiejskim jest pracownik Urzędu, który protokołuje i wszystkie wnioski, bardziej lub mniej zasadne jakie padają na poszczególnych wsiach są zapisywane i przekazywane do Burmistrza i jego zastępców, którzy otrzymują pełną informacje.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że to Rada Miejska jest tym organem Gminnym, Konstytucyjnym i uchwałodawczym, który  podejmuje decyzje.

           
Radny Ryszard Szwajca powiedział, że można posiadać swoja wiedzę i jeżeli Burmistrz wie, że we wsi „x” jest taki problem od ok. 15 lat rolnicy lub mieszkańcy postulują i nie ma żadnego odzewu, wtedy Radny możne się w to włączyć.

        
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, aby komisja nie rozbudowywała tego planu pracy, ponieważ jest on do poprawy.


Radny Ryszard Szwajca skierował zapytanie do radnego Łukasza Cichy, który także jest sołtysem, czy potrzebna jest pomoc przy budowie dróg, co wynika z zebrań wiejskich aby Radni powielali ten temat.


Radny Łukasz Cichy odpowiedział, że w okresie wiosennym, jako Sołtys odbiera 30 telefonów dziennie a dodatkowo będąc Radnym będzie ich więcej, są to proste lub cięższe pytania, które po rozmowie z gminą są rozwiązywane.
Radny Kornel Tomczak powiedział, że chodziło o to, że jako komisja poznała plan na temat w których kierunkach powstają nowe drogi, czyli wizje rozwoju.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że będzie problem poważny, ponieważ przy budowie obwodnicy gminie na niewiele już starczy pieniędzy.


Radny Damian Staniszewski powiedział, że Burmistrz zapewniał, że budowa obwodnicy nie odbędzie się kosztem tych wszystkich tematów zwykłych wydatków majątkowych, że jest wszystko policzone oraz że pieniądze na obwodnicę będą spływały z kończących się zwolnień wygasających podatkowych.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy  powiedział, że plan nie będzie zamknięty na cały rok, dlatego komisja skupi się na gospodarce odpadami, zostały wprowadzone inwestycje na rok 2019 a po opinii budżetu Komisja zastanowi się nad innymi tematami.

       
Radny Damian Staniszewski powiedział, że chciałby aby Komisja zwróciła uwagę na temat gospodarki przestrzennej, ponieważ doniosłość tego problemu jest bardzo wysoka, gdyż ustawodawca gospodarkę przestrzenną umieścił na samej górze zadań własnych gminy w ustawie o Samorządzie Gminnym. Zaproponował, aby zagłębić się, jak to wygląda, ponieważ w późniejszym czasie gmina będzie ponosić koszty z tytułu chaosu urbanistycznego.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy poddał pod głosowanie przyjęcie planu pracy z poprawkami Komisji Komunalno- Finansowej na rok 2019.


Komisja Komunalno- Finansowa Rady Miejskiej we Wrześni w obecności 7 radnych, jednogłośnie, pozytywnie przyjęła plan pracy z poprawkami Komisji Komunalno – Finansowej na rok 2019.Pkt 4
Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, że radny Jarosław Kowalewski sformułuje pismo z zapytaniem, które zostanie skierowane do Burmistrza.


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że inwestycja związana z WOK- iem cały czas, jest nie wyjaśniona, chciałby doprowadzić do spotkania z właścicielką, porozmawiać i złożyć odpowiednią propozycję.


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że właścicielka nieruchomości miała złożoną propozycję, której nie przyjęła.    


Radny Jarosław Kowalewski powiedział, że posiada kontakt z właścicielką i zapytał, czy możliwe byłoby zaproszenie tej Pani na spotkanie komisji?


Radny Waldemar Grześkowiak powiedział, że Komisja Komunalno -Finansowa nie posiada takich kompetencji.


Przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy powiedział, żeby Radny Jarosław Kowalewski wystosował takie pismo do Burmistrza i zaprosić właścicielkę nieruchomości oraz że głos radnego został przyjęty przez Komisję a jeśli radny, będzie posiadał tak duże przełożenie, zgodne z prawem za nie duże środki lub w innej formie zaakceptowane przez Burmistrza to Komisja  poprze i pogratuluje.   


Pkt 5
Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący Komisji Komunalno - Finansowej, radny Mirosław Chudy o godz. 17:26  zamknął posiedzenie komisji.
Protokół zawiera 16 ponumerowanych stron. Wszystkie załączniki znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy we Wrześni.

Przewodniczący
Komisji Komunalno - Finansowej
/-/Mirosław Chudy
Protokolant
/-/Anita Grabarek


Pdf
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie na niniejszej stronie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.